Comisia Europenă a dat startul concursului „Juvenes Translatores”!

Liceele din toate țările din UE pot începe să se înscrie la Juvenes Translatores, concursul anual de traducere al Comisiei Europene. Până pe 20 octombrie 2021, liceele vor putea să se înscrie online, oferindu-le elevilor șansa de a se lua la întrecere cu colegi din întreaga UE. La ediția de anul acesta, tinerii liceeni vor primi la tradus texte cu tema: „Să pornim pe calea cea bună, către un viitor mai verde”.

Johannes Hahn, comisarul pentru buget și administrație, a declarat: „Scopul concursului este de a-i inspira pe tineri stârnindu-le interesul față de cariera de traducător și, pe un plan mai general, de a promova învățarea limbilor străine. Tema este în concordanță cu una dintre cele mai importante priorități politice ale UE, Pactul verde european, care interesează în mod deosebit tânăra generație. Pe lângă faptul că va aborda acest subiect interesant, concursul are drept scop să reunească tineri din diferite țări pasionați de limbile străine, pentru a-i încuraja și a-i ajuta să depășească barierele dintre oameni și culturi. Capacitatea de a comunica și de a se înțelege reciproc, depășind diferențele, este esențială pentru prosperitatea Uniunii Europene.

Participanții pot alege să traducă între oricare două dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE (numărul combinațiilor posibile fiind de 552). La ediția de anul trecut a concursului, elevii au utilizat 150 de combinații diferite.

Înscrierea pentru școli – prima parte a procesului, care cuprinde două etape – este deschisă până la 20 octombrie 2021 la ora 12.00 (CET). Profesorii pot face înscrierea în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Ulterior, Comisia va invita 705 școli la etapa următoare. Numărul școlilor participante din fiecare țară va fi egal cu numărul de locuri deținut de țara respectivă în Parlamentul European, selecția școlilor efectuându-se aleatoriu, cu ajutorul calculatorului.

Școlile alese vor desemna apoi între doi și cinci elevi pentru a participa la concurs. Elevii pot avea orice cetățenie, însă toți participanții trebuie să fie născuți în anul 2004.

Concursul se va desfășura online, la 25 noiembrie 2021, în toate școlile participante.

Câștigătorii – câte unul din fiecare țară – vor fi anunțați la începutul lunii februarie 2022.

În cazul în care condițiile o vor permite, ei vor fi invitați să își primească premiile în primăvara anului 2022 în cadrul unei ceremonii desfășurate la Bruxelles. Tot cu această ocazie vor avea posibilitatea de a se întâlni cu traducători profesioniști de la Comisia Europeană și de a afla mai multe despre această profesie și despre activitatea din domeniul limbilor străine.

Context

Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene organizează concursul Juvenes Translatores („tineri traducători” în limba latină) în fiecare an, începând din 2007. Concursul promovează studiul limbilor străine în școli și le oferă tinerilor posibilitatea de a avea o primă impresie despre ce înseamnă să lucrezi ca traducător. Publicul-țintă sunt elevii de liceu în vârstă de 17 ani, iar concursul se desfășoară simultan în toate școlile selectate din UE.

Concursul i-a inspirat și i-a încurajat pe unii participanți să urmeze studii universitare în domeniul limbilor străine și să devină traducători profesioniști. Concursul oferă și oportunitatea de a evidenția bogata diversitate lingvistică a UE.

Informatii suplimentare pe www.ec.europa.eu.

Sursa: www.ec.europa.eu

Ministerul Tineretului și Sportului organizează selecție de parteneri în vederea implementării în parteneriat a proiectului ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor 2018”

Ministerul Tineretului și Sportului organizează selecție de parteneri în vederea implementării în parteneriat a proiectului ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor 2018”, care va avea loc la Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, București, în perioada 6 – 10 decembrie 2018.

Grupul țintă al proiectului: 75 de tineri având următoarea componentă: 25 de tineri aparținând unor grupuri vulnerabile; 25 de tineri aparținând unor minorități naționale sau tineri etnici români din afara țării; 25 de tineri aparținând unor organizații neguvernamentale relevante pentru proiect.

Scopul proiectului: Implicarea crescută a tinerilor la viaţa comunităţii, mai cu seamă a celor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate, prin conștientizarea, recunoașterea și exercitarea drepturilor de care pot și trebuie să beneficieze.

Obiectivele proiectului:

 1. Creșterea gradului de participare și implicare a tinerilor la viaţa comunităţii datorită conștientizării și recunoașterii drepturilor de care trebuie să beneficiaze;
 2. Dezvoltarea colaborării între parteneri instituționali și organizaționali în vederea susținerii tinerilor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate în soluționarea principalelor probleme cu care se confruntă;

Activitățile proiectului:

A1. Managementul proiectului;

A2. Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;

A3. Selectarea grupului țintă;

A4. Dezbateri publice, workshopuri și mese rotunde pe teme de interes pentru tinerii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau discriminate și societatea civilă de tineret;

A5. Monitorizarea, evaluarea și raportarea proiectului.

Activități în care va fi implicat partenerul:

A2. Informarea, promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului;

A4. Dezbateri publice, workshopuri și mese rotunde pe teme de interes pentru societatea civilă de tineret și pentru tinerii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau discriminate.

Teme de interes:

 • Politici publice de tineret pentru tineri, în special marginalizați sau vulnerabili;
 • Modele de bună practică și instrumente utilizate pentru o abordare integrată a problematicilor grupurilor vulnerabile și/sau discriminate;
 • Finanțări și mecanisme de finanțare proiecte de tineret;
 • Participare civică și implicarea tinerilor, în special în comunități dezavantajate;
 • Managementul organizațiilor de tineret;
 • Drepturile omului și combaterea stereotipurilor și prejudecăților

Bugetul estimativ al proiectului este 45.000 lei și va fi gestionat în exclusivitate de MTS.

Ministerul Tineretului și Sportului va suporta pentru echipa partenerului selectat cheltuielile aferente pentru transport, masa și cazare.

Dosarele de candidatură se vor depune prin email la adresa programe.tineret@mts.ro până pe data de 22 noiembrie 2018.

Anunțarea rezultatelor selecție se va face pe data de 23 noiembrie 2018.

Cu partenerul/partenerii selectați se vor încheia Protocoale de colaborare pentru desfășurarea în parteneriat a proiectului ”Forumul pentru Drepturile Tinerilor 2018”.

Detalii si anexele necesare pentru dosarul de candidatura sunt disponibile pt www.mts.ro

 

Sursa: www.mts.ro

Forumul Diversității Culturale – CALL FOR VOLUNTEERS!

Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană (MAIE) lansează un apel pentru recrutarea voluntarilor dornici de a se implica în organizarea și desfășurarea celei de-a II-a ediții a Forumului Diversității Culturale.

Forumul Diversității Culturale este un eveniment prin care organizatorii își propun să pună sub lumina reflectorului impactul minorităților istorice asupra culturii naționale românești, poveștile reprezentanților noilor minorități sosite în București și, nu în ultimul rând, toleranța și lipsa acesteia în contextul crizei refugiaților cu care Europa se confruntă în ultimii ani.

Evenimentul va avea loc între 3 și 5 noiembrie la ARCUB Gabroveni.

Voluntarii vor lucra alături de echipa de organizare în perioada premergătoare forumului, dar şi în timpul desfășurării acestuia, și vor avea ocazia să interacționeze cu specialiști în patrimoniu cultural, istorie, antropologie, sociologie, relații internaționale și alte domenii relevante.

Înscrierea se face prin trimiterea CV-ului și a unei scrisori de motivație de maxim 1000 de caractere până pe 20 octombrie la adresa office@maieuropean.ro. Voluntarii selectați vor fi contactați de către organizatori până pe 23 octombrie.

Printre criteriile de selecție se numără: disponibilitatea de timp, experiența anterioară și cunoașterea uneia sau a mai multor limbi străine.

Ediția a II-a a Forumului Diversității Culturale este inițiată de Asociația Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană (MAIE), co-finanțată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), cu sprijinul Primăriei Municipiului București prin ARCUB.

 

Sursa: www.maieuropean.ro

Finalizare proiect ”Tineri la START, comunități la RE-START!”

Comunicat de presă

Iași, 15 octombrie 2017

Asociația ”Centrul de Resurse Re-Start” din Iași, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Tineri la START, comunități la RE-START!”, proiect de tineret finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului național de proiecte pentru tineret 2017.

Proiectul a urmărit să răspundă nevoilor tinerilor de cunoaștere, alegere și consolidare a planurilor de carieră, identificate printr-un sondaj realizat în mediul online realizat de către asociatia noastră, în vederea fundamentării și pregătirii proiectului.

Proiectul ”Tineri la START, comunități la RE-START” a fost implementat în perioada 15.08.2017 – 15.10.2017 și a avut ca scop creșterea gradului de participare și implicare a tinerilor în viața comunității, prin dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale.

Obiectivele proiectului au fost:

Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficiile și importanța voluntariatului și al spiritului civic, prin asigurarea unei promovări mai bune în mass-media și prin internet (social media);

Dezvoltarea competentelor jurnalistice și civice pentru 15 tineri din regiunea Nord Est;

Creșterea gradului de implicare a unui număr de 90 de tineri în comunitate prin metode și instrumente non formale adecvate nevoilor acestora.

 Principalele activități ale proiectului au vizat:

Organizarea unei campanii on-line de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor și a beneficiilor acestuia;

Organizarea a unui număr de 6 workshop-uri pentru tinerii din județul Iași;

Organizarea unui training în domeniul blogging-ului pentru un număr de 15 tineri, selectați din minim 2 județe din regiunea Nord-Est;

Organizarea unui concurs național de jurnalism on-line de promovare a voluntariatului în comunitate și a poveștilor de succes în rândul tinerilor.

Mulțumim tuturor celor care au participat la activităților noastre, partenerilor și colaboratorilor care ne-au oferit sprijin în implementarea acestei  inițiative.

Prin rezultatele obținute proiectul și-a dovedit utilitatea și ne motivează pentru a folosi această inițiativă ca punct de plecare pentru noi activități dedicate tinerilor.

 

Despre noi

Centrul De Resurse Re-Start este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2010, al cărei scop îl constituie promovarea egalităţii de şanse şi calităţii vieţii, prin îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale, prin desfășurarea activităților de formare și evaluare profesională, prin dezvoltarea activităţilor specifice economiei sociale și prin implicarea în proiecte de natură economico-socială atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Din 2011 asociația noastră dezvoltă platforma info-web www.re-start.ro  în sprijinul tuturor celor interesați de formarea profesională continuă –  proaspăt absolvenți, angajați, liber profesioniști.

Valorile noastre sunt:

Încrederea:
Membrii comunității Re-Start au încredere în șansa de a reuși, depășind obstacolele și atingând obiectivele propuse.

Spiritul civic:
Ne propunem să facilităm gratuit accesul membrilor comunității la resurse și informații utile dezvoltării personale și profesionale.

Egalitatea de șanse
Ne dorim o comunitate în care fiecare să-și poată valorifica potențialul creativ, fără a marginaliza și fără a fi marginalizat.

 

Date de contact:

Asociația „Centrul de Resurse Re-Start”

Telefon: 0744.311.042

E-mail: office@re-start.ro

Persoană de contact: Brassat Maria-Gabriela, Președinte

 

Oportunitate de internship la Fundația Policy Center for Roma and Minorities!

Fundația Policy Center for Roma and Minorities organizează un program de internship part-time, oportunitate ideală pentru studenți, masteranzi sau proaspăt absolvenți din domeniul științelor sociale. Abilitățile organizatorice temeinice, cunoașterea limbii engleze la nivel avansat și interesul pentru problematica incluziunii sociale definesc profilul candidatului ideal.

Cu un program flexibil de 4h/zi, de luni până vineri, la sediul fundației din Bulevardul Națiunile Unite 4, București, stagiul presupune sprijinirea directorului executiv și a directorului de programe în activități legate de managementul proiectelor, precum și în activități de cercetare pe tema incluziunii sociale a romilor.

Programul de internship va avea o durată de trei luni, perioadă de activitate neremunerată ce va fi atestată printr-un certificat și o scrisoare de recomandare.

Înscrierile se fac prin trimiterea unei scrisori de intenție împreună cu un CV la adresa marina.penciu@policycenter.eu, până pe data de 1 noiembrie 2017.

Sursa: www.policycenter.eu

Societatea civilă este invitată să se înscrie în Comitetul Național OGP

Societatea civilă este încurajată să participe activ la procesul de guvernare deschisă prin înscrierea în Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România până la data de 31 octombrie 2017.

Ministrul Gabriel Petrea a solicitat prefecturilor organizarea unei întâlniri cu organizațiile neguvernamentale aflate în evidență pentru a promova inițativa Guvernului României adresată societății civile.

”Invit organizațiile neguvernamentale de profil să participe la implementarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România prin depunerea candidaturii la Comitetul Național OGP. Expertiza societății civile este necesară pentru implementarea politicilor pentru asigurarea unei guvernări deschise, transparente și contribuie în mod special la modernizarea managementului public. Îmi doresc ca această informație să fie transmisă la toate ONG-urile interesate, indiferent de locul de proveniență, astfel încât să existe o reprezentare extinsă în cadrul Comitetului.” a declarat Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social, domnul Gabriel Petrea

Pentru a putea desemna reprezentanți în Comitetul Național OGP, organizațiile societății civile trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • să fie persoane juridice fără scop lucrativ înregistrate în România în condițiile legii, domeniile de activitate prevăzute în statut să fie în strânsă legătură cu domeniile de competență ale OGP;
 • scopul, obiectivele și activitățile să fie independente față de instituții publice, partide politice, ideologii, doctrine și religii;
 • să nu condiționeze participarea beneficiarilor la acțiunile organizației de apartenența acestora la anumite ideologii, doctrine, religii sau alte organizații;
 • instituțiile publice și partidele politice să nu aibă reprezentanți în organele de conducere ale organizațiilor;
  să dispună de organe de decizie distincte de cele de execuție;
 • să fi desfășurat activitate neîntreruptă anterior depunerii candidaturii timp de cel puțin 3 ani și să fi făcut publice rapoarte de activitate anuale, precum și rapoarte financiare;
 • să nu desfășoare activități exclusiv în interesul membrilor săi;
 • să nu înregistreze datorii la bugetul de stat;
 • să fi realizat cel puțin trei studii/analize/cercetări sau proiecte, în funcție de specificul organizației, în domeniile de competență ale OGP;
 • să nu practice și să nu promoveze un discurs instigator la ură.

Candidatura se va realiza prin Scrisoare de intenție, prin care vor fi asumate criteriile de eligibilitate de mai sus și în care candidații vor menționa organizația/organizațiile care le sprijină candidatura, dacă este cazul, precum și cel puțin trei studii/analize/cercetări/proiecte, în funcție de specificul organizației, în domeniile de competență ale OGP.

Toate candidaturile trebuie transmise la adresa de e-mail ogp@gov.ro, în atenția Comitetului Național OGP.

Procesul de selecție va fi coordonat de reprezentanții guvernamentali ai Comitetului, pe baza criteriilor de eligibilitate menționate.

Sursa: www.dialogsocial.gov.ro

Primul curs elaborat la nivel European, “Expert in Turismul pentru seniori“ va fi gratuit si va fi lansat la Suceava

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est prin Centrul Regional de Studii, va organiza in data de 16 octombrie 2017, la Universitatea Stefan cel Mare Suceava cursul de “Expert in Turismul pentru Seniori” cu ocazia evenimentului de diseminare a proiectului Silver Tourism.
Participantii vor avea ocazia sa testeze si sa parcuga suporturile de curs elaborate in cadrul proiectului si vor dobandi un certificat care sa ateste acest lucru.

Persoanele care vor participa la sesiunea de instruire gratuita vor primi certificate de participare eliberate de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si un certificat digital emis de platforma MOOC, platforma dezvoltata in cadrul proiectului.

In urma cursului, absolventii isi vor putea folosi cunostintele si competentele in activitatea agentiilor de turism, birourilor de informare turistica, companiilor de divertisment, transport, patrimoniu cultural si de sanatate, practic in toate acele activitati care completeaza o abordare integrata pentru turismul adresat seniorilor, avand in vedere faptul ca imbatranirea populatiei este o tendinta pe termen lung, care schimba radical societatea europeana. Aceasta tendinta are de asemenea un impact considerabil asupra cresterii cererii de turism, astfel incat acest sector trebuie sa se confrunte cu o redefinire a produselor, serviciilor si activitatilor sale. Domenii cum ar fi sanatatea, ocuparea fortei de munca si securitatea sociala sunt redefinite in functie de schimbarile demografice si a notiunii emergente de „Economie Silver”.

Silver Tourism – Developing Innovative Touristic Products for Silver Economy este un proiect international finantat prin Programul Erasmus Plus – K2. Este o initiativa a unor organizatii cu interes in dezvoltarea sectorului touristic, din 6 state membre diferite ale Uniunii Europene: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romania), Camera de Comert din Badajoz (Spania), FUNDECYT (Badajoz,Spania), Trusted Business Partners (Ungaria), EUROMONTANA (Belgia-Franta), Zavod Novi Turizem (Slovenia).

Scopul proiectul Silver Tourism este sa asigure pregatirea necesara pentru sectorul turismului pentru a profita de oportunitatile create de evolutia demografica, dezvoltarea de produse si servicii adaptate la nevoile reale ale persoanelor in varsta, generand un nou profil ocupational: Expert in Turismul pentru Seniori.

Evenimentul de diseminare a rezultatelor acestui proiect in care se vor prezenta metodologia, manualele si cursul de formare a expertilor in turismul pentru seniori va avea loc in data de 16 octombrie 2017, la sediul Universitatii Stefan cel Mare Suceava, Corp C2, Sala INCUBAF in intervalul orar 9.30- 16.00, ocazie cu care va avea loc sesiunea gratuita de instruire in acest nou profil ocupational: Expert in Turismul pentru Seniori. La eveniment sunt invitate persoane care lucreaza in domeniul turismului sau care au studii minime de specialitate in domeniul turismului si doresc sa se specializeze in acest sector de nisa.

Persoanele interesate se pot inscrie la http://www.campustop.academy/
Persoana de contact: Paul Nicolae, Expert Centrul Regional de Studii Nord-Est
Mai multe informatii pe www.crsnordest.ro , www.adrnordest.ro sau www.silvertourism.eu.

 

Sursa: www.adrnordest.ro

Voluntar în timpul liceului

În zilele noastre, este destul de întâlnită activitatea de voluntariat în rândul liceenilor.

De ce?
Poate din simpla nevoie de a-și ocupa timpul liber, poate pentru că unii își dau seama că un C.V.  bine construit îi va ajuta în viitor sau poate că sunt dedicați cauzei pentru care fac voluntariat.
Indiferent de cauzele pentru care s-au decis sa își înceapă activitatea de voluntar, e cert faptul ca astăzi găsim în descrierea profilurilor de facebook  a multor tineri menționarea că au fost sau sunt voluntari la diverse entități.

Experiența de voluntar

Imaginea pe care ți-o creezi asupra voluntariatului este foarte mult influențată de prima ta experiența de voluntar și de prima organizație unde ai făcut voluntariat, politica lor si activitățile pe care acestea le întreprind.

Așa am ajuns sa văd voluntariatul ca cea mai relaxantă, interesantă  și benefică activitate pentru dezvoltarea mea personală din timpul liceului.

Unde fac voluntariat?

Viața mea de voluntar a început la asociația „Mai Bine” din Iași, o asociație de protecție a mediului (nu numai, vezi pe site) și care încearcă sa atingă fiecare dintre ramurile Ecologiei  Umane.

Cum ai ajuns acolo?

După primul meu contact cu liceul, care a avut loc în luna septembrie 2015, a avut loc si primul contact cu lumea ONG, la un mijloc de octombrie a aceluiași an.

Cum?

Foarte simplu, am spus ˮDA” unei provocări.

În ce consta provocarea?

Printre primele ore de dirigenție, diriginta ne-a prezentat un proiect, facut de cei ce aveau sa-mi devina colegi, pe tema protecției mediului, care urma să se întindă pe parcursul a 4 săptămâni, sâmbăta, la o oră destul de matinală.

Să ne facem înțeleși, unui elev îi este greu în fiecare dimineață, să se trezească, să meargă la școală și daca prelungești chinul acesta și în ziua de sâmbătă timp de o lună, iese o adevărată provocare.

Cum a fost?

4 ateliere, 4 săptămâni, 4 teme și multe ore în care am învățat lucruri noi cu mare plăcere.

De ce?
Pentru ca atmosfera era cu totul alta decât cea rigidă de la școală și că, imediat după noțiunile teoretice, urmau vizite tematice și practică, lucruri care în general lipsesc din învățământul românesc.

Ce puteai să îți dorești mai mult?
Aveai o grupă de maxim 10 persoane, cei care prezentau informația teoretică aveau experiență vastă în domeniu, puneai in practică ceea ce învățai.

Nu puteai să îți dorești mai mult (de doua ori!!)

Ei bine, eu am primit mai mult decât mi-am dorit, am mers la cel mai mare forum pe protecția mediului din acel an, Cop21, la Paris.

Am plecat 3 elevi și 3 coordonatori, eram o mână de prieteni, dar ne comportam ca o familie.

Cele 10 zile petrecute în călătoria noastră internațională au fost de neînchipuit, a fost un team building extraordinar de eficient, ne-am confruntat cu diverse probleme, le-am rezolvat împreună, ne-am certat, ne-am iertat și am aflat lucruri despre noi despre care nici noi nu știam. A fost un amalgam de sentimente, trăiri și informații noi,  a fost evenimentul ce mi-a schimbat viața la 90 de grade.

 Merită să fii voluntar?

În momentul în care scriu acest articol, se împlinesc 2 ani de când am luat contact cu organizația la care sunt voluntar, 2 ani în care am călătorit, am învățat, am muncit, am cunoscut mulți oameni, am făcut birocrație, am bătut la uși de instituții publice, am gustat din libertatea la care aspiră orice adolescent, însă am simțit și parte din responsabilitatea unui adult.
Fiecare moment de tensiune a meritat când vezi la sfârșit satisfacția întregii echipe.

Poate voluntariatul să îmi schimbe performanța școlară?

Cu siguranță DA, însă pentru mine a fost o schimbare în bine.

De ce?
Ar exista mai multe motive.  Primul ar fi că activitatea de voluntariat m-a ajutat să scap de stresul acumulat la școală. Dacă eram pus să aleg între 2 ore de somn sau 4 de a lucra cu o echipă extraordinară de oameni, renunțam la somn. Ei bine au fost zile în care lucram 12-13 ore (școala și activități de voluntariat), însă performanța mea școlară a avansat și am reușit să am și cea mai mare medie din clasă.

Un al doilea motiv ar fi grupul de oameni cu care lucram. În afară de cei 3 colegi care lucrau propriu-zis la asociație, am întâlnit foarte mulți oameni cu profesii diferite, de la care am încercat să învăț câte ceva: ei bine, aveam totuși ce să învăț de la Profesori Universitari, ingineri de mediu, jurnaliști, anterprenori, doctoranzi în diverse domenii, avocați, agenți imobiliari, IT-iști, traducători, arhitecți, designeri, artiști în diverse domenii, studenți și mulți alții.

Pot să devin și eu voluntar?                Poti sa devii si tu

Cu siguranță poți, trebuie doar să vrei asta.

La început trebuie doar să găsești un domeniu care să îți placă și un ONG care să activeze în acel domeniu.

Nu ai un domeniu preferat?

Atunci încearcă mai multe organizații până vei da de ceva care să îți placă.

MULT SUCCES!

 

 

Popa Adrian – câștigătorul premiului III, în cadrul Concursul național de jurnalism on-line „Tineri,  promovăm comunitatea!” 

 

Scurtă prezentare a autorului:

Elev de filieră umanistă, în clasa XI și cu o experiență de 2 ani în cadrul organizațiilor de tip ONG, lider al elevilor atât la nivel școlar cât și județean, activist din fire și voluntar de meserie.

 

Voluntariatul unește inimi

Care este cuvântul pe care l-ați asocia voluntariatului?

Așa a debutat o conferință ce avea ca temă centrală voluntariatul în rândul tinerilor. Răspunsurile participanților au făcut ca tabla să nu le mai încapă… S-au rostit cuvinte emoționante: iubire, dăruire, responsabilitate, prietenie, speranță. La un moment dat… s-a auzit o întrebare din public „– Și…, ceva ne iese?”. Așa cum bănuiți, toți cei prezenți în sală au început să râdă. Am râs și eu, dar atunci a fost momentul când m-am decis să schimb modul de a gândi al tinerilor referitor la voluntariat. Al celor din jurul meu, cel puțin. Până la acea dată activasem ca voluntar în diverse asociații care mi-au dezvoltat simțul civic și empatia. Acum simțeam că pot coordona tineri în activitățile de voluntariat și pot contribui la educația lor în acest sens, educație pe care la rândul lor să o împărtășească celor ce se vor alătura demersului nostru comun.

Vă introduc într-o poveste cu oameni inimoși și responsabili.

Totul a început în ianuarie 2017, atunci când o prietenă mi-a cerut ajutorul, știind că sunt studentă medicinistă. Mesajul ei mi-a intrat adânc în inimă și m-a făcut să simt o responsabilitate enormă. Primul gând a fost să creez un material video în care să invit toți prietenii de pe Facebook să doneze sânge pentru prietena mea. Pentru că asta mă rugase în mesajul ei. Avea nevoie urgentă de transfuzie de sânge. Am fost surprinsă să primesc ajutor de la oameni pe care nici nu îi cunoșteam. Dar surpriza a venit din partea unor tinere studente în Iași. Mi-au propus să derulăm o campanie prin care să sensibilizăm populația și să o educăm să doneze sânge constant. Așa a luat naștere campania „Donează sânge, din inimă. Dă o șansă la viață!”. O campanie de conștientizare a necesității de a dona sânge, întrucât doar 1,7% din români donează sânge anual, de zece ori mai puțin decât danezii, de exemplu. Nevoile din spitale depășesc cu mult rezervele din centrele de transfuzie, 1 din 3 pacienți riscând astfel să nu primească sângele necesar. Și, în orice clipă, chiar noi putem avea nevoie urgentă de transfuzie sanguină. Sau cineva drag nouă. În această situație ce-am face?

Campania s-a bucurat de un succes imediat, alăturându-se din ce în ce mai mulți studenți de la facultățile din Iași. Acesta era, de fapt, obiectivul nostru – să adunăm cât mai mulți studenți care să dea de știre în grupurile lor că pot dărui ceva semenilor, că pot fi generoși. Unii dintre ei au contribuit prin a dona sânge, salvând fiecare câte trei vieți,  dar majoritatea s-au implicat în demersul de informare în rândul oamenilor. Am demarat în acest sens campanii de informare pe platformele de socializare, dar am și discutat direct cu mulți ieșeni. Am plecat la drum pentru o perioadă de 3 luni (februarie-iunie) întrucât doream să realizăm educația oamenilor în primul rând, dar să lucrăm și la un plan de fidelizare a donatorilor. Doream să îi transformăm în donatori pe viață. Spre bucuria noastră, am convins mulți oameni care erau la prima donare că este pentru beneficiul sănătății lor să doneze constant, dar bucuria pe care au simțit-o că au salvat trei vieți a fost suficientă pentru a-i convinge să se reîntoarcă periodic. La finalul campaniei am cules roadele implicării celor 50 de voluntari. În cele trei luni de muncă perseverentă am adus zâmbetul pe chipurile a peste 5000 de semeni. Acest zâmbet se observa și pe chipurile voluntarilor care au legat prietenii dar au trăit și experiențe ce reprezintă cărămizi la formarea lor ca adulți de valoare. Ei sunt oamenii de mâine a căror voce va fi auzită, sunt cei care vor crede că pot face o lume mai bună.

Pentru mine, voluntariatul din cadrul campaniei de donare de sânge a fost un mod de a trăi, a dat sens vieții mele. Pe de o parte am avut plăcerea să ajut oameni care aveau nevoie urgentă de acea picătură de sânge, iar pe de altă parte am avut prilejul să clădesc o familie împreună cu prietenii mei voluntari, alături de care am realizat ulterior și alte campanii de informare. A fost una dintre experiențele formatoare din perioada studenției, care a mai pus o piatră la dezvoltarea mea personală. Nu voi uita niciodată ochii doamnei întâlnite întâmplător pe stradă, care plângea la telefon că nu avea donatori de sânge pentru a fi operată de cancer. Și nu voi uita privirea plină de recunoștință după ce i-am sărit în ajutor. Am rămas apropiate până în ziua de azi. Pentru astfel de experiențe merită să te implici în voluntariat, te înalță spiritual și te ajută să te regăsești pe tine însuți, să dai un sens existenței tale. Așa cum spunea Mircea Eliade – „Sensul vieții tale este să îi dai sens”.

La întrebarea „Ce a însemnat voluntariatul pentru tine?”, una dintre elevele implicate în campanie (am promovat campania și în licee unde am descoperit un entuziasm molipsitor) a spus:

– M-am simțit ca într-o familie. Mi-am găsit prieteni care împărtășesc aceleași valori ca mine. M-am simțit utilă semenilor mei. M-am bucurat că am reușit să îi determin și pe alți colegi să facă voluntariat. Mă simt privilegiată că am descoperit voluntariatul încă din liceu și mi-ar plăcea să coordonez chiar eu o echipă de voluntari.

O studentă ce s-a alăturat campaniei încă de la începutul ei, a povestit cu emoție:

Voluntariatul mi-a arătat o față nouă a oamenilor. Am descoperit o altă lume, cu oameni care ajută necondiționat. Am devenit mai responsabilă, mai atentă la nevoile celor din jur, mai empatică la suferință, mai bună. Consider că toți tinerii ar trebui să îmbrățișeze voluntariatul. Te modelează și îți arată o altă perspectivă asupra vieții.

Voluntariatul înseamnă să oferi din suflet. Dar, înseamnă să și primești. Îți oferă oportunitatea de a cunoaște persoane din diferite medii de la care poți învăța, îți dăruiește prieteni și experiențe trăite cu aceștia, te provoacă să îți dezvolți noi aptitudini, te învață să interacționezi facil cu cei din jur, și cel mai important aspect este că ai posibilitatea să faci o diferență în lume și să ajuți la crearea unei comunități mai bune pentru noi toți.

Care este următorul pas pe care orice tânăr ar trebui să îl facă? Consider că îmbrățișarea voluntariatului este cea mai bună alegere. Imaginați-vă o comunitate în care fiecare persoană ar dărui o oră pe săptămână pentru semenii săi. Cum ar arăta? Cu siguranță am avea o lume mai frumoasă și mai sănătoasă fizic, psihic și sufletește. Un loc mai bun pentru noi toți. Ne dorim o astfel de lume? Cu toții o visăm, iar soluția se află la noi și în noi.

Să spunem DA voluntariatului!

 

Vîrnă Florina Petronela câștigătoarea premiului II, în cadrul Concursul național de jurnalism on-line „Tineri,  promovăm comunitatea!” 

 

Scurtă prezentare a autorului:

Sunt absolventă a Facultății de Medicină Generală a U.M.F. Iași (2017). Sunt pasionată de istoria medicinei universale și, în special, a celei românești. Lucrarea de diplomă a abordat femeia medic de-a lungul istoriei. Promovez educația medicală și prevenția în rândul populației. Iubesc să fac voluntariat, și în ultima perioadă am demarat și  trei campanii de informare (donare de sânge, utilizarea responsabilă a antibioticelor, prevenția cancerului de col uterin). Visul meu este să ajut la crearea unei lumi mai bune pentru noi toți.

Suflet și pasiune: povestea de succes a unei voluntare

Știm cu toții oameni ale căror povești impresionează, fie prin modul în care au început, fie prin ce întorsături neașteptate au în cuprinsul lor. Societatea este marcată dintotdeauna de aceste povești, dezvoltarea sa fiind direct proporțională cu răsunetul lor. Ce înseamnă să fii un bun român? Ce înseamnă să fii un model? Cu siguranță, răspunsurile sunt cunoscute de către toți voluntarii acestei țări, care își pun pasiunea, dorința de implicare și de contribuire la crearea unei lumi mai bune pentru generațiile următoare și, poate, chiar întreaga existență în slujba nevoilor societății și a progresului.

Un astfel de rezumat îl are și povestea Ioanei Matfeev, femeia care mă impresionează constant, omul mereu deschis și cald, care mă inspiră să dau tot ce am mai bun în mine, cetățeanul cu o responsabilitate exemplară, voluntara mereu aflată pe drumuri, pe fugă,  militând pentru cauze precum reciclarea sau educația non-formală, jurnalistul care focalizează cultura, ideile îndrăznețe, proiectele ambițioase, caritatea. Dar aceste laturi ale aceleiași personalități  nu sunt toate motivele pentru care vorbesc despre ea în acest articol. Pentru că povestea ei începe de jos, poate de prea jos, cunoaște evoluție, puncte critice și puncte de apogeu, este o poveste țesută special pentru copii, pornită de la o idee pură a unor puști, devenită visul omului Ioana.

O acțiune de voluntariat-nucleul marelui vis

În vara anului 2011, Biblioteca Județeană din Botoșani demarează un proiect ambițios, intitulat sugestiv „Biblio-Vacanța”, primul de acest gen din județul aflat într-un colț de țară. Oamenii cu specializări în anumite domenii, fără interese financiare, erau așteptați în Secția Împrumut Carte Copii să împărtășească din cunoștințele lor și altora, fără a primi la schimb decât zâmbete și recunoștință. Printre voluntarii acestui program se numără și Ioana Matfeev, cu un curs neobișnuit pentru botoşăneni: nu matematică, nu vreo limbă străină, ci jurnalism, adresat copiilor și adolescenților cu înclinație spre text, curioși și însetați de răspunsuri. După cum mărturisește chiar ea, într-o carte pe care a lansat-o în 2016, emoțiile sale erau pe atunci copleșitoare, neștiind cum va fi văzută o astfel de idee, de altfel îndrăzneață, dacă va fi îmbrățișată sau respinsă și criticată. Direcțiunea Bibliotecii a aprobat ideea, afirmând chiar că era „exact ce trebuie pentru program, ceva inedit„. Cursul se numea „Micii Reporteri”, denumire care avea să devină titlul primului cerc de Jurnalism pentru copii din regiune.

O idee a copiilor, pusă în aplicare cu toată ambiția

Ioana era sfioasă, rușinoasă, timidă. Își făcea griji nu doar pentru cum avea sa fie privită ideea, cursul la care se înscriseseră deja 27 de copii cu vârste între 6 și 14 ani, ci și aspura modului în care avea să se țină cursul: „Trebuia să învăț practic niște copii chestii pe care eu le-am învățat în facultate, trebuia să adaptez limbajul, termenii. Îmi era frică să nu îi plictisesc, voiam să le arăt și lor aspectele meseriei de care eu m-am îndrăgostit„. Dar primul curs a fost un succes, numărul celor înscriși a crescut și o altă idee avea să ia, astfel, naștere: „De ce nu putem și noi să scriem într-un ziar?” a fost întrebarea unui băiețel și, totodată, scânteia care a aprins focul Ioanei. „De ce nu?” și-a zis și a trecut la treabă. Au urmat dezbateri, învățarea celor mici să găsească subiecte, pe care să le prezinte  obiectiv, să pună întrebări, să își formeze un ascuțit simț al observației. Articole scrise de copii, cu ajutorul Ioanei, în singura publicație de acest tip din oraș, Ziarul Buzz. De ce Buzz? Pentru că, în acea vreme, comunicarea online era acaparată de Yahoo Mail, iar acel „buzz” pe care îl trimitea un utilizator către altul avea rolul de a atrage atenția, în sens larg, de a trage un semnal de alarmă, așa cum face presa tuturor timpurilor. Bucuria acelei generații de tineri era de nedescris, iar a Ioanei una și mai mare, chiar dacă ziarul abia trăia din reclame la magazine pentru copii.

Condiții rele, gânduri bune

Începutul fiecărui vis este unul greu, atunci când nu sunt nici resurse financiare, nici alinierea cu vreun personaj al scenei politice. Așa s-a întâmplat și în acest caz, mărturiile Ioanei fiind de-a dreptul cutremurătoare: „Cei care erau în redacția Buzz și în 2011 își mai amintesc probabil încăperea aceea ușor macabră, cu scările acelea de lemn care scarţâiau exact ca-n filmele de groază […] O clădire veche și tristă, prea puțin primitoare veseliei și energiei unor copii […] Copiii, la cursuri, rămâneau îmbrăcați cu geaca pe ei și căciulă în cap. Pe undeva, simțeam o jenă în sufletul meu pentru situația aceea deloc primitoare, dar posibilități financiare nu erau atunci mai deloc. […] Uneori, ca să mai ieșim din clădirea noastră veche și înfricoșătoare, ne dădeam întâlnire la o ciocolată caldă în oraș. Stabileam acolo subiecte, analizam textele scrise pentru ziar și ne sfătuiam pentru interviurile pe care urma să le facem. Eram noi și atât, iar asta era totul. O clădire nu ne putea dezbina ideile noastre , universul pe care îl creasem în vara aceea” , a relatat aceasta.

Unde-s doi, puterea crește

Cu ajutorul Europe Direct Botoșani, prin inițiativa domnului Radu Cajvăneanu, Ziarul Buzz, devenit parte din Asociația BuzzMedia, înființată de aceeași Ioana între timp, a dobândit un sediu cald și ospitalier, Centrul punându-și la dispoziție camera de întrunire proprie, pentru ca Micii Reporteri să își poată desfășura ședințele de sumar în condiții optime. A fost creată inclusiv o mică televiziune pentru copii și adolescenți, pe telebuzz.ro, unică încă în regiunea nord-estică a României. Oameni extraordinari din intelectualitatea botoşăneană au venit în sprijinul Ioanei, din dorința de a susține curajul ei de a pune în aplicare idei inovative pentru educație, de a susține bucuria copiilor. Astăzi, Clubul are numeroși fani atât în rândul tinerilor, cât și în cel al adulților, iar copiii s-au împrietenit, prin intermediul activităților jurnalistice, cu persoane de seamă ale societății, în special artiști și jurnaliști locali și naționali, evoluează, sunt din ce în ce mai dornici să afle lucruri noi, să fie oameni mai buni. Colectivul Buzz înseamnă familie, iar pentru membrii săi, Ioana este prieten, mentor, model.

Aceasta este doar una dintre sutele (sau poate miile) de povești ale oamenilor cu voință, cu dorința de a susține evoluția, de a-i ajuta pe cei din jur să se descopere și să creadă în ei înșiși și într-o lume mai bună. Ceea ce face un om din proprie inițiativă și cu tot sufletul nu poate fi zdruncinat de nimeni și de nimic. Ori asta înseamnă o valoare nu doar pentru comunitate, ci pentru întreaga umanitate: pasiune, simțul dăruirii, voluntariat, viziune, curajul de a lupta pentru un vis colectiv devenit personal, perseverență.

Putem să ne realizăm fiecare idealul în viață?

Categoric, da, atâta timp cat nu ezităm o clipă să credem în noi și în cauza nobilă căreia ne dedicăm!

 

Aiacoboaei Roxana-Cosmina câștigătoarea premiului I, în cadrul Concursul național de jurnalism on-line „Tineri,  promovăm comunitatea!” 

 

Scurtă prezentare a autorului:

Despre zodia vărsătorului se spune că este idealistă până la utopie, poate de aceea sunt încăpățânată, fixistă. Citind, mi-am format o imagine asupra societății reale din prezentul românilor, dar și o imagine a ceea ce ar trebui să fie. Diferențele pe care le deduc eu dintre cele două sunt legate de educație, mentalitate, transparenţă, verticalitate și, în special, de dorința de a ajuta, atât ale populației civile, cât și a păturii cu funcții. Căutând o modalitate de a exprima această idee, de a contribui la minimizarea discrepanțelor dintre lumea concretă și cea ideală, am gasit calea jurnalismului, căreia vreau să mă dedic. Pentru că, pentru mine, nu e nimic mai nobil decât să cauți adevărul și frumosul, ca apoi să le împărtășești celor mai puțin norocoși, decât să reactualizezi valoarea în cadrul unei comunități, decât să faci tot ce îți stă în putință pentru acestea, fără să ai așteptări bănești.