Banca Naţională a României angajează Asistent director la Direcţia Muzeu şi Educaţie Financiară

Banca Naţională a României angajează Asistent director la Direcţia Muzeu şi Educaţie Financiară

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 28 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informaţional între direcţie şi exteriorul băncii, precum şi între direcţie şi celelalte structuri organizatorice ale BNR;
 • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
 • redactează, la solicitarea conducerii direcţiei, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
 • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii Direcţiei muzeu și educație financiară (rezervare sală, protocol, primire invitaţi etc.);
 • asigură condiţiile necesare şi elaborează documentaţia aferentă deplasărilor conducerii direcţiei;
  întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei (prezenţa lunară, concedii de odihnă, deplasări);
 • oferă sprijin personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
 • experiență profesională în domeniu constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (cu specificarea programelor): pachetul Microsoft Office (Word, Excell, Power Point, Acces, Outlook) şi Internet;
 • cunoașterea aprofundată a limbii române;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 28 septembrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro

Sursa:  www.bnr.ro

Bănca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea a 9 posturi de inspector

Bănca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea a 8 posturi de inspector la Serviciul inspecție și 1 post de inspector la Serviciul evaluare a sistemului bancar, metodologie și proceduri de supraveghere, Direcția Supraveghere

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • supraveghează respectarea încadrării indicatorilor de prudenţă bancară în limitele impuse de reglementările prudenţiale în vigoare, prin analize sistematice efectuate pe baza raportărilor şi a datelor transmise de instituţiile de credit şi sucursalele instituţiilor de credit străine;
 • întocmeşte materiale privind rezultatul analizelor şi supravegherii off-site, în cazul constatării nerespectării prevederilor legale în materie, a nerespectării termenelor de raportare, a unei evoluţii necorespunzătoare a indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară, propune adoptarea unor măsuri sau aplicarea de sancţiuni instituţiei de credit respective, în condiţiile legii;
 • efectuează analize pe baza bilanţurilor contabile, a raportărilor financiar-contabile încheiate de instituţiile de credit, a rapoartelor auditorilor financiari, a situaţiilor financiare anuale şi/sau a declaraţiilor de venit global ale acţionarilor semnificativi ai instituţiilor de credit, şi prezintă conducerii direcţiei materiale privind constatările rezultate;
 • participă la pregătirea, desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor de inspecţie la faţa locului în baza programului de inspecţie anuală stabilit de conducerea Băncii Naţionale a României, la instituţii de credit sau la alte instituţii abilitate prin lege să desfăşoare activităţi bancare;
 • încheie rapoarte de supraveghere, conform procedurilor de lucru aprobate de conducerea Băncii Naţionale a României, cu specificarea încadrării aspectelor constatate, în prevederile actelor normative în vigoare şi identifică principalele categorii de risc rezultate din activitatea instituţiei de credit;
 • participă la întâlnirile Colegiilor de supraveghere organizate la nivel de grupuri bancare;
  efectuează analize privind evoluţia indicatorilor economico-financiari şi de prudenţă bancară și prezintă conducerii direcției rapoarte informative, note de sinteză și prezentări;
 • pregătește răspunsuri/materiale urmare solicitărilor de informaţii primite de la organismele internaţionale, în special ABE și alte structuri ale CE, sau urmare cerințelor de notificare către acestea;
 • participă la actualizarea metodelor de calcul a indicatorilor de analiză în conformitate cu reglementările şi cerinţele europene, respectiv verificarea acestor indicatori.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în științe economice, cu precizarea că pentru absolvenții Sistemului Bologna sunt necesare și studii finalizate de master;
 • experienţă în domeniul bancar de minimum 3 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoştinţe de operare în domeniul informatic – editare texte, tabele, utilizare Internet, prelucrare baze de date (ex. Microsoft Access) etc;
 • să nu fi făcut obiectul vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori juridice, care s-a încheiat cu o sancțiune din partea unei autorități din domeniul financiar-bancar;
 • disponibilitate de a face deplasări în țară și în afara țării.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 26 septembrie 2017 (inclusiv).

Detalii pe www.bnr.ro

 

Sursa: www.bnr.ro

British Council angajează Teaching Centre Finance Officer, București

British Council caută o persoană potrivită, cu experiență în domeniul financiar, care să asigure servicii eficiente pentru Centrul de limba engleză, respectând termenele și regulile financiare. Rolul are în principal responsabilități financiare, dar include și responsabilități legate de activitatea de achiziții. De asemenea, rolul cuprinde verificarea sistemelor și procedurilor financiare, asigurând conformitatea cu cerințele organizației.

