Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe!

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe pentru ocuparea următoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020:

 • COORDONATOR MONITORIZARE IMPLEMENTARE – 1 post (pe durata nedeterminată)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată, pana in septembrie 2022)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire)

Termenul limită pentru depunerea dosarului de inscriere este 26 Iulie 2021, ora 16:00 (ora României).

Concursul se va desfășura în data de 2 August 2021, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A, etaj I).

Procedura de selecție se va desfășura după cum urmează: test scris din bibliografie, test de limbă engleză, test de operare pe calculator, interviu și analiza CV-ului.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.brctsuceava.ro.

Biroul își rezervă dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anunțat in timp util candidaților.

Sursa: www.brctsuceava.ro

CEC BANK angajeaza Sef agentie – Agentia Harlau, Sucursala Iasi

CEC BANK angajeaza Sef agentieAgentia Harlau, Sucursala Iasi.

Principalele responsabilitati ale postului:

 • Asigura planificarea, conducerea, coordonarea si controlul activitatii agentiei in conformitate cu legislatia si reglementarile bancare; urmareste realizarea obiectivelor repartizate, alocarea in mod optim a resurselor umane in vederea realizarii obiectivelor de vanzari;
 • Raspunde si participa in mod direct la realizarea tintelor stabilite pentru unitatea pe care o conduce; coordoneaza activitatea de creditare, vanzare produse, atragere clientela, promovare a imaginii bancii;
 • Cunoaste, promoveaza, acorda consultanta si vinde intreaga oferta de produse de activ si de pasiv, in conformitate cu planul de vanzari repartizat;
 • Coordoneaza activitatea operationala la nivelul agentiei; 
 • Identifica, evalueaza, monitorizeaza si limiteaza riscurile din activitatea si serviciile bancare existente la nivelul unitatii;
 • Reprezinta Banca in relatiile cu tertii in plan local, conform competentelor.

Cerintele minime de ocupare a postului:

 • Studii superioare economice/ juridice;
 • Minim 3 ani experienta bancara;
 • Minim 1 an experienta pe o functie de conducere/ coordonare constituie un avantaj; 
 • Cunoasterea pietei bancare locale;
 • Leadership, abilitati dezvoltate de coordonare si control, comunicare, relationare, negociere si vanzare;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Constituie avantaje: cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala/ cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, precum si cursuri de management, comunicare, managementul timpului, coaching, leadership, managementul proiectelor;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa: B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 24 iunie 2021.

Sursa: www.cec.ro
 

Salvați Copiii România angajeaza Manager de proiect in cadrul proiectului POCU NATALCARE

Salvați Copiii România angajeaza Manager de proiect in cadrul proiectului POCU NATALCARE

Ce ne dorim de la tine:

Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere – minim 5 ani
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta.
Cunoasterea principiilor si procedurilor privind recrutare, inregistrare si monitorizare grup-tinta POCU
Planificare riguroasa.
Cunostinte de operare pe calculator
 
Atributii:

 • Se implica in implementarea si coordonarea tuturor activitatilor ce revin in sarcina Partenerului;
 • Se implica in identificarea, recrutarea si mobilizarea GT al proiectului (alcatuit din 3200 de femei gravide);
 • Centralizarea si verificarea dosarelor de GT, ca membru in comisia de selectie.
 • Implicarea in organizarea si derularea campaniilor de informare, educare si constientizare la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia: contributie la elaborarea si multiplicarea materialelor, la asigurarea resurselor logistice si materiale, la identificarea comunitatilor si mentinerea legaturii cu reprezentantii acestora, la moderarea sesiunilor de informare, etc.
 • Intocmeste documente/raportari tehnice privind implementarea activitatii de care raspunde partenerul pe care le transmite liderului de proiect
 • Participa la intalnirile de proiect organizate impreuna cu liderul;
 • Organizeaza si participa la intalniri cu angajatii partenerului pentru a stabili stadiul activitatilor si masurile ce trebuie intreprinse pentru implementare;
 • Activitatea de birou se desfasoara in Bucuresti.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa silvia.burcea@salvaticopiii.ro pana la data de 1 iunie 2021.

Sursa: www.salvaticopiii.ro

FOND caută un expert de branding

FOND este în căutare de expert de branding, cu contract de prestări servicii, pentru o perioadă de 2 luni (iunie – august 2021), pentru realizarea strategiei de branding FOND.

