Apel de proiecte pentru fondul de finanțare Bucureștiul Pregătit

Fundația Comunitară București, împreună cu IKEA România, ING Bank și Lidl România, a lansat Bucureștiul Pregătit, fondul pentru cutremur și alte dezastre majore, prima rundă de finanțare fiind în valoare de 475.000 lei.

Cele trei arii de interes ale primei runde de finanțare sunt cursurile de prim-ajutor și pregătire pentru dezastre, informarea și simularea pentru cutremur și pregătirea câinilor de căutare-salvare. Tema transversală a tuturor ariilor de interes este educația pe tema conștientizării riscului de cutremur.

Finanțările vor fi acordate pe o perioadă de maxim 12 luni și pot aplica organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, sau echipe compuse din minimum trei persoane constituite ca grupuri de inițiativă, fără personalitate juridică, care vor desfășura activitățile propuse în București sau în județul Ilfov.

Propunerile de proiect vor putea fi trimise prin intermediul platformei www.bucurestiulpregatit.fundatiacomunitarabucuresti.ro până pe 13 mai 2019.

Aplicațiile vor fi evaluate de către un juriu independent, din care fac parte Georgiana Ilie, redactor-șef Școala9 și senior editor DoR, autoarea articolului Cutremur în orașul vulnerabil, Alexandra Călin, Operations Analyst World Bank, Ela Bălan, Coordonator programe fundații comunitare, ARC, Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA România, Mihaela Bîtu, Director General Adjunct, ING Bank, Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl România. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate la finalul lunii iunie 2019.

Calendarul complet, criteriile de eligibilitate, procesul de selecție, formularele de aplicație și exemple de proiecte care pot aplica sunt disponibile pe site-ul fondului.

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează Concursul naţional de proiecte de tineret 2019

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 08.04-25.10.2019, Concursul naţional de proiecte de tineret 2019.

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2019 este 2.000.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.

Concursul național de proiecte de tineret 2019 are două teme.

Tema numărul 1 este Stimularea implicării tinerilor în viața societății, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte pentru susținerea educației fizice și a unui stil de viață sănătos. Suma alocată pentru tema numărul 1 este de 1.300.000 lei.

Tema numărul 2 este Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a acestora cu următoarele priorități: Dezvoltarea de activități educaționale cu caracter non-formal, cursuri de formare profesională pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs) în vederea dobândirii de competențe socio-civice și profesionale și antreprenoriale; Promovarea inițiativelor de inserție profesională și integrare socială a tinerilor vulnerabili; Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradițiilor culturale locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiționale. Suma alocată pentru tema numărul 2 este de 700.000 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2019, dar nu pentru aceeași temă.

Perioade:

 • depunerea dosarului de concurs:11.04- 10.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București;
 • etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-17.05.2019;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.05.2019;
 • depunerea completărilor: 21-27.05.2019;
 • verificarea completărilor depuse: 27-30.05.2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 30.05.2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 30.05-04.06.2019;
 • analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 05-10.06.2019;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 10.06.2019;
 • etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 11-24.06.2019;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 25.06.2019;
 • depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 26.06- 1.07. 2019;
 • analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 02-08.07.2019;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 08.07.2019.
 • perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 5.08-25.10.2019

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro) sau de la adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro.

Metodologie Concurs național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești

Sursa: www.mts.ro

Programul european de cooperare ESPON 2020 – cerere pentru propuneri de analize focalizate

Secretariatul programului european ESPON, mandatat sa gestioneze fondurile europene disponibile pentru analizele teritoriale paneuropene, a deschis, pâna la 28 iunie 2019, cererea adresata partilor interesate – factori de decizie si experti – din administratiile locale, regionale si nationale de a prezenta propuneri de analize focalizate. Cererea de propuneri are la baza obiectivul specific 2 (SO2) al programului ESPON 2014-2020, respectiv „Un transfer de cunostinte îmbunatatit si utilizarea sprijinului analitic”.