 

Descrierea rolului

Responsabilități principale:

 • Administrarea contractelor departamentului (furnizori și colaboratori) și menținerea legăturii cu ofițerul de achiziții pentru crearea de noi contracte / actualizarea contractelor existente și pentru ofertarea activităților de predare;
 • Procesarea tuturor plăților asociate furnizorilor și colaboratorilor Centrului de Limba Engleză;
 • Reconcilierea veniturilor pentru Centrele de Limba Engleză din București și Iași;
 • Verificările lunare efectuate conform standardelor financiare ale Centrului și FCCF;
 • Colectarea și raportarea informațiilor asociate statului de plată către HR, efectuate la timp și într-un mod eficient;
 • Raportarea lunară a prognozei fluxurilor de numerar către Finance Officer;Executarea activităților financiare zilnice (plăți SAP/Citidirect, rol OS1);Raportarea financiară solicitată de TOM/DELS.

Competente și abilități:

 • Abilități de comunicare si interpersonale excelente (orale și în scris);
 • Experiența relevantă în domeniul financiar sau alte funcții de support în domeniul de afaceri este o necesitate;
 • Abilități de prioritizare foarte bune: experiență în jonglarea cu mai multe proiecte simultane și avansarea lor continuă.

Abilități financiare:

 • Persoană analitică și orientată spre detalii, experimentată în lucrul cu numere și rapoarte;
 • Abilitatea de a executa în mod eficient activități repetitive.

Cunoștințe digitale:

 • Cunoștințe foarte bune ale pachetului Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă engleză la nivel B2/C1.

Detalii:
Locație: București

Salariu: 3650 RON brut + beneficii

Durată: 2 ani (cu posibilitatea de extindere)

Program de lucru: Full time

Termen limită sâmbătă: 30 septembrie 2017

Află cum poți să aplici pe www.britishcouncil.ro

 

Sursa: www.britishcouncil.ro

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual angajează Asistent social

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual angajează: ASISTENT SOCIAL program full time în VOLUNTARI, JUD. ILFOV

Responsabilitati:
• Specialistul in asistenta sociala realizeaza activitati de asistenta sociala, educative, lucrative de tip terapie ocupationala cu persoanele cu dizabilitati (in special persoane cu dizabilitati intelectuale si asociate)
• Utilizează metode de tip pictura, desen, sculptura, teatru, croitorie, tamplarie sau oricare alt domeniu pentru a dezvolta abilitati de viata pentru grupul nostru tinta.

Cerinţe profesionale si personale:
• Instruire/calificare in unul dintre domeniile: asistenta sociala, terapie ocupaţionala.
• Studii superioare in asistenta sociala; finalizarea studiilor in anul 2017 constituie avantaj;
• Capacitate de lucru cu persoane/grupuri de persoane cu nevoi speciale;
• Capacitate de munca in echipa;
• Rezistenta la stres, creativitate, empatie.

Cei interesati pot trimite CV-ul si scrisoarea de intentie prin e-mail la adresa office@organizatia-suedeza.ro pana la data de 22 septembrie 2017.

Numai persoanele care corespund criteriilor de selectie vor fi invitate la interviu.

Sursa: Facebook 

Oportunități de angajare la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi!

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi caută candidati pentru ocuparea următoarelor două poziţii pentru durată determinată în cadrul Secretariatului Tehnic Comun pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 şi  Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020:

 • Director Adjunct în cadrul STC pentru Programul ROUAMD 2017-2013/ Director STC pentru Programul ROMD 2014-2020.
 • Ofiţer Monitorizare Implementare pentru Programul ROUAMD 2017-2013/ Programul ROMD 2014-2020.

Candidaţii sunt rugaţi să transmită către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi un dosar care să conţină următoarele documente, până în data de 13.10.2017, ora 16:30.

–           Scrisoare de intenţie şi CV în format european (în Engleză);

–           Copie după actele de studii (diplomă de licenţă sau echivalent şi alte acte relevante);

–           Copie act de identitate (act de căsătorie dacă este cazul);

–           Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere cu privire la cazierul judiciar.

 

Concursul se va desfăşura în data de 16.10.2017ora 10:00, la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi, şi va conţine următoarele probe:

–           Proba scrisă cu subiecte din bibliografie;

–           Proba de cunoaştere a limbii engleze;

–           Proba de competenţe operare PC;

–           Interviu.

Bibliografia, alături de toate informaţiile legate de concurs, se poate găsi la sediul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi sau pe paginile web www.brctiasi.rowww.ro-md.ro-ua-md.net (POC ROMD 2014-2020), www.ro-ua-md.net.

Pentru informaţii adiţionale, puteţi contacta:

Dl. Silviu Simionescu, responsabil resurse umane, nr. telefon: +40 232 270646 / Email: silviu.simionescu@brctiasi.ro

Adresă : Strada Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, judeţul Iaşi – România/ cod poştal: 700718

 

Cerintele posturilor pot fi descarcate accesand linkul:

JTS Director/ Deputy Director + MONITORING AND IMPLEMENTING OFFICER

 

Bibliografia posturilor poate fi descarcata accesand linkul:

Bibliografie

 

Sursa: www.brctiasi.ro

CEC BANK angajează Ofițer relații cu clienții – perioada determinată, la Sucursala Iași, Serviciul Relatii cu Clientii

CEC BANK angajează Ofiter relatii cu clientii (perioada determinata 1 an) – Sucursala Iasi, Serviciul Relatii cu Clientii

Principalele responsabilitati:

Promoveaza, acorda consultanta si vinde intreaga oferta de produse/ servicii a Bancii;
Mentine si dezvolta activ relatia cu clientii existenti, aflati in portofoliul alocat;
Identifica noi oportunitati de afaceri cu clientii PF/ PJ si promoveaza actiuni de atragere de clienti;
Contacteaza clienti, culege informatiile necesare pentru pregatirea intalnirilor cu clientii potentiali, evalueaza nevoile acestora si prezinta oferta bancii pentru produsele si serviciile care pot raspunde cel mai bine nevoilor identificate.
Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii superioare (preferabil studii economice);
2 ani vechime in activitatea bancara; 1 an vechime in domeniul specific de activitate;
Foarte bune abilitati de comunicare si relationare, de vanzare, orientare catre client;
Abilitati de organizare, abilitati de prezentare;
Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
Cunoasterea legislatiei bancare;
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala/ cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 11 septembrie 2017.

Sursa: www.cec.ro

Banca Naţională a României angajează Referent de specialitate la Direcția Relații internaționale

Banca Naţională a României organizează concurs pentru ocuparea postului de  Referent de specialitate – Direcția Relații internaționale, Serviciul analiza conjuncturii financiare internaționale

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 21 septembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

 • participă la elaborarea, în cadrul serviciului, a analizelor de conjunctură financiară internațională și altor materiale legate de evoluțiile pe plan internațional;
 • participă la analiza sistematică a impactului evenimentelor și proceselor la nivel internațional asupra activității BNR și a sistemului financiar-bancar din România;
 • contribuie la analiza indicatorilor macroeconomici și a indicilor de pe pieţele financiare internaţionale cu relevanță pentru agenda conducerii executive a BNR;
 • participă la elaborarea punctelor de vedere și elementelor de mesaj necesare conducerii executive a băncii în vederea participării la reuniuni, negocieri și evenimente la nivel internațional;
 • contribuie la monitorizarea publicațiilor internaționale în vederea selectării aspectelor relevante pentru activitatea serviciului și a conducerii BNR;
 • procesează/sintetizează informațiile extrase din sursele specifice domeniului și elaborează materiale de sinteză destinate nevoilor Direcției relații internaționale și conducerii BNR;
 • colaborează cu alte direcții din BNR, cu atribuții în domeniul analizelor și studiilor la nivel internațional;
 • menține contactul și dialogul cu instituțiile și partenerii interni și internaționali, cu vocație pe linia relațiilor internaționale în domeniul financiar-bancar.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor economice sau științelor politice; studiile de masterat constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office; experiența cu programe de analiză cantitativă constituie un avantaj;
 • cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat; cunoașterea și a altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj;
 • experienţă profesională de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar, al relațiilor internaționale sau al analizelor/cercetării cantitative constituie un avantaj;
 • abilităţi în redactarea de scrisori oficiale, precum şi a unor materiale de sinteză pe teme economice, în limba română și limba engleză;
 • perfecţionările la instituții/companii din străinătate constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 21 septembrie 2017 (inclusiv).

 

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție, inlusiv bibliografia pot fi găsite pe pagina www.bnr.ro.

 

Sursa: www.bnr.ro

British Council angajează Teaching Centre Finance Officer

British Council căută persoana potrivită, cu experiență în domeniul financiar, care să asigure servicii eficiente pentru centrul nostru de limba engleză, respectând termenele și regulile financiare. Rolul are în principal responsabilități financiare, dar include și responsabilități legate de activitatea de achiziții. De asemenea, rolul cuprinde verificarea sistemelor și procedurilor financiare, asigurând conformitatea cu cerințele organizației.

Responsabilități principale:

Administrarea contractelor departamentului (furnizori și colaboratori) și menținerea legăturii cu ofițerul de achiziții pentru crearea de noi contracte / actualizarea contractelor existente și pentru ofertarea activităților de predare;
Procesarea tuturor plăților asociate furnizorilor și colaboratorilor Centrului de Limba Engleză;
Reconcilierea veniturilor pentru Centrele de Limba Engleză din București și Iași;
Verificările lunare efectuate conform standardelor financiare ale Centrului și FCCF;
Colectarea și raportarea informațiilor asociate statului de plată către HR, efectuate la timp și într-un mod eficient;
Raportarea lunară a prognozei fluxurilor de numerar către Finance Officer;
Executarea activităților financiare zilnice (plăți SAP/Citidirect, rol OS1);
Raportarea financiară solicitată de TOM/DELS.

Competente și abilități:

Abilități de comunicare si interpersonale excelente (orale și în scris);
Experiența relevantă în domeniul financiar sau alte funcții de support în domeniul de afaceri este o necesitate;
Abilități de prioritizare foarte bune: experiență în jonglarea cu mai multe proiecte simultane și avansarea lor continuă.
Abilități financiare:

Persoană analitică și orientată spre detalii, experimentată în lucrul cu numere și rapoarte;
Abilitatea de a executa în mod eficient activități repetitive.

Cunoștințe digitale:

Cunoștințe foarte bune ale pachetului Microsoft Office;
Cunoștințe de limbă engleză la nivel B2/C1.

Cum să aplici

Pentru a aplica, vă rugăm să accesați link-ul: Teaching Centre Finance Officer

Data limită pentru depunerea candidaturii este 10 septembrie 2017.

Datorită numărului mare de candidați, doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

 

Sursa: www.britishcouncil.ro

8 posturi în cadrul Programului de formare profesională a tinerilor specialişti la Banca Naţională a României

8 posturi în cadrul Programului de formare profesională a tinerilor specialişti, cu contract de muncă pe durată determinată la Banca Naţională a României.

Termen limită pentru înscriere: 21 septembrie 2017

Tinerii cu o pregătire solidă în domeniile: economie, ştiinţe juridice sau matematică, au oportunitatea valorificării cunoştinţelor acumulate, în cadrul Băncii Naţionale a României. Durata programului este de un an de zile. Programul permite acumularea experienţei necesare desfăşurării activităţii în banca centrală. Participanţii care vor depăşi cu succes evaluarea finală au posibilitatea de a deveni angajaţi permanenţi ai BNR, în condiţii similare angajaţilor cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile de participare, procedura de înscriere şi de selecţie a candidaţilor, precum şi tematicile sunt prezentate în secţiunea dedicată programului pe www.bnr.ro.

Programul, iniţiat în anul 2001, oferă tinerilor cu o pregătire solidă în domeniu economic, juridic sau matematică, posibilitatea valorificării cunoştinţelor sau experienţei acumulate în activitatea băncii centrale. Acesta oferă oportunitatea de formare profesională a celor selectaţi prin învăţarea din practică a operaţiunilor şi politicilor Băncii Naţionale a României şi acumularea experienţei necesare desfăşurării activităţii în banca centrală.

Condiţii de participare

Deţinerea unei diplome de licenţă în economie, drept sau matematică (cu media de absolvire a studiilor de minimum 9, calculată ca medie aritmetică a mediei obţinută la licenţă şi media anilor de studii).
Diploma de master şi/sau doctorat; prin excepţie, pot fi acceptate candidaturi ale persoanelor aflate în ultimul an al programului de master cu condiţia dovedirii unei experienţe minime de 2 ani într-o instituţie financiar-bancară, guvernamentală sau de cercetare;
Vârsta de maximum 35 de ani la data transmiterii aplicaţiei;
Cunoaşterea temeinică a limbii engleze. Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
În cazul în care aveți rude până la gradul al doilea sau soţul/soţia angajate în Banca Naţională a României, aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese
Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni.

Procesul de selecţie a candidaţilor

Înscriere
documente şi informaţii »»»
termen pentru transmiterea documentelor: 21 septembrie 2017 (inclusiv)
Etapa de selecţie a dosarelor
evaluare pe baza documentelor transmise cu ocazia înscrierii
comunicarea rezultatelor
Transmiterea eseului de către candidaţii acceptaţi pentru a doua etapă
un eseu redactat în limba engleză (6.000 – 8.000 de cuvinte), pe o temă aleasă de candidat dintre cele recomandate de Comitetul de administrare a programului sau altă temă, propusă de către acesta, care are legătură cu specificul activităţii băncii centrale.
Tema abordată va reprezenta subiectul ce trebuie dezvoltat de către participantul admis după interviul final, într-o lucrare de cercetare pe parcursul perioadei de 12 luni a programului, ce va constitui baza evaluării acestuia la finalul programului de formare profesională.
Tematici eseuri »»»
termen pentru transmiterea eseurilor: 16 octombrie 2017 (inclusiv)

Selecţia preliminară

evaluare pe baza eseurilor transmise
comunicarea rezultatelor

Evaluarea profilului psihologic și a compatibilității cu postul prin testarea psihometrică a candidaţilor acceptaţi pentru ultima etapă;
Interviurile finale.

Derularea programului – angajarea în cadrul Băncii Naţionale a României

Durata programului este de 12 luni, iar activitatea fiecărui participant se desfăşoară, de regulă, într-o singură direcție a Băncii Naţionale a României.

Persoanele selectate pentru a participa în program vor fi angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată. Acestea sunt tratate ca angajaţi ai direcţiei respective, primesc responsabilităţi specifice şi participă la desfășurarea activităţii direcţiei.

Evaluarea finală

Lucrarea de cercetare realizată de către participant pe parcursul celor 12 luni ale programului, ce are ca temă subiectul ales şi transmis de participant, reprezintă baza evaluării acestuia la finalul programului.

Participanţii care au depăşit cu succes evaluarea finală au posibilitatea de a deveni angajaţi permanenţi ai Băncii Naţionale a României, în condiţii similare angajaţilor cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Sursa: www.bnr.ro

Concurs ocupare post vacant Asistent medical – specialitate medicină generală la Spitalul Clinic de Recuperare Iași

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie :

 • 1 post de asistent medical PL specialitate medicina generala– pe perioada nedeterminata ;

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

Concursul consta in urmatoarele etape succesive :
– selectia dosarelor de inscriere ;
– proba scrisa;
– proba practica;
– interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 11 septembrie 2017, ora 15 :00  – Serviciul RUNOS ;
2. Data si ora organizarii probei scrise : 19 septembrie 2017, ora 9:00 – Pavilionul Administrativ ;
3. Data si ora organizarii probei practice: 21 septembrie 2017, ora 9:00 – Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie ;
4. Data si ora interviului: 25 septembrie 2017 , ora 9 :00 – Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie ;

Concursul se va desfasura la sediul unitatii, astfel :
– depunerea dosarelor de concurs: 11 septembrie 2017, ora 15:00 ;
– selectia dosarelor candidatilor: 12 septembrie 2017 ;
– contestatii la rezultatele selectiei dosarelor: 13 septembrie 2017 ;
– proba scrisa : 19 septembrie 2017, ora 9:00, Pavilionul Administrativ ;
– afisarea rezultatelor probei scrise: 19 septembrie 2017, ora 14:00 ;
– contestatii la rezultatele probei scrise: 20 septembrie 2017, ora 14:00 ;
– proba practica : 21 septembrie 2017, ora 9 ;00, Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie;
– afisarea rezultatelor probei practice: 21 septembrie 2017, ora 13:00 ;
– contestatii la rezultatele probei practice: 22 septembrie 2017, ora 16:00 ;
– proba interviu : 25 septembrie 2017, ora 9:00, Sectia Recuperare, medicina fizica si balneologie;
– afisarea rezultatelor la proba interviu: 25 septembrie 2017 , ora 14.00 ;
– contestatii la proba interviu: 26 septembrie 2017 , ora 14.00 ;
– afisarea rezultatelor finale: 26 septembrie 2017 , ora 14.00.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical PL:
– studii: diplomă de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conf.HG nr.797/1997, specialitatea medicina generala;
– vechime : minim 6 luni vechime ca asistent medical.
Cei interesati vor depune la Serviciul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte :
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copia xerox certificate nastere si casatorie, daca este cazul;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat (diploma de bacalaureat, diploma de postliceala, certificat de membru vizat, etc.)
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitate , în copie;
– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta –nr. telefon 0788437959, 0740256003) ;
– curriculum vitae;
– dosar de carton cu sina.

In cazul in care s-a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, candidatul are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copiile de pe actele prevazute in dosarul de concurs se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare se obtin de la persoana care asigura secretariatul comisie de concurs, serviciul resurse umane tel. 0232.266044/int. 105.

 

Sursa: www.scr.ro