Curs de specializare – Manager Proiect – Iaşi, octombrie 2017

Programul de specializare este organizat de TAAS Consultancy, autorizata ca furnizor de formare profesionala de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Cursul se adreseaza tuturor celor interesati sa acumuleze cunostinte si tehnici necesare pentru managementul de proiecte (cod COR 242101) si sa-si dezvolte abilitati practice, utile pentru rezolvarea problemelor specifice managementului proiectelor.

Cursul “Manager proiect” este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (Autoritatea Nationala pentru Calificari), finalizat cu eliberare de certificate recunoscute de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Astfel, absolventii vor fi certificati ca manageri de proiect, in conformitate cu Clasificarea Ocupatiilor din Romania, cod COR 242101.

Certificatul de absolvire se elibereaza insotit de Suplimentul Descriptiv cu competentele profesionale dobandite:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. Managementul calitatii proiectului

Cand are loc?

Cursul va avea loc in luna octombrie 2017.

Termenul limită de inscriere: 30 septembrie 2017

Durata cursului este de 60 de ore. Programul va fi stabilit cu participantii inscrisi la curs, ȋn concordanţă cu disponibilitatea acestora.

Cat ma costa?

*Taxa de participare este de 700 de lei, pret in care sunt incluse: suportul de curs al participantului, certificatul de absolvire, suplimentul descriptiv si taxa de examinare.

Beneficiati de o reducere preferentiala* dupa cum urmeaza:

 • 50 de lei daca veniti la curs impreuna cu o cunostinta;
 • 50 de lei daca achitati integral taxa de inscriere pana la inceperea cursului.
 • 30% reducere pentru absolventi 2017 (licenta sau master);

*Reducerile nu se cumuleaza.

Cum ma inscriu?

Prima conditie pe care trebuie sa o indepliniti pentru a participa la cursul de Manager de proiect este sa fiti absolvent al unei institutii de invatamant superior.

 • Descarcati formularul de inscriere de pe site si trimiteti-l completat la training@taas.ro (daca reprezentati o persoana juridica, treceti si datele firmei/organizatiei/institutiei), impreuna cu actele necesare precizate mai jos;
 • Verificati-va adresa de e-mail – veti primi un mesaj de confirmare din partea noastra;
 • In saptamana premergatoare cursului achitati taxa de participare la banca (mentionati “Taxă participare curs specializare manager de proiect … Nume cursant”);
 • Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe site-ul companiei: www.taas.ro.

Modalitati de plata:

integral, sau in rate dupa cum urmează:

350 lei avans din contravaloarea taxei de participare se achita pana inceperea cursului, numerar sau prin ordin de plata in contul COD IBAN: RO65 PIRB 2403 7695 3300 1000 deschis la PIRAEUSBANK.

Diferenta din contravaloarea taxei de participare se achita numerar sau prin ordin de plata pana la data de finalizarea pregătirii teoretice.

Acte necesare:

 • Copie dupa cartea de identitate;
 • Certificat de casătorie (daca este cazul)
 • Certificat de naştere
 • Copie dupa ultima diploma de studii
 • Copie dupa documentul care atesta achitarea taxei de participare.

Participarea la acest curs va ofera posibilitatile de a invata de la specialisti in management de proiect, de a face schimb de experienta cu persoane interesate de acelasi subiect si de a invata cum sa scrieti cereri de finantare.

Mai mult decat atat, pe langa intelegerea corecta a etapelor gestionarii unui proiect, aveti oportunitatea de a identifica sursele de finantare potrivite pentru ideea de proiect pe care doriti sa o implementati.

Pentru inscrieri si informatii suplimentare privind desfasurarea acestui curs sunati-ne la numarul de telefon 0733.172.590 sau scrieti-ne la adresa de email training@taas.ro.

Va asteptam cu drag!

Echipa TAAS

Curs de specializare “Manager de inovare” – Iaşi, septembrie 2017

Programul de specializare este organizat de TAAS Consultancy, autorizată ca furnizor de formare profesională de către Autoritatea Națională pentru Calificări.

