UNOPA angajează consilier de specialitate și formare în politici publice

UNOPA angajează consilier de specialitate și formare în politici publice în cadrul proiectului “O societate civilă implicată în sistemul de sănătate şi protecţie socială”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor consultantului: citește  termenii de referinta pe www.unopa.ro

Formă de contractare: Contract individual de muncă

Program de lucru: Flexibil și inegal

Calificările necesare si experiență:

 • certificare ANC ca formator;
 • experienţă de minimum 3 ani în organizarea şi facilitarea de workshopuri și cursuri de instruire în domeniul politicilor publice sau în domenii conexe;
 • abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de persoane;
 • experienţă de minim 3 ani în monitorizarea, evaluarea și elaborarea de politici publice;
 • Se apreciază experiența în lucrul cu asociațiile de pacienți și parteneri sociali

Documente necesare

 • CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa pentru îndeplinirea termenilor de referinţă;
 • Certificare ANC ca formator
 • Alte diplome și documente relevante
 • Notă de informare privind GDRP semnată (document disponibil pe www.unopa.ro)

Data limită

Cei interesați sunt rugaţi să transmită până la data limită de 8 Iunie 2018 documentele menţionate. Acestea pot fi transmise în format electronic pe adresa programe@unopa.ro.

Etape procedură de selecție

 • Depunere CV și documentele enumerate mai sus, alături de Nota de informare privind GDRP semnată prin email (termen 8 iunie 2018)
 • Evaluarea și selectia aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu
 • Interviu de angajare
 • Comunicarea rezultatului interviului de angajare

Contact:

Pentru informații suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 021 319 93 29 sau e-mail: programe@unopa.ro, persoană de contact Geanina Surdu.

 

Sursa: www.unopa.ro

Salvați Copiii România angajează Responsabil financiar proiect POCU

Salvați Copiii România angajează Responsabil financiar proiect POCU

Post: Responsabil financiar, cod COR 121125

Norma de lucru: 8 ore/zi, normă întreagă, 35 de luni

Localizare: București, str. Abrud nr. 126, sector 1

Responsabilități:
– Raportează financiar către organismele de control și audit;
– Se asigură că fondurile sunt utilizate în conformitate cu prevederile proiectului și cu respectarea legislației;
– Asigură managementul financiar al proiectului conform prevederilor legale;
– Realizează evidența cheltuielilor și a rapoartelor și centralizărilor financiare;
– Întocmește cererile de plată și de rambursare (cu documentele justificative aferente);
– Asigură monitorizarea cheltuielilor și execuției bugetare a proiectului;
– Elaborează previziuni de flux financiar;
– Verifică documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului;
– Realizează, urmărește și actualizează previziunile fluxului financiar necesar;
– Participă la realizarea achizițiilor publice și a dosarelor de achiziție publică;
– Verifică respectarea bugetului proiectului;
– Întocmește note de recepție, ordine de deplasare, bonuri de consum, etc.
– Menține legătura cu autoritatea de management;
– Verifică pontajelor și introduce datele;
– Verifică concordanța rapoarte, fișe pontaj, state salarii;
– Elaborează rapoarte proprii de activitate, timesheet-uri/fișe de pontaj individuale;
– Execută orice alte dispoziții primite de la managerul de proiect ce au legătură directă cu activitățile din proiect;
– Raportează financiar către Managerul de proiect;
– Analiza liniilor bugetare;
– Participă la ședințele de management a proiectului;
– Asigurară procedurile financiare necesare implementării proiectului;
– Realizează rapoartele financiare;
– Întocmește notele justificative;
– Realizează completările, justificările și contestațiile cererilor de rambursare;

Profilul candidatului ideal:
– Studii superioare absolvite în domeniul economic;
– Experiență profesională specifică in management financiar de proiect intre 5-10 ani;
– Experiența in proiecte managementul financiar al proiectelor cu finanțare europeană, minim 3 ani;
– Competențe specifice managamentului financiar al proiectelor;
– Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office;
– Abilități de lucru în echipă;
– Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora;
– Perseverență, loialitate, angajament.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
– CV în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat;
– scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate în CV;
– acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat de pe www.salvaticopiii.ro.)

