Ministerul Culturii a lansat Programul ACCES Online 2020

Ministerul Culturii a lansat, proiectul de finanțare ACCES Online 2020, dedicat exclusiv sectorului privat, un instrument de susținere financiară a proiectelor culturale, care pot fi diseminate exclusiv în mediul online. Proiectul a fost gândit pentru a veni în sprijinul artiștilor care în această perioadă nu își mai pot desfășura activitățile culturale cu public. Din acest motiv, Ministerul Culturii a decis ca, anul acesta, sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES să fie dedicată operatorilor culturali din zona independentă care au capacitate de a disemina lucrările lor în mediul online.

„Programul ACCES Online 2020 reprezintă una dintre măsurile pe care Guvernul României, prin Ministerul Culturii, a dezvoltat-o pentru diminuarea impactului negativ asupra sectorului cultural grav afectat în această perioadă. Am încredere că sectorul independent va da dovadă de creativitate și inovare. Este primul apel de finanțare pe care îl lansăm la Ministerul Culturii în această perioadă de criză și invităm exclusiv domeniul privat să vină cu propuneri. Prin astfel de inițiative vom contribui la protejarea sectorului cultural-creativ românesc și la asigurarea continuității activității pe timpul stării de urgență. Sunt absolut convins că această perioadă dificilă prin care trecem va genera schimbări majore pentru viitor în modul de abordare a culturii, prin accelerarea transformării digitale și câștigarea unui nou public”, a declarat Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii.

Proiectele depuse în cadrul programului ACCES Online 2020 trebuie să se încadreze în domeniile: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie este de 1.000.000 lei.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50.000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES Online trebuie să se desfăşoare în intervalul 30 mai – 31 august 2020.

Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 30 aprilie 2020.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES Online 2020, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se găsesc pe websiteul instituției www.cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro

Finanțări proiecte care susțin România și cetățenii acesteia în situații de urgență cauzată de pandemie – COVID -19 prin Programul Start ONG

Programul Start ONG se adaptează pentru a limita răspândirea și efectele negative cauzate produse produse de COVID-19. Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow, au decis adaptarea apelului lunii aprilie a programului astfel încât să puteți realiza proiecte care să răspundă nevoilor comunității în contextul actual.

Astfel, 66.000 de euro vor fi acordați  în luna aprilie ONG-urilor, unităților de învățământ, centrelor de copii/bătrâni și grupurilor informale, pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor de responsabilitate socială, care să ducă la ajutarea comunităților din care acestea fac parte.

Apelul corespunzător lunii aprilie va fi lansat miercuri, 25 martie 2020, începând cu ora 09:00.

Proiectele vor avea ca beneficiari: copii, bătrâni , persoane aparținând grupurilor defavorizate,  persoane aflate în carantină sau în monitorizare la domiciliu, angajați care prin natura serviciului prestează muncă în condiții de expunere, cadre medicale, cadre didactice.

  Proiectele pot fi înscrise pe 3 praguri, diferite de cele de până acum:

– pragul 1: proiecte cu buget maxim de 1000 euro;

– pragul 2: proiecte cu buget între 1000 și 2500 euro;

– pragul 3: proiecte cu buget între 2500 și 5000 euro.

Toate detaliile referitoare la apelul din luna aprilie  și aspectele privind aplicarea și evaluarea proiectelor le găsiți aici.

Sursa: www.startong.ro

250.000 de euro pentru incluziunea persoanelor cu deficiențe de vedere/auz din România

Fundația Orange lansează un nou apel de proiecte în cadrul programului “Lumea prin Culoare și Sunet”. Este cel mai mare program de finanțare din România dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz. Cu o valoare anuală de 250.000 de euro, “Lumea prin Culoare și Sunet” contribuie de șapte ani la îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor din aceste categorii.


