b3c5fd45cbbd3d03-2e284

Apel pentru finanțare de proiecte – „Consolidarea societății civile românești în sprijinul asociațiilor persoanele vulnerabile “, lansat de Ambasada Franței în România

România se confruntă cu o fază de emergență dinamica a societății civile. Într-adevăr, mobilizările cetățenești observate în ultimii ani au început o transformare a vieții publice românești prin consolidarea rolului societății civile ca actor al schimbării.
De asemenea, atunci când Franța favorizează, în cadrul politicii sale de cooperare internațională, parteneriatele instituționale, acordă o atenție deosebită organizațiilor societății civile pe care le considera ca fiind actori-cheie în dezvoltarea politicilor publice concertate, inclusiva si durabila.

In acest sens, Ambasada Franței în România acorda de mulți ani sprijin tehnic și financiar pentru punerea în aplicare a proiectelor inovatoare, pilot, inițiate de ONG-uri din România și destinate să se extindă, precum și a actiunilor ce vizeaza structurarea societății civile. În 2017, Ambasada Franței își reînnoiește sprijinul pentru dezvoltarea societății civile românești și, mai mult, pentru implicarea organizațiilor cetatenesti.

Prin urmare, acest apel de proiecte vizează „consolidarea societății civile românești în susținerea asociațiilor persoanelor vulnerabile sau a celor din jurul lor.“ Proiectele prezentate în această direcție vor urmări apoi să sprijine participarea cetățeneasca a unuia sau mai multor grupuri de persoane vulnerabile sau a celor din jurul lor, în scopul de a facilita accesul acestora la drepturi și să încurajeze luarea în considerare de către autoritățile publice a preocupărilor acestora în elaborarea politicilor care îi afectează.

1. Structuri eligibile
Apelul pentru proiecte se adresează organizațiilor non-guvernamentale (ONG) din Romania nonprofit
– asociații, fundații și ONG-uri – înregistrate în România și care implementează proiecte pe teritoriul românesc. Un ONG poate depune numai un singur proiect în cadrul acestui apel.

2. Teme
Proiectele trebuie să abordeze una sau mai multe dintre următoarele teme:
 Sprijin pentru mobilizarea colectivă a persoanelor pentru sustinerea accesului la asistenta medicala, axat pe una sau mai multe boli sau la nivel de comunitate.
 Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor în vârstă și a pensionarilor pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor cu handicap pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.
 Asistență pentru mobilizarea colectivă a persoanelor afectate de sărăcie pentru apararea accesul la drepturi și îmbunătățirea condițiilor de viață.

3. Suma şi modalităţile de cofinanţare
Proiectul propus va fi finanţat de către Ambasadă cu suma de 5 000 de euro maxim. Aceasta suma va trebui să reprezinte maxim 80% din bugetul global al proiectului. O primă tranșă de 75% din subvenția acordată va fi plătita la semnarea conventiei, soldul fiind plătit după prezentarea unui raport de activitate și financiar inainte de 31 martie 2018.

Cheltuielile administrative ce ţin de acest proiect nu vor putea depăşi 30 % din bugetul global.

4. Depunerea dosarelor
Dosarul de candidatură va trebui să conţină:
– formularul de candidatura din anexa (in franceza sau in romana)
– o prezentare a asociatiei (in franceza sau in romana)
– un buget detaliat (care sa contina finantarile si cheltuielile provizorii)
– coordonatele bancare (document oficial emis de banca) ale asociatiei
Numai dosarele complete depuse inainte de luni 30 iulie 2017 (termen limită) vor fi luate în considerare.

5. Procedura de selecţie
Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:
– respectarea temelor prioritare ale apelului
– caracterul inovator, realist şi reproductibil al proiectului propus,
– gradul de precizie al proiectului (obiective, beneficiari, calendar, buget, rezultate, etc.),
– calitatea şi diversitatea parteneriatelor dezvoltate cu ocazia desfăşurării acestuia.

O atenție deosebită va fi acordată proiectelor care favorizeaza schimbul de experiență și expertiză franceză.

La sfarsitul selectiei vor fi retinute 3 proiecte.

Rezultatele selectiei vor fi comunicate direct candidatilor în data de luni 28 august 2017.

Mai multe informatii sunt disponible pe www.ro.ambafrance.org.