Cursul își propune pregătirea viitorilor manageri de inovare în sensul definirii și explicării noțiunilor de inovare sub toate aspectele ei, abordarea aspectelor de transfer tehnologic și a modului de realizare a acestuia, prezentarea instrumentelor de lucru ale managerului de inovare (noțiuni de proprietate intelectuală, studiu de oportunitate, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, analiza de risc, analiza SWOT, planificare, politici și strategii de inovare) și în final elemente de calcul pentru evaluarea eficientei economice a inovării.

Cursul “Manager de inovare” este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, finalizat cu eliberare de certificate recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Astfel, absolvenții vor fi certificați ca manageri de inovare, în conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România, cod COR 242106.

Când are loc?

Cursul va avea loc  la finalul lunii  septembrie 2017.

Termenul limită de înscriere: 21 septembrie 2017

Durata cursului este de 40 de ore. Programul va fi stabilit cu participanții înscriși la curs, ȋn concordanţă cu disponibilitatea acestora.

Cât mă costă?

*Taxa de participare este de 1.200 de lei, preț în care sunt incluse: suportul de curs al participantului, certificatul de absolvire, suplimentul descriptiv și taxa de examinare.

Beneficiați de o reducere preferențială* după cum urmează:

 • 50 de lei dacă veniți la curs împreună cu o cunoștință;
 • 50 de lei dacă achitați integral taxa de înscriere până la începerea cursului;
 • 50% reducere pentru absolvenți 2017 (licență sau master);

*Reducerile nu se cumulează.

Modalitati de plată:

– integral, sau în rate dupa cum urmează:

 • 600 lei avans din contravaloarea taxei de participare se achită până la începerea cursului, numerar sau prin ordin de plată în contul COD IBAN: RO65 PIRB 2403 7695 3300 1000 deschis la PIRAEUSBANK.
 • Diferenta din contravaloarea taxei de participare se achita numerar sau prin ordin de plata pana la data de finalizarea pregatirii teoretice.

Cum mă înscriu?

Prima condiție pe care trebuie să o îndepliniți pentru a participa la cursul de Manager de inovareeste să fiți absolvent al unei instituții de învățământ superior.

Descărcați formularul de înscriere de pe site și trimiteți-l completat la training@taas.ro (dacă reprezentați o persoană juridică, treceți și datele firmei/organizației/instituției), împreună cu actele necesare precizate mai jos.

Formularul de înscriere poate fi descărcat de pe site-ul nostru: www.taas.ro.

Acte necesare:

Copie după cartea de identitate;
Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
Copie  certificat de naştere;
Copie după diploma de licență.

 

Pentru înscrieri și informații suplimentare privind desfășurarea acestui curs sunați-ne la numărul de telefon 0733.172.590 sau scrieți-ne la adresa de e-mail training@taas.ro.

Vă așteptăm cu drag!

Curs gratuit Ingineria valorificării deșeurilor 2017, București, 5-6 septembrie 2017

Institutul European din România organizează cursul gratuit Ingineria valorificării deșeurilor 2017 în perioada 5-6 septembrie 2017.

Obiective generale
Înțelegerea principiilor gestionării deșeurilor şi influența diverșilor factori sociali şi economici în atingerea țintelor stabilite la nivel european privind gestionarea deșeurilor;
Înțelegerea şi descrierea tehnicilor de valorificare a principalelor tipuri de materiale din deșeurile municipale şi de producție prin prisma celor mai bune tehnici disponibile;
Recunoașterea şi înţelegerea influenţei şi efectul gestionării deşeurilor asupra calității mediului, a protejării resurselor şi a sănătății umane.

Cui se adresează? / Grup-țintă
Angajați din instituții publice sau private cu responsabități în domeniul protejării mediului sau a gestionării deșeurilor;
Persoanele care doresc sa dobândească o pregătire generală privind principii și tehnici de valorificare a unor materiale din deșeuri.

Diplomă de absolvire
Programul de formare se va finaliza cu un Certificat de participare eliberat de Institutul European din România.
Eliberarea Certificatului este condiționată de o frecvență de minimum 70% din durata programului de formare.

