FOND caută noi membri de echipă!

Federaţia Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România – FOND este în căutare de noi membri de echipă, care să sprijine implementarea activităților din cadrul proiectului european „Towards open, fair and sustainable Europe in the world – Presidency Project„, derulat la nivel național în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România în prima jumătate a anului 2019 (1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2019).

Proiectul este implementat de către Platforma Națională de ONG-uri Finlandeză – KEHYS, în parteneriat cu platformele naționale de ONG-uri active în domeniul dezvoltării internaționale din România (FOND România) și Croația (CROSOL) și Confederația europeană de ONG-uri CONCORD și finanțat de către Comisia Europeană.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de conștientizare și sprijin pentru politici europene deschise, echitabile și sustenabile, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Dezvoltarea organizațiilor societății civile în Europa, pentru o mai mare implicare în procese de advocacy și conștientizare;

– Creșterea nivelului de conștientizare și înțelegere asupra rolului Uniunii Europene și efectele politicilor europene la nivel global;

– Dezvoltarea politicilor europene pentru o mai mare deschidere, echitabiliate și sustenabilitate, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.

Posturi vacante cu data de începere 1 noiembrie 2018 (click pentru detalii):

MANAGER PROIECT (program full time, 8h/zi)

COORDONATOR COMUNICARE & LOGISTICĂ (program full time, 8h/zi)

OFIȚER FINANCIAR (program part time, 2h/zi)

Activitățile din cadrul proiectului se vor desfășura în perioada 1 noiembrie 2018 – 31 octombrie 2019 și vor presupune sprijin în organizare de evenimente la nivel național (București) și internațional (Bruxelles), deplasări și activități derulate în contextul exercitării Președinției României la Consiliul UE.

Toţi cei interesaţi sunt rugați să transmită la adresa de e-mail fond.romania@gmail.com următoarele documente, menționând în titlul e-mailului postul pentru care aplică:

– CV-ul actualizat*;

– Scrisoare de motivație.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este luni, 22 octombrie 2018, ora 17:00.

Mai multe informatii pe  www.fondromania.org 

 

Sursa: www.fondromania.org

ASISED angajeaza Responsabil activitati implementare

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Responsabil activitati implementare, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerinţe:
– Studii superioare finalizate;
– Experiență de cel puțin 3 ani în coordonarea de activități; reprezintă avantaj experiența în coordonarea de rețele;
– Cunoștințe utilizare PC;
– Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
– Persoană responsabilă și organizată;
– Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia.
– Reprezintă avantaj cunoașterea sectorului neguvernamental și a domeniului social și deţinerea permisului de conducere, cat. B.

Principalele responsabilităţi:
• participă la activitatea de identificare a potenţialilor membri ai reţelei de ONG-uri;
• participă la activitatea de înfiinţare a reţelei;
• identifică modalităţi şi resurse de dezvoltare şi sustenabilitate a reţelei;
• identifică şi contactează posibili parteneri (instituţii publice, autorităţi relevante);
• participă la întâlnirile reţelei;
• participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a reţelei.

Documente necesare:
– CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
– Diploma de studii si alte diplome sau documente relevante.

Data limită:
Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 16.10.2018. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii pe  www.asociatiaasised.wordpress.com 

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com 

Banca Naţională a României angajează Expert – Direcția Plăți, Serviciul administrare TARGET2

Banca Naţională a României angajeaza Expert (cu atribuții în domeniul securității informației, securității cibernetice și rezilienței cibernetice pentru infrastructurile pieței financiare operate de BNR) – Direcția Plăți, Serviciul administrare TARGET2

