Concurs IT Marathon, Iaşi, 9-17 mai 2015

Liga Studentilor Facultatii de Automatica si Calculatoare Iasi (LSAC) de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) organizeaza in perioada 9-17 mai 2015 proiectul IT Marathon.

Competitia este destinata tuturor studentilor si elevilor pasionati de tehnologie.


Concursul se va desfasura pe 5 sectiuni, Web, Desktop, Embedded, Junior developer si Do It Yourself(DIY).

Participantii vor lucra cu cele mai recente tehnologii utilizate pe piata muncii, in echipe de cite doua persoane, timp de 12 ore. Acestia vor fi supravegheati de organizatori, de parteneri si de profesorii implicati in proiect. La final, se vor juriza doar acele proiecte care indeplinesc cerintele minimale stabilite de la inceputul competitiei. La fel ca anul trecut, elevul care va obtine locul I la categoria Junior Developer, pe langa premiul pe care il va primi de la parteneri, va fi declarat admis automat la Facultatea de Automatica si Calculatoare din Iasi. Noutatea din acest an o constituie introducerea categoriei „Do it yourself”, in care participantii, in decursul unei luni au avut timpul necesar pentru a realiza un proiect folosind placutele de dezvoltare XMC4500 Relax Kit de la firma Infineon.

Competitia se va deschide duminica, 10 mai, prin sectiunea „Programator Junior”, destinata elevilor.

Marti, 12 mai, va avea loc concursul la sectiunea „Web development”, miercuri, 13 mai, la categoria „Desktop”, joi, 14 mai, se va face evaluarea proiectelor de la sectiunea “Do it yourself”, apoi vineri, 15 mai, va fi proba de “Embedded development” urmand ca duminica, 17 mai, sa fie premierea si festivitatea de inchidere.

De asemenea, firmele partenere vor realiza in decursul saptamanii 11-17 mai, cateva prezentari, workshop-uri si vor exista si alte surprize pentru toti participantii.

Competitia se va desfasura la sediul Facultatii de Automatica si Calculatoare Iasi.

Pentru mai multe detalii si pentru a afla calendarul complet accesati pagina evenimentului si anume www.itmarathon.lsaciasi.ro sau pentru informatii actualizate la zi ne gasiti si pe pagina de Facebook www.facebook.com/ItMarathon

Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Ofiţer specialist construcţii

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie pe baza calificarilor atestate prin CV si documentele solicitate la depunerea candidaturii, si ulterior concurs, un OFITER SPECIALIST CONSTRUCTII cod COR 214209.


Acesta va avea ca responsabilitati principale

– Acordă asistenţă de specialitate privind aspectele tehnice legate de lucrările de construcţii ale proiectelor finanţate, în cadrul tuturor apelurilor, urmărind corespondenţa între obiectivele/activităţile planificate şi cele realizate, conform contractelor încheiate, precum şi respectarea legislaţiei specifice
– Derulează activităţi de monitorizare la birou a proiectelor finanţate aflate în implementare şi care au prevăzute lucrări de construcţii (contribuie inclusiv la prima verificare a rapoartelor intermediare/finale prin verificarea documentelor aferente lucrărilor de construcţii)
– Efectuează vizite la faţa locului de derulare a lucrărilor de construcţii ale proiectelor finanţate în scopul verificării acestora
– Pentru proiectele din cadrul apelului LOCAL, verifică, la birou şi în teren, activitatea supervizorilor tehnici
– Pentru proiectele aferente apelurilor SINERGII PENTRU VIITOR şi COERENT, efectuează verificarea de specialitate pentru lucrările de construcţii
– Colaborează la stabilirea procedurilor de monitorizare pentru buna desfăşurare a activităţii la nivelul FRDS şi urmăreşte respectarea acestora
– Sprijină şi asistă PP şi personalul FRDS pentru domeniul construcţii
– Oferă suport pentru respectarea procedurilor de achiziţii pentru lucrările de construcţii la nivelul proiectelor
– Menţine o bună comunicare cu supervizorii tehnici, dar şi cu ceilalţi experţi FRDS

OFITER SPECIALIST CONSTRUCTII va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata pana la data de 30.04.2016 cu posibilitate de prelungire, cu norma de 6 ore/zi 30 ore/saptamana cu posibilitatea de repartizare inegala, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Organizarea concursului:

Concursul va consta in proba scrisa, proba practica si interviu preliminar.

Examenul/concursul va consta in:

a) proba scrisa – timp alocat 1,30 ore – punctaj 100 puncte. Cel putin un subiect vizeza evaluarea cunostintelor de limba engleza

b) proba practica – timp alocat 1,30 ora – punctaj 100 puncte. Subiectele vizeaza evaluarea cunostintelor de lucru pe calculator.

c) interviu – se noteaza cu admis/respins

Candidatii care întrunesc minim 70 de puncte la proba scrisa si practica vor obtine calificativul PROMOVAT pentru faza a treia a examenului/concursului, respectiv pentru interviu.

Vor fi declarati promovati pentru interviu doar candidatii care au obtinut un punctaj de minim 70 de puncte, ca medie aritmetica a punctajelor de la proba scrisa si proba practica, cu conditia sa nu obtina mai putin de 60 puncte la vreuna din cele doua probe. Criteriul de departajare in cazul rezultatului egal este rezultatul probei scrise.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 07 mai 2015 la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare al examenului/concursului:

Ora 10.00 –11.30 – Proba scrisa

Ora 11.30 –11.45 – Pauză

Ora 11.45 – 12,45 – Proba practică

Ora 12.45–14.30 – Deliberarea comisiei de examen privind rezultatul de la probele scris si practica

Ora 14.30 – Anuntarea candidatilor promovati pentru interviu, la sediul FRDS

Ora 14.30 – Candidatii promovati dupa proba scrisa si practica vor fi invitati la interviu cu comisia de examinare.In situatia in care intervalul orar alocat pentru interviu este insuficient sau programul de lucru al comisiei nu va permite desfasurarea interviului in aceeasi zi, in functie de numarul candidatilor, se va realiza programarea si pentru ziua urmatoare a candidatilor promovati, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la probele anterioare.

Candidatii trebuie sa raspunda in scris subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei privind reglementarile aplicabile postului, reglementarile finantatorilor, legislatia nationala, reglementarile europene etc., sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati dezvoltate de comunicare pentru lucru in echipa, capacitate de anaiza si tenetie la detalii, capaciate de a raspunde cu promptitudine sarcinilor de serviciu, integritate, cunostinte de utilizare a calculatorului (aplicatii specifice), cunostinte bune de limba engleza precum si disponibilitate de deplasare in tara.

Conditii de participare:

Pentru ocuparea postului de OFITER SPECIALIST CONSTRUCTII, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

Conditii generale cumulative obligatorii pentru toti candidatii:

a) cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

c) varsta de minimum 18 ani impliniti;

d) capacitate deplina de exercitiu;

e) stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

f) sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice:

– Studii superioare Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, absolvite cu diploma în domeniul construcţii
– Experienţă relevantă cel putin 5 ani în activitatea de execuţie lucrări de construcţii civile/ proiectare construcţii civile/ verificare a lucrărilor de construcţii civile/verificare a proiectelor/urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii civile dovedită cu recomandări/ adeverinţe
– Vechime în muncă cel puţin 6 ani
– Cunoştinţe bune de limbă engleză (scris, citit)
– Cunoştinte operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point), nivel avansat
– Disponibilitate de deplasare în ţară

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV – model comun european– in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

– act de identitate
– diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post
– copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca si experienta relevanta privind lucru cu fonduri publice la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr.: 021/315.34.15, pana la data de 04 mai 2015, ora 24.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.30. Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Rezultatul preselectiei va fi comunicat pe site-ul www.granturi-corai.ro, sectiunea Oportunitati de angajare, in data de 05 mai 2015 .

Bibliografia este disponibila pe www.granturi-corai.ro

Sursa: www.granturi-corai.ro

Cursuri AutoCAD 3D pentru studenţii din Iaşi

Până pe 25.04.2015 te poti inscrie la cursurile de AutoCAD 3D, cursuri organizate de catre TEACHING Iasi in cadrul celei de a XIII-a editie a “Centrului de Training Tehnic”. Astfel venim in ajutorul celor care doresc sa dobandeasca mai multe cunostinte in domeniul tehnic, intr-o alta maniera decat cea academica!

Munca de proiectare a unui inginer nu mai poate fi conceputa in afara calculatorului, indiferent de specializare, reprezentarile virtuale devenind limbajul curent de exprimare. Astfel, desenul in plan, dar mai ales modelarea solidelor sunt necesare in toate etapele de elaborare si promovare a unui produs!  

Profesorii sunt dedicati studentilor, cursurile sunt orientate spre nevoile lor, iar tu poti fi unul dintre cei care vor beneficia de aceste lucruri. De aceea, iti propunem un curs de AutoCAD 3D, alaturi de un profesor specializat si un mediu ambiant placut. 

Programul cursurilor este următorul:

 Cursurile pentru AutoCAD 3D nivel incepator, incep pe 28 aprilie 2015.

 Cursurile vor avea loc in zilele de marti  in intervalul orar 16:00-19:00 si miercuri  in intervalul orar 18:00-21:00, pe parcursul a 4 sedinte a cate 3 ore. 

Conditiile de participare:

Pentru a fi selectat si a putea participa la curs trebuie:

–        sa fii student, masterand sau doctorand, cu varsta pana in 35 de ani;

–        sa completezi formularul de inscriere cu atentie;

–        sa achiti taxa de 40 de lei. 

Pentru a participa si finaliza cursul trebuie sa respecti cateva reguli:

–        sa detii un laptop al carui sistem de operare sa suporte AutoCAD;

–        prezenta la curs trebuie sa fie de cel putin 75% (minimum 3 cursuri din 4);

–        trebuie sa obtii minimum nota 5 la testul final;

Diploma trebuie ridicata in maximum o luna de la data stabilita. Altfel, va trebui sa achiti o taxa de 10 lei pentru arhivare. 

Inscrie-te accesand link-ul de mai jos :

http://teach-ing.ro/cursuri-autocad-3d-pentru-studentii-din-iasi/ 

 *In cazul renuntarii la curs, taxa achitata se va restitui doar daca va exista un preaviz de minim 72 ore pana la inceperea primului curs.

 **Pentru mai multe informatii ne poti scrie la adresa teachingis@gmail.com 

Acte necesare:

– copie dupa carte de identitate;

– copie dupa carnetul de student vizat in anul in curs (pentru doctoranzi adeverinta);

Cursul se va desfasura in municipiul Iasi, locatia exacta va fi comunicata persoanelor selectate.

Concurs ocupare posturi vacante la D.G.A.S.P.C. Iaşi, mai 2015

02Direcţia Generală de Asistenă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante în datele de 05.05.2015, orele 10.00 – proba scrisă şi 07.05.2015, orele 13.00 – interviul, la sediul D.G.A.S.P.C. Iaşi din str. Vasile Lupu nr.57A:


Condiţiile de participare la concurs:

– condiţii generale:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare

Nr.

ctr.

Funcţia publică de execuţie vacantă

pentru care se

organizează concurs

Condiţii prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice vacantă

 

Alte condiţii specifice

prevăzute de fişa postului

Nr. de

funcţii

publice de

execuţie

vacante

 

Denumire compartiment

 

 

1.

 

 

 

inspector, clasa I, grad profesional principal

 

vechime în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei publice de

5 ani

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă-Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea contabilitate

1

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Financiar Contabil

 

 

2.

inspector, clasa I, grad profesional superior

vechime în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei publice de

9 ani

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă-Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea contabilitate

1

 

 

3.

inspector, clasa I, grad profesional asistent

vechime în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei publice de

1 an

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă-Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea în ştiinţe economice

1

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap

 

 

 

4.

inspector, clasa I, grad profesional superior

 

vechime în specialitatea

studiilor necesare exercitării funcţiei publice de

9 ani

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă-Facultatea de Asistenţă Socială, specializarea asistenţă socială

2

Serviciul Management de Caz

 

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul Comisiei de concurs (Serviciul Resurse Umane al D.G.A.S.P.C. Iaşi) din str. Vasile Lupu nr.57A  până la data de 22.04.2015 orele 16,00 şi vor conţine următoarele acte:

a)      formularul de înscriere, care se găseşte la secretariatul Comisiei;

b)      copia actului de identitate;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)   copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţa care să atesteste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e)      cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale;

f)       adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)      declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, care se găseşte la secretariatul Comisiei.

În cazul în care se depune declaraţie pe propria răspundere privind antacedentele penale candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0332/407790.

Bibliografia este disponibila pe www.dasiasi.ro

Sursa: www.dasiasi.ro

Premii de 50.000 de euro pentru proiecte de inovare socială

Persoanele și organizațiile din România cu spirit antreprenorial, generatoare de inovare socială, sunt invitate să participe la Concursul european pentru inovare socială 2015.


Pentru a explora noi modele de creștere economică durabilă, Comisia caută să sprijine idei și proiecte din următoarele domenii:

Economia colaborativă – idei care pun sub semnul întrebării premizele tradiționale de creștere economică;
Aprovizionarea și producția – idei care pun în discuție lanțul de aprovizionare, modul de producție și livrare, precum și utilizarea produselor sau serviciilor convenționale;
Noile tehnologii – noi idei tehnologice sau soluții care propun utilizarea mai inteligentă a tehnologiilor existente în beneficiul societății;
Soluții pentru provocările viitoare, cum ar fi îmbătrânirea populației, schimbările climatice sau alimentația durabilă.

Termenul limită de înscriere a proiectelor în concurs este 8 mai 2015, ora 13.00 (ora României).

Concursul este deschis solicitanților din întreaga Uniune Europeană, precum și din celelalte țări participante la programul european pentru cercetare și inovare „Orizont 2020„.

Etape următoare și context

Cele mai promițătoare idei de inovare socială vor fi alese ca semifinaliste de un juriu. Echipele ce au depus aceste propuneri vor fi invitate să participe la un curs de inovare socială, în luna septembrie, la Viena, pentru a-și dezvolta ideile și a le transforma în proiecte concrete.

Cele mai bune trei proiecte vor primi 50.000 de euro fiecare, la ceremonia de decernare a premiilor care va avea loc la Bruxelles, în luna noiembrie 2015.

Concursul european pentru inovare socială, lansat în memoria lui Diogo Vasconcelos, se află acum la cea de-a treia ediție. 1.254 de idei generatoare de inovare socială au fost înscrise în ediția anterioară a competiției.

Pagina Consursului de inovare sociala

Sursa: www.ec.europa.eu

Startul înscrierilor liceelor la ediția 2015 a Concursului Național „Tinerii Dezbat”

Ministerul Educației și Cercetării Științifice alături de partenerii săi – ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică), în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Reprezentanța UNICEF în România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării și Departamentul pentru Relații Interetnice, anunță lansarea celei de-a VI-a ediție a Concursului Național „Tinerii Dezbat” (www.tineriidezbat.ro). Cunoscută ca „olimpiada dezbaterilor”, competiția se desfășoară în toată țara în perioada 23 martie – 15 iunie 2015 și este cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.C.S. în anul școlar 2014-2015.


Tinerii Dezbat” este cel mai amplu campionat de dezbateri adresat elevilor de liceu din România. Pentru a participa la ediția 2015, liceele se pot înscrie până la data de 7 aprilie 2015, completând formularul de aplicație disponibil pe platforma dedicată proiectului www.tineriidezbat.ro. Fiecare liceu poate înscrie o singură echipă formată din 3 elevi coordonați de un profesor.

Alcătuit din 3 etape competiționale distincte (județeană, regională și națională) și un seminar de formare adresat profesorilor coordonatori, Concursul Tinerii Dezbat invită profesorii alături de elevii lor într-o experiență de învățare a argumentării și de formare a gândirii critice. Concursul Național „Tinerii Dezbat” pune față în față echipe de elevi pentru a dezbate teme diverse, cu scopul dezvoltării competenţelor de comunicare şi a atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generații pentru participarea activă la viaţa socială.

Dezbaterile, în formatele practicate de universități prestigioase din lume, sunt exersate în România, de peste cinci ani, în cluburile de dezbateri din școli și, de peste 20 de ani, în cluburile ARDOR. Concursul „Tinerii Dezbat” aduce mișcarea de dezbateri la amploarea pe care o are în majoritatea țărilor democratice cu bune practici în domeniul educațional. „De altfel, prin cei peste 500 de elevi care anual dezbat în cadrul acestei competiții, România a devenit anul trecut țara cu cea mai amplă mișcare de dezbateri din Europa”, susține International Debate Educational Association (IDEA).

DESFB selectează 48 experţi TS informare comunitate/promotori

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB), în calitate de beneficiar al Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”, în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, implementează proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!” –SMIS 56367, cu nr. de identificare POSDRU/170/6.3/S/146738, în perioada 01.10.2014 – 30.09.2015.


Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unor măsuri integrate cu abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a violenței domestice și a traficului de persoane.

Obiectivele specifice vizează:

Creșterea gradului de conștientizare a tuturor actorilor sociali relevanți, inclusiv la nivelul comunității, cu privire la principiile egalității de șanse, fenomenul violenței domestice și a traficului de persoane.
Dezvoltarea de măsuri eficiente, integrate și sistemice, pentru prevenirea, combaterea și monitorizarea la nivel național a fenomenului violenței domestice și a traficului de persoane.

În vederea implementării subactivităților:

– A2.2 – Seminarii de informare pentru 1000 de femei din GT care să devină promotori/persoane de sprijin pentru victimele violenței domestice (VD) și a traficului de persoane (TP), ce are ca rezultat realizarea a 42 seminarii (a câte 2 zile, în 41 județe și București) pentru informarea a 1000 de femei și

– A2.3 – Campanie națională de sensibilizare și conștientizare inclusiv pe canalele media, prin care se vor realiza 42 de evenimente cu impact social și 1 pachet campanie media (clip TV, radio, cel putin 42 mat publicate, materiale on-line).

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în calitate de Beneficiar al proiectului „START – O viață de calitate în siguranță!”, cu sediul în str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București, anunţă demararea procedurii de recrutare și selecţie a unui număr de 48 experţi TS informare comunitate/promotori (1 expert/județ, 1 expert la nivelul Mun. București și câte unul pentru fiecare sector), care se va desfășura în perioada 27.03 – 02.04.2015.

Profilul experților

Documente necesare

Pregătire profesională

Absolvenți ai învățământului superior, cu diplomă de licență/masterat/doctorat

Diploma de licență/masterat/doctorat
Experienţă profesională generală

<5ani, abilități de comunicare

Documente doveditoare

 

 

 

 

 

ATRIBUȚIILE EXPERTULUI TS INFORMARE COMUNITATE/PROMOTORI

Recrutarea celor 1000 de femei care vor participa la activitatea 2.2 și susținerea seminariilor pentru cele 1000 de femei,

Participarea la activitatea 2.3, prin monitorizarea operatorului economic și a impactului pe care îl au evenimentele.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Curriculum vitae europass, semnat – în original;
Act de identitate – copie;
Acte de studii – copii;
Documente care să ateste vechimea în muncă sau experiența relevantă – copii.
Portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecţie;

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie);
Proba orală;
Afișarea rezultatelor.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

Dosarele se vor depune în perioada 27.03 – 02.04.2015, de luni până joi, de la ora 9.00-16.00, vineri de la ora 09.00-14.00, la sediul DESFB, str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București sau la adresa de e-mail: egalitate@mmuncii.ro, în format pdf.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afișa la sediul DESFB, în data de 3 aprilie 2015, ora 16.30. Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor.

Persoanelor care au trecut de prima probă li se vor transmite prin e-mail, ora la care vor participa la proba orală, care va avea loc la sediul DESFB, str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București, în data de 6 aprilie 2015, începând cu ora 09.00.

Afișarea rezultatelor finale se va face în data de 6 aprilie 2015, ora 16.30.

Sursa: www.mmuncii.ro

Ghid al Comisiei Europene pentru finanţările prin programele 2014-2020

Directia Generala Buget a Comisiei Europene a publicat recent un nou ghid privind finantarile europene. Intitulat « Un ghid al începatorilor pentru finantarile UE », materialul prezinta informatii din perspectiva accesarii banilor de catre diferite categorii de beneficiari : autoritati publice, ONG-uri, tineri, cercetatori, IMM-uri, fermieri, etc. Documentul furnizeaza, de asemenea, link-uri catre materiale detaliate despre oportunitatile specifice, exemple de proiecte si sfaturi, astfel încât, cei interesati sa poata cunoaste cât mai bine noile programme si sursele de finantare pentru actuala perioada de programare 2014-2020.


Ghidul este completat de un alt material al DG Buget care ajuta potentialii beneficiari ai fondurilor comunitare sa înteleaga întregul proces de cofinantare a proiectelor. “Bugetul UE în țara mea”, este o serie de 28 de fise informative care evidentiaza proiectele selectate finantate de la bugetul UE în toate statele membre (harta interactiva). Proiectele acopera o gama larga de domenii,precum ocuparea fortei de munca, dezvoltarea regionala, cercetare si educatiepentru mediu, ajutor umanitar si multe altele. Informatiile pot inspira potentialii aplicanti, care au astfel ocazia sa afle mai multe despre valoarea adaugata a UE adusa prin proiecte.

Ghidul poate fi descarcat la adresa: http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/funds/files/beginners_guide_en_0.pdf

Sursa de informare: http://ec.europa.eu/budget/funding/?utm_source=EUCIS-LLL+general&utm_campaign=e963c63bf4-EUCIS-LLL+newsletter+%2394+-+February+2015&utm_medium=email&utm_term=0_f4e5c60751-e963c63bf4-63194709

Sursa: www.uncjr.ro

Asociaţia ADO SAH ROM angajează Expert consiliere – proiect POSDRU

Asociaţia ADO SAH ROM, în calitate de partener în cadrul proiectului “Economia socială este şansa mea!” angajează expert pe termen scurt în funcţia de Expert consiliere, în vederea facilitării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă) din Bucureşti. Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale, CPP 173. 


Tipul contractului

Contract individual de muncă pe perioadă delimitată de timp: 5 luni.

Contractul este part time, cu o perioada de lucru prevăzută de 6 ore/zi. 

Principalele responsabilităţi:

– Realizarea instrumentelor de lucru (fişe de consiliere, planuri de intervenţie etc.)

– Identificarea şi selectia grupului ţintă ce va participa la activităţile de formare profesională pentru dobândirea competenţelor informatice şi antreprenoriale

– Informarea şi consilierea grupului tintă cu privire la piaţa muncii

– Acţiuni pentru diminuarea lipsei de încredere a grupurilor tintă vizate,

– Realizarea documentaţiei de înregistrare privind grupul ţintă

– Întocmirea bazei de date cu grupul ţintă (registru electronic, formulare, tabele etc.). 

Cerinţe

Studii superioare finalizate

Experienţă profesională generală de min. 2 ani

– Experienţă profesională specifică: experienţă în consiliere de minim 1 an

– Experienţă de lucru cu persoane aprţinând grupurilor vulnerabile de minim 1 an

– Integritate, răbdare şi entuziasm pentru lucrul în echipă

Informaţii suplimentare

Termen limită de depunere a CV-urilor (Europass): marti, 24 martie 2015 pe adresa de email adosahrom@starnets.ro, cu menţiuneaConsilier”.

Doar candidaţii invitaţi pentru interviu vor fi contactaţi.

Pentru detalii, ne puteţi contacta la: adosahrom@starnets.ro, tel. 021 2107160. Persoană de contact: Rodica Novac

ADO SAH ROM este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000, care promovează dezvoltarea organizaţiei, politicile şi serviciile din domeniul social, contribuie activ la consolidarea societăţii civile şi promovează colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate.

Organizaţia are o experienţă de 14 ani în implementarea proiectelor pe piaţa muncii şi dezvoltarea dialogului social şi colaborează cu organizaţii şi reţele naţionale şi europene în proiecte care susţin accesul la munca decentă şi oportunităţi generatoare de venit.                                                          

Zilele Porților Deschise la SNSPA

În perioada 6-10 aprilie 2015, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează o serie de evenimente speciale pentru liceeni, integrate în perioada dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!“.


Evenimentele sunt organizate în cadrul unei noi ediţii a „Zilelor Porților Deschise la SNSPA”.

Programul pregătit pentru liceeni cuprinde: cursuri deschise, proiecţii de film, cercuri ştiinţifice, simulări de stagii de practică, conferinţe, workshop-uri şi prelegeri. În plus, elevii vor putea discuta cu studenţii şi profesorii din cadrul SNSPA, la standurile special amenajate, astfel încât toți cei care doresc să susțină admiterea din vară să fie cât mai bine informați privind oferta educațională a universităţii.

Toate evenimentele se vor desfăşura la noul sediul al SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), între orele 10.00-18.00. 

Program Zilele Porților Deschise la SNSPA