Tarif: 0 lei
Termen înscriere: 21/08/2017

Tematică provizorie
Deşeurile ca resursă materială şi energetică.
Aspecte sociale şi economice ale valorificării deşeurilor.
Generarea deşeurilor – date si statistici. Gestionarea integrată a deşeurilor. Ierarhia gestionării deşeurilor.
Principiul Poluatorul Plătește
Reciclarea/ valorificarea deșeurilor municipale. Colectarea separată a deşeurilor municipale. Sistemul „garanţiei”.
Tehnici de sortare a deşeurilor. Valorificarea deşeurilor din mase plastice.
Valorificarea deșeurilor biodegradabile.
Tratarea mecano-biologică. Compostare. Biodigestie. Valorificarea deşeurilor din echipamente electrice şi electronice (DEEE). Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări (DC&D).
Valorificare autovehichule scoase din uz (ASU)Aspecte generale privind valorificarea termică a deşeurilor municipale. Coincinerarea în cuptoarele de ciment.
Cele mai bune tehnici disponinile (BAT) şi documentele de referinţă (BREF). Deşeuri industriale.
Valorificarea deșeurilor din industria termoenergetică.

Notă: Agenda este orientativă. O parte din teme pot suferi modificări.

Durata
Cursul se desfășoară pe parcursul a două zile, între orele 9.00-17.00 (total: 12 ore de instruire – teoretică și practică).

Mai  multe informatii despre curs sunt disponibile pe www.ier.ro.

Sursa: www.ier.ro

MTS: Apel pentru cursul de formare regional privind autonomia și participarea activă a tinerilor romi

Ca şi parte a Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP) Departamentul de Tineret al Consiliului Europei va organiza un curs de formare regional ce are ca scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi din Republica Moldova şi România.

Cursul de formare va avea loc în perioada 28 – 31 August în Republica Moldova. Acesta are ca scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi. Cursul de formare se doreşte a fi o oportunitate de identificare a proceselor de politică publică în care tinerii romi să fie implicaţi iar specificităţile tinerilor romi să devină parte a proceselor de politică de tineret la nivel national şi local.

Cursul de formare va aduce împreună 35 de participanţi din ambele ţări. Evenimentul este o oportunitate pentru tineri (atât romi cât şi tineri ce nu şi-au declarat apartenenţa etnică), pentru decidenţi de la nivel local şi naţional (structuri de reprezentare ale romilor şi autorităţi locale cu responsabilităţi în domeniu) şi pentru Consiliile Naţionale de Tineret să se asigure că specificităţile tinerilor romi în politicile publice sunt incluse şi susţinute.

Creşterea capacităţii organizaţionale şi dezvoltarea competenţelor tinerilor romi, a organizaţiilor şi reţelelor acestora reprezintă elementul central al Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP) al Departamentul de Tineret al Consiliului Europei.

Termenul limită pentru trimiterea aplicatiei este 31 Iulie 2017, ora 14:00 CET.

Limba de lucru a cursului va fi limba română.

Toţi cei interesaţi trebuie să aplice on-line completând formularul de aplicare ce poate fi găsit la urmatoarea adresă URL: http://youthapplications.coe.int/Application-forms.

Sursa: www.mts.ro

MTS: Înscriere participanţi pentru proiectul “UNIVERSITATEA DE VARĂ” 2017

Îţi doreşti să înveţi să te dezvolţi personal? Simţi că vrei o formare diferită de cursurile de la facultate, că vrei să îţi dezvolţi competenţe diverse în comunicare, în antreprenoriat sau să ai acces la informaţie privind diferite metode de educaţie nonformală?

Ministerul Tineretului şi Sportului îţi oferă această oportunitate prin participare la modulele “Universităţii de Vară” 2017.

Scopul Universităţii de vară 2017 este de a dezvolta competenţe transversale care să faciliteze studenţilor participarea şi implicarea deplină la viaţa societăţii.