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 3 octombrie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Atribuţiile principale ale postului

participă la activitățile de evaluare a riscurilor de securitate a informației (inclusiv riscurile care ar putea afecta datele personale) și a riscurilor care ar putea afecta reziliența cibernetică a infrastructurilor pieței financiare deținute și operate de BNR (IPF-BNR);
contribuie la gestiunea, întreținerea, revizuirea și dezvoltarea documentației sistemului de management al securității informației aferent IPF-BNR;
revizuiește și elaborează politici, linii directoare, proceduri și instrucțiuni de lucru în domeniul securității informației și rezilienței cibernetice pentru IPF-BNR;
participă la pregătirea și derularea testării securității informației și rezilienței cibernetice aferente IPF-BNR, analizează rezultatele și formulează recomandări pentru îmbunătățirea securității IPF-BNR.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • studii de master absolvite cu examen de disertaţie, pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • experiență profesională de minimum 5 ani în funcții pentru care sunt solicitate studii superioare, dovedită prin documente, din care, preferabil, 3 ani în domeniul securității informației, securității cibernetice și/sau rezilienței cibernetice;
 • constituie un avantaj studiile de master și/sau doctorat în domeniul securității informației și/sau securității cibernetice și/sau deținerea de certificări precum Certified Register of Ethical Security Testers (CREST), certificări de securitate cibernetică (CISM, CISSP, CCNA Security etc.), certificări în domeniul testelor de securitate (CEH), certificări în implementarea sau auditul de securitate bazate pe standardul ISO27001;
 • cunoștințe de operare pe calculator: utilizarea pachetului Microsoft Office, Internet;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • capacitate de analiză, sinteză și asimilare rapidă a informației;
 • disponibilitate pentru a lucra în echipă, abilități de comunicare și inițiativă.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 octombrie 2018 (inclusiv).

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție www.bnr.ro.

 

Sursa: www.bnr.ro

FONPC angajează Asistent programe

FONPC anunță deschiderea procedurii de selecție pentru postul de: Asistent programe (Asistent manager- poziția în COR / Cod: 334303) – normă întreagă (8 ore).

Durata contractului: 12 luni (cu posibilitate de prelungire).

Persoanele interesate, sunt încurajate să trimită CV-ul în format Europass și o scrisoare de motivație până la data de 29 septembrie 2018, ora 18.00 la adresa de e-mail: daniela.gheorghe@fonpc.ro, indicând în titlul mesajului poziția pentru care aplică. Doar candidații a căror profil și experiență vor fi considerate relevante pentru activitățile FONPC vor fi contactați.

Cerințe de bază:

Studii de specialitate: superioare, de preferat științe economice.

Experiență în domeniu: minimum 2 ani.

Limba engleză sau franceză.

Operare PC,

Experiență în raportare financiară pe proiecte (de exemplu fonduri norvegiene, fonduri elvețiene, fonduri structurale etc),

Experiență în gestionarea resurselor umane.

Experiență în organizarea de evenimente (conferințe, seminarii etc).

Fisa postului asistent programe este disponibila pe www.fonpc.ro

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 29 septembrie 2018, ora 18.00.

Mai multe detalii despre FONPC găsiți pe www.fonpc.ro.

 

Sursa: www.fonpc.ro

CEC  Bank angajează Administrator credite – Sucursala Bacău

CEC  Bank angajeaza Administrator credite (perioada determinata) – Sucursala Bacau, Serviciul/Activitatea Credite
Principalele responsabilitati: 
 • Asigura utilizarea, monitorizarea si urmarirea rambursarii creditelor acordate clientilor Bancii, conform contractului incheiat si reglementarilor interne in vigoare;
 • Verifica contractele de credit, de garantii, politele de asigurare; monitorizeaza indeplinirea conditiilor stipulate la aprobarea facilitatilor de credit si permanenta concordanta a acestora cu clauzele contractuale;
 • Urmareste rambursarea ratelor de credit, plata dobanzilor aferente la scadentele stabilite si incasarea comisioanelor si a altor sume datorate bancii de catre clienti; face propuneri pentru adoptarea masurilor necesare in cazul clientilor care inregistreaza dificultati in rambursarea creditelor acordate, anterior transformarii acestora in credite neperformante.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare sau studii medii;
 • 3 ani vechime in munca;
 • 1 an experienta in domeniul specific de activitate constituie un avantaj;
 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;
 • Atentie la detalii;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot depune CV-ul, insotit de scrisoare de intentie, la Sucursala CEC Bank din Bacau, pe adresa B-dul Unirii 11, sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 18 septembrie 2018.