Solicitantii eligibili pot fi institutii nationale, regionale sau locale implicate în dezvoltarea de politici publice, strategii, analize si cooperare teritoriale, etc. Partile interesate pot candida individual sau pot forma grupuri/consortii din mai multe institutii care au probleme si necesitati comune.

Deoarece analizele focalizate ale ESPON vizeaza obtinerea unor cunostinte practice privind spatiul european, reutilizabile în procesele de luare a deciziilor si în strategiile de management, candidatii vor trebui sa îsi bazeze propunerile de tematici pe identificarea nevoilor lor în ceea ce priveste dezvoltarea politicilor si planificarea regionala, integrând în acelasi timp o perspectiva europeana. În decurs de un an, propunerilor selectate li se vor oferi urmatoarele:
– sprijin administrativ si tehnic pentru proiectarea termenilor de referinta care au o legatura directa cu întrebarile solicitantilor si în conformitate cu programul de cooperare ESPON;
– asistenta tehnica permanenta din partea echipei de experti a ESPON pentru a se asigura progresul activitatii si calitatea rezultatelor;
– un buget dedicat, în general de aproximativ 250.000 €, pentru finantarea unui studiu la nivel înalt condus de experti selectati cu atentie din întreaga Europa (prin proceduri de achizitii publice);
– acces la instrumentele ESPON si la o baza de date cu indicatori la nivel european;
– oportunitati de a învata împreuna cu alti colegii europeni si de a împartasi dovezi si experiente cu alte parti interesate;
– participare la evenimentele organizate de ESPON, realizate, în mod obisnuit, în cooperare cu presedintiile UE, pentru conectarea cu o comunitate internationala de factori de decizie si experti.

Propunerile selectate vor fi apoi transformate în cereri de oferte pentru a finanta realizarea analizelor de catre cercetatorii europeni, în colaborare cu practicienii care le-au initiat.

Aplicatiile se pot face numai digital; informatiile detaliate privind formularul de aplicare si ghidul beneficiarului pot fi descarcate la adresa: https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses.

Întrebarile privind aceasta cerere trebuie adresate direct secretariatului ESPON, la email-ul pus la dispozitia celor interesati: application@espon.eu.

Schimbul de idei pe aceasta tema si cautarea de parteneri sunt posibile pe LinkedIn group „ESPON stakeholders„.

 

Sursa: www.uncjr.ro

Fundația Comunitară București lansează Bucureștiul Pregătit, fondul de finanțare pentru cutremur și alte dezastre majore

Fundația Comunitară București, împreună cu IKEA România, ING Bank și Lidl România, lansează Bucureștiul Pregătit, fondul pentru cutremur și alte dezastre majore. Prima rundă de finanțare, în valoare de 475.000 lei, se lansează pe 4 aprilie 2019. Programul vizează organizații non-profit și grupuri de inițiativă care construiesc proiecte de informare și pregătire a bucureștenilor în caz de cutremur. Finanțările vor fi acordate pe o perioadă de maxim 12 luni. 

 

Programul Bucureștiul Pregătit a plecat de la articolul “Cutremur în orașul vulnerabil” al Georgianei Ilie, publicat de DOR în iulie 2017. Materialul documentează scenariul unui cutremur de dimensiuni similare celui din 1977, care ar putea afecta până la 450.000 din bucureșteni și ar putea aduce pierderi de 7% din PIB-ul anual al întregii țări.

 

Cu susținere financiară privată de la IKEA România, ING Bank și Lidl România, fondul de finanțare Bucureștiul Pregătit oferă resurse pentru ca subiectul cutremurului, și capacitatea tuturor de a se pregăti, să crească la un nivel care să facă diferența. Obiectivele fondului sunt susținerea și creșterea proiectelor care informează, educă și creează sisteme de suport în comunitatea locală.