Vă rugăm să trimiteți documentele mai sus menționate, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro, până la data de 5 iunie 2018. 

Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 5 – 8 iunie 2018.

Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 15 iunie 2018.

Despre noi
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.
VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.
Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenența etnică, genul, apartenența rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro 

BNR: 5 posturi în cadrul Programului de selectare a specialiștilor români din străinatate „Brain Regain”

BNR pune la dispoziţia specialiștilor români care lucrează în străinătate posturi de înaltă competenţă, în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale:

 • modelare şi prognoze macroeconomice;
 • stabilitate financiară;
 • operaţiuni de piaţă;
 • rezoluţie bancară.

Dacă aveți minimum 5 ani experienţă profesională relevantă, dintre care 2 ani de experienţă obţinută în străinătate în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, Banca Naţională a României vă oferă posibilitatea valorificării experienței în ţară, prin angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Termen limită pentru înscriere: 6 iunie 2018

Posturile disponibile prin Programul “Brain Regain” – 2018, condiţiile specifice de participare şi calendarul procesului de selecţie sunt prezentate în secţiunea dedicată programului.

Sursa: www.bnr.ro

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 12.06.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 3 posturi vacante de Expert (durata determinata – 6 luni, cu posibilitate de prelungire).

2 posturi de Expert sunt disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor, Biroul Startup – RubikHub si vizeaza urmatoarele tipuri de activitati:

– Coordonator Programe Startup (include si atributii de PR & Marketing & Social media & Content management)

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
Cunostinte foarte detaliate privind etapele evolutiei unui startup (Problem-Solution-FIT, Product-Market-FIT, MVP, Growth, Scaleup, Exit);
Bune cunostinte privind noile trenduri tehnologice: AI, VR, AR, Machine Learning, Big Data & Analytics, Clean Tech, Fin Tech, Hardware & IoT, Med Tech, etc;
Experienta profesionala de minim 2 ani intr-un startup sau experienta profesionala ca si „co-foudner”, sau angajat startup care are „tech” integrat si care a scalat pe piete internationale;
Buna cunoastere a terminologiei referitoare la startup-urile scalabile, „tech oriented”;
Capacitate de concepere si sustinere prezentari publice, cursuri, conferinte pentru fondatori „wannabe”, „early stage” sau „maturi”;
Constituie avantaj experienta profesionala in domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
Competente ridicate de elaborare, planificare si implementare a strategiei de comunicare si de PR&Marketing, online si offline;
Abilitati personale ridicate in ceea ce priveste activitatea de creare de continut;
Bune cunostinte si capacitate ridicata de utilizare a tehnologiilor, aplicatiilor, canalelor si instrumentelor moderne folosite in comunicare;
Foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
Cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
Persoana orientata spre interactiunea cu oamenii si spirit de „Community Builder”.
Principalele atributii ale postului :
Design si implementare programe/activitati de tip startup;
Derulare activitati de mentorat startup-uri, cu scopul de a le aduce in etapa urmatoare de evolutie;
Sustinerea seminariilor, cursurilor, conferintelor pe teme antreprenoriale dedicate startup-urilor;
Implementeaza strategia de comunicare anuala si strategia de marketing;
Comunica si promoveaza intr-un mod creativ evenimentele, programele si actiunile speciale realizate pentru publicul tinta;
Elaboreaza articole, comunicate de presa, materiale de informare si promovare;
Utilizeaza instrumentele necesare editarii si procesarii materialelor concepute;
Construieste si dezvolta o relatie permanenta si dinamica cu publicul tinta;
Dezvolta relatii cu presa de specialitate, cu lideri de opinie, precum si cu alti actori in domeniul startup-urilor;
Dezvoltare de comunitati, online sau offline.