Sursa: www.cec.ro

Sense Internaţional România caută Responsabil fundraising și comunicare

Sense Internaţional România căută coleg/ă care să se alăture cu entuziasm unei echipe mici și dedicate în sprijinirea persoanelor cu surdocecitate.

Imaginează-ți viața fără a percepe lumina și sunetele. Așa este viața persoanelor cu surdocecitate, o viață dincolo de simțuri. Misiunea noastră este să ne asigurăm, prin proiectele noastre, că persoanele cu surdocecitate au acces la consiliere, oportunități și sprijin, devenind membri activi ai societății.

Care va fi rolul tău?
Vei fi responsabil cu strângerea de fonduri pentru programele organizației, precum și cu comunicarea rezultatelor noastre în mediul online și offline, prin publicații și prezentări.

Ce pregătire ar trebui să ai?
Studii în domeniul marketing, comunicare și relații publice ori alt domeniu relevant.

Ce altceva este important?

Experiența relevantă în domeniu cel puțin 1 an, deschidere spre învățare și dorința de a cunoaște mediul ONG, legislația din domeniul strângerii de fonduri, campanii de strângere de fonduri
Empatie pentru grupurile vulnerabile și dorinta de dezvoltare continuă.
Cunoașterea fluenta a limbii române scrise și vorbite, precum si o foarte bună cunoaștere a limbii engleze, având în vedere colaborarea noastră cu organizații internaționale și parteneri externi.

Ce nu știi încă?
Poți învăța, iar atitudinea: POT FACE! e absolut necesară alături de noi.

Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, așteptăm până în data de 28 septembrie, CV-ul tău însoțit de o scrisoare de intenție, de preferat în limba engleză la adresa rantonie@senseint.org.ro, persoana de contact Ramona Antonie.

Pentru informații suplimentare legate de postul vacant poți /solicita descărca Fișa postului de pe www.surdocitate.ro.

Îți mulțumim pentru interes, cu toate acestea doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

Sursa:  www.surdocitate.ro

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

ADR Nord-Est organizeaza concurs in data de 20.09.2018, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 5 posturi vacante (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

I.    2 posturi de Expert Achizitii Publice

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent, intr-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative;
b.    experienta profesionala de minim 2 ani in domeniul achizitiilor publice;
c.   foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana.

II.   1 post de Consilier Juridic

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    sa fie absolventi cu diploma de licenta ai facultatii de drept;
b.    experienta profesionala de minim 5 ani in specialitatea studiilor;
c.    constituie avantaj experienta profesionala in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana;
d.    constituie avantaj absolvirea unui masterat sau doctorat in drept civil;
e.    constituie avantaj participarea la cursuri/formari profesionale, in domeniul fondurilor europene si conexe acestuia;
f.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
g.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator.

III.  1 post de Asistent Manager (cu atributii de secretariat tehnic pentru Directia OI POR)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b.    experienta profesionala anterioara de minim 2 ani in activitati similare celor prezentate in atributiile postului;
c.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d.    foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e.    constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f.    persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

Atributiile postului de Asistent Manager:
•    primeste si inregistreaza cererile de finantare si documentele suport depuse de catre solicitanti, in conformitate cu procedurile in vigoare;
•    gestioneaza corespondenta primita si emisa de catre Directia OI POR;
•    opereaza inregistrarea/emiterea/transmiterea documentatiei directiei in toate aplicatiile informatice puse la dispozitie, cu respectarea termenelor legale si procedurale;
•    asigura sistemul relational cu personalul Directiei OI POR si cu mediul extern al acesteia;
•    asigura organizarea sedintelor si a materialelor necesare derularii acestora;
•    asigura difuzarea in directie a deciziilor si instructiunilor;
•    asigura mentinerea unei piste de audit adecvate si a unui sistem de arhivare fizic si electronic corespunzator, precum si securitatea datelor in conformitate cu legislatia nationala si comunitara relevanta;
•    participa la  activitatea de elaborare si actualizare a procedurilor de lucru specifice activitatii sale;
•    alte activitati specifice de secretariat.