Această activitate face parte din proiectul ,,Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România”, implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND și finanțat prin programul Active Citizens Fund România

Profilul candidatului – Cerințe minime:

 • Experiență de minim 2 ani în realizarea de strategii de branding;
 • Studii superioare de specialitate în Comunicare și Relații Publice, Marketing;
 • Experiență în lucrul cu ONG-uri/ federații constituie un avantaj;
 • Creativitate și abilități de comunicare;
 • Atenție la detalii.

 Procesul de selecție:

Persoanele interesate să aplice sunt rugate să trimită prin e-mail la adresa: fond.romania@gmail.com până la data de 04 iunie 2021 (ora 23:59) cu SUBIECTUL: Expert de branding:

1. Scrisoare de motivație care să facă referire la responsabilitățile și experiența solicitate în Termenii de Referință;

2. Propunere – Plan de Lucru cu etapele implementării contractului (un prim draft);

3. CV-ul actualizat;

4. 1 exemplu de strategie de branding (va fi utilizată strict pentru procesul de selecție).

Vor fi luate în calcul numai aplicațiile complete trimise în termenul limită solicitat.

Datele personale incluse în CV-urile transmise vor fi utilizate strict pentru procesul de selecție. Prin depunerea aplicației, vă exprimați consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor dvs. personale de către FOND. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Sursa: www.fondromania.ro

Fundația Serviciilor Sociale Bethany angajează Asistent Social, Iași

Fundația Serviciilor Sociale Bethany angajează Asistent Social.

Tip job: Part-time / Full-time

Oraș: Municipiul Iași, județul Iași

Responsabilități principale

 • Absolvent de studii superioare în domeniul asistenței sociale (studii de licență)
 • Aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali
 • Experiență în domeniul social – minim 2 ani experiență în servicii sociale a grupurilor vulnerabile
 • Cunoștințe privind legislația și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecției copilului
 • Experiență în lucrul cu familiile copiilor cu dizabilități
 • Abilități de lucru în echipă
 • Flexibilitate și adaptabilitate la diverse activități și contexte de lucru
 • Abilități foarte bune de ascultare și comunicare (scrisă și verbală)
 • Abilități bune de operare MS Office (Word, Power Point, Excel)

Descrierea job-ului

 • Implementarea activităților de management de caz: identificarea și selectarea beneficiarilor, evaluarea inițială și reevaluarea periodică, identificarea și evaluarea riscurilor și a problemelor beneficiarilor, implementarea instrumentelor de lucru și oferirea de sprijin familiilor beneficiarilor în demersurile întreprinse
 • Planificarea și susținerea ședințelor de consiliere socială
 • Dezvoltarea modalităților de intervenție și a măsurilor specifice grupului țintă, în colaborare cu echipa multidisciplinară
 • Oferirea de sprijin în realizarea și desfășurarea de campanii și evenimente de conștientizare
 • Oferirea de sprijin în realizarea acțiunilor de dialog și participare cu autoritățile și instituțiile publice

Beneficii

 • Program de lucru flexibil
 • Mediu de lucru orientat spre dezvoltarea profesională și organizațională
 • Context de lucru provocator, care creează și încurajează inițiativa proprie și posibilitățile de dezvoltare

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 14.05.2021, la adresa geanina.hujei@bethany.ro. Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului: Asistent Social Fundația Serviciilor Sociale Bethany. Vor fi contactate doar persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selectate pentru interviu.

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact: Geanina Hujei, Coordonator Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, telefon 0729 033 376.

Sursa: www.bethany.ro

Ministerul Culturii organizează concurs pentru ocuparea postului de Consilier

Ministerul Culturii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice vacante din cadrul aparatului propriu, după cum urmează:

consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Managementul Resurselor Umane.

Etapele de desfășurare a concursului:

– înscrierea la concurs se face în perioada 4 – 24 mai 2021, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă va avea loc în data de 7 iunie 2021, ora 1100;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (11) din actul normativ invocat mai-sus se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • curs „protecția datelor cu caracter personal”;
 • cunoașterea programelor MS Office (Word, Excel), în vederea realizării lucrărilor și gestionarea bazelor de date – nivel mediu de cunoștințe de operare.
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Bibliografia și detalii suplimentare sunt disponibile pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Fondul Român de Dezvoltare Socială organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Ofițeri verficare cheltuieli proiecte

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenționează să contracteze, prin concurs, doi Ofițeri verficare cheltuieli proiecte, cod COR 242104. 1.

Atribuţii și responsabilități generale:

 Respectă regulamentul de implementare aferent Mecanismului financiar SEE/ Norvegian 2014-2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.

 Se asigură că proiectele implementate în cadrul programului contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar SEE/ Norvegian 20014-2021, la rezultatele şi indicatorii specifici ai programului, în cadrul activităţilor de care este responsabil.

 Se asigură că proiectele sunt conforme cu Regulamentul, ghidurile emise de CMF, Acordul de Program, precum şi cu legislaţia aplicabilă şi a Uniunii Europene în cadrul activităţilor de care este responsabil.

 Se asigură că implementarea activităţilor de care răspunde se face în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii.

 Se preocupă continuu de perfecţionarea sa profesională.

 Asigură transparența și disponibilitatea documentelor, asigură înregistrarea și stocarea în formă electronică a documentelor.

 Sesizează şi raportează orice nereguli conform Procedurii operaţionale de nereguli.

 Identifică şi evaluează riscurile la nivelul activităţilor biroului şi le raportează responsabilului cu gestionarea şi ţinerea registrului riscurilor conform procedurii privind riscurile.

Atribuțiile specifice principale sunt:

verificare financiară a rapoartelor și a bugetelor promotorilor de proiecte/beneficiarilor, monitorizarea din punct de vedere financiar a proiectelor repartizate din cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Ofițerii verificare cheltuieli vor fi angajați pe baza de contract de muncă pe durată determinată de 3 ani cu posibilitate de transformare în durată nedeterminată, cu norma întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, repartizate inegal, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS/ la domiciliu (după caz), pe durata programului „Dezvoltare locală”. Perioada de probă este de 30 zile lucrătoare.

Pentru unul dintre posturi începerea activității are caracter imediat iar pentru celălalt data de începere a activității este 01.09.2021.

Data de desfășurare a concursului este stabilită pentru ziua de 18 mai 2020, la sediul FRDS din București, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu următorul grafic de desfășurare al examenului/concursului:

Orele 11:00–13:00: Proba scrisă.

Orele 13:00–14:30: Deliberarea comisiei de concurs privind rezultatul de la proba scrisă.

Ora 14:30: Afișarea la sediul FRDS a rezultatului probei scrise și comunicarea telefonică a rezultatului către fiecare candidat.

Începând cu ora 15:00: Susținerea interviurilor preliminare cu comisia de examen/concurs.

Condițiile specifice:

 Studii superioare economice Ciclu I + Ciclu II sau echivalent (4 ani) cu diplomă sau studii superioare Ciclu I +Ciclu 2 însoțite de documente doveditoare a calificării în domeniul economic-cursuri de calificare profesională cu certificat de absolvire eliberat și recunoscut de MMPS și MEC (contabilitate, control intern/financiar, audit financiar etc.) sau studii postuniversitare în domeniul economic;

 Vechime în muncă de minim 3 ani dovedită cu adeverințe de vechime în muncă și/sau carnet de muncă;

 Experienţă de cel puţin 3 ani în control financiar plăţi, verificare cereri de rambursare din programe cu finanţări externe şi similare sau fonduri publice dovedite cu recomandări/adeverințe;

 Cunoştinţe de limbă engleză ;

 Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Microsoft Office sau cel puţin Word, Excel, Internet Explorer şi gestiune bază de date);

 Disponibilitate de deplasare în ţară

Actele care constituie dosarul de examen/concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: mpop@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315.34.15, până la data de 12.05.2021, ora 12:00.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro

Salvați Copiii angajează Specialist Donor Care

Dacă ai o atitudine pozitivă, îți place să scrii, ești creativ, vorbăreț și vrei să îți pui amprenta pe tot ceea ce înseamnă comunicarea cu donatorii, te vrem în echipa noastră de fundraising.


Ce căutăm la noul membru al echipei:

 • Abilități excelente de comunicare atât în scris, cât și vorbit; 
 • Scris și vorbit corect în limba română;  
 • Abilități excelente de organizare; 
 • Abilități bune de gestionare a datelor, în special în Excel, dar poate lucra în softuri dedicate; 
 • Cunoașterea softurilor de trimitere a mesajelor către donatori reprezintă un plus (ex. Mailchimp);  
 • Abilitatea de lucru în echipă, dar și individual; adaptabilitate; 
 • Cunoașterea limbii engleze, nivel avansat; 
 • Abilități de fundraiser;  
 • Cunoașterea pachetului Microsoft Office.  

Responsabilitățile noului coleg:

 • Menține constant legătura cu donatorii pentru rezolvarea problemelor/situațiilor cu care aceștia se confruntă. Specialistul donor care este principala persoană de legătură între organizație și donatori; 
 • Crează, modifică și actualizează rapoartele pentru campaniile/evenimentele derulate de către organizație; 
 • Scrie newsletterele pentru campanii/evenimente, crează mesajele recurente (donor journey) pentru donatori, le actualizează lunar sau ori de câte ori este cazul;  
 • Actualizează și monitorizează bazele de date săptămânal sau lunar;   
 • Monitorizează și gestionează diferitele tipuri de platforme unde organizația deține conturi;  
 • Oferă asistență pentru donațiile online și gestionează posibilele probleme pe care donatorii le pot întâmpina în procesul de donație pe platformele dedicate acestora;   
 • Asigură îmbunătățirea fluxului de lucru;  
 • Se asigură că toate comunicările respectă identitatea de brand a Salvați Copiii;  
 • Asigură o bună desfășurare a logisticii implicate în evenimentele sportive, și nu numai, dar și suport activ dedicat mecanismelor de strângere de fonduri de la persoane fizice;  


Ce oferim:  

Salariu atractiv;  
Echipă tânără și dinamică; 
Oportunitatea de a merge la traininguri, cursuri de performanță atât interne, cât și internaționale; 
Oportunități reale de avansare profesională și dezvoltare personală;  
​Șansa de a produce o schimbare și de a avea un impact real în viețile copiilor din România.

Așteptăm CV-ul tău pe adresa de email alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro, până la data de 4 mai 2021. Poziția este una de nivel intermediar, însă credem că împreună vom putea să ajungem repede la nivel de PRO. 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Asociația Romanian Youth Movement for Democracy caută un formator/ lucrător de tineret

Vrei să contribui la dezvoltarea tinerilor din mediul rural și urbanul mic din județul Bacău? Avem un loc în echipa noastră pentru un lucrător de tineret care să sprijine tinerii să-și dezvolte gândirea critică și competențele de educație media

Viitorul nostru coleg/ viitoarea noastră colegă va avea următoarele responsabilități:

 • realizează planul sesiunilor de formare, în colaborare cu managerul de proiect;
 • livrează sesiunile de formare tinerilor beneficiari din proiect (în patru comunități din județul Bacău);
 • oferă sprijin tinerilor beneficiari pentru organizarea altor acțiuni la nivel local;
 • asigură suport în comunitate pentru organizarea campaniilor de informare, advocacy și facilitează diseminarea informațiilor;
 • asigură suport în activitățile desfășurate împreună cu partenerii locali (școli, autoritățile locale)
 • realizează rapoartele de activitate ale activităților furnizate;

Profilul candidatului:
– Experiență anterioară în lucrul cu tinerii și în livrarea sesiunilor de formare;
– Deschidere către nevoile tinerilor şi respectarea diversităţii;
– Deschidere față de provocări și adaptabilitate ridicată la situații noi;
– Abilitatea practică de a vorbi în faţa tinerilor, abilități de facilitare și modera a discuțiilor;
– Capacitatea de a lucra atât singur, cât și în echipă;
– Experiența și interesul dovedit pe subiectul educației media constituie un avantaj.

Condiții generale:
Norma de lucru: 6 ore/zi
Muncă de teren (activități directe cu beneficiarii) și de birou (pregătirea activităților, realizare rapoartelor);

Perioada contractului: determinată, pe 20 de luni;

Salariu: va fi discutat în cadrul interviului;

Dacă îți place să lucrezi direct cu tinerii și crezi că abilitățile lor de educație media și gândire critică sunt esențiale pentru a avea în viitor adulți implicați și responsabili, te invităm să ne trimiți CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa contact@rymd.ro până pe data de 30 aprilie 2021.

Activitatea se va desfășura în cadrul proiectului ”T.A.C.T -Tineri activi pentru Comunitate”, implementat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Localitățile în care se implementează proiectul sunt: Moinești, Sascut, Zemeș, Sănduleni, județul Bacău.

Sursa: rymd.ro

Fundația Romanian Angel Appeal recrutează Ofiter Sustenabilitate

Fundația Romanian Angel Appeal recrutează Ofiter Sustenabilitate (Sustainability Officer) motivat, perseverent, energic și dedicat în identificarea și atragerea de parteneriate și resurse din sectorul privat.

Pentru a consulta termenii de referinta accesați următorul link: www.raa.ro

Candidații interesați sunt rugați să transmită până la data de 21 aprilie 2021 aplicația compusă din CV in format Europass în limba română, împreună cu Scrisoarea de motivație.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă pe www.raa.ro.

Adresa de email pentru transmiterea aplicațiilor este resurseumane@raa.ro. Interviurile vor fi organizate doar cu candidații ale căror aplicații au fost evaluate ca eligibile.

Sursa: www.raa.ro