Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale recrutează expert grup țintă – proiect POCU

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, în calitate de partener în cadrul proiectului PROCOMUNITATE – Măsuri integrate pentru incluziunea socială a comunității rome din Cândești – POCU 18/4/1/103539, recrutează expert grup țintă pentru derularea subactivității A.4.2. Recrutarea, informarea si monitorizarea grupului tinta beneficiar al serviciilor integrate sociale si medicale din comunitatea marginalizata roma din UAT Candesti aflata in risc […]

Oportunitati de angajare in cadrul BRCT Suceava

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută candidați pentru ocuparea următoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020: – Ofițer Monitorizare Implementare – 1 post (pentru o perioada de 2 ani) – Ofițer Informare, Comunicare, Selecție – 1 post (pentru o perioada de 2 ani) – Ofițer Informare, Comunicare, Selecție – […]

Asociaţia Atitudini şi Alternative angajează Expert invatamant – proiect POCU 4.1

Asociaţia Atitudini şi Alternative din Bucureşti angajează Expert invatamant – 8 h/ zi. Grupul tinta cu care expertul va lucra este reprezentat din elevi  clasele II-VII, din Comuna Corbii Mari, judetul Dambovita. Atribuţii: Activităţi în care îsi va exercita atributiile: Campanie integrată de informare şi conştientizare în vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon şcolar/ […]

ASISED angajează specialist în activitatea de lobby

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) angajeaza Specialist în activitatea de lobby, în cadrul proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Cerinţe: – Studii superioare finalizate; – Experiență în activități de coordonare; – Cunoștințe utilizare PC; – […]

Concurs pentru ocupare posturi vacante in cadrul ADR Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 22.05.2019, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Expert Achizitii Publice (durata determinata – 12 luni, cu posibilitate de prelungire). Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati: a. studii superioare absolvite cu diploma […]