IV.   1 post de Expert in Directia Dezvoltarea Afacerilor

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a.    sa fie absolventi cu diploma de licenta sau echivalent (intr-unul din domeniile: economic, tehnic, social sau comunicare);
b.   experienta profesionala de minim 3 ani in relatia cu mediul de afaceri, precum si o buna cunoastere a mediului antreprenorial regional activ intr-unul din sectoarele: agrofood, mediu;
c.     experienta profesionala in derularea de activitati privind organizarea de evenimente business si de networking;
d.   implementarea a cel putin unui proiect de dezvoltare economico-sociala;
e.   foarte buna cunoastere a limbii engleze;
f.    foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
g.   constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
h.  abilitati ridicate de comunicare, atitudine proactiva, capacitate de analiza si sinteza, persoana focusata pe obtinerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor.

Atributiile postului de Expert in Directia Dezvoltarea Afacerilor:
•    Dezvoltarea si promovarea initiativei Connect Nord-Est (Misiunea Connect NE este de a conecta companiile private, Universitati, Administratie Publica, ONG-uri, pentru a forma sau dezvolta lanturi valorice locale, din sectoare economice considerate prioritare pentru dezvoltarea Regiunii Nord Est);
•    Definirea si implementarea planului de dezvoltare pentru sectorul alocat: agroofood sau mediu (energie, apa si deseuri);
•    Analiza situatiei curente: mapare mediu antreprenorial, conectare cu entitati de sprijin (autoritati publice, mediu academic);
•    Identificarea tendintelor la nivel european in domeniu si diseminarea lor in Regiunea Nord – Est;
•    Conectarea membrilor relevanti pentru sector si implicarea lor in proiecte inovative;
•    Organizarea de evenimente specifice sectorului alocat;
•    Sprijinirea promotorilor in operationalizarea ideilor de dezvoltare aferente sectorului alocat;
•    Promovarea si contributia activa la dezvoltarea si sustinerea formelor asociative in sectorul agro-food/mediu;
•    Maparea, evaluarea si dezvoltarea lanturilor valorice cu potential ridicat de dezvoltare in Regiunea Nord-Est;
•    Intocmirea si implementarea unui plan anual de actiune pentru dezvoltarea initiativei Connect Nord-Est, in vederea dezvoltarii comunitatilor sectoriale;
•    Monitorizarea progresului realizat fata de obiectivele propuse si redactarea rapoartelor lunare/trimestriale catre echipa de management;
•    Stabilirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare pe termen lung cu membrii activi in proiecte: parteneri, clienti, beneficiari si finantatori ai proiectului;
•    Implementarea cu succes a proiectelor care conduc la realizarea obiectivului general de dezvoltare a sectorului alocat.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 18.09.2018, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs (format pus la dispozitie pe site-ul Agentiei), cu mentiunea clara a postului pentru care candideaza (candidatii pot avea doar o singura optiune pentru posturile scoase la concurs), copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind lipsa antecedentelor penale.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris de cunostinte din bibliografia pentru concurs (pentru postul de Expert Directia Dezvoltarea Afacerilor se va sustine si un test scris de verificare a cunostintelor de specialitate din arealul descris in atributiile postului), test scris de limba engleza, proba practica privind cunostintele de operare pe calculator si interviu/analiza CV –ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

 

Sursa www.adrnordest.ro

Concurs pentru ocuparea mai multor posturi vacante în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca digitală a României

