Ateliere de lectură pentru copii: „Bach și orga fermecată”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Secția Relații Publice, Marketing, Logistică, Proiecte, Programe, alături de Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Editura „Nemi”, vă invită sâmbătă, 1, 8 și 15 februarie 2020, începând cu ora 16.00, în Sala de Educație Muzeală a Palatului Culturii din Iași, la noi ediții ale Atelierului de lectură pentru copii „În lumea poveștilor muzicale”.
Atelierele vor consta în lecturi din volumul „Bach și orga fermecată”, semnat de Cristina Andone și apărut la Editura „Nemi”, în colecția „Povești din Pădurea Muzicală”. Povestitor: dr. Daniela Ciocoiu, profesor de canto la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

Colecția „Povești din Pădurea Muzicală” cuprinde volume pentru copii, povești ale căror personaje principale sunt cei mai mari compozitori ai lumii. Cărțile, ilustrate de Adriana Gheorghe, Sebastian Oprița și Thea Olteanu, îi vor „împrieteni” pe copii cu muzica clasică, oferindu-le, într-un mod accesibil, informații esențiale pentru cultura lor generală.

Participarea la ateliere se face pe baza unui bilet la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, al cărui specific se pliază pe tema acestei activități, muzeul deținând o impresionantă colecție de automate muzicale. Prețul unui bilet este de 12 lei pentru adulți/ 6 lei pentru pensionari/ 3 lei pentru elevi și va asigura accesul în muzeu și atelier.

Au început înscrierile la Școlile de vară UAIC prin proiectul ROSE

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va desfășura, în luna iulie a anului 2019, 9 Programe de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), care au ca scop desfășurarea de cursuri și alte activități relevante destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați social, pentru încurajarea finalizării de către aceștia a studiilor liceale și facilitarea continuării educației la nivel terțiar.

Școala de vară se va desfășura timp de două săptămâni în Campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Elevii care vor participa la școala de vară vor beneficia de cazare și masă pe toată perioada programului, facultățile implicate asigurând toate resursele necesare realizării activităților.

Pe parcursul școlii de vară, elevii vor fi monitorizați în permanență de cadre didactice și studenți supraveghetori. În plus, participanților li se va prezenta Regulamentul intern pe care vor trebui să îl respecte pe perioada desfășurării cursului.

Condiții de participare: Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie:

 • să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului Rose (https://www.edu.ro/proiectul-rose-list%C4%83-licee-eligibile )
 • să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a
 • să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă sunt minori). Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani nu au nevoie de acordul sus-menționat.

Calendarul înscrierilor și selecției elevilor:

22.05-10.06.2019 – completarea formularului online și încărcarea documentelor obligatorii (scanate sau fotografiate)

11.06-18.06.2019 – verificarea dosarelor de participare, selecția candidaților și distribuirea lor în grupe

21.06.2019 – anunțarea rezultatelor selecției participanților.

Informatii suplimentare  si formularul de inscriere sunt disponibile pe www.uaic.ro.

 

Sursa: www.uaic.ro

Cursul-pilot „Comunicarea strategică în contextul securității și apărării”, 25 – 29 martie 2019

În perioada 25 – 29 martie 2019, Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Center for EU Communication Studies și Institutul de Intervenție în Conflict Edward M. Kennedy (Maynooth, Universitatea Națională din Irlanda), sub auspiciile Colegiului European de Securitate și Apărare (European Defence and Security College), organizează cursul-pilot „Comunicarea strategică în contextul securității și apărării” (Strategic communication in the context of security and defence). Cursul se desfășoară în marja Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și este coordonat de prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice.

Timp de 5 zile, la sediul SNSPA, vor fi abordate principalele puncte ale strategiei globale de politică externă şi de securitate a Uniunii Europene. Cursul va evidenția rolul jucat de comunicarea strategică în noul ecosistem dominat de tehnologie și influențat de competiția între marii actori globali, de digitalizarea intensivă, de proliferarea dezinformării online, precum și de diminuarea încrederii în instituțiile publice.

La curs vor participa aproximativ 80 de experţi din Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Georgia, Grecia, Irak, Kosovo, Marea Britanie, Olanda, Polonia, România, Somalia, Spania și Ucraina, de la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ministerul Finanțelor Publice, Camera Deputaților și Senat, Academia Națională de Informații, Administrația Prezidențială, precum şi din mediul universitar.