– Coordonator Programe Europene & Guvernamentale dedicate ecosistemului antreprenorial de tip startup

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
Experienta profesionala de minim 2 ani/Competente in domeniul startup (interactiune startup-uri / mentorat startup-uri / dezvoltare de comunitati de startup-uri / atragere, dezvoltare, implementare programe pentru startup-uri);
Experienta profesionala/Competente in implementarea unor programe europene/guvernamentale dedicate startup-urilor (experienta de lucru si colaborare cu Comisia Europeana & Guvernul Romaniei);
Foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
Cunostinte de limba engleza – nivel avansat.

Principalele atributii ale postului:

Identifica si atrage programe nationale si internationale pentru sustinerea si dezvoltarea startup-urilor locale, precum si a mediului antreprenorial per ansamblu;
Construieste si dezvolta relatia cu partenerii de program, precum si initiatorii acestuia;
Identifica si analizeaza tendinte, bune practici si povesti de succes in materie de dezvoltare ecosisteme antreprenoriale, hub-uri si programe de accelerare ce pot fi adaptate sau replicate in Regiunea Nord Est;
Propune si sustine spre aprobare catre echipa de management programele relevante pentru dezvoltarea antreprenorilor din Regiunea Nord Est;
Identifica surse de finantare, private si/sau publice, pentru sustinerea programelor atrase;
Adera la retele nationale si internationale de profil si dezvolta o relatie permanenta cu liderii acestora;
Prospecteaza si selecteaza potentialii beneficiari pentru programele derulate;
Atrage si implica sustinatori, mentori, investitori dispusi sa participe activ la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din regiune;
Coordoneaza implementarea si derularea programelor atrase.

– 1 post Expert este disponibil in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa

Criteriile relevante ce trebuie indeplinite de candidati pentru inscrierea la concurs sunt urmatoarele:

studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
cunostinte/competente/experienta profesionala intr-unul din domeniile (sau similar cu acestea): dezvoltare regionala, dezvoltare durabila, dezvoltare inovativa;
cunostinte/competente/experienta profesionala relevanta in elaborarea si/sau implementarea proiectelor cu finantare europeana (minim 1 proiect scris si/sau implementat);
buna cunoastere a programelor de cooperare transnationala europeana/cooperare internationala;
buna cunoastere a politicilor si orientarilor europene;
abilitati ridicate de elaborare a materialelor de comunicare (articole, prezentari, comunicate de presa, etc);
cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
capacitate de organizare si prioritizare a sarcinilor de serviciu;
capacitate de a se adapta usor unor noi contexte, situatii si domenii de activitate.

Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor
Persoanele interesate vor trimite aplicatia lor (CV – pentru postul disponibil in cadrul Directiei Comunicare, Inovare si Cooperare Externa si CV + Scrisoare de intentie prin care se precizeaza motivatia care sta la baza dorintei de a face parte din misiunea RubikHub, precum si contributia directa pe care o poate aduce persoana in cauza la indeplinirea acestei misiuni, pentru posturile disponibile in cadrul Directiei Dezvoltarea Afacerilor) pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro (respectand intocmai specificatiile din acest anunt), pana la data de 04.06.2018.

Etapa II – Selectarea candidaturilor
ADR Nord-Est analizeaza pana la data de 06.06.2018 fiecare candidatura in parte si face selectia acestora in functie de conditiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta(telefonic sau/si e-mail) in data de 07.06.2018 fiecare candidat acceptat si acesta va intocmi dosarul de inscriere la concurs ce va cuprinde: CV (format european, in care sa se evidentieze clar experienta profesionala si competentele/criteriile solicitate in prezentul anunt), cerere de inscriere la concurs (cu precizarea postului pentru care opteaza solicitantul), copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi depus la sediul Agentiei (str. Lt. Draghescu, nr.9) pana la data de 11.06.2018, orele 16:30.