Sursa: www.ro.ambafrance.org

16559327_245808312542138_516798580_n

CEC BANK angajează Casier, perioada determinată 1 an – Serviciul Operațiuni, Sucursala Iași

CEC BANK angajeaza Casier (perioada determinata 1 an) – Serviciul Operatiuni, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati:
Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;
Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii medii;
Varsta minima 21 de ani;
Experienta in activitatea de casierie constituie un avantaj;
Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
Cunoasterea legislatiei bancare;
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 19 iulie 2017.

Sursa: www.cec.ro

16652069_245816292541340_369708772_n

Cerere de propuneri de proiecte 2017, Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă risc de radicalizare

Directia generala „Educatie, Cultura, Sport si Tineret” din cadrul Comisiei Europene a deschis o cerere de propuneri de proiecte-pilot în domeniul sportului, pentru prevenirea radicalizarii tinerilor.

Eligibilitate: orice entitate publica sau privata cu personalitate juridica si sediu în UE, cu experiente de succes în domeniu: scoli, universitati, autoritati locale, regionale si nationale, ONG-uri, etc.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 18 august 2017.

Această acțiune are ca scop sprijinirea proiectelor din domeniul sportului, organizate de către actorii locali și societatea civilă, care se axează pe prevenirea marginalizării și a radicalizării, în special pentru a ajuta tinerii expuși riscului de excluziune și de radicalizare în vederea găsirii unei identități și a unui sentiment de apartenență. Proiectele ar trebui să aibă drept scop predarea competențelor esențiale, cum ar fi competențele sociale și de comunicare, gândirea critică și de soluționare a problemelor, care îi pot ajuta pe tinerii care ocupă o poziție
marginală în societăți să se simtă reimplicați în societate.

Acest proiect-pilot va implica organizații sportive locale din UE care, în cooperare cu autoritățile locale responsabile cu problemele legate de radicalizare și terorism, vor identifica persoanele care prezintă riscul de radicalizare și le vor oferi îndrumare corespunzătoare, astfel încât să se încerce prevenirea procesului de radicalizare.
 activități de sensibilizare cu privire la aspectele practice și valoarea adăugată demonstrată a sportului în ceea ce privește combaterea radicalizării;
 identificarea activităților sportive expuse riscului de apariție a proceselor de radicalizare;
 acțiuni de difuzare;
 activități de comunicare în rețea;
 schimb de bune practici, etc

Bugetul total al cererii: 750.000 €; maximum 60.000€/proiect

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa www.uncjr.ro

cif inovare

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile a lansat apelul pentru propuneri de proiecte 2017 al Fondului pentru Inovare Civica

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) lanseaza apelul pentru propuneri de proiecte 2017 al Fondului pentru Inovare Civica (CIF).

CIF este un program de finantare adresat organizatiilor neguvernamentale, dezvoltat in parteneriat cu Romanian-American Foundation si sprijinit de donatori privati din Romania reprezentati in special de sectorul de afaceri prin urmatoarele companii: Enel si Raiffeisen Bank.

Obiectivul programului de finantare
Fondul pentru Inovare Civica isi propune sa sprijine initiative si actiuni civice inovatoare ale organizatiilor neguvernamentale din Romania, responsabilizarea si cresterea participarii active a cetatenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunitatii.
In acest an, Programul are doua componente: Componenta 1 – “Inovare Civica” si Componenta 2 – ”Mobilizare civica in vederea accesului imbunatatit la energie”.

COMPONENTA 1 – ”INOVARE CIVICA”
Prin intermediul acestei componente vor fi sprijinite initiative in urmatoarele domenii:
Mobilizarea si responsabilizarea cetatenilor
Actiuni de advocacy si monitorizare a institutiilor/autoritatilor publice
Educatie civica si implicarea copiilor si tinerilor in viata comunitatii

Finantarea este dedicata organizatiilor neguvernamentale din Romania care au beneficiat de cel mult un grant din partea Fondului pentru Inovare Civica incepand cu anul 2015. O organizatie poate depune pe cele doua componente, cel mult 3 scrisori de intentie, in calitate de solicitant sau partener, din care maximum 2 scrisori de intentie pe o componenta.
Mai multe informatii cu privire la eligibilitatea solicitantului si partenerilor se regasesc in Ghidul Solicitantului.

Valoarea finantarilor
Valoarea estimativa a finantarilor acordate va fi de maxim 60.000 Lei / proiect. Contributia proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finantare indiferent de linie/capitol de buget.
Suma alocata pentru acest Apel pentru propuneri de proiecte este de peste 1.000.000 lei.