 

Cursul cuprinde 14 panel-uri, susţinute de:

 • Dirk Dubois, Director al Colegiul European de Securitate și Apărare
 • Ioan Mircea Pașcu, Vicepreşedinte al Parlamentului European
 • Ambasador Sorin Ducaru, Special Advisor to the Global Commission on Cyber-stability, former NATO Assistant Secretary General
 • Elizabeth C. Mithani, Political Officer, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România
 • Raphaela Engel, Serviciul European de Acțiune Externă
 • Raed Arafat, Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne
 • Manuela Catrina, Secretar de stat, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale
 • Ramona Mănescu, Europarlamentar
 • Constantin Spînu, Ministerul Apărării Naționale
 • Constantin Bălan, Ministerul Apărării Naționale
 • Cătălin-Laurențiu Mindirigiu, Ministerul Apărării Naționale
 • Loredana Pădurean, Ministerul Afacerilor Externe
 • Ioana Raiciu, Ministerul Afacerilor Externe
 • Iulian Chifu, Director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Warning
 • Mircea Mîndrescu, New Strategy Center, CNAI, ESDC EAB Chair
 • Dan Dungaciu, Universitatea din Bucureşti, Directorul Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române
 • Simona Spinaru, Directorul Institutului Diplomatic Român
 • Radu Magdin, Smartlink Communications
 • Alina Bârgăoanu, Decanul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA & coordonatorul cursului
 • Corina Buzoianu, SNSPA
 • Flavia Durach, SNSPA
 • Bianca Cheregi, SNSPA
 • Gheorghe Savu, SNSPA
 • Dan Sultănescu, SNSPA
 • Kieran Doyle, National University of Ireland, Maynooth
 • Teodora Dobre, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“
 • Nicolae Melinescu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Dragoș Iliescu, Universitatea din Bucureşti
 • Bogdan Marinescu, Colegiul National de Afaceri Interne

 

Curs de formare în advocacy și comunicare publică, 24 – 27 Ianuarie 2019

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) are plăcerea de a invita toate organizaţiile de pacienţi şi partenerii sociali (sindicatele), din România să se înscrie pentru a participa la primul curs de instruire “Advocacy și comunicare publică”, organizat în cadrul proiectulului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Cod SIPOCA: 257, Cod MySMIS: 109810.

Cursul va fi organizat în perioada 24-27 Ianuarie 2019, la Hotel Marea Neagra, Sinaia. Federaţia UNOPA va acoperi pentru toţi participanţii la curs cheltuielile de training, cazare, masă, transport.

 

Obiectivul  cursului

Obiectivul cursului este de a oferi organizaţiilor de pacienţi şi partenerilor sociali (sindicate) oportunitatea de a dobândi competenţe crescute în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale.

 

Cui se adresează  cursul

Cursul de eleborare politici publice se adresează reprezentanţilor organizaţiilor de pacienţi sau partenerilor sociali care sunt implicaţi în activităţile organizaţiei, desemnaţi să participe la acest curs de către conducerea organizaţiei.  Reprezentanţii pot fi angajaţi sau voluntari în cadrul organizaţiei.

Organizaţiile pot fi asociaţii formate din pacienţi cu diverse patologii. Prin organizaţie de pacienţi înţelegem acele organizaţii neguvernamentale formate în majoritate din pacienţi sau care au în statutul lor obiective şi activităţi în interesul pacienţilor.

Partenerii sociali pot fi organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi forme de asociere ale acestora cu personalitate juridică, din toate regiunile ţării.

 

Modalitate de înscriere

Pentru înscriere, rugăm organizaţiile de pacienţi să completeze şi să transmită către Federaţia UNOPA următoarele documente:

Formular intentie participare cursuri instruire – Prima secţiune a formularului de intenţie este completată de repezentantul legal al asociaţiei de pacienţi /partener social, în care va face o scurtă prezentare organizaţiei, semnătura şi ştampila organizaţiei, iar a doua secţiune va fi completată de către persoana propusă să participe la curs.

Nota de informare grup tinta GDRP – Este semnat de către persoana propusă să participe la curs

Document care să ateste apartenenţa la organizaţie pe care o reprezintă: copie după contract de muncă/ voluntariat / extras din statut sau act constitutiv / document de constituire a sindicatului

Documentele de mai sus vor fi trimise către UNOPA prin fax sau prin email către catalina.zaharia@unopa.ro, până la 10.01.2018 ora 15.00.

Din partea aceleiaşi organizaţii de pacienţi pot fi delegate maxim 2 persoane pentru a participa la acest curs. În cazul în care sunt organizaţii care au înregistrate filiale (persoană juridică separată), se acceptă ca filialele să delege separat reprezentanţi.

 

Structura cursului

Fiecare curs are o durată de 3 zile şi va aborda teme legate de: lobby si advocacy – delimitari terminologice, legislatie europeana si romaneasca, etapele unei campanii de advocacy,  instrumente şi tehnici, comunicare publica, exerciţii practice de construire a unei campanii de advocacy, principii orizontale – dezvoltare durabilă; egalitatea de şanse, nediscriminarea şi egalitatea de gen. Cursurile încurajează schimbul de experienţă, învăţarea şi aplicarea practică, astfel încât organizaţiile de pacienţi să devină organizaţii puternice, performanţe în activitatea lor şi cu o voce care să se facă auzită în interesul persoanelor pe care le reprezintă.

 

Atribuţii ale participanţilor la cursul de formare

 • participarea obligatorie la toate cele 3 zile de cursuri
 • însuşirea informaţiilor şi tehnicilor prezentate în cadrul cursului şi împărtăşirea lor în cadrul echipei organizaţiei din care fac parte
 • colaborarea cu consilierul de specialitate şi formare în politici publice după terminarea cursului pentru a primi sprijin şi suport în formularea de propuneri de politici publice alternative, acolo unde vor dori să facă asta
 • aplicarea informaţiilor şi tehnicilor însuşite în cadrul cursului în procesul de elaborare de propuneri de politici publice alternative de la nivelul organizaţiei din care fac parte

Numărul locurilor este limitat iar selecţia participanţilor se va face în funcţie de: primul venit primul servit, domiciliu – 20% Bucuresti-Ilfov, 80% restul ţării, nivel minim de studii – studii medii.

La final participanţii vor primi diplomă de participare emisă de organizatorul cursului.

Detalii despre proiect gasiti la https://unopa.ro/federatia-unopa-anunt-incepere-proiect/

Informaţii suplimentare: Persoana de contact Cătălina Zaharia – Expert Grup Ţintă,

E-mail: catalina.zaharia@unopa.ro, Tel/fax: 021/319 93 29

 

Sursa: www.unopa.ro

ARPS anunță începerea sesiunilor de instruire pe temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) anunță începerea sesiunilor de instruire pe temele ”Elaborarea și monitorizarea politicilor publice” și ”Advocacy” în domeniul sănătății. Sesiunile se desfășoară în cadrul proiectului RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/MySMIS+ 112263, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul își propune să crească capacitatea ONGurilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative în domeniul sănătății, care să ducă la optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni.

În cadrul proiectului vor fi organizate 8 sesiuni de instruire (4 sesiuni/fiecare dintre temele Elaborarea și monitorizarea politicilor publice și Advocacy) destinate reprezentanților ONG-urilor, fiecare sesiune urmând a se desfășura pe parcursul a 3 zile. Sesiunile se vor desfășura în grupuri mici, de aprox. 15 persoane/sesiune. Participarea la sesiunile de instruire pe ambele teme – elaborarea și monitorizarea politicilor publice și advocacy – este obligatorie.

Proiectul are o acoperire națională, grupul țintă provenind din toate regiunile de dezvoltare ale țării. Sesiunile de instruire se vor desfășura în București, Cluj Napoca, Iași și Timișoara, în perioada noiembrie 2018 – februarie 2019, iar la sfârșitul fiecărei sesiuni participanții vor primi certificate de participare.

ARPS va acoperi cheltuielile de pregătire, materialele, cazarea, masa și transportul (acolo unde este cazul) pentru toți participanții la sesiuni.

Calendarul orientativ al sesiunilor este următorul:

Tema Elaborarea și monitorizarea politicilor publice:

 • 22 – 24.11.2018 București
 • 13 – 15.12.2018 Cluj Napoca
 • 10 – 12.01.2019 Iași
 • 07 – 09.02.2019 Timișoara

Tema Advocacy:

 • 22 – 24.11.2018 Cluj Napoca
 • 17 – 19.01.2019 București
 • 31.01. – 02.02.2019 Iași
 • 21 – 23.02.2019 Timișoara

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel. 0742134513 sau e-mail office@arps.ro, persoană de contact Valeria Bianu.

Metodologia de selecție a participanților poate fi consultată aici.

Pentru înscriere accesați www.repas.ro.

Termenul de înscriere este 07.11.2018

Sursa: www.repas.ro

Cursuri gratuite de Competențe Antreprenoriale organizate în județul Bacău în cadrul proiectului LET’S START UP AFACEREA TA!

Asociația PartNET – Parteneriat Pentru Dezvoltare Durabilă organizează în județul Bacău, în perioada martie –septembrie 2018, în cadrul proiectului Let’s Start-up Afacerea Ta!”, 10 sesiuni de cursuri gratuite de Competențe Antreprenoriale.
De ce să te înscrii?
Prin participarea la acest curs ai posibilitatea să beneficiezi de o subvenţie de 38.500 de euro pentru a-ţi înfiinţa și
dezvolta propria afacere!
La finalul cursului obții un certificat recunoscut la nivel național și la nivel european!
În plus, vei beneficia de stagii de practică și de sesiuni personalizate de consultanță și mentorat!
Cine poate participa?
Angajați, șomeri, persoane inactive, studenți care intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul
urban. Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
au reședința sau domiciliul în județul Bacău,
au peste 18 ani,
nu beneficiază sau nu au beneficiat de finanțare prin POCU/82/3/7,
nu au beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani,
nu fac parte din categoria tinerilor NEETs (tineri cu vârsta între 16 – 24 ani care nu urmează nicio formă de
învățământ și nici nu au un loc de muncă).
Dacă dorești să afli mai multe informații, nu ezita să ne scrii la adresa de e-mail startupbc@partnet.ro sau să ne suni
la numărul 0732.785.337 !
Proiectul „Let’s Start-up Afacerea Ta!” este implementat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu S.C. Acquisition Career Management S.R.L., Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Camera de Comerț și Industrie Suceava, Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Comunitară – INDECO și Asociația Consensual.
Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea mediului antreprenorial cu profil non agricol din zona urbană a regiunii Nord-Est, prin stimularea și sprijinirea inițiativei antreprenoriale pentru 750 de persoane, respectiv înființarea de 91 întreprinderi noi (start-upuri) și crearea de 182 noi locuri de muncă

Înscriere grup țintă proiect ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, beneficiar al proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, demarează, începând cu data de 23 iulie 2018, procedura de înscriere în grupul țintă al proiectului.

Grupul țintă este format din 95 de angajaţi/voluntari din organizaţii non-guvernamentale înregistrate în regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud Muntenia şi 5 persoane angajate în cadrul autorităţilor/ instituţiilor publice (personal de conducere sau de execuţie).

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 202/SMIS 109834. Descrierea proiectului este disponibilă aici.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Criterii de eligibilitate:
– Voluntar/angajat în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale
– Reprezentant legal al unei organizaţii non-guvernamentale/persoană mandatată să reprezinte organizaţia
– Angajat în cadrul unei autorităţi/instituţii publice
– Dorinţa de a te implica în dezvoltarea politicilor publice din domeniul social

Atenţie: cei care doresc să se înscrie în grupul ţintă trebuie să fie angajaţi/voluntari în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale/instituții publice din regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru sau Sud Muntenia

Paşii pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului:
1. Preînscrierea în grupul ţintă prin intermediul acestui formular.
2. Discuţie preliminară cu expertul GT pentru stabilirea traseului în cadrul proiectului.
3. Finalizarea înscrierii în grupul ţintă, prin transmiterea documentelor necesare.

Dosarul fiecărui membru al grupului ţintă trebuie să conţină următoarele documente:
1. cerere de înscriere în grupul ţintă;
2. formular de înregistrare în grupul ţintă;
3. acord prelucrare date personale;
4. adeverinţă voluntariat/adeverinţă angajat/copie contract voluntariat/copie CIM;
Persoanele care doresc să participe la cursurile organizate în cadrul proiectului (curs „Politici publice” şi curs „Specialist în activitatea de lobby”), trebuie să mai depună suplimentar:
5. formular individual aferent participanților la acţiunile/activităţile de instruire realizate prin POCA;
6. copie după ultima diplomă de studii (pentru cursul „Specialist în activitatea de lobby participanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare);
7. contract de voluntariat valabil pe perioada desfășurării cursurilor.