Etapa III – Derularea concursului
Concursul se va desfasura in data de 12.06.2018, incepand cu ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamt si va avea urmatoarele probe: test de specialitate in limba engleza, interviu si analiza cv-ului.

Informatii suplimentare se pot gasi pe www.rubikhub.ro sau la tel. 0233 218 071.

 

Sursa www.adrnordest.ro

Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) angajează responsabil de comunicare – Monitorizarea platformelor sociale

Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) angajează responsabil de comunicare – Monitorizarea platformelor sociale

Responsabilul de comunicare va lucra în unitatea Comunicare și părți interesate și va avea următoarele sarcini:

 1. să efectueze cercetări în peisajul informațiilor din diferite comunități lingvistice active pe platformele sociale din țările de origine și de tranzit;
 2. să monitorizeze și să analizeze permanent conversațiile de pe platformele sociale, instrumentele analitice web și influențele pe care le au conversațiile de pe platformele sociale;
 3. să acorde asistență coordonatorului echipei în elaborarea conținutului comunicărilor care vizează o anumită populație, în special prin interacțiunea cu diferitele părți interesate din diasporă, precum și cu comunitățile de refugiați;
 4. să furnizeze contribuții la raportările despre țara de origine;
 5. să publice periodic rapoarte și informații.

PROFILUL CĂUTAT

Criterii de eligibilitate

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în secțiunea  Criterii de eligibilitate, candidaturile vor fi evaluate pe baza criteriilor de selecție de mai jos. Candidații cei mai potriviți vor fi invitați la un interviu.

 1. au un nivel de educație corespunzător unui ciclu complet de studii universitare cu durata de cel puțin 3 ani, atestate prin diplomă, iar ulterior obținerii diplomei cel puțin 1 an de experiență profesională corespunzătoare (Se acceptă numai diplomele de studii eliberate de autoritățile din statele membre ale UE, sau recunoscute ca echivalente de organisme relevante din statele membre ale UE. Dacă studiile principale au fost urmate în afara Uniunii Europene, calificarea candidatului trebuie să fi fost recunoscută de un organism delegat oficial în acest scop de un stat membru al Uniunii Europene (de exemplu un minister național al învățământului) și trebuie depus un document care să ateste acest lucru, dacă ați fost invitat la un interviu. Documentul respectiv va permite comisiei de selecție să evalueze cu exactitate nivelul calificărilor obținute);
 2. sunt cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ai Norvegiei sau ai Elveției;
 3. se bucură de drepturi cetățenești depline (Înainte de numire, candidatul selectat va trebui să prezinte un certificat de cazier judiciar);
 4. și-au îndeplinit toate obligațiile legale privind serviciul militar;
 5. cunosc la nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și la nivel satisfăcător o altă limbă oficială, la nivelul necesar îndeplinirii atribuțiilor corespunzătoare postului;
 6. prezintă garanțiile morale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin;
 7. sunt apți fizic pentru a îndeplini atribuțiile corespunzătoare postului.

Criterii de selecție

Dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la secțiunea Criterii de eligibilitate, candidații vor fi evaluați pe baza următoarelor criterii de selecție. Candidații cei mai potriviți, evaluați pe baza criteriilor de selecție, vor fi invitați la un interviu.

Criterii esențiale

 1. Experiență profesională în monitorizarea platformelor sociale și în folosirea instrumentelor platformelor sociale.
 2. Cunoștințe foarte bune în cel puțin una dintre următoarele limbi:turcă, sorani, kurmanji, paștu, dari, farsi, bengali, urdu, hindi, igbo, edo, tigrina, ucraineană, rusă.
 3. Experiență profesională în probleme de migrație/refugiați, de preferință într-un mediu multicultural.

Reprezintă un avantaj

 1. Bune capacități analitice și competențe excelente de redactare în limba engleză.
 2. Fluență într-o a doua limbă din cele menționate mai sus (Criteriul esențial nr.1)
 3. Fluență într-o a treia limbă din cele menționate mai sus (Criteriul esențial nr.2)
 4. Experiență profesională în efectuarea altor sarcini legate de comunicare.