Prin concursul de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet”, pot obține granturi instituţii publice şi organizaţii non-profit (asociaţii, fundaţii, federaţii, instituţii educaţionale, medicale sau culturale) care dezvoltă proiecte
în domeniul educației, culturii și mobilității. Sunt căutate proiecte de impact, în special cele cu componentă digitală, sustenabile și care propun soluții inovative de integrare ce au acoperire naţională sau un număr mare de beneficiari. Vor fi acordate 3 tipuri diferite de finanţări: două granturi de până la 100.000 Euro exclusivpentru proiecte propuse în parteneriat de către mai multe entități în colaborare, două granturi de până la 20.000 Euro şi două granturi de pânăla 12.000 Euro.

Proiectele trebuie înscrise online pewww.finantare.fundatiaorange.ro până la data de 16 aprilie 2020, ora 16:00. Procesul de selecție se va face în două etape:

  • o pre-evaluare de către un forum consultativ format din experţi în domeniu şi beneficiari cu dizabilităţi de vedere şi de auz.
  • o jurizare finală a Consiliului Director al Fundaţiei Orange. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate în luna august.


„Incluziunea persoanelor cu deficiențe ține și de nivelul nostru de acceptare și de înțelegere a limitărilor cu care se confruntă acestea. Ne place să credem că în cei șapte ani de desfășurare a programului de finanțare „Lumea prin Culoare și Sunet” am reușit să-i ajutăm pe cei cu deficiențe să se integreze mai ușor și, pe noi ceilalți, să-i înțelegem mai bine. În continuare, căutăm parteneri de drum lung pentru proiecte de impact, acolo unde este atât de multă nevoie de ele”,a declarat Dana Deac, Preşedinte Fundaţia Orange.

Mai multe detalii sunt disponibile în  pagina dedicată programului.


Fundaţia Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunităţii prin realizarea de proiecte de filantropie menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. Din anul 2012, Fundaţia Orange a investit peste 6.5 milioane de euro în cadrul programelor sale ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. Pentru detalii, vizitaţi www.fundatiaorange.ro

Fundația TELUS International Romania oferă pentru al 4-lea an consecutiv granturi în valoare de 100.000 USD

ONG-urile sunt invitate să aplice până pe 27 martie cu programe dedicate copiilor, tinerilor sau familiilor acestora.

Fundația TELUS International Romania Community Board continuă să ofere, pentru al patrulea an consecutiv, finanțare în valoare totală de 100.000 USD organizațiilor nonprofit din România care derulează programe în domeniile sănătate, educație sau mediu.

ONG-urile care doresc să aplice pentru această sesiune de granturi își pot depune proiectele până la data de 27 martie 2020, prin completarea unui formular online disponibil la acest link: grantstream.com/TELUS/form/Landing.

Valoarea finanțării oferite de Fundație este de maximum 5.000 USD pentru fiecare proiect câștigător (în cazuri speciale, 10.000 USD), iar criteriile de aplicare sunt următoarele:

·         Organizația non-profit trebuie să fie înregistrată în România;

·         ONG-ul trebuie să propună un program specific care să implice copiii, tinerii sau familiile acestora;

·         Proiectul trebuie să se deruleze pe durata anului 2020.

În 2019, TELUS International Romania Community Board a distribuit cei 100.000 USD către 19 proiecte cu impact în educație sau cu soluții sustenabile pentru sănătate și mediu. HOSPICE Casa SperanțeiA.I.P.A. (Asociația pentru Intervenție Precoce în Autism)ACDBFundația pentru copii abandonați PECAAsociația Little PeopleCentrul Maria BeatriceAsociația Valentina RomâniaZâna Merciluță sunt doar o parte dintre organizațiile susținute de Fundație anul trecut.

Lansată în septembrie 2016, Fundația TELUS International Romania a oferit până în prezent finanțări în valoare totală de 300.000 USD pentru 58 de ONG-uri din mai multe județe din țară, venind în sprijinul a 15.922 de beneficiari – copii, tineri și familiile lor – prin proiecte educaționale și de îmbunătățire a calității vieții.