Condiţii de selecţie şi participare

se acceptă doar candidaturile studenţilor (vârsta cuprinsă între 18-35 ani);
disponibilitate de participare pe întreaga durată a unui modul;
candidaţii pot opta doar pentru un singur modul, în caz contrar aceştia vor fi descalificaţi;
depunerea on-line a formularului de candidatură, până la data de 30 iulie 2017 evaluarea participanţilor până la data de 5 august 2017 şi transmiterea documentelor necesare participării până la data de 8 august 2017.
Menţionăm că participanţii selectaţi vor lua la cunoştinţă şi vor semna un regulament privind desfăşurarea Universităţii de Vară 2017. Participanţilor la fiecare modul li se vor acorda diplome de participare prin care li se vor recunoaşte şi atesta competenţele dobândite.

Alte informaţii şi condiţii sunt prevăzute în Metodologia de înscriere, selecţie şi participare în cadrul proiectului studenţesc “Univeristatea de Vară” 2017.

Modulele Universităţii de Vară 2017

Modulul 1: Comunicare, în perioada 10 -15 august 2017, la Costineşti
Modulul 2: Angajabilitate şi antreprenoriat, în perioada 15 – 20 august 2017, la Costineşti
Modulul 3: Digital skills şi educaţie nonformală, în perioada 20 -25 august 2017, la Costineşti
Fiecare modul al Universitatea de Vară are o durată de 5 zile.

Locuri disponibile: 35 locuri pentru fiecare modul. Selecţia se va face pe bază de punctaj în urma evaluării formularului de candidatură. În cazul în care nu se vor ocupa toate locurile disponibile din cadrul unui modul, participanţii din listele de rezervă vor putea fi contactaţi pentru redistribuirea lor opţională la alte module.

Calendar de înscriere şi selecţie

perioada de înscriere candidaţi: 12-30 iulie;
evaluare aplicaţii: 31 iulie-2 august;
afişare rezultate selecţie: 2 august;
depunere contestaţii: 3 august;
analiză contestaţii: 4 august;
afişare rezultate finale: 5 august;
confirmare/renunţare persoane admise şi transmitere documente participare: 6-8 august.

Ce costuri presupune?

Accesul şi participarea la Universitatea de Vară 2017 este gratuit. Costurile de cazare, masă (în limita unui barem de 40 lei/zi/persoană) şi formare sunt asigurate de Ministerul Tineretului şi Sportului, iar costurile legate de transport sunt suportate de către participant.

Sursa:  www.mts.ro

Admitere 2017 la SNSPA | Înscrieri, număr de locuri, probe de concurs şi subiecte posibile

Săptămâna viitoare încep înscrierile la toate facultăţile din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA).

SNSPA scoate la concurs 750 de locuri la buget la cele 9 programe de studii universitare de licenţă.

SNSPA acordă, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, 9 (nouă) locuri cu scutire de  taxă de şcolarizare  absolvenţilor cu  diplomă de  bacalaureat  proveniţi  din  centrele  de  plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar. „Este primul an în care oferim aceste locuri. Cred enorm în potenţialul acestor tineri. Şi mai cred că societatea trebuie să vină în sprijinul lor. Vrem să-i susţinem pentru că ştim că atât prin educaţie, cât şi prin aptitudinile şi ambiţia lor, îşi vor construi o carieră de succes”, a susţinut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Scutirea de taxa se face pentru cei 3 ani de studii. Candidaţii declaraţi admişi vor beneficia şi de locuri gratuite în cămin şi de alte facilităţi în funcţie de mediile obţinute  (burse, sprijin financiar pentru procurarea de îmbracăminte etc).

Cele 9 locuri sunt distribuite astfel:

 •     2 locuri la Facultatea de Administraţie Publică (1 loc la Administraţie publică, 1 loc la Administraţie europeană)
 •     2 locuri la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (1 loc la Comunicare şi Relaţii Publice, 1 loc la Publicitate)
 •     1 loc la Facultatea de Management
 •     4 locuri la Facultatea de Ştiinţe Politice (1 loc la Ştiinţe Politice, 1 loc la RISE, 1 loc la Sociologie, 1 loc la Psihologie)

Toţi cei care doresc să susţină admiterea la SNSPA pot completa online fişa de înscriere, pe site-ul admitere.snspa.ro, conform calendarului anunţat de fiecare facultate.

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Înscrieri: 10-18 iulie 2017
Proba de concurs: 20 iulie 2017
Detalii, aici.