În selecţia grupului ţintă se va aplica regula „primul venit, primul servit”.

Mai multe informatii AICI.

Tabăra Națională de Animatori 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași organizează în perioada 02 – 08 august 2018, Tabăra Națională de Animatori, ediția a IX-a, ce se va desfășura în Centrul de Agrement Muncel, jud. Iași. Formarea de animatori pentru tineri și copii cu dizabilități, se adresează tinerilor care doresc să dobândească competențele necesare organizării activităţilor destinate incluziunii sociale a copiilor și a tinerilor cu dizabilităţi.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Aplicanții trebuie:
• Să fie elevi cuprinși într-o formă de învățământ, în clasele V-XII (inclusiv);
• Să aibă vârsta cuprinsă între 10 – 20 de ani;
• Să fie cetățeni români cu domiciliul în România;
• Să fie apți din punct de vedere medical;
• Să aibă acordul scris al părinților, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor);
• Să nu mai fi participat în nici o altă tabără, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, sau de o direcție din subordine, în anul 2018

MODALITATE DE ÎNSCRIERE

Înscrierea participanților se face în baza următoarelor documente:

A) Formular tip de înscriere (formular disponibil pe www.dsjiasi.ro);
B) Documentul de identitate (Carte de identitate / certificat de naștere) – în copie;
C) Diplome/certificate/adeverințe/contracte de voluntariat/recomandări, etc – în copie;
D) Acordul scris al părinților (formular disponibil pe  www.dsjiasi.ro );
E) Adeverința medical cu mențiunea apt pentru tabără care se obține de la medicul de familie cu 48 de ore înainte de sosirea în tabără.

Documentele trebuie trimise în format electronic la adresa de email: dtj_iasi@yahoo.com până pe 15 iulie 2018.

Sursa: www.dsjiasi.ro

Start la înscrieri în tabăra de dezvoltare comunitară „Ideea ta pentru Bacău”, ediția a IV-a

Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, împreună cu organizațiile partenere Favor, Be Great, Există o Șansă și E Class, organizează o nouă ediție a training-ului “Ideea ta pentru Bacău”. Acesta va avea loc în perioada 30 iulie – 5 august 2018, la Slănic Moldova și va reuni 25 de tineri din județul Bacău.

La fel ca la edițiile din 2014, 2015 și 2017, tinerii din județul Bacău sunt încurajați să propună proiecte viabile pentru comunitatea lor pentru a învăța cum pot ajunge să le pună în practică. Dacă îți dorești să dezvolți idei noi pentru comunitatea ta, să înveți cum să coordonezi un proiect, să-l faci vizibil și să atragi finanțare pentru implementarea lui, atunci înseamnă că locul tău este în tabăra pentru dezvoltare comunitară ”Ideea Ta pentru Bacău”!

Concret, vei învăța să:
 Lucrezi în echipă pentru dezvoltarea inițiativelor de tineret;
 Comunici eficient, liber și constructiv și să stabilești obiective comune cu ale altor tineri interesați de dezvoltarea comunității locale;
 Utilizezi diferite metode pentru identificarea problemelor, găsirea soluțiilor și a modurilor în care comunitatea locală poate fi implicată ;

Programul va include multiple activități nonformale, iar pe lângă multele informații pe care le vor afla în timpul
sesiunilor de lucru, vom avea timp și pentru a vizita atracțiile locale. După încheierea evenimentului, fiecare
participant va primit un certificat Youthpass.

Profilul participantului:
 Are domiciliul pe raza județului Bacău;
 Vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani;
 Își dorește să transforme comunitatea în care trăiește într-una prietenoasă cu tinerii – youth friendly community;
 Este motivat să învețe care e drumul de la un plan bine gândit la rezultate cu impact asupra comunității în care trăiește;

Training-ul „Ideea ta pentru Bacău” va avea loc în Slănic Moldova, în perioada 30 iulie – 5 august 2018.

Pentru a participa, descarcă formularul de înscriere, completează-l cu informațiile solicitate și trimite-l până la data de 15 iulie 2018, la adresa contact@rymd.ro. Rezultatele selecției vor fi anunțate până pe 20 iulie 2018.

Condiții
Organizatorii asigură cazarea și masa pe întreaga durată a training-ului, în Slănic Moldova, iar transportul din localitatea de domiciliu până la locul training-ului poate fi decontat pe baza biletului de autobuz/bonului de benzină. Cazarea participanților se va face în camere de 2 și 3 persoane. Pentru a beneficia de cele menționate anterior, participanții se angajează să participe la toate activitățile. Locul exact al desfășurării evenimentului va fi comunicat participanților selectați.

Persoana de contact: Marian Dămoc – 0747 476 836, marian.damoc@rymd.ro

Training-ul “Ideea Ta Pentru Bacău” este organizat în cadrul proiectului „Tineri activi pentru Bacău”,  implementat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, Asociația Favor, Be Great, Există o Șansă și Asociația E Clas, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, Acțiunea cheie 3 – Dialog
structurat.

Cursuri gratuite de antreprenoriat in Regiunea Sud Est organizate in cadrul proiectului Start UP Smart 2.0

Structural Consulting Group – fonduri-structurale.ro organizeaza cursuri gratuite de antreprenoriat in Regiunea Sud Est, in cadrul proiectului Start UP Smart 2.0. Dupa absolvirea cursurilor, participantii au posibilitatea sa obtina finantare de aprox. 33.000 euro pentru ideile lor de afaceri.

Despre cursurile de antreprenoriat

Programul de formare este interactiv si este gandit astfel incat sa ajute participantii sa isi dezvolte abilitatile de structurare a planului de afaceri pe toate componentele principale ale acestuia si vor fi sustinute de formatori cu experienta in domeniul antreprenoriatului.

Cursul abordeaza teme precum: 
– antreprenoriat și planificarea afacerii;
– management financiar;
– marketing;
– managementul resurselor umane și elemente de comunicare + Finanțarea afacerii;
– priorități orizontale, teme secundare.

La finalul cursului absolventii vor primi certificate recunoscute de Ministerul Muncii, Familie si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale si Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Detalii logistice:
Cursul este gratuit. Se asigura gratuit: cazarea in regim double (2 persoane/camera), mesele (pranz si cina), pauzele de cafea si se deconteaza cheltuielile de transport pentru participarea la curs.

Perioada si locatie:
– 2-7 iulie 2018 – Complex Turistic Magura, Judetul Buzau

Conditii de indeplinit
Cursurile se adreseaza persoanelor care:
* au domiciliul sau resedinta (viza de flotant) intr-unul din judetele regiunii Sud-Est (Galați, Brăila, Constanta, Tulcea, Vrancea și Buzău);
* au intentia de a deveni antreprenor in aceasta regiune (proiectul vizeaza doar pornirea de afaceri noi in domenii non-agricole in mediul urban);
* au minimum 8 clase absolvite;
* fac parte din categoriile: somer, persoana inactiva sau angajat (inclusiv activitati independente);
* nu au mai beneficiat de masuri similare cofinantate din fonduri publice nerambursabile (de cursuri de competente antreprenoriale asigurate din fonduri nerambursabile).

Inscriere
Inscrierea se face aici: www.startupsmart.ro/inscrie-te/

Detalii despre proiect:
Despre proiectul Start UP Smart 2.0
Este un proiect finantat din fonduri europene prin care incurajam antreprenoriatul si infiintarea de start-up-uri in regiunea Sud-Est.

In cadrul proiectului organizam cursuri gratuite de antreprenoriat pentru persoanele interesate din regiunea Sud-Est, iar in toamna acestui an va fi organizat un concurs de planuri de afaceri in cadrul caruia vor fi selectati 42 de antreprenori care vor primi finantare pentru afacerile propuse in valoare de 148.600 lei (aproximativ 33.000 €) si, in acelasi timp, vor beneficia si de activitati complementare precum:
– stagii de practica in companii cu acelasi domeniu de activitate;
– sprijin pentru infiintarea afacerii;
– consiliere si mentorat, inclusiv în cadrul a doua Scoli de Afaceri;
– sprijin si monitorizare in vederea implementarii planului de afaceri si utilizarii in conditii optime a finantarii nerambursabile obtinute.

Web: http://www.startupsmart.ro/