Durata proiectelor
In cadrul acestui program de finantare, durata recomandata pentru implementarea proiectelor este cuprinsa intre 4 si 12 luni, dar nu exista o limitare stricta in acest sens.

Modalitate de aplicare
Procedura de aplicare consta initial in completarea Scrisorii de intentie (fara alte anexe suplimentare) exclusiv printr-un sistem de aplicare online. Doar solicitantii ai caror Scrisoare de intentie a fost selectata vor transmite Cererea de finantare cu toate anexele aferente. Detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate in Ghidul Solicitantului.
Termenul limita de depunere a Scrisorii de intentie este 18 august 2017, ora 16.00.

Potentialii solicitanti pot adresa intrebari referitoare la acest apel prin e-mail, telefon sau fax pana la data de 11 august 2017 (inclusiv) in atentia: Raluca Teodor; E-mail: inovarecivica@fdsc.ro; telefon: 021 310 01 81; fax: 021 310 01 80.
Raspunsurile vor fi transmise pana cel mai tarziu 17 august 2017, iar intrebarile care prezinta interes si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului.
Documentele aferente prezentului Apel pentru propuneri de proiect pot fi descarcate de pe www.finantare.fdsc.ro.

Sursa: www.finantare.fdsc.ro

16558661_245819549207681_767536270_n

Au început înscrierile în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC 2017

Aplicația de înscriere în Programul UNCTAD/EMPRETEC România 2017 pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a devenit activă astăzi, ora 10.00. Până la ora 15:00 s-au înscris deja 66 de aplicanți.

Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România, organizate de Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes și dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii de către antreprenori a cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri.

Prin implementarea programului, care pentru acest an are un buget de 504 000 lei, se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 100 de beneficiari, persoane fizice, care vor participa la atelierele de lucru pentru dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale dezvoltate de Universitatea Harvard împreună cu Management Systems International şi McBeer & Co pe parcursul a cate 9 zile calendaristice la Cluj, Constanța, Craiova și Iași.

Programul îşi propune:

· identificarea întreprinzătorilor de succes;

· dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;

· dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu caracter inovativ;

· dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi;

· mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;

· încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional;

· dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;

· sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;

· dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Oficiile Teritoriale pentru IMM și Cooperație (OTIMMC) organizatoare vor asigura plata cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea workshop-urilor din bugetul alocat prin program fiecăruia dintre ele. Aceste cheltuieli se refera la editarea de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale de curs, materiale suport pentru exerciţiile practice, consumabile necesare desfăşurării cursurilor, închiriere de spaţii pentru desfăşurarea workshop-urilor, transmitere de invitaţii necesare organizării şi desfăşurării workshop-urilor, cheltuielile cu plata onorariilor trainerilor, cazarea şi masa trainerilor precum şi cazarea şi masa participanţilor, inclusiv cheltuielile de organizare a conferinţelor de lansare/diseminare a workshop-urilor.

Informatii suplimentare referitoare la desfasurarea workshop-urilor sunt afisate aici.

Sursa:  www.aippimm.ro

16559316_245812215875081_1383835586_n

Primăria Municipiului Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor anuale de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi. Selecţia proiectelor anuale ale ONG–urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local pentru proiecte în domeniile cultură scrisă, cultură şi tineret se va face de către Comisia de Evaluare, Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale, de Tineret (pentru domeniile cultură şi tineret) şi de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (CRSCEP) (pentru domeniul cultură scrisă), în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi ale Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, şi cu prevederile Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005. Pentru domeniul social – mediu – educaţie – sănătate, Primăria Municipiului Iaşi nu va deschide pentru anul 2017 programul de finanţare nerambursabilă.

Suma totală alocată în 2017 de la bugetul local pentru toate domeniile este 859.000 lei, defalcată pe domenii după cum urmează:

Pentru domeniul cultural: 144.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 90% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG pe acest domeniu.

Pentru domeniul tineretului: 615.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 90% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG în domeniu.

Pentru domeniul culturii scrise: 100.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate depăşi o treime din fondul total alocat pentru finanţarea proiectelor din domeniul culturii scrise.

Programul de selecţie a proiectelor pentru anul 2017 se va derula în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi a Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, şi cu prevederile Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005 și va avea următoarele etape pe domenii:

Domeniul cultură: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

Domeniul tineret: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

Domeniul cultură scrisă: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun pentru fiecare domeniu în parte proiecte cu impact la nivelul comunităţii locale.