Număr de locuri la buget: 225

ADMITERE
80% nota obţinută la examenul de admitere*
*Examen scris (examen tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limba română, Limba engleză sau Stat şi democraţie.
20% media examenului de bacalaureat

Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2017 pot fi descărcate de aici. Dintre toate aceste întrebări, vor fi alese 30 pentru examenul grilă.

Învăţământ la distanţă (ID), aici.

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Înscrieri: 10-14 iulie 2017
Proba de concurs: 16 iulie 2017
Detalii, aici.

Număr de locuri la buget: 200

ADMITERE
Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română; Istorie; Psihologie; Economie.

Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate aici. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.

FACULTATEA DE MANAGEMENT

Înscrieri: 12-17 iulie 2017
Proba de concurs: 19 iulie 2017
Detalii, aici.

Număr de locuri la buget: 75

ADMITERE
65% nota obţinută la Examen scris (tip grilă)*
* Test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Română (Gramatică), Limba Engleză, Logică sau Matematică.
35% media de la bacalaureat

Facultatea de Management propune candidaţilor câte o sută de posibile subiecte pentru proba scrisă la fiecare dintre disciplinele de concurs. Propunerile de subiecte pot fi descăcate de aici. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului, vor fi trase la sorţi câte 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României, Logică, Limba Română (Gramatică), Limba Engleză şi 10 pentru Matematică.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Facultatea de Ştiinţe Politice a început selecţia candidaţilor încă din primăvară. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2017, candidaţii au avut ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie.

Înscrieri online: 8 mai – 10 iulie 2017

Pretestare:

 •     12 iulie 2017 – Proba scrisă pentru specializările: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
 •     13 iulie 2017 – Interviu pentru specializările: Sociologie, Psihologie

Detalii, aici.

Număr de locuri la buget: 250

ADMITERE

 •     Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene:

Examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate

 •     Pentru specializările Sociologie și Psihologie:
 • Interviu: susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare și se notează cu admis/respins.
  •    Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

Ierarhizarea se va face în baza notei obținute la una dintre disciplinele examenului de bacalaureat enumerate mai sus.

Admiterea pentru românii de pretutindeni

Ministerul Educației Naționale a publicat Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior, pentru anul 2017-2018.

Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul universităţii unde doresc să dea admiterea şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

Procedura de admitere pentru românii de pretutindeni, aici.

Ediţia 11 a Şcolii de Vară HR Club Next Generation, la start!

Sediul asociaţiei profesioniştilor de resurse umane din România, HR Club, a devenit pentru următoarele două săptămâni locul de desfăşurare al unei şcoli de vară cu tradiţie dedicată studenţilor pasionaţi de resurse umane. Este pentru a 11-a oară când o nouă generaţie de tineri participă la acest program intensiv menit să consolideze bazele cunoştinţelor lor despre HR şi să le exemplifice bune practici în recrutare, formare, beneficii, strategie de HR sau legislaţia muncii.

Şcoala cuprinde prezentări de concepte şi bune practici implementate în companiile în care activează tutorii – prezentări care acoperă toate ariile HR-ului, training-uri de dezvoltare personală, workshop-uri, vizită de companie, dar şi posibilitatea de a lucra în echipe pentru rezolvarea unui studiu de caz prezentat, la final, în faţa unui juriu de specialişti în HR. Şcoala de vară le va oferi participanţilor provocări, le va forma şi consolida cunoştinţele şi va seta contextul unor noi prietenii.

Grupul celor 16 studenţi participanţi la această ediţie este format atât din studenţi din ani terminali la licenţă, cât şi la master, la diverse facultăţi din ţară. Patru din cei 16 participanţi vin din Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov.

Tutorii din acest an sunt membri HR Club cu o experienţă vastă, care activează ca manageri de HR sau consultanţi seniori în companii româneşti sau multinaţionale: Roxana Mîţu (Trend), Nicoleta Dumitru (Ernst&Young), Eduard Drăghici (Carrefour), Cristina Anculescu (UNIQA), Diana Rosetka (Equatorial), Monica Vrăbiescu (Hill International Romania), Anca Toma (Ursus Breweries), Mihaela Plocon (Ursus Breweries) Liviu Bogdan (ArcelorMittal), Casandra Picotti (Telekom), Romana Baia (Trend), Francine Rosca (HP Inc.), Renata Găureanu (HP Inc.), Flori Costache (KMG Rompetrol), Daniela Enciu (KMG Rompetrol), Liviu Grigorescu (Korn Ferry Hay Group), Adela Jansen (BRD Groupe Societe Generale), Daniela Vodă (Arval), Mihaela Mihalcea (Tenaris Silcotub), Oana Botolan Datki (Consulteam), Cristi Mihai (42 Organizational Assessment SHL Tool), Carmen Dumitrache (Telekom), Andreea Sandu (PRO TV), Ioan Dumitraşcu (PeliFilip), Gabriel Măţăuan (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială Universitatea Bucureşti).

Școală de vară la UAIC pentru elevii care aparțin unor grupuri dezavantajate socio-economic

În perioada 10-24 iulie 2017, Facultatea de Filosofie și Științe Social – Politice și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași organizează Școala de vară „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! – VINO la UAIC!”, dedicată unui număr de 50 elevi din clasele terminale de la liceele cu performanțe scăzute din țară (vezi lista liceelor eligibile pe www.uaic.ro) și care aparțin unor grupuri dezavantajate socio-economic (venituri scăzute, rezidență în mediul rural etc).

Pe parcursul a două săptămâni, elevii vor participa la diverse activități, cum ar fi: prezentarea ofertei educaționale și a facilităților oferite de UAIC studenților, participarea la cursuri și seminarii, activități de consiliere profesională și orientare în carieră, ateliere de lucru în domenii specifice. De asemenea, elevii vor avea posbilitatea de a participa la activități recreativ – sportive (jocuri de echipă, proiecții de film, concerte folk) sau diverse evenimente culturale, dar și de a descoperi obiectivele turistice ale Iașului în cadrul unor vizite ghidate.

Pentru a participa la această școala de vară, elevii trebuie să completeze până pe data de 7 iulie 2017 formularul online de mai jos.

Elevii participanți vor beneficia constant de sprijinul personalului academic, reprezentanților asociațiilor studențești și al studenților voluntari, astfel încât să trăiască o autentică experiență studențească care să-i stimuleze să urmeze studiile universitare.

Școala de vară este organizată în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, finanțată prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE).

Proiectul are ca obiectiv principal îndrumarea școlară și profesională a 200 de elevi de liceu din clasele terminale (8 grupe a câte 25 elevi fiecare) aflați în situații de risc, prin organizarea de programe de vară anuale (în iunie-iulie), în perioada 2017-2019.

Prin organizarea acestui program se urmărește familiarizarea elevilor cu mediul academic și îmbunătățirea procesului de tranziție de la învățământul liceal la cel universitar.

Participarea la această Școală de Vară este gratuită, cazarea, masa și transportul fiind asigurate de organizator.

Pentru mai multe informații, puteți trimite un email la adresa radu.robota@uaic.ro

Formularul de înscriere – Școala de vară UAIC 2017 este disponibil pe www.uaic.ro.

Sursa: www.uaic.ro

Atelier de lucru cu tema „Învață să ai încredere în tine!” organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași, iulie 2017

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași organizează în luna iulie 2017 atelierul de lucru cu tema „Învață să ai încredere în tine!”. Printre obiectivele urmărite se numără dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi intercunoaştere, optimizarea încrederii în sine, dobândirea unor atitudini necesare dezvoltării profesionale și/sau personale.

Atelierul se adresează tuturor celor care doresc să-și învingă timiditatea, emoțiile și nesiguranța, mai ales atunci când sunt puși în situația de a vorbi în fața unui auditoriu, dar și celor care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de vorbire în public.

Cele trei module se vor desfășura o dată pe săptămână, în fiecare zi de miercuri, începând cu 5 iulie 2017, de la ora 17.00, la Filiala „Ion Creangă” (Casa Sindicatelor, Bd. Socola, nr. 34) și vor avea o durată de 2 ore fiecare. Temele cuprind comunicarea publică, gestionarea emoțiilor și limbajul non-verbal și sunt structurate după cum urmează:

5 iulie – Public Speaking: cum să te simți confortabil atunci când ești pus în situația de a face o prezentare (exerciții de pronunție, dicție, intonație, tonalitate).

12 iulie – Gestionarea emoțiilor: Cum scapi de nodul din gât? (tehnici actoricești de relaxare).

19 iulie – Limbajul non-verbal: Ce facem cu mâinile? (gestică, mimică, privire).

Trei lucruri care ne sperie, trei lucruri pe care le facem în fiecare zi inconștient, dar pe care le vom conștientiza în cadrul cele trei întâlniri.

Atelierul va fi susținut de Bogdan Matei, actor la Teatrul Municipal Bacovia (Bacău), absolvent al Universității de Artă „George Enescu” din Iași și trainer-formator și are o experienţă de 17 ani pe scena mai multor teatre din țară.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere prealabilă. Vârsta minimă este de 16 ani.

Înscrierile se fac prin telefon, la numărul 0332110044, pe e-mail, la adresa programe@bjiasi.ro sau direct la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași – Serviciul Proiecte și Programe Culturale (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8-10, Galeriile Comerciale, mezanin).

Sursa: www.bjiasi.ro

BEST Training Weekend – sesiuni de training gratuite organizate pentru studenții ieșeni

În weekendurile 6-7 mai şi 13-14 mai, Grupul Local BEST Iași, cu sprijinul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, a organizat cea de-a șasea ediție a evenimentului educațional BEST Training Weekend. Evenimentul, dedicat studenţilor ieșeni, a constat într-o Deschidere Oficială și 21 sesiuni de training gratuite, de hard-skills şi soft-skills, susținute de companii profesioniste.

Deschiderea Oficială a evenimentului a avut loc pe data de 4 mai. Aceasta a constat într-o discuție între cei trei reprezentanţi ai mediului educaţional: studenți ieșeni, profesori de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași și reprezentanți ai companiilor: Cloudbase Solutions, TiVo și Extind. Tema dezbătută a fost legată de problemele întâmpinate de către aceștia în privința dezvoltării profesionale a studenților la care s-au căutat posibile  soluții. În cadrul acestei discuții, fiecare reprezentant al celor 3 categorii menționate anterior a avut posibilitatea să-și expună punctul de vedere. Sugestiile menționate în cadrul discuției au fost: o mai bună dotare a laboratoarelor, stagii de practică oferite studenților ca urmare a parteneriatelor dintre Universitate si companii.

Sesiunile de training au avut loc în weekendurile 6-7 mai respectiv 13-14 mai. Trainingul modular, format dintr-o serie de trei sesiuni de training, a avut o temă de actualitate: inteligența emoțională. Pe lângă modulul de training, la eveniment au fost susținute și sesiuni de training de dezvoltare personală, succes în carieră, dar și workshopuri tehnice. Printre partenerii care au făcut posibil acest eveniment se numără: Premian, ITst, Edurom, Cloudbase Solutions, Toastmasters, ASK Training, AiSucces, BDO, Speakers Club, Ascendis, Centrul de Consiliere de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Instant Events, British Council, KRI Leaders, Crilia, Train2Perform, SCC, ArcelorMittal, Conduent, Green Cola, Fornetti, PC Madd, idei3D, TiVo, Ateneul din Iași.

Scopul acestui eveniment este dezvoltarea multilaterală a studenților, atât pe plan profesional cât și pe plan personal. După cum a spus unul dintre participanți evenimentului: “am avut oportunitatea să particip la trainingurile interesante organizate de BEST, unde am aflat multe lucruri, am lămurit multe neclarități, am cunoscut oameni noi. Sper să mai particip la evenimente organizate de BEST, deoarece acestea ajută foarte mult tinerii care sunt la început de drum să ajungă la o carieră de succes.”

 

BEST, Board of European Students of Technology, este o organizație studențească apolitică și non-profit, aflată în permanentă dezvoltare. Încă din anul 1989, asigură noi modalități de a facilita comunicarea, cooperarea și schimbul de experiență între tinerii studenți europeni din mediul academic tehnic. Organizația este prezentă în 94 de Universități Tehnice din 32 de țări europene.