Sursa: www.stiriong.ro

Administrația Fondului Cultural Național a lansat o nouă sesiune de finanţare destinată susţinerii de proiecte culturale


Administraţia Fondului Cultural Naţional
anunţă informaţiile referitoare la cadrul de desfășurare a sesiunii de finanţare II / 2020, destinată susţinerii de proiecte culturale.

Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15.11.2020.

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 12.500.000 lei și acoperă cele unsprezece arii de finanţare și contestaţiile, fiind repartizat astfel:

1. ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, fotografie, video-art, instalaţie, ceramică, sticlă, metal, arte textile, tehnici mixte, experiment vizual și de animaţie, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate
realizarea unei expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design) – 2,500,000 lei
2. ARTELE SPECTACOLULUI – TEATRU – 1,300,000 lei
3. ARTELE SPECTACOLULUI -MUZICĂ – 900,000 lei
4. ARTELE SPECTACOLULUI -DANS – 650,000 lei
5. ARTA DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA – 800,000 lei
6. PROIECTE CU CARACTER REPETITIV – 900,000 lei
7. INTERVENȚIE CULTURALĂ – 800,000 lei
8. EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ – 1,700,000 lei
9. PROMOVAREA CULTURII SCRISE 500,000 lei
10. PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL 800,000 lei
11. PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL 800,000 lei
12. CONTESTAȚII 850,000 lei
Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului. Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 3 (trei) proiecte culturale pe sesiune.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează:
85.000 lei – Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;
– 70.000 lei – Educaţie prin cultură, Intervenţie culturală, Patrimoniu Cultural Material,
Patrimoniu Cultural Imaterial.
– 60.000 lei – Promovarea culturii scrise.
Pentru fiecare arie tematică au fost definite cinci priorităţi specifice, din care se pot alege trei, care vor fi punctate în procesul de evaluare, după cum urmează:
ARTE VIZUALE
 Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice;
 Promovarea artei în spaţii alternative;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 Dezvoltarea de abordări interdisciplinare.

TEATRU
 Susţinerea producţiei;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către publicul tânăr;
 Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură.

MUZICĂ
 Susţinerea producţiei muzicale;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către publicul tânăr;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului.

DANS
 Susţinerea producţiei coregrafice;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului ;
 Susţinerea și consolidarea sectorului coregrafic din România.

ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII
Susţinerea producţiei inovatoare;
 Susţinerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entităţi din afara scenei artistice;
 Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor;
 Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului.

PROIECTE CU CARACTER REPETITIV
 Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 Dezvoltarea de abordări interdisciplinare;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România.

INTERVENȚIE CULTURALĂ
 Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură ;
 Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei;
 Promovarea dezvoltării sustenabile;
 Activarea culturală și comunitară în spaţii publice.

EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură ;
 Promovarea incluziunii, diversităţii și a toleranţei;
 Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
 Promovarea educaţiei continue;
 Promovarea cetăţeniei active.

PROMOVAREA CULTURII SCRISE
 Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces limitat la cultură;
 Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială;
 Medierea dialogului cu creatorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura minorităţilor;
 Medierea dialogului cu traducătorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura mondială;
 Susţinerea proiectelor de scriere creativă, a cenaclurilor, a cercurilor de lectură.

PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 Identificarea de soluţii inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local și/sau european;
 Susţinerea educaţiei și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 Promovarea dezvoltării sustenabile;
 Activarea culturală și comunitară în relaţie cu patrimoniul.

PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
 Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internaţional;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului ;
 Susţinerea dialogului intercultural ;
 Identificarea de soluţii inovatoare pentru documentarea și arhivarea patrimoniului imaterial ;
 Promovarea dialogului între generaţii.

Înscrierile se fac online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului. Chiar dacă aţi mai depus proiecte/programe vă recomandăm să consultaţi Ghidul solicitantului, care se actualizează la fiecare sesiune.
Finanţarea se adresează: asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.03.2020, termenul limită este 30 martie 2020, ora 17:00.

PROGRAMELE CULTURALE VOR PUTEA FI ÎNCĂRCATE ÎN APLICAȚIA ONLINE DOAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 1.03.2020 ora 10:00

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE II/ 2020 PROIECTE CULTURALE

TERMEN PERIOADA ACTIVITATEA
30 de zile
calendaristice
01 – 30.03.2020 Termenul de depunere a cererilor de
finanţare online
7 zile lucrătoare 31.03 – 08.04.2020 Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilităţii cererilor de
finanţare 26 zile calendaristice
09.04 – 04.05.2020 Evaluarea proiectelor culturale
7 zile lucrătoare 05 – 13.05.2020 Stabilirea ierarhiei proiectelor culturale care au fost selectate spre finanţare,
respectiv lista cu proiectele neselectate
1 zi lucrătoare 14.05.2020 Publicarea listelor după etapa I de selecţie
5 zile lucrătoare 15 – 21.05.2020 Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei
3 zile lucrătoare 22 – 26.05.2020 Verificarea conformităţii administrative
etapa a II-a
1 zi lucrătoare 27.06.2020 Publicarea listelor după etapa a II-a de selecţie
3 zile lucrătoare 28.05 – 02.06.2020 Termenul pentru depunerea contestaţiilor
5 zile lucrătoare 03 – 10.06.2020 Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor
15 zile lucrătoare 28.05 – 18.06. 2020 Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare
Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesând
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.htm

Sursa: www.afcn.ro

BRCT Iași a lansat un concurs de granturi mici în cadrul proiectului Shaping Fair Cities, finanțat de Comisia Europeană

BRCT Iași a lansat un concurs de granturi mici în cadrul proiectului Shaping Fair Cities, finanțat de Comisia Europeană

Prin aceste granturi, urmărim să finanțăm proiecte de comunicare și conștientizare legate de implementarea în România a Agendei 2030, cu accent pe obiectivele 5 (egalitate de gen), 11 (orașe durabile), 13 (acțiune climatică) și 16 (pace, justiție și instituții eficiente).

Obiectivele acestui apel de proiecte din punctul de vedere al finanțatorului sunt:

–  Să crească gradului de cunoaștere a publicului cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030

–  Să genereze sprijin din partea publicului pentru adaptarea / localizarea Agendei 2030 în județul Iași.

Exemple de activități eligibile:

–  Activități de comunicare online și offline.

–  Dezbateri publice, acțiuni publice, proiecția de filme și/sau spectacole care să atingă aspecte relevante legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și migrație.

– Producția și realizarea de produse și instrumente de comunicare, precum și distribuția acestora prin media tradițională și noile media.

– Organizarea de evenimente publice / culturale concentrate pe obiectivele acestui appel de proiecte.

– Flash-moburi și alte acțiuni participative.

Fiecare proiect trebuie să prevadă o documentare video și foto, care va prezenta activitățile realizate în proiect și care vor fi distribuite prin canalele online-offline ale aplicanților dar și ale finanțatorului.

Aspecte practice legate de procesul de aplicare:

  1. Documentația legată de procesul de comunicare se descarcă de către potențialii aplicanți de aici.
  2. Propunerile de proiecte se depun în format electronic, prin email, la adresa subgranting@brctiasi.ro, și vor conține formularele obligatorii (A_PROJECT PROPOSAL – Application Form_1, B_BUDGET PROPOSAL – Application Form_2, C_CAPACITY STATEMENT – Application Form_3, D_DECLARATION – Application Form_4). Subiectul emailului conținând propunerea de proiect este “SFC – Sub-granting mechanism for Communication Campaign”.
  3. Termenul de depunere este data de 25 martie 2020, ora 16.00, prin email, la adresa subgranting@brctiasi.ro.
  4. Orice cerere de clarificare sau informare se depune prin email la adresa subgranting@brctiasi.ro, cu subiect ”cerere de clarificare”.

Sursa: www.bcrtiasi.ro

Apel de granturi mici pentru propuneri de proiecte 2020 în cadrul Programului „În stare de bine”

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) lansează un Apel de granturi mici pentru propuneri de proiecte 2020 în cadrul Programului „În stare de bine”. Programul „În stare de bine” este un program de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de FDSC.

Acest Apel de granturi mici este destinat inițiativelor din domeniile Sport, Viață Sănătoasă sau Cultură care promovează egalitatea de șanse și susțin cu prioritate fete din grupuri vulnerabile.

În contextul acestui program, beneficiari din grupuri vulnerabile includ beneficiari din următoarele categorii: persoane în situație de risc (afectate de sărăcie, marginalizare, abandon școlar, delincvență juvenilă, copii cu părinți aflați la muncă în străinătate, din familii monoparentale/ cu mai mult de doi copii), copii aflați în sistemul de stat de protecție a copilului; tineri care au părăsit sistemul de protecție a copiilor; persoane cu dizabilități, care suferă de boli incurabile, de boli cronice; persoane de etnie romă aflate în situații de risc ridicat; persoane afectate de violență domestică sau de gen.

Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Regulamentul de participare, disponibil pe www.instaredebine.ro.

DOMENIILE DE ACȚIUNE

  • Sport: proiecte care cresc participarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte la activităţi de educaţie fizică şi sport, inclusiv evenimente sportive la nivelul comunităţii sau care, prin activități sportive, contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetățenilor;
  • Viață sănătoasă: proiecte care implică grupurile vulnerabile şi comunităţile din care acestea fac parte în promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos, prin informare, activități educaționale sau de suport, abordând tematici precum nutriție, sănătate mintală, sănătatea relațiilor, educaţie pentru sănătate, prevenirea discriminării, a violenţei domestice sau de gen, a consumului de substanțe (tutun, alcool, droguri etc.).
  • Cultură: proiecte care stimulează expunerea şi implicarea grupurilor vulnerabile şi a comunităţilor din care acestea fac parte în activități culturale/creaţia culturală sau care prin activități culturale contribuie la prevenirea/combaterea situaţiilor de vulnerabilitate a cetăţenilor sau care contribuie la promovarea patrimoniului cultural, inclusiv imaterial, şi valorificarea sa pentru dezvoltarea rurală şi urbană în beneficiul grupurilor vulnerabile;

VALOAREA FINANŢĂRILOR

Bugetul total disponibil pentru finanțarea proiectelor este de 240.428,50 lei. La această sumă se pot adauga sumele rămase necheltuite în urma implementării proiectelor contractate în cadrul Apelului 1 și Apelului 2 de proiecte organizate în 2019.

Valoarea sprijinului financiar acordat pentru un proiect este cuprinsă între 25.000 lei şi 50.000 lei. Nu se solicită cofinanţare.

Contribuţia proprie nu este obligatorie. În formularul cererii de finanțare, solicitanții pot menționa și justifica și contribuție proprie în natură, dacă este cazul, însă aceasta nu va fi cuantificată şi nu va fi inclusă în bugetul proiectului.

DURATA PROIECTELOR

Nu există o limitare strictă a duratei proiectelor, însă acestea trebuie să își incheie implementarea activităților până la data de 30 iunie 2020. Data estimativă de începere a implementării proiectelor este 8 martie 2020.

MODALITATEA DE APLICARE

O organizație aplica și poate primi finanţare în calitate de solicitant sau partener pentru maxim 1 propunere de proiect în cadrul prezentului apel.

Procedura de aplicare constă în completarea exclusiv prin sistemul de aplicare online a Cererii de finanţare (și a anexelor aferente acesteia). Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Regulamentul de participare.

PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU APELUL DE GRANTURI MICI PENTRU PROPUNERILE PROIECTE DIN 2020 ESTE ÎNTRE 06 FEBRUARIE 2020, ORA 09:00 ȘI 07 FEBRUARIE 2020, ORA 16:00.

Solicitanţii pot adresa întrebări referitoare la acest apel  prin email la adresa laura.cireasa@fdsc.ro sau telefonic la 021/310.01.81. Persoană de contact: Laura Cireaşă.

Documentele aferente Apelului de Granturi Mici din 2020 pentru propuneri de proiect si informatii detaliate sunt disponibile pe www.instaredebine.ro

 

Sursa: www.instaredebine.ro

Finantare actiuni de voluntariat si stagii pentru tineri, Corpul European de Solidaritate – cerere de propuneri de proiecte 2020

Comisia Europeana invita partile interesate sa prezinte idei de proiecte în cadrul programului “Corpul european de solidaritate”, cererea de proiecte 2020 lansata la 11 noiembrie a.c.

Corpul european de solidaritate este initiativa Uniunii Europene care ofera tinerilor sansa de a face voluntariat sau de a se implica în proiecte în propria tara sau în strainatate pentru a ajuta comunitati si oameni din toata Europa.

Tinerii care fac parte din Corpul european de solidaritate trebuie sa accepte si sa respecte misiunile si principiile initiativei. Detalii pe portalul european pentru tineret: https://europa.eu/youth/solidarity_ro .

Prezenta cerere de propuneri vizeaza urmatoarele actiuni ale Corpului European de Solidaritate:

proiecte de voluntariat, echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicata, stagii si locuri de munca, proiecte de solidaritate, „eticheta de calitate” parteneriate de voluntariat (acorduri specifice în cadrul cooperarii Africa-Caraibe-Pacific 2018-2020.

Termene-limita pentru depunerea propunerilor: in functie de tipul de actiune, detalii in fisa de prezentare. Cererile pentru „Eticheta de calitate” pot fi depuse permanent.

Eligibilitate: orice organism public sau privat, grupuri de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de solidaritate din cele 28 de state membre ale UE, tari candidate, tari ale Spatiului Economic European si tari partenere (Republica Moldova este eligibila);

Ghidul solicitantului mentioneaza actiunile si conditiile de participare.

Bugetul estimat al cererii: 117.650.000 €

O fisa de prezentare a cererii se regaseste în ANEXA.

Sursa: www.uncjr.ro

MOL România și Fundația Pentru Comunitate oferă acces la „Permis pentru viitor” pentru al 5-lea an consecutiv

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 5-a ediție a programului „Permis pentru viitor”, prin care se acoperă costurile obținerii permisului de conducere de orice categorie pentru tinerii cu posibilități materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu existente.

Solicitările de finanțare pot fi depuse online sau prin poștă până la data de  25 ianuarie 2020.

Se pot înscrie tinerii din medii defavorizate, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, care doresc să obțină permis de conducere de orice categorie (B, C sau D, inclusiv tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie).

„Pentru al 5-lea an consecutiv reușim să fim alături de tinerii din medii defavorizate, care au nevoie și doresc să obțină permisul de conducere. Rezultatele obținute în edițiile anterioare ale acestui program au dovedit utilitatea și succesul acestei inițiative. Majoritatea beneficiarilor sunt tineri pentru care permisul de conducere obținut cu sprijinul nostru poate însemna acces la un loc de muncă și, automat, șansa la o viață mai bună. Noi ne bucurăm că le-am putut fi alături și le dorim un viitor cât mai bun. MOL România își va menține în continuare angajamentul de a fi partenerul de nădejde al comunității, sprijinind acești tineri pentru care obținerea permisului de conducere este o necesitate”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

Evenimentul de lansare a celei de-a cincea ediții a programului s-a desfășurat la sediul Consiliului Tinerilor Instituționalizați din București, în prezența a nouă tineri care la edițiile precedente au beneficiat de sprijinul financiar oferit și au obținut permis de conducere.

Animată de puternica dorință de a-mi depăși condițiile materiale și sociale în care am crescut, printre altele mi-am stabilit obiectivul de a obține permis de conducere categoria C, iar mai apoi categoria E și certificatul de competență profesională – atestat. Costurile fiind mult prea mari pentru a fi finanțate din fonduri proprii sau prin împrumuturi la care aș avea acces, m-am înscris în programul Permis pentru viitor”. Proiectul mi-a fost acceptat în februarie 2019 și cu ajutorul finanțării acordate am terminat școala de șoferi astfel încât în septembrie 2019 am și obținut permisul de conducere categoria C. Deci, dacă vrei cu adevărat, se poate!”- a declarat Angela Negru din Oradea, prima beneficiară a programului care obține permis de conducere TIR.

În cadrul celor patru ediții ale programului de până acum, 69 de tineri au obținut permis de conducere: 60 categoria B, 8 categoria C și un carnet categoria B, automobil adaptat pentru persoane cu dizabilităţi. Alți 57 de beneficiari sunt programați pentru susținerea examenului sau se află în diferite faze ale cursurilor școlii de șoferi.

„Începând din acest an solicitările de finanțare se pot transmite online, dar având în vedere și condițiile celor care nu dispun de instrumente de comunicare electronică, primim înscrieri și prin poștă, pe suport de hârtie. Pe perioada de înscriere, timp de două luni, asigurăm informare permanentă pentru cei interesați. Este important ca fiecare solicitant să-și găsească un mentor, un îndrumător pentru perioada cursurilor școlii de șoferi și a pregătirii pentru examen. Așteptăm solicitări motivate clar, din care să reiasă necesitatea și beneficiul scontat al obținerii permisului de conducere”, a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Mai multe detalii despre programul „Permis pentru viitor” și formularul de înscriere se pot descărca de pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Termenul final pentru depunerea solicitărilor este 25 ianuarie 2020.

 

Despre programul Permis pentru viitor
Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.
În cei patru ani de la prima lansare în 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de două ori pe plan național: la Gala Societății Civile 2018 și la Romanian CSR Awards 2017.

Concursul de proiecte pentru ediția a 5-a a fost lansat la 27 noiembrie 2019, iar termenul de trimitere a dosarelor este 25 ianuarie 2020. Fondul programului este de 75.000 lei.

Despre MOL România
MOL România este o subsidiară a MOL Group şi una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de peste 20 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 227 stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2017, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program pentru Sănătatea Copiilor sau Permis pentru Viitor.

Despre Grupul MOL
Grupul MOL este o companie internațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 30 de țări, aproximativ 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. În domeniul explorării și producției de hidrocarburi, experiența de peste 75 de ani a Grupului sprijină operațiunile de producție în 8 țări și activitățile de explorare în 13 țări. Grupul MOL controlează patru rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de peste 2.000 de benzinării în Europa Centrală și de Sud-Est, în 10 țări, din care  227 în România. Grupul MOL este un furnizor de produse din polimeri precum polipropilenă, polietilenă de înaltă şi de mică densitate, înregistrând vânzări anuale de peste 1.000 kt.

Despre Fundația Pentru Comunitate
Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și reabilitarea lor.

Finantare prin cererea de propuneri de proiecte „Sprjin pentru masurile de informare privind Politica Agricola Comuna pentru anul 2020

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte „Sprijin pentru masurile de informare privind Politica Agricola Comuna (PAC) pentru anul 2020”, initiativa anuala prin care se are în vedere promovarea beneficiilor PAC considerata o politica pentru toti cetatenii europeni. Tematica principala a cererii actuale este sustenabilitatea agriculturii.

Programul prin care se acorda finantare: “Actiuni de informare în domeniul Politicii agricole comune”   Bugetul total al cererii: 4.000.000€, maximum 60% din costurile eligibile

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 21 ianuarie 2020.

Public-tinta: publicul larg (în special tinerii din zonele urbane – elevii, studentii si profesorii), fermierii si partile interesate care activeaza în zonele rurale/agricole.

Eligibilitate: autoritatile publice locale, judetene si nationale, ONG-uri, asociatii, agentii, universitati, scoli, centre de cercetare, companii, etc.

O fisa de prezentare a cererii este anexa acestei note de informare.

 

Sursa: www.uncjr.ro