 

Pentru prima rundă de finanțare, cele trei arii de interes sunt cursurile de prim-ajutor și pregătire pentru dezastre, informarea și simularea pentru cutremur și pregătirea câinilor de căutare-salvare. Tema transversală a tuturor ariilor de interes este educația pe tema conștientizării riscului de cutremur.

 

“Pentru noi, nu a fost o opțiune să așteptăm să vină altcineva care să rezolve problema cutremurului”, a declarat Alina Kasprovschi, director executiv, Fundația Comunitară București. ”Este responsabilitatea noastră, a întregii comunități, să ne implicăm, să punem resurse și să ne pregătim. Mulțumim partenerilor noștri pentru pionierat, într-un domeniu care nu era în strategia de CSR a nimănui. Și Georgianei Ilie, pentru că ne-a pus în față o oglindă despre problemă și despre soluțiile ei.”

 

„Viziunea IKEA este „să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.” Este, deci, natural să ne implicăm încă de la început în această inițiativă, care se adresează tuturor bucureștenilor. Ne dorim ca Bucureștiul Pregătit să devină programul care aduce împreună companii, cetățeni și autorități în fața unei provocări căreia nimeni nu îi poate face față de unul singur”, a declarat Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA România.

“Prin tot ceea ce facem de 25 ani de când ING Bank e prezentă în România, urmărim să avem un impact pozitiv asupra vieții oamenilor și a societății, în general. În ultimii 5 ani am investit peste 26 milioane RON în programe sociale de antreprenoriat, dezvoltare urbană sau educație financiară. Ne-am alăturat fără ezitare în Bucureștiul Pregătit, o cauză de importanță majoră pentru Bucuresti. Acest proiect e pasul pe care trebuie să îl facem acum fiecare dintre noi pentru siguranța noastră și a celor dragi nouă”, a declarat, Alexandra Maier,  Senior Corporate Social Responsibility Specialist ING Bank.

„Ne-am propus să contribuim la Un viitor mai bun și ne ghidăm după acest motto în toate activitățile noastre. Știm, însă, că nu există scenarii de viitor în care suntem complet feriți de dezastre naturale precum cutremurele sau de alte situații de risc. Există, însă, scenarii în care ne putem pregăti pentru ele și în care putem să reducem substanțial numărul victimelor și valoarea pagubelor. De aceea, de aproape o jumătate de deceniu, am sprijinit cu consecvență SMURD și considerăm că este datoria noastră să contribuim la salvarea și mai multor vieți în viitor, prin susținerea proiectului Bucureștiul Pregătit, a declarat Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR Lidl România.

Cine poate aplica

Fondul Bucureștiul Pregătit va acorda 475.000 lei pentru prima rundă de finanțare și își propune să finanțeze cel puțin câte un proiect pe fiecare dintre cele trei arii de interes.

Pot aplica organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, sau echipe compuse din minimum trei persoane constituite ca grupuri de inițiativă, fără personalitate juridică, care vor desfășura activitățile propuse în București sau în județul Ilfov.

Propunerile de proiect vor putea fi trimise prin intermediul platformei www.bucurestiulpregatit.fundatiacomunitarabucuresti.ro până pe 13 mai 2019. Aplicațiile vor fi evaluate de către un juriu independent, din care fac parte Georgiana Ilie, redactor-șef Școala9 și senior editor DoR, autoarea articolului Cutremur în orașul vulnerabil, Alexandra Călin, Operations Analyst World Bank, Ela Bălan, Coordonator programe fundații comunitare, ARC, Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA România, Mihaela Bîtu, Director General Adjunct, ING Bank, Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl România. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate la finalul lunii iunie 2019.

 

Calendarul complet, criteriile de eligibilitate, procesul de selecție, formularele de aplicație și exemple de proiecte care pot aplica sunt disponibile pe site-ul fondului.

  

Context local

Un cutremur major se poate întâmpla oricând și poate opri funcționarea orașului. Bucureștiul are peste două milioane de locuitori, mii de clădiri vechi sau înalte, metrou, un lac de acumulare cu un baraj vechi care poate inunda un sfert de oraș, cea mai mare rețea de distribuție a gazului și toate instituțiile care fac să funcționeze statul român (multe dintre ele cu sedii în clădiri cu risc seismic).

În București există doar 3.000 de pompieri, personal SMURD și voluntari care ar putea interveni în caz de cutremur, necesarul pentru oraș fiind de treizeci de ori mai mare. Donațiile de sânge curente (50.000 de donații/an) nu acoperă jumătate din necesar, iar nevoia de după un dezastru ar putea fi cu mult mai mare. Un câine salvator poate salva până la șase persoane într-o oră dar are nevoie de antrenament constant și atestare.

La un cutremur major pierderile economice în București, de la viețile oamenilor la clădirile distruse, de la încetarea producției la asigurarea adăpostului și hranei pentru sinistrați – se ridică la mai mult de 10 miliarde de euro, adică 7% din PIB, potrivit estimărilor Băncii Mondiale

Științescu București: 150.000 de lei finanțare pentru proiecte care fac științele atractive pentru copii și tineri

Fondul Științescu București este un program de finanțare care susține stimularea înțelegerii științelor și tehnologiei de către copiii şi tinerii din clasele 0-12, din București și județul Ilfov. În perioada 28 martie – 13 mai 2019, echipa Fundației Comunitare București, care dezvoltă Fondul Științescu București, caută pentru finanțare proiecte care fac educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică) atractivă pentru elevi și îi ajută să își antreneze abilități necesare în următorii ani.

„La a treia ediție de program Fond Științescu București, ne bucurăm să vedem cât de frumos cresc proiectele finanțate în anii trecuți. Și anul acesta urmărim ca proiectele susținute să ajute tinerii și copiii să experimenteze modul în care științele exacte au aplicare în viața de zi cu zi și să-i aducă aproape de tehnologie într-un mod creativ”, declară Alina Kasprovschi, director executiv Fundația Comunitară București.

Încurajăm proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație cum ar fi Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), aplicații mobile, realitate augmentată și virtuală, senzori, drone, limbaje de programare moderne, activități de tipul “do-it-yourself” sau aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință. Pentru toate tipurile de activități care pot fi finanțate, consultați ghidul aplicantului pe site-ul: https://bucuresti.stiintescu.ro

Pot aplica organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți sau asociații studențești și grupuri de inițiativă, formate din cel puțin trei persoane: echipe de pasionați de știință, tehnologie și artă (ingineri, programatori, freelanceri, makeri, designeri, muzeografi etc.); echipe de elevi de liceu sub îndrumarea unui profesor coordonator sau a unei organizații neguvernamenale; echipe de studenți; echipe de profesori și învățători; echipe mixte (oricare dintre categoriile de mai sus).

Fiecare aplicant poate depune cel mult trei proiecte, însă poate primi finanțare pentru un singur proiect. Bugetul minim solicitat pentru un proiect este de 10.000 de lei.

 

Cum se aplică? Înscrierea unui proiect se face pe platforma de aplicații, unde se completează un formular online până la data de 13 mai 2019. Formularul de aplicație și formularul de buget pot fi consultate pe site-ul: www.bucuresti.stiintescu.ro

Proiectele finanțate vor fi selectate de un juriu din care fac parte Octavian Micu, cercetător, Institutul de Știinte Spațiale, Constantin Vică, lector universitar, Facultatea de Filosofie, director adjunct, Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, Universitatea din București, Elena Coman, director de programe, Asociația Techsoup Romania, Tamina Lolev, co-fondator și managing partner Nodmakerspace, Sorin Axinte (Axu), antreprenor, cofondator și CEO Hyperpragma, managing partner GLUE.

 

Fondul Științescu este implementat în București de Fundația Comunitară București, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Federația Fundațiilor Comunitare din România și cu susținerea donatorilor locali: Transport Service Group, WDP, Element Development, euRobotics AISBL.

Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în alte zone din țară: Sibiu, Iași, Oradea, Mureș, Bacău, Galați, Prahova, Odorheiul Secuiesc, Brașov, Țara Făgărașului și Timișoara.

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri, grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 7ani a finanțat peste 320 de proiecte din București și Ilfov cu mai mult de un milion de euro.

Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 – actualizarea competentelor adultilor aflati in situatii dificile

Program: „EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala”

Titlul cererii: “Sprijinirea dezvoltarii unei oferte de învatare personalizata, adaptata la implementarea recomandării europene Parcursuri de actualizare a competentelor: noi oportunitati pentru adulti”

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 8 iulie 2019

Eligibilitate: entitati publice sau private implicate în activitatile de educatie si formare profesionala (decizie si implementare), autoritati locale si regionale, organizatii patronale, sindicate, camere de comert, entitati naționale, regionale si locale, servicii de ocupare a fortei de munca, furnizori de educatie si formare, organizatii ale societatii civile, actori economici locali si regionali, servicii comunitare, etc.

Obiective generale şi specifice:

Obiectivul general al prezentei cereri este de a sprijini țările eligibile/participante la EaSI la punerea în aplicare a Recomandării „Parcursuri de actualizare a competenţelor”, prin crearea unor căi coerente care să cuprindă trei etape-cheie:
• evaluarea competențelor, adică identificarea sau depistarea aptitudinilor;
• punerea la dispoziṭie a unei oferte de învățare personalizate, flexibile și de calitate;
• validarea și recunoașterea competențelor dobândite.

Obiectivul specific al acestei solicitări este de a sprijini implementarea unei oferte de învățare personalizată, flexibilă și de calitate pentru adulții cu calificări reduse/adulți slab calificați (și, dacă este cazul, pentru grupurile prioritare identificate de țări în cadrul Recomandării).

Buget: 4.000.000 €; se acorda pâna la 80% cofinantare

Fisa de prezentare a cererii se regaseste pe  www.uncjr.ro.

 

Sursa: www.uncjr.ro

Fundația Comunitară București anunță proiectele câștigătoare la Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen

#SiEuReusesc – comunitatea învingătoarelor din București – și TRANScendent sunt proiectele selectate pentru finanțare de juriul Fondului IKEA pentru Egalitate de Gen. Cele două proiecte vor fi susținute timp de trei ani cu un buget total de 630.450 de lei. Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen, dezvoltat de IKEA România și Fundația Comunitară București, a fost lansat în decembrie 2019 și a primit 25 de proiecte eligibile din București și județul Ilfov.

 

 

Primul proiect, numit #SiEuReusesc – comunitatea învingătoarelor din București – își propune să crească pe termen lung autonomia și relațiile bazate pe solidaritate, pentru femeile și copiii supraviețuitori ai violenței domestice. Femeile care se eliberează de violență vor putea parcurge un traseu de dezvoltare personală ce poate culmina cu sprijinirea altor femei. Comunitatea învingătoarelor din București va fi dezvoltată pe baza lecțiilor învățate din proiectul pilot desfășurat deja în Sibiu. Proiectul va fi implementat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) în parteneriat cu Asociația ANAIS și va fi susținut cu 140.150 lei pentru primul an de implementare.

 

Al doilea proiect selectat este TRANScendent, implementat de Asociația MozaiQ. Proiectul își propune să îmbunătățească calitatea vieții și independența financiară a femeilor transgender din București, prin crearea unui program de organizare comunitară, informare și integrare în muncă cu sprijinul companiilor locale. Proiectul va fi susținut cu 70.000 lei pentru primul an de implementare.

 

Conform celui mai recent Indice al Egalității de Gen, România se află pe locul 25 din 28, în cadrul Uniunii Europene, în ceea ce privește egalitatea de gen. Indicele analizează situația femeilor și bărbaților în ceea ce privește piața muncii, resursele financiare, nivelul de educație, sănătate, cum este folosit timpul, puterea de decizie.