Posturi vacante în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca digitală a României:

Concursul va avea loc la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)

Data probei scrisă: 14.09.2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

Data interviului: 20/21.09.2018, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)

Informații suplimentare la telefon: 021.222.84.79

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României” este disponibil pe www.umpcultura.ro

 

Sursa: www.umpcultura.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Asistent Social/Manager de caz, București

SOS Satele Copiilor România angajează Asistent Social/Manager de caz, București

Contract: Full time
Un copil are nevoie de multe lucruri să crească: de iubire, grija și încrederea unei familii, zâmbete, vorbe de suport și încurajare, de a se exprima liber și de a-și transforma dorințele în realitate. SOS Satele Copiilor România este o comunitate în care oamenii lucrează împreună pentru a asigura accesul la aceste lucruri care să sprijine dezvoltarea copiilor aflați în dificultate.

Cum ar fi să ai un loc de muncă prin care să contribui și tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor România: o copilărie cu veselie și un viitor mai sigur?

Despre job:

realizează managementul de caz pentru o parte dintre copiii din Satul SOS Bucureşti şi tinerii din Comunităţile de Tineri București;
asigură implicarea familiei biologice, a părinţilor sociali, a consilierilor, a reprezentantului legal şi a copilului şi îi sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse in ceea ce privește bunăstarea copilului/tânărului;
dezvoltă, împreună cu echipa multidisciplinară, modalități de interventie, planuri de acţiune, şi măsuri specifice în domeniul asistenţei sociale;
participă activ în procesul de admisie a copiilor în sistemul SOS;
pregătește și înaintează documentele prevăzute de legislaţie, instituţiilor responsabile cu monitorizarea cazurilor copiilor/tinerilor, conform solicitărilor primite din partea acestora și a parteneriatelor încheiate;
colaborează cu instituţiile publice care activează în domeniul protecţiei copilului (DGASPC partenere, Primării, Agenţia de Plăți și Inspecție socială, Case de Pensii şi Asigurări Sociale, Secţii de Poliţie, Notari Publici, Tribunal);

Despre tine:

Ești absolvent de studii superioare în domeniul asistenței sociale (cu licenţă);
Esti membru în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali (avantaj);
Ai deja o experiență de cel puţin 2 ani în domeniul protecţiei copilului; experienţă în întocmirea dosarelor sociale (anchete sociale, evaluări, completarea planurilor individualizate de protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică);
Ești familiarizat cu legislaţia și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecţiei copilului;
Prietenii te descriu ca fiind o persoană empatică și răbdătoare;
Ești un om de echipă, orientat către soluții și rezolvarea oricărei probleme;
Îți face plăcere să îți planifici și organizezi timpul;
Te motivează că poți fi un exemplu pentru ceilalți și că poți contribui la conturarea viitorului copiilor și adolescenților.

Ca să aflăm și mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Mai multe informatii despre organizație sunt disponibile pe www.sos-satelecopiilor.ro

Organizația Salvați Copiii angajează Experți în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!” – Constanța, Mangalia și Timișoara

Organizația Salvați Copiii angajează în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”, proiect POCU, COD SMIS 105136, în orașele Constanța, Mangalia și Timișoara, următoarele categorii de experți:

Mangalia – Activitatea se va desfășura în cadrul Școlii nr. 1

2 experți cu atribuții în asistență socială
Norma de lucru –  8 ore/zi, normă întreagă, 34 de luni

Responsabilități:
– Organizează și participă la activitățile/campaniile de recrutare a grupului țintă;
– Întocmește și actualizează dosarele grupului țintă;
– Se implică în acordarea de subvenții;
– Participă la întâlnirile cu cadrele didactice pentru recrutarea grupului țintă;
– Se deplasează la domiciliul copiilor/tinerilor pentru evaluarea situației sociale a copiilor și familiilor;
– Efectuează vizite periodice la domiciliul copiilor;
– Monitorizează situația școlară a copiilor;
– Emite deciziile de acordare a subvențiilor;
– Realizează activitățile de informare și conștientizare ;
-Promoveza principiul egalitatii de sanse in cadrul proiectului;
– Crează rețele locale și menține legătura cu acestea.