CONDIȚII DE ANGAJARE

Agentul contractual va fi numit de directorul executiv, la recomandarea comitetului de selecție, în urma procesului de selecție.

Candidatul selectat va fi recrutat ca agent contractual, în conformitate cu articolul 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, pentru o perioadă de 3 ani cu posibilitate de reînnoire. Postul de agent contractual vizat va fi încadrat în grupa GF IV.

Candidații selectați care vor fi recrutați vor efectua inițial o perioadă de probă de nouă luni.

Remunerația unui agent contractual GF IV (gradul 13, treapta 1) constă într-un salariu de bază de 3 404,15 EUR, ponderat cu coeficientul corector (care este de 86,50 % în prezent pentru Malta), la care se adaugă diverse indemnizații, inclusiv indemnizația de expatriere și alocații familiale. La salariile membrilor personalului se aplică un impozit comunitar cu reținere la sursă. Membrii personalului sunt scutiți de impozitul național pe salariu și sunt înscriși în sistemele comunitare de securitate socială și de pensii.

Pentru informații suplimentare despre condițiile de muncă ale agenților contractuali, vă rugăm să consultați Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

Locul angajării este Portul Valletta (Malta).

Data-limită:

Termenul de depunere a candidaturilor este 22 mai 2018, ora 13.00 (ora Bruxelles-ului). EASO nu va lua în considerare candidaturile primite după această dată și oră.

Candidaților li se recomandă insistent să nu aștepte până în ultima zi a perioadei de înscriere, deoarece traficul internet intens sau o problemă de conexiune la internet ar putea crea dificultăți la transmiterea candidaturii. EASO nu poate fi considerat răspunzător pentru întârzierile cauzate de astfel de dificultăți.

În cazul în care, în orice etapă a procedurii, se constată că oricare dintre informațiile furnizate de un candidat este incorectă, candidatul în cauză va fi descalificat.

Informatii suplimentare www.easo.europa.eu.

 

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), înființat prin Regulamentul nr. 439/20101, consolidează cooperarea practică în materie de azil între statele membre ale Uniunii Europene (UE), îmbunătățește punerea în aplicare a sistemului european comun de azil (SECA) și sprijină statele membre ale căror sisteme de azil și de primire se confruntă cu presiuni deosebite.

Mai exact, EASO se concentrează asupra a trei sarcini principale:

1. sprijinirea cooperării practice în materie de azil între statele membre, în principal prin programe de formare, activități privind calitatea, informații privind țara de origine (ITO), statistici și analize, rețele de experți de profil, ateliere practice de cooperare, sprijin tematic privind minorii neînsoțiți, traficul de ființe umane și problematica genului;
2. sprijinirea statelor membre ale UE care se confruntă cu presiuni deosebite prin asistență în situații de urgență, inclusiv prin detașarea unor echipe de sprijin pentru azil care să le ajute la gestionarea cererilor de azil și la crearea unor centre de primire corespunzătoare;
3. aducerea unei contribuții la punerea în aplicare a sistemului SECA prin culegere și schimb de informații cu privire la cele mai bune practici, prin elaborarea unui raport anual referitor la situația azilului în UE care vizează întreaga procedură de azil în statele membre ale UE și prin adoptarea de documente tehnice privind punerea în aplicare a noului acquis al UE în domeniul azilului.

Sursa: www.easo.europa.eu

Asociaţia SOS Satele Copiilor România recrutează 2 formatori în cadrul Proiectului “Leaving Care – An Integrated Approach to Capacity Building of Professionals and Young People”

Asociaţia SOS Satele Copiilor România deschide cererea de oferte în vederea recrutării a 2 formatori care să livreze 7 sesiuni de formare în cadrul Proiectului “Leaving Care – An Integrated Approach to Capacity Building of Professionals and Young People”.

Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 25 mai 2018 şi se adresează profesioniştilor care corespund următorului profil profesional:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă într-unul din domeniile: asistenţă socială, pedagogie, ştiinţe ale educaţiei, psihopedagogie specială, psihologie, sociologie, ştiinţe juridice, medicină;
  Certificat formator recunoscut la nivel national eliberat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar sau Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
  Experienţă de minim 3 ani în livrarea de sesiuni de formare în domeniul social;
 • O foarte bună cunoaştere a domeniului protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi în special a problematicii privitoare la tinerii care se pregătesc sa părăsească sistemul de protecție specială;
 • Bune abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de personal (manageri de caz, asistenţi sociali, psihologi, pedagogi, educatori, asistenţi maternali, părinţi sociali etc.);
 • Disponibilitatea de a călători în judeţele unde se vor livra cele 7 sesiuni de formare (în București, Ilfov, Sibiu, Bacău și Ploiești) în perioada ianuarie – mai 2019;
 • Experienţă în cadrul proceselor participative şi capacitatea de a lucra în echipă;
 • Abilităţi de cooperare cu diferite părţi interesate (organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice centrale şi locale, profesionişti, etc.);
 • Abilităţi de transfer a unor idei şi concepte complexe în limbaj simplu şi practic;
 • Cunoaşterea limbii engleze la un nivel care să îi permit participarea la sesiunea de formare formatori care va avea loc la Budapesta în lunile septembrie și noiembrie 2018.

Aplicaţia va fi însoţită de CV, 2 recomandări şi scrisoare de intenţie.

Prezenta cerere de oferte este deschisă până la data de 25 mai 2018 iar persoanele interesate pot solicita “Termenii de Referință” la adresele de e-mail: florina.balint@sos-satelecopiilor.ro sau nicoleta.moldovanu@sos-satelecopiilor.ro .

 

Sursa:  www.sos-satelecopiilor.ro

British Council angajează Part Time Teacher of English în Iași

British Council caută profesori talentați în regim part-time, pentru a se alătura echipei din Iași.

Rolul implică:

 • promovarea și asigurarea calității în predare și învățarea efectivă a limbii engleze și dezvoltarea abilităților prin engleză;
 • sprijinirea marilor obiective British Council și misiunea sa de dezvoltare a relațiilor culturale;
 • promovarea British Council Romania și a reputației British Council România, incluzând sprijinirea Politicii British Council de Protecție a Copilului.

Cum să aplici

Profesorii de limba engleză dețin certificarea Cambridge CELTA sau Trinity TEFL și au cel puțin doi ani de experiență în predare, în regim full time, în urma calificării. Este necesară și o certificare de limba engleză care să ateste nivelul C2 (de exemplu, Cambridge CPE sau IELTS Band 8.5), obținută în ultimii doi ani.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentele Role Profile și British Council Behaviours and Teaching Skills disponibile pe  www.britishcouncil.ro.

Pentru a candida, vă rugăm să completați Application form și să îl transmiteți prin email la david.lewis@britishcouncil.ro.

Vă rugăm să țineți cont că se acceptă doar aplicațiile care respectă instrucțiunile și formularul oficial de aplicare.

Nu se  acceptă CV-uri sau alte documente.

Locație Iași
Salariu În funcție de calificări și experiență
Program de lucru Part-time

Data limită pentru a aplica este 10 iunie 2018.

Datorită numărului mare de candidați, doar persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.

Sursa: www.britishcouncil.ro 

SOS Satele Copiilor România angajează Coordonator Departament Mame sociale și Asistente familiale Program SOS Bacău

Cum ar fi să ai un job prin care să le oferi copiilor abandonați și orfani șansa la o copilărie normală și un viitor sigur?
De peste 25 de ani noi, cei de la SOS Satele Copiilor România, oferim copiilor abandonați, orfani sau care au pierdut sprijinul parental: o mamă SOS, o familie (frații cresc împreună), un cămin protector, educație și îngrijire pe termen lung.

Obiectivul postului:

Coordonatorul de departament orientează, îndrumă, planifică, conduce, sprijină, motivează, monitorizează şi evaluează activitatea profesională a mamelor sociale şi a asistenţilor familiali în scopul asigurării bunastării şi îngrijirii de înaltă calitate a copiilor şi adolescenţilor din SOS Satul Copiilor Hemeiuș.

Responsabilităţi principale:

 • Îndrumă şi sprijină direct fiecare mama sociala si asistent familial, atât pentru a asigura bunăstarea familiilor SOS, cât şi pentru dezvoltarea profesională şi personală a acestora;
 • Identifica nevoile de sprijin si sursele de motivare ale personalului din casele familiale si se implica in identificarea si oferirea de alternative concrete de sprijin pentru acesta ;
 • Monitorizează calitatea sprijinului acordat de către asistentii familiali in fiecare casa familiala, facilitand dezvoltarea unui spirit de echipă între acestia;
 • Construieşte şi menţine relaţii pozitive cu copiii si adolescentii din casele familiale prin interacţiuni zilnice şi întâlniri regulate;
 • Intocmește și păstrează graficele de lucru și pontaj pentru mamele sociale și pentru asistentele familiale;
 • Monitorizează activitățile si rezultatele acestora din casele SOS Satul Copiilor Hemeiuș (curățenie, evidența meniurilor, mod păstrare medicamente, etc).

 Ce ne dorim de la colegul/colega care va ocupa aceasta poziție?

 • Absolvent de studii superioare în domeniul socio-uman(de preferat, dar nu obligatoriu)
 • Cel puţin 1 an de experienţă în coordonarea unei echipe
 • Experienţa în activitatea de voluntariat pentru copii şi familii şi/sau în cea de formare a adulţilor reprezintă un avantaj
 • Reprezinta un plus experienta in ONG-uri
 • Utilizare PC avansat: MS Office, Word, Excel, PowerPoint
 • Reprezinta un avantaj permis de conducere categoria B

Abilități:

 • Gândire pozitivă, orientare pe găsirea de soluţii şi pe lucrul cu beneficiarii
 • Persoană auto-motivată şi empatică; determinare si implicare
 • Excelente abilităţi de organizare, capacitate de stabilire a priorităţilor
 • Iniţiativă şi tenacitate
 • Excelente abilităţi de comunicare şi negociere
 • Capacitate de lucru în echipa si de gestionare a relatiilor
 • Etică şi integritate personala
 • Orientarea spre intelegerea nevoilor celor din jur
 • Capacitatea de a oferi feedback intr-o maniera constructiva si de a gestiona posibile situatii tensionate/de criza

 

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita un CV pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro

 

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Reprezentant Zonal (Fundraiser) SOS Satele Copiilor – Program SOS Sibiu

Cum ar fi să ai un job prin care să le oferi copiilor abandonați și orfani șansa la o copilărie normală și un viitor sigur?
De peste 25 de ani noi, cei de la SOS Satele Copiilor România, oferim copiilor abandonați, orfani sau care au pierdut sprijinul parental: o mamă SOS, o familie (frații cresc împreună), un cămin protector, educație și îngrijire pe termen lung.

Ce va face viitorul coleg/colega?

 • Initiaza, mentine si dezvolta parteneriate, pe termen lung si mediu, cu organizatii mari/medii;
 • Identifica companiile(din judetul Sibiu si judetele apropiate Sibiului) care prin strategia lor isi doresc sa contribuie non-financiar sau/si financiar, chiar si o singura data, pentru sustinerea misiunii organizatiei SOS Satele Copiilor Romania;
 • Raspunde de gestionarea personalizata a nevoilor fiecarei companii partenere pentru desfasurarea de activitati sociale si care sa ajute organizatia in strangere de fonduri;
 • Face follow-up pe diferitele evenimente corporate la care a reprezentat organizatia noastra in judetul Sibiu si judetele apropiate Sibiului;
 • Organizeaza si/sau participa la diverse activitatii / evenimente care pot genera posibile venituri sau relatii de colaborare din judetul Sibiu si judetele apropiate Sibiului.

Despre tine:

 • studii superioare, de preferat, in marketing;
 • de preferat experienta in mediul corporate, in relatii cu clientii si/sau vanzari si organizare de diferite evenimente cu impact corporate;
 • experienta in sustinerea si furnizarea de prezentari;
 • cunoasterea limbii engleze, nivel mediu;
 • carnet auto – categoria B, de preferat de minim 3 ani(disponibilitate medie pentru deplasari);
 • sa nu te sperie si puna pe fuga lucrurile marunte si sa te simti confortabil in solicitarea de resurse financiare sau pro bono pentru copiii de la SOS Satele Copiilor Romania;
 • sa fii indraznet, hotarat si sa stii sa te amuzi in momentele dificile;
 • sa ai o gandire pozitiva si sa ii molipsesti si pe cei cu care intri in contact;
 • sa reprezinti SOS Satele Copiilor Romania in diverse medii.

 Oferta:

 • Mediu de lucru autentic;
 • Perspectiva unei cariere in cadrul unei organizatii cu prezenta globala si diversitate culturala;
 • Posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusa in slujba copiilor si tinerilor în dificultate;
 • Salariu adecvat pozitiei.

 

Esti interesat de pozitia Reprezentant Zonal – Fundraiser in Sibiu?

Suntem nerabdatori sa te cunoastem, asa ca te incurajam sa ne trimiti CV-ul sau recomandarile tale pe adresa de e-mail tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro 

De ce să particip la JobShop®?

Ești student sau absolvent şi te gândeşti serios la un job dar nu știi de unde să începi? În articolul ce urmează îți vom prezenta principalele motive pentru care JobShop® reprezintă un prim pas important în găsirea locului de muncă visat.

De ce JobShop®?

Cu 17 ani de experiență în dezvoltarea studenților, BEST Iași organizează Evenimentul Național de Carieră, puntea de legătură dintre viitorii sau actualii absolvenți de profil tehnic și unele dintre cele mai apreciate companii din România. Într-un cadru nonformal și relaxant, pe parcursul celor două Zile de Stand (20 și 21 martie) poți afla de oportunitățile de angajare și de internship-urile disponibile direct de la reprezentanții companiilor. Ai curiozități în legătură cu viitorul job? Răspunsurile vor veni direct de la sursă, trebuie doar să întrebi. Ne vedem la Chimie?

Ce iți oferă evenimentul nostru?

Teoria este importantă însă practica definitivează cunoștințele dobândite. JobShop® vine cu sesiuni de training tehnice și de dezvoltare personală specializate, concursuri atractive și workshopuri interactive care iți vor dezvolta abilitățile de comunicare și prezentare în cazul unui interviu. Ai emoții numai când te gândești la interviu? Cine nu are? Însă în cadrul workshop-urilor vom învăța împreună diferite metode prin care putem combate aceste emoții copleșitoare. Una din metode constă în simularea unui interviu care te va familiariza cu procesul recrutării angajaților. De asemenea, vom afla cum putem creea un CV cât mai atractiv cu Tips&Triks-uri direct de la angajatori.

„Uşa către progresul personal se deschide numai dinăuntru.” ( Burke Hedges ). Deschide și tu ușa spre oportunitățile de dezvoltare în carieră și vei vedea lumea în cu totul o altă perspectivă. Evenimentul nostru își dorește să fie un facilitator important în drumul tău spre dezvoltare personală și succes. Oferă-ți o șansă la o carieră de vis!

Te așteptăm pe 20 și 21 martie, la Facultatea de Ingineri Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu” pentru a participa la Zilele de Stand și a afla de la companiile participante ce oportunități îți pun la dispoziție!

Hai şi tu alături de noi în lumea companiilor şi aplică pe iasi.jobshop.ro pentru a participa la workshop-urile tehnice susținute de acestea!