 

În acest context, Fondul IKEA pentru Egalitate de gen susține financiar proiecte care contribuie la creșterea independenței economice a femeilor aflate în situații de vulnerabilitate, la educația pentru parteneriatul de gen, cu accent pe viața privată, precum și intervenții comunitare pentru transformarea rolurilor de gen tradiționale.

 

Proiectele câștigătoare au fost selectate cu ajutorul unui juriu independent format din persoane cu experiență în studii și politici de gen, dar și în implicare socială. Susținerea financiară pentru aceste proiecte se va face pe timp de trei ani, cu o reevaluare anuală.

 

“IKEA Romania este o companie construită pe valori umaniste și noi credem că egalitatea de gen este importantă pentru toți angajații și clienții noștri. Sperăm că proiecte ca acestea vor face o diferență pentru cei direct afectați și, împreună cu noul Grup de lucru pentru Egalitate de Gen la nivel de CEO, vor contribui la progres pentru societatea românească”, a declarat Ioana Ștefan, Ambasadoare a Diversității și Incluziunii în IKEA România.

 

Fundația Comunitară București este partenerul IKEA România în lansarea Fondului IKEA pentru Egalitate de Gen și în gestionarea procesului de selecție a proiectelor candidate.

 

”Începi să ai comunități puternice atunci când ”acasă” este bine. Iar acest lucru nu este posibil fără egalitatea de gen – o vulnerabilitate majoră în România. Ne dorim ca proiectele pe care le selectăm să schimbe vieți, dar mai ales să devină o inspirație pentru ca și alții să se implice în acest domeniu”, a declarat Alina Kasprovschi, director executiv, Fundația Comunitară București.

 

Pentru întrebări legate de program, vă rugăm contactați:

Cristina Văileanu, Grants Manager, Fundația Comunitară București

cristina@fundatiacomunitarabucuresti.ro

 

Seminar de informare în cadrul RO-CULTURA – Iași, 21 martie 2019

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), gestionează Programul RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021.

Obiectivul general al Programului îl reprezintă consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Având în vedere faptul că, în data de 4 februarie a.c., a fost lansat primul apel de proiecte în cadrul PA14 RO-CULTURA, precum și faptul că, în perioada următoare, se estimează lansarea altor 2 apeluri de proiecte ce vizează Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, respectiv Consolidarea antreprenoriatului cultural și  Dezvoltarea audienței și a  publicului, UMP va organiza un seminar regional de informare la Iași.

Seminarul va avea loc joi, 21 martie 2019, la Muzeul Unirii (Str. Lăpuşneanu nr. 14) și va reuni entități publice și private interesate de oportunitățile de finanțare din domeniul cultural.

Afla mai multe informatii despre eveniment pe www.ro-cultura.ro.

 

Sursa: www.ro-cultura.ro 

Propunere de parteneriat ERASMUS+, Franta

Consiliul departamentului francez Gironde, din regiunea Nouvelle-Aquitaine, cauta parteneri europeni pentru a depune, in calitate de lider de proiect, o propunere pentru cofinantare prin cererea programului « Erasmus+ », actiunea-cheie 2 – « Parteneriate strategice si schimb de bune practici ».

Cererea este deschisa pana la 21 martie 2019.

În cadrul politicii sale pentru persoanele cu dizabilitati, Consiliul departamental Gironde îsi propune sa-si împartaseasca, sa-si schimbe si sa-si reînnoiasca practicile privind autismul.

Obiectivul general al proiectului va fi, asadar, schimbul de bune practici in acest domeniu, concentrandu-se pe detectare, diagnosticare, tratament şi conştientizare.

Parteneri cautati: Gironde cauta 1-2 parteneri din Europa: autoritati locale, grupuri de parinti, organizatii profesionale, fundatii, etc.

Contact direct pentru manifestarea interesului si detalii despre proiect: dna Marie Talédec, Europe and International Unit, m.taledec@gironde.fr .

Termenul-limita pentru manifestarea interesului: 11 martie a.c.

O fisa de prezentare se regaseste  pe www.uncjr.ro.

Sursa: www.uncjr.ro 

MOL România plătește școala de șoferi pentru 45 de tineri din medii defavorizate

MOL România și Fundația Pentru Comunitate vor sprijini 45 de tineri proveniți din medii defavorizate pentru obținerea permisului de conducere. Tinerii sunt beneficiarii celei de-a patra ediții a programului Permis pentru viitor, iar numele lor au fost făcute publice de către Fundația Pentru Comunitate și MOL România

Ca și în cazul edițiilor precedente, sprijinul se acordă tinerilor cu posibilități materiale reduse, pentru care deținerea permisului reprezintă o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, sau poate constitui un instrument benefic în îndeplinirea și extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor deja angajați.

Statisticile realizate în cadrul programului indică o creștere semnificativă a numărului celor care doresc să beneficieze de ajutor, de la 88 în cadrul ediției precedente, la 212 în cadrul actualei ediții. De asemenea, numărul județelor din care provin solicitările a crescut de la 17 la 28.

 

„Remarcăm că există un interes în creștere față de acest program din partea potențialilor beneficiari, ceea ce înseamnă că acest proiect reprezintă cu adevărat un instrument util pentru o categorie de populație vulnerabilă, respectiv pentru tinerii proveniți din medii defavorizate. Noi le suntem alături cu mare bucurie tuturor acestor tineri care încearcă să își construiască un viitor mai bun și care depun eforturi pentru a depăși obstacolele cu care se confruntă. Am constatat de asemenea cu bucurie contribuția ONG-urilor și a multor jurnaliști și publicații la comunicarea acestei oportunități către persoane care ar putea fi interesate. Ajutorul lor este foarte important pentru promovarea acestui program și le mulțumim pentru această dovadă de sensibilitate față de cei care încearcă să își îmbunătățească situația profesională prin intermediul acestui program”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

 

Prin majoritatea proiectelor depuse (196), tinerii au solicitat acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, 13 tineri s-au înscris pentru categoria C/CE, doi pentru D/DE și unul pentru B adaptat. Beneficiarii au fost selectați în urma jurizării proiectelor depuse, ținând cont de situația materială, de scrisoarea de motivație personală, de recomandările prezentate și de exactitatea datelor cuprinse în formularul de înscriere. În unele cazuri s-au realizat interviuri atât cu candidații cât și cu persoanele sau reprezentanții instituțiilor și organizațiilor care i-au recomandat pentru obținerea finanțării. Beneficiarii acestei ediții a programului Permis pentru viitor sunt din județele Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și din capitală. Lista beneficiarilor se găsește pe site-urile www.molromania.ro și www.pentrucomunitate.ro

 

„În cursul lunii martie vom încheia contractele și vom pune resursele financiare la dispoziția noilor beneficiari. Astfel, aceștia vor putea să se înscrie la școala de șoferi, să înceapă cursurile și să se prezinte la examen spre sfârșitul verii. Cei care n-au obținut finanțare acum, pot reveni la sfârșitul lunii noiembrie, când vom anunța ediția a 5-a. Experiența de până acum ne arată importanța motivației personale, a susținerii din partea unor persoane responsabile din comunitatea din care face parte tânărul solicitant și exactitatea datelor introduse în formularul de înscriere”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

 

Despre programul Permis pentru viitor

Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

În cei patru ani de la prima lansare în 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de două ori pe plan național: la Gala Societății Civile 2018 și la Romanian CSR Awards 2017. Concursul de proiecte pentru ediția a 4-a a fost lansat la 27 noiembrie 2018, iar termenul de trimitere a dosarelor a fost 25 ianuarie 2019. Fondul programului este de 75.000 lei.

În cadrul celor trei ediții anterioare ale programului, 57 de tineri au obținut permis de conducere și 32 sunt programați pentru examen sau se află în diferite faze ale pregătirii.