Profilul candidatului ideal:
– între 2-5 ani experiență în activități de asistență socială;
– studii minime absolvite în domeniul socio-uman;

1 expert consiliere
Normă de lucru – 24 ore/luna, 23 luni
Responsabilități:
– Oferă suport echipei de implementare;
– Elaborează pentru fiecare copil raportul de evaluare educațională și planul educațional
individualizat;
– Asigurarea serviciilor de consiliere a familiilor copiilor care au nevoie de orientare școlară ;
-Dezvoltă activități de dezvoltare socio-emoțională pentru copii de vârsta antepreșcolara și preșcolara;
– Asigură menținerea la grădiniță a copiilor din grupul-țintă și diminuarea riscurilor care ar putea împiedica participarea lor, prin asigurarea intervenții sociale de sprijin, prin asigurarea de servicii de consiliere și educație parentală;
– Promoveză principiul egalității de șanse în cadrul proiectului;
– Realizează activități de educație parentală.
Profilul candidatului ideal:
– între 2-5 ani experiență în activități de consiliere;
– studii minime absolvite în domeniul socio-uman.

1 expert Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni

Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Timișoara – activitatea se va desfășura în cadrul Școlii Nr. 1
 
1 expert A Doua Șansă
Norma de lucru  – 16 ore/luna, 33 luni

Responsabilități:
– Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
– Realizează activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba romana, matematica, limbi străine, în funcție de planurile educaționale individualizate.
– Derulează activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igiena și nutriție
sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
– Derulează activități recreative lunare;
– Monitorizează situația școlară a beneficarilor (note, medii și absențe) ;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistenta socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

2 experți Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni

Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.
Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Timișoara – activitatea se va desfășura în cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”

1 expert cu atribuții în asistență socială
Norma de lucru –  8 ore/zi, normă întreagă, 34 de luni

Responsabilități:
– Organizează și participă la activitățile/campaniile de recrutare a grupului țintă;
– Întocmește și actualizează dosarele grupului țintă;
– se implica în acordarea de subvenții;
– Participă la întâlnirile cu cadrele didactice pt recrutarea grupului țintă;
– Se deplasează la domiciliul copiilor/tinerilor pentru evaluarea situației sociale a copiilor și familiilor;
– Efectuează vizite periodice la domiciliul copiilor;
– Monitorizează situația școlară a copiilor;
– Emite deciziile de acordare a subvențiilor;
– Realizează activitățile de informare și conștientizare ;
– Promoveza principiul egalitatii de sanse in cadrul proiectului;
– Crează rețele locale și menține legatura cu acestea

Profilul candidatului ideal:
-între 2-5 ani experiență în activități de asistență socială;
-studii minime absolvite în domeniul socio-uman.

1 expert  A Doua Șansă
Norma de lucru  – 32 ore/luna, 33 luni

Responsabilități:
– Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
– Realizează activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba romana, matematica, limbi străine, în funcție de planurile educaționale individualizate.
– Derulează activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igiena și nutriție
sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
– Derulează activități recreative lunare;
– Monitorizează situația școlară a beneficarilor (note, medii și absențe) ;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistenta socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

2 experți Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni
Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
–    CV în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat;
–    scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate în CV;
– acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat aici)

Vă rugăm să trimiteți documentele mai sus menționate, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro , până la data de 31 august 2018.
Vă rugăm să menționați în scrisoarea de intentie  Aplicație pentru poziția de ……………………
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 6-7 septembrie 2018.
Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 10 septembrie 2018.
Vor fi contactați doar candidații selectați pentru interviu.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro