MFE – Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

Instructiunea nr. 113/04.11.2015

Anexe

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Cursuri de formare profesională în cadrul proiectului „Start- O viață de calitate în siguranță”.

In cadrul proiectului START- „O viață de calitate în siguranță”(POSDRU/170/6.3/S/146738), implementat la nivel național de catre Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați alături de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, un număr de 4000 de persoane – victime ale violenței domestice sau traficului de persoane, vor participa la cursurile de formare profesională organizate in fiecare judet, pentru una din calificările următoare: lucrător in comert, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în hoteluri, bucătar, florar-decorator, baby-sitter, agent de curătenie, brutar, lucrător in alimentatie, manichiurist-pedichiurist, patiser, confectioneri produse textile.

In județul Iasi, cursurile de formare profesională au început în data de 29 septembrie 2015 și sunt înscrise un număr de 71 de femei care aparțin grupurilor vulnerabile, acestea participând gratuit la unul din următoarele cursuri: manichiurist-pedichiurist, baby-sitter sau ingrijitor bătrâni la domiciliu. În urma sesiunilor de formare şi pe baza unui examen cu probă scrisă şi practică, cele 71 de cursante vor primi certificate recunoscute de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), iar pe baza certificatului obţinut femeile se vor putea integra pe piața muncii. De asemenea in urma absolvirii cursului, toate participantele vor beneficia de subvenții .

Unul din obiectivele proiectului constă în facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile prin consiliere, programe de formare profesională, cercetări, studii şi analize, toate acestea având rolul de a genera efecte pozitive pe termen lung pentru membrii grupului ţintă.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”.

Concurs pentru ocuparea postului de consilier gradul IA la Ministerul Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs în vederea ocupării postului de natură contractuală de execuție, vacant, de consilier gradul IA (1 post) din cadrul Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne, Serviciul Administrativ – Registratură.

Concursul se desfășoară în data de 20.11.2015, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 26.11.2015 – interviul la sediul Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem.I.Dobrescu nr.2B, sector 1, Mun. București.

Condiţiile de participare:
 Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic sau tehnic;
 Vechime în specialitate: minim 6 ani si 6 luni;
 Perfecţionări (specializări): -;
 Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): se impune utilizarea calculatorului, transmiterea electronică a datelor (M.S.Office, internet, intranet);
 Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu sunt necesare.
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: profesionalism, receptivitate la noutățile din domeniu, obiectivitate, flexibilitate, capacitate de comunicare.
 Cerinte specifice: delegări, detașări, disponibilitate pentru program prelungit în anumite condiții.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului (29.10.2015), respectiv în perioada 29.10.2015-11.11.2015, după următorul program: de luni până joi între orele 08.30 – 16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.30.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Resurse Umane, camera 305.

Bibliografia disponibila pe www.mmuncii.ro.

Sursa: www.mmuncii.ro

Concurs de desene dedicat scrierilor lui Ionel Teodoreanu organizat de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași lansează concursul de desene dedicat scrierilor lui Ionel Teodoreanu, manifestare inclusă în cadrul Festivalului „Teodorenii”. Concursul se adresează exclusiv elevilor din ciclul gimnazial și liceal din județul Iaşi și are două secțiuni:

Gimnaziu: desene inspirate din volumul În casa bunicilor;
Liceu: desene inspirate din volumul La Medeleni.

Lucrările vor fi executate pe foi de bloc de desen A3 (30 x 42 cm), tehnica de execuție fiind la alegere (acuarelă, peniță, creion, pastel).

Vor fi luate în considerare doar lucrările de unic autor, fiecare participant putând concura cu maximum două lucrări. Nerespectarea acestor condiții va conduce la respingerea lor.

Lucrările vor fi depuse până la data de 24 noiembrie 2015, ora 16.00, la sediul Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași, Serviciul Proiecte și Programe Culturale, PR (Bd. Ștefan cel Mare, nr. 8, Galeriile comerciale, mezanin).

Câştigătorii vor fi desemnați de un juriu de specialitate, care va puncta calitatea execuției și originalitatea.

Pentru fiecare dintre cele două secțiuni se vor acorda următoarele premii:

Premiul I: 500 lei,

Premiul II: 400 lei,

Premiul III: 300 lei.

Lucrările premiate devin proprietatea Bibliotecii Județene.

Se vor mai acorda mențiuni constând în pachete de cărți.

Festivitatea de premiere va avea loc vineri, 27 noiembrie 2015, ora 11.00, la Sala de lectură a Bibliotecii.

Informații suplimentare puteți obține pe adresa de e-mail: programe@bjiasi.ro.

Partener: Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Sursa: www.bjiasi.ro

Concurs de creativitate – Tărâmul Imaginației

Concursul de creativitate se adresează copiilor cu tulburări din spectrul autismului și copiilor cu dizabilități, cu vârste cuprinse între 5 – 10 ani din Mun. București și jud.Ilfov .

Temele cu care poți înscrie lucrări la concurs sunt: pictură, desen, cusut, tangram, plastelină, origami, grafică, fotografie, colaje, bijuterii și jucării handmade, obiecte decorative SAU orice altă temă preferată de copilul tău.

Termenul limită pentru înscrierea în concurs este 30 noiembrie 2015.

Participanții vor fi premiați cu jucării, dulciuri și alte surpize.

Festivitatea de premiere: data și locația (din București) unde va avea loc festivitatea de premiere a participanților înscriși la concurs se va stabili și anunța ulterior, în funcție de numărul de participanți înscriși la concurs.

Pentru orice detalii și întrebări, puteți contacta organizatorii la taramulimaginatiei@aepado.ro.

Sursa: www.aepado.ro

Înterprindere de economie socială: aspecte diferențiale definitorii

Mai degrabă decât o categorie separată, antreprenorii sociali sunt un tip de antreprenori de afaceri, diferența constând în misiunea asumată: antreprenorii tradiționali îmbunătățesc piețele comerciale, iar antreprenorii sociali – condițiile sociale. În continuare, alte aspecte diferențiale ale structurilor de economie socială (SES)/înterprinderi sociale.

Percepția valorii
Chiar dacă o structură de economie socială funcționează după aceleași principii ale unei economii de piață și este recomandabil să aibă profit pentru a fi sustenabilă, pentru antreprenorii sociali valoarea se află în beneficiul social al unei comunități care nu dispune de resursele necesare pentru a-și îndeplini nevoile proprii. Așadar, în cazul SES-urilor profitul nu merge în buzunarul acționarilor, ci se reinvestește pentru creare de noi forme de locuri de muncă și oferire de servicii sociale.

Principii asumate
Structurile de economie socială respectă principii ce se referă, mai ales, la nevoile persoanelor umane. Un element esențial în funcționarea acestora este colaborarea eficientă, interdependentă și participarea activă a cetățenilor la prosperitatea economică și socială a comunităților locale. Tot aici vorbim despre solidaritatea şi responsabilitatea colectivă, convergenţă între interesele membrilor asociaţi şi interesele colectivităţii, alocarea celei mai mari părţi a profitului pentru atingerea obiectivelor de interes general sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Raportarea față de angajați
SES-urile manifestă respect față de diversitatea angajaților. Pe lângă antropocentrismul lor, întreprinderile sociale oferă posibilitate de ocupare persoanelor din grupuri sociale vulnerabile. Vorbim aici despre deschidere și șanse reale de integrare pentru persoane supuse discriminării și marginalizării, precum: dizabili, femei în situații de risc, rromi, familii monoparentale etc. Notăm că înterprinderea socială de inserție are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil.

Ideea de proprietate comună
Activele intreprinderilor sociale nu pot fi vândute în beneficiul unei persoane fizice, ci doar în beneficiul comunității în cadrul căreia funcționează sau în beneficiul unui grup social. Nici distribuirea averii către membri nu este vizată, profiturile fiind reinvestite doar în scopul extinderii activităților întreprinderii sociale, pentru a rezulta un beneficiu mai mare pentru comunitate sau angajați.

Avantajele asupra mediului economic
Rezultatele structurilor economiei sociale sunt mai degrabă exprimate în beneficii sociale decât în profit economic, acestea fiind la fel de importante pentru dezvoltare. Principalele avantajele ale mediului economic ca urmare a dezvoltării economiei sociale sunt reducerea sărăciei prin creșterea nivelul de trai al comunităților locale, respectiv creșterea consumului de produse/servicii și crearea unui mediu de afaceri etic care atrage categorii noi de consumatori.

Articolul de presă ”Înterprindere de economie socială: aspecte diferențiale definitorii” este redactat în cadrul proiectului ”FIDELIS: Program integrat de dezvoltare a economiei sociale pentru persoane cu dizabilități și femei în situații de risc”, cod proiect: POSDRU /173/6.1/S/148313, beneficiar: Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România, perioada de implementare 29.12.2014-29.12.2015.

Pentru detalii cu privire la proiectul FIDELIS, contactaţi Asociația Handicapaților Somatici din România, tel: 021 312 27 81 e-mail: ahsr@arexim.ro, site: www.ahsr-fidelis.ro.

Înscrieri la sesiunile de formare organizate în cadrul proiectului “Participarea Activă a Cetăţenilor în Transpunerea Politicilor Publice Locale în regiunea Sud a României”

Centrul de Excelenţă Academică, în parteneriat cu Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum, trimite o invitație pentru participarea la seminarii menite să genereze un model de colaborare locală ancorat în viața administrativă și socială a comunităților locale în care se desfășoară proiectul.

Invitația este adresată cetățenilor cu spirit civic care doresc să devină agenți ai schimbării în comunitatea lor, prin participarea la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice locale și care fac parte dintre cele 7 localități ale Regiunii Sud: Pitești, Călărași, Alexandria, Ploiești, Târgoviște, Slobozia și Giurgiu, având vârste cuprinse între 18 și 65 de ani.

Procesul de orientare va avea loc cu ajutorul ghidului și a grilei de monitorizare și evaluare a activității administrației, elaborate de către Centrul de Excelență Academică alături de Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum.

Pentru a produce schimbările dorinte, vom utiliza un program complet de informare – dialog – participare care va cuprinde două mari componente: seminarii de orientare și dialoguri tripartite.

Seminariile de orientare vor conţine ateliere de lucru interactive cu cetăţenii, pentru prezentarea şi familiarizarea acestora cu ghidul de politici publice locale şi a grilei de monitorizare şi evaluare.

Aceste seminarii se vor desfășura conform următorului calendar:

Alexandria – 28 octombrie;

Giurgiu – 29 octombrie;

Ploiești – 4 noiembrie;

Târgoviște – 5 noiembrie;

Călărași – 11 noiembrie;

Slobozia – 12 noiembrie;

Pitești – 25 noiembrie.

În cadrul dialogurilor tripartite vor avea loc deliberări asupra rolului și locului cetățeanului în democrația participativă. Acestea vor fi purtate între cetățenii din grupul țintă, reprezentanți ai administrației locale și ale ONG-urilor locale.

Înscrierea pentru aceste sesiuni se va face prin completarea următorului formular http://goo.gl/forms/HbLJIXWVup.

Termenul limită pentru înscrierea cetățenilor din localitățile Alexandria, Giurgiu, Ploiești si Târgoviște este data de 22 octombrie 2015, iar pentru cei din localitățile Călărași, Slobozia și Pitești este pe data de 5 noiembrie 2015.

Menționăm faptul că nu se percepe taxă de participare pentru sesiuni, urmând ca masa de prânz sa fie asigurată de către organizatori.

Confirmarea participării se va face telefonic, iar programul activităților se va transmite pe e-mail.

Persoană de contact: Mihaela V. Cărăușan, Manager de proiect – office@cexa.eu

Centrul de Excelenţă Academicăwww.cexa.eu

Institutul Qvorum www.qvorum.ro

Pentru mai multe detalii privind finanţatorii proiectului, accesaţi http://www.fondong.fdsc.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi http://www.eeagrants.org

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014.

TEACHING Iaşi recrutează membri!

In acest an crestem echipa TEACHING Iasi prin recrutarea de noi membri, care doresc sa se dezvolte atat pe plan personal, cat si profesional.

Asociatia TEACHING ofera membrilor sai un mediu prietenos dar in acelasi timp competitiv, raportandu-se mereu la nevoile actuale si mereu schimbatoare ale studentilor ieseni care isi doresc ceva mai mult de la ei insisi.

Ai cunostinte, dar nu si experienta practica? La Asociatia TEACHING pui in practica ceea ce inveti la facultate astfel incat sa castigi experienta de care ai nevoie. Nu uita ca pentru a ajunge in varful piramidei trebuie sa depui incredere, munca si creativitate in tot ceea ce faci!

TEACHING pune pasiune si deschide arii largi de activitate astfel incat draga voluntarule, acum ai ocaziasa te implici activ in unul din departamentele Financiar, Resurse Umane, Marketing si PR.

Vrei sa traiesti studentia la cote maxime? Cu TEACHING timpul tau este valorificat si petrecut frumos, dar cu folos!

Noi am lansat provocarea, acum totul depinde de tine!

PS: Voluntariatul este un pas in cariera! Te asteptam in echipa noastra completand formularul de inscriere pana pe 18 octombrie 2015CLICK AICI !

Ce conditii trebuie sa indeplinesti?
 • Sa fii student (a) cu varsta pana in 35 ani.
 • Sa ai dorinta de implicare.
 • Sa fii creativ.
 • Sa iti placa activitatea devoluntariat.
Ce iti oferim in schimb!

Daca te potrivesti descrierilor de mai sus, nu rata ocazia de a face parte dintr-o echipa dinamica si serioasa, in cadrul careia poti beneficia de:

 1. Experienta extracurriculara – poti dobandi sau iti poti contura abilitatile si competentele de leadership, management de proiect, comunicare, lucru in echipa, relatii publice, fundraising;
 2. Traininguri – vei avea ocazii sa participi la diverse programe de instruire non-formala in domeniile care te intereseaza sau te vei putea dezvolta ca trainer;
 3. Informare – vei avea acces la informatii utile din mediul studentesc: burse, petreceri, tabere, joburi, internship-uri, practici de vara;
 4. Teambuilding– organizam in fiecare an activitati precum excursii, petreceri, gratare, diverse competitii la care participa toti membrii asociatiei;
 5. Deschidere in gandire si in activitati– prin organizarea de proiecte impreuna cu ceilalti membri, studenti de la diverse facultati, incurajand ideile si propunerile tuturor;
 6. Management de proiect – fiecare membru poate coordona proiecte care se potrivesc cu aria sa de interes si cunostinte, trecand prin toate fazele unui proiect si beneficiind de consiliere in domeniu din partea membrilor cu experienta.
Agenda evenimentului este urmatoarea:

Perioada de inscrieri :01 – 18 octombrie 2015;

Interviuri : 20– 21 octombrie 2015;

Anuntare rezultate: 22 octombrie 2015.

Te asteptam cu drag!

Sistem intergrat de intervenție pentru victimele violenței domestice și traficului de persoane, in cadrul Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

In cadrul proiectului START- „O viață de calitate in siguranță”(POSDRU/170/6.3/S/146738), implementat la nivel național de catre Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați alături de partenerul –Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul„, este prevăzut dezvoltarea unui Sistem integrat de interventie, ce conține 3 componente cu funcțiuni distincte, complementare, respectiv:

-1 Sistem informațional unic integrat de raportare și management a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse/gen, violență domestică, trafic de persoane și violență asupra copilului (SIRMES), care va funcționa ca un instrument de lucru pentru asigurarea unui flux informațional între instituțiile cu competențe în domeniile de referință, va genera situații/analize pe diferite segmente ale domeniului și va deveni un instrument esențial pentru creșterea capacității de reacție și intervenție sistematică la nivel central și local.

-41 de echipe județene de intervenție pentru prevenirea și combaterea cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și volență asupra copilului, respectiv 1 echipă de intervenție în Municipiul București.

     -41 de comisii județene de monitorizare a cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse, violenței domestice, traficului de persoane și volență asupra copilului, respectiv 1 comisie de monitorizare la nivelul Municipiului București.

Victimele violenţei domestice vor avea un număr de urgenţă la care vor putea semnala oricând că au fost agresate, dar şi o fişă unică, în care Poliţia, spitalul sau serviciul social vor înregistra date relevante, astfel încât să existe un istoric al agresiunilor care să poată fi folosit în instanţă. În plus, va exista o platformă în care toate instituţiile implicate în acest domeniu vor colabora pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Preluarea cazului presupune o procedură în doi pași:

 1. pentru situațiile de urgență în cazurile de violență domestică (înregistrate pe baza unui set de întrebări – cheie adresate victimei pentru a determina gravitatea stării acesteia la momentul apelului), operatorii call-centerului vor îndruma victima să apeleze numărul unic de urgență
 2. Pentru toate celelalte cazuri, operatorii vor continua înregistrarea datelor potențialei victime (după acordul prelabil al acesteia) – date de identificare, date referitoare la agresiune, date referitoare la agresor, respectiv îi vor comunica persoanei informații despre tipurile de acțiuni pe care victima le poate întreprinde, în funcție de tipologia faptelor de violență domestică.

Pentru situațiile de trafic de persoane se va aplica aceeași procedură în doi pași: cazurile de urgență (determinate pe baza unui set unic de întrebări – cheie adresate persoanei apelante) vor fi îndrumate să sune la numărul unic de urgență 112. Toate celelalte cazuri vor fi îndrumate să apeleze Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane Helpline: 0 800 800 678 – apel gratuit din România, respectiv 40 21 313 31 00 – număr apelabil și din străinătate.

Cazurile de potențială discriminare de gen și/sau multiplă vor fi, de asemenea, înregistrate de operatorii call-centerului în funcție de o tipologie standard cuprinsă în fișa de identificare a cazului, pe baza informațiilor oferite de victimă. Operatorii pot direcționa, de asemenea, cazurile de discriminare către echipa județeană de intervenție, oferindu-i persoanei apelate posibilitatea de a apela la experții din echipele județene în timpul programului de lucru sau de a fi apelată de aceștia.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”.

Direcţia de Asistenţă Comunitară laşi organizează concurs în vederea ocupării postului de şef birou la Biroul de Incluziune Socială

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza in data de 28 şi 30 octombrie 2015 concurs în vederea ocuparii a unui post contractual de conducere vacant, de şef birou, la Biroul de Incluziune Sociala.

Potrivit dispozitiilor art.3, anexa, titlul I, din H.G. nr.286/2011 modificata, pentru aprobarea  regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte urmatoarele conditii generale :

– are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic european şi domiciliul in Romania;

– cunoaşte limba romana, scris şi vorbit ;

– are varsta minima reglementata de prevederile legale;

– are capacitate deplina de exercitiu;

– are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

– îndeplineşte conditiile de studii şi dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnata definitiv pentru savarşirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarşite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei  în care a intervenit reabilitarea ;

Conditii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime minima în specialitatea studiilor de 2 ani.

Conditii de desfaşurare a concursului sunt :

 • proba scrisa în data de 28.10.2015 ora 10:00 ;
 • proba de interviu în data de 30.10.2015 ora 14:00.

Locul desfaşurarii concursului va fi la sediul institutiei.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Asistenta Comunitara laşi – Serviciul Resurse Umane, pana la data de 19.10.2015 ora 16:00 cu urmatoarele documente :

 1. a) cerere de înscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. d) cazier judiciar;
 5. e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 6. f) copia carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca;
 7. g) curriculum vitae;

Copiile dupa actele sus mentionate se prezinta însotite de documentele originale.

Relatiile suplimentare Ie puteti obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C. laşi la nr. de telefon 0232-206344 int.110.

Sursa: www.dac-iasi.ro