Sursa: www.curierul-iasi.ro

16521778_245818315874471_130167992_n

Propunere de parteneriat Erasmus +, Italia, tineret

„PiGreco – Centro di Apprendimento Mediato”, organizatie non-profit din Faenza, Italia, cauta parteneri pentru un proiect „Erasmus+”, componenta Tineret.
PiGreco este o organizatie care sprijina dezvoltarea tinerilor în comunitatea locala din Faenza pentru a-si îmbunatati abilitatile de învatare si a-si dezvolta abordarea în rezolvarea problemelor, crescându-si astfel autonomia si gândirea critica prin instrumentele educationale formale, non formale si inovatoare.

Titlul propunerii de proiect: „Empty your mind to fill it with creativity…again!”

Obiectivele proiectului sunt:
– cresterea stimei de sine a participantilor si a dezvoltarii personale, prin încurajarea creativitatii privita ca un proces mai degraba ca un rezultat;
– îmbunatatirea nivelului de concentrare si de competente ale participantilor;
– dezvoltarea sentimentul de initiativa, prin concentrarea asupra obiectivelor reale si asupra modalitatilor de realizare a acestora;
– sprijin pentru dinamica grupurilor si cooperare prin promovarea întelegerii reciproce si a dialogului intercultural;
– promovarea dialogului intercultural si a gândirii critice prin conexiunea creativitatii on-line cu procesul de documentare si activitatile conexe;
– crearea constientizarii diversitatii în domeniul libertatii de exprimare în Europa si în afara Europei;
– încurajarea tinerilor sa se implice în cât mai multe proiecte europene (ca Serviciul European de Voluntariat – SEV, spre exemplu), pentru a fi mai activi ca cetateni europeni si pentru a putea petrece timp într-un mediu emotional intercultural.

Formularul de parteneriat se gaseste la adresa urmatoare:
https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScZiYJDY8CTQImj83JVGCI0 z-3qCg8gMr0ij2177uSwjeYuiA/ viewform?c=0&w=1

Contact pentru manifestarea interesului si detalii: Elisa Emiliani, progetti@pigrecoapprendimento. it, elisa.emiliani.86@gmail.com, tel +39 3898443025

Termenul limita pentru manifestarea interesului: 30 iunie a.c.

Sursa: www.uncjr.ro

1808ffcc7049e6e231f46dc7f553f163_large

Granturi de cercetare pentru tinerii absolvenți de liceu care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale

Tinerii absolvenți de liceu cu rezultate deosebite la învățătură pot primi granturi de cercetare, potrivit unei hotărâri adoptate ieri de Executiv.

Este vorba despre programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I”, destinat absolvenților care pe parcursul celor 4 ani de liceu au avut rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale.

Sunt eligibili pentru acordarea grantului candidații care sunt absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele internaționale sau naționale de științe și care sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2017-2018.

Grantul se acordă fiecărui candidat înmatriculat într-o instituție de învățământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 (licență) și, după caz, conform deciziei studentului, și din ciclul 2 (masterat) și are o valoare anuală stabilită în funcție de performanța obținută de fiecare candidat:

– pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă suma de 3500 de euro pe an pentru locul 1, 3000 de euro pe an pentru locul 2, 2500 de euro pe an pentru locul 3;

– pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de 2500 de euro pe an pentru locul 1, 2000 de euro pe an

– pentru locul 2, 1500 de euro pe an pentru locul 3;

Suplimentar față de aceste sume, se mai pot acorda:

– 500 euro/an, pentru fiecare student, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală;
– max. 3500 euro/an/echipă formată din cel puțin 5 studenți, provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.

Sumele se asigură de către Ministerul Cercetării și Inovării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în data începerii anului universitar din anul respectiv, și se plătesc către instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul.

Studentul va trebui să realizeze un raport științific cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în cadrul grantului, pe care îl va prezenta în cadrul seminarului facultății sau al altei manifestări științifice stabilite de conducerea instituției de învățământ superior.

De asemenea, studentul va avea obligația de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1 (licență), respectiv, pentru ciclul 2 (master) și de a se angaja pentru o perioadă minimă de patru ani după finalizarea acestora în unități și instituții din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național și de a desfășura activități CDI ca angajat al acestora. Se consideră la calculul duratei obligatorii de angajare și perioada efectuării și absolvirii studiilor doctorale într-o instituție organizatoare de doctorat din România, inclusiv în cotutelă.

Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Educației Naționale vor asigura evaluarea impactului implementării Grantului Regele Carol I, după primii 10 ani de implementare, iar în baza acestei evaluări vor supune Guvernului spre aprobare măsuri privind continuarea acestuia.

Programul reprezintă o componentă a unui porgram mai amplu, denumit Brain Return, care va urmări problematica dezvoltării carierei științifice în ansamblu, ca și cea a colaborării cu cercetătorii din diaspora științifică, inclusiv posibilitățile de întoarcere în țară a acestora.

Sursa: www.research.gov.ro

16652069_245816292541340_369708772_n

Sesiune specială pentru primirea solicitărilor de finanțare pentru proiecte în limba germană în cadrul programului TPS organizată de Institutul Cultural Român

România va fi țară – invitată de onoare în cadrul ediției 2018 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. În vederea suplimentării numărului de traduceri disponibile din limba română în limba germană, ICR, în calitatea sa de finanțator, lansează, în perioada 1-30 iunie 2017, o sesiune specială în cadrul programului Translation and Publication Support Programme (TPS) pentru primirea solicitărilor de finanțare din partea editurilor străine care doresc să traducă şi să publice, în limba germană, lucrări de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

Pentru a participa la sesiunea specială de finanţare „Leizpig 2018″ a programului TPS, editura străină trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1 martie 2018.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI REGULAMENT DE PARTICIPARE

Lansând sesiunea specială „Leipzig 2018″ a programului TPS, Institutul Cultural Român își propune să sprijine traducerea şi publicarea, în limba germană, a unor opere relevante de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

OBIECTIVE:

  • promovarea dialogului cultural şi răspândirea culturii şi civilizației românești în lume;
  • susţinerea traducerii operelor românești de referință în spaţiul de limbă germană.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul sesiunii speciale, sunt considerate eligibile numai cererile de subvenţie TPS formulate de edituri (private sau de stat), înregistrate în afara teritoriului statului român, care vizează traducerea şi publicarea, în limba germană, a operelor aparținând autorilor români. Subvenţiile acordate pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 17 000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc.), fără să depăşească, însă, suma de 3 000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită doar costuri de editare, TPS acoperă până la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totală de finanţare se va stabili în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare.

TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

Pentru sesiunea specială „Leipzig 2018”, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 1-30 iunie 2017 (data poștei).

ATENŢIE: Pentru a participa la această sesiune de finanţare, editura trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1 martie 2018.

Informații detliate sunt disponible pe www.icr.ro.

Sursa: www.icr.ro

Opportunity_2

Cerere de propuneri de proiecte 2017, programul COSME, „Erasmus pentru tinerii antreprenori” – proiect pilot

Directia generala „Piata interna, Antreprenoriat si IMM-uri” din cadrul Comisiei Europene a deschis o noua cerere de propuneri de proiecte 2017 în cadrul programului COSME 2014-2020 (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor si IMM-urilor), componenta „Erasmus pentru tinerii antreprenori”.

Cererea vizeaza un proiect pilot care sa permita transferul de cunostinte si experiente în afara UE. Sunt avute în vedere programe de mobilitate cu SUA, Israel si 3 state asiatice, respectiv Singapore, Taiwan si Coreea de Sud.

Eligibilitate: entitățile publice responsabile pentru sau active în domeniul afacerilor economice, întreprinderilor, sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerț și industrie, camere de meserii sau organisme similare, organizații de sprijin pentru afaceri, centre și incubatoare de start-upuri, asociații de întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor, entități private care oferă servicii de sprijinire a afacerilor, agenṭii de dezvoltare.

Obiective specifice:
1. să promoveze schimbul de antreprenori din țările UE și din țări din afara Europei: SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia (selectată de către solicitant dintre Singapore, Taiwan sau Coreea de Sud);
2. să furnizeze formare la locul de muncă pentru noii întreprinzători (NE) cu antreprenorii gazdă (HE) în întreprinderi mici și mijlocii în alte țări din afara UE, pentru a facilita un start-up reușit, respectiv aducerea la scară largă ṣi dezvoltarea ideilor lor de afaceri;
3. promovarea schimbului de experiență și informații între antreprenori cu privire la obstacolele și provocările legate de începerea, dezvoltarea și creṣterea afacerilor;
4. sporirea accesului pe piață și identificarea partenerilor potențiali pentru noile întreprinderi europene din SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia menṭionată mai sus.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 30 august 2017.

Bugetul total al cererii: 750.000 €; 90% din totalul costurilor eligibile.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro