Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare caută expert/firmă de consultanţă pentru realizarea auditului organizaţional

Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare lanseaza un apel pentru contractarea unui expert/ firma de consultanta care sa realizeze auditul organizational cu scopul de a identifica directiile de consolidare si imbunatatire ale activitatii Federatiei la nivel de proceduri interne de functionare.


Activitatile specifice contractului de consultanta includ:

– realizarea analizei organizationale FOND

– elaborarea unui instrument de auto-evaluare a Consiliului Director si a Directorului Executiv

– elaborarea unui cod etic

Durata de implementare a contractului: 20 mai – 31 iulie 2015.

Detalii suplimentare sunt disponibile in Termenii de Referinta.

Persoanele interesate sunt rugate sa ne trimita aplicatiile complete pana cel tarziu 8 mai, ora 17.00 la adresa office@fondromania.org:

– scrisoare de motivatie

– CV-ul actualizat

– propunere plan de lucru

Aceasta activitate face parte din proiectul „Consolidarea Capacitatii FOND si a Organizatiilor Membre in Domeniul Cooperarii pentru Dezvoltare in Romania” si este finantat prin granturile SEE 2009-2015, in cadrul Fondului ONG in Romania.

Sursa: www.fondromania.org

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante, după cum urmează:

Şef Serviciu Proiecte şi Programe Culturale, PR – grad I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată;


Şef Serviciu Catalogare, Achiziţii, Informare Bibliografică – grad I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată;

Bibliograf – grad profesional Debutant, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată;

Consilier Juridic – grad profesional I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată.

Detalii despre condițiile de desfășurare, dosarul de concurs, calendarul de desfășurare a probelor și bibliografie le găsiți AICI

Sursa: www.bjiasi.ro

Caritas Bucureşti angajează Educator

Asociatia Caritas Bucuresti, cu sediul in str. Gheorghe Pripu, nr. 22 – 36, sector 1, Bucuresti, angajeaza pe perioada nedeterminata educator full-time pentru o casa de tip rezidential in care locuiesc copii cu varste cuprinse intre 7 si 18 ani.


Abilitati si competente:

– abilitati de comunicare (orala si scrisa);
– abilitati in lucrul cu copiii aflati in dificultate;
– abilitati de utilizare a instrumentelor de cunoastere si evaluare a beneficiarilor;
– corectitudine si confidentialitate in relatia cu beneficiarii si colaboratorii;
– capacitate de analiza si sinteza, flexibilitate si creativitate in gandire;
– spirit intreprinzator care sa permita identificarea eficienta a solutiilor posibile;
– capacitati de lucru in echipa;
– responsabilitate sociala;
– disponibilitate de a lucra in ture de luni pana vineri (in intervalele orare 7 – 15, 13 – 21).

Cerinte:

– studii superioare in domeniul socio-uman;
– experienta in activitati cu copiii institutionalizati, minim 1 an;
– abilitati si cunostinte de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);

Responsabilitati:

– desfasurarea de activitati de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta pentru copiii aflati in centru;
– realizarea de activitati de suport scolar si recreative, atat in centru, cat si in afara acestuia;
– mentinerea relatiilor cu exteriorul (scoala, medic de familie, autoritati, familie) pentru copiii desemnati in responsabilitate.

Persoanele care vor fi recrutate vor dispune de capacitatea emotionala de a lucra cu copii institutionalizati, rezistenta la stres si abilitati de a face fata unor situatii dificile ce pot aparea.

Cei interesati pot depune CV-ul si scrisoarea de intentie la sediul asociatiei, prin e-mail: corina.rosu@caritasbucuresti.org sau prin fax nr. 021.233.21.36, in atentia d-nei Corina Rosu, pana la data de 04 mai 2015.

Numai persoanele care corespund criteriilor de selectie vor fi invitate la interviu.

Sursa: www.caritasbucuresti.org

DESFB selectează 48 experţi termen scurt monitorizare mecanism integrat

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB), în calitate de beneficiar al Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”, în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, implementează proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!” – SMIS 56367, cu nr. de
identificare POSDRU/170/6.3/S/146738, în perioada 01.10.2014 – 30.09.2015.


În vederea implementării proiectului „Start – O viață de calitate în siguranță!” – SMIS 56367, POSDRU/170/6.3/S/146738, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB) în calitate de Beneficiar al proiectului „START – O viață de calitate în siguranță!”, cu sediul în str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București, anunţă demararea procedurii de recrutare și selecţie, care se va desfășura în perioada 20 aprilie 2015 – 4 mai 2015, a unui număr de 48 experţi termen scurt (TS) monitorizare mecanism integrat (1 expert/județ, 7 experți la nivelul Mun. București):

Profilul experților Documente necesare
Pregătire profesională

Absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență/masterat/doctorat

Pregătire profesională

Diploma de licență/masterat/doctorat

Experienţă profesională generală

5 -10 ani

Documente doveditoare

IMPLICAREA EXPERȚILOR TS ÎN ACTIVITĂȚILE PREVĂZUTE ÎN PROIECT

Experții monitorizare mecanism integrat vor fi implicați în activitățile următoare:
– Activitatea 5 – „Elaborarea unui mecanism integrat, national si interinstitutional de prevenire, combatere, intervenție, monitorizare si raportare a cazurilor de violență domestică”,
– Activitatea 6 – „Pilotarea la nivel national a mecanismului elaborat”,
– Activitatea 8 – „Infiintarea de comisii județene pentru monitorizarea modului de intervenție in vederea combaterii violenței domestice”.
Atribuțiile specifice fiecărui expert vor face obiectul contractului individual de muncă (fișa postului) sau a celorlalte forme legale de contractare.
Experții își vor derula activitatea pe durata a 8 ore/zi la sediile unde vor funcționa echipele județene de intervenție.

Mai multe informatii in anuntul integral.

Sursa: www.mmuncii.ro

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor angajează Expert mediere, Cluj

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, organizatie activa de 19 ani, prezenta la nivelul a 4 regiuni din Romania, ofera oportunitati socio-educative si de integrare profesionala persoanelor aflate in situatie de risc social, in special copiilor, tinerilor, persoanelor vulnerabile si/sau aflate in cautarea unui loc de munca.

Organizatia selecteaza pentru sediul sau din CLUJ un expert mediere. 


1.    Identifica agentii economici potentiali angajatori si mentine legatura cu acestia in vederea medierii beneficiarilor;
2.    Planifica si implementeaza activitatile de mediere, pe baza informatiilor puse la dispozitie de consilierii profesionali;
3.    Organizeaza şi gestioneaza instrumentele necesare in derularea activitatilor de mediere;
4.    Implementeaza planurile de actiune in vederea plasarii in munca a beneficiarilor;
5.    Organizeaza si sustine sesiuni de jobclub in colaborare cu consilierii profesionali;
6.    Monitorizeaza integrarea la locul de munca pentru persoanele angajate;
7.    Programeaza si coordoneaza activitatile de mediere in termeni de management si activare a resurselor implicate a rolurilor aferente si in cadrul termenelor fixate;
8.    Realizeaza raportarea activitatilor conform procedurilor existente la nivelul organizatiei  

CANDIDATUL IDEAL: 

Absolvent de studii superioare;
Foarte bune abilităţi de comunicare, organizare şi lucru în echipă;
Abilităţi de utilizare a echipamentelor;
Experienta in servicii de mediere.
Experienta POSDRU prezinta un avantaj.

Alte cerinte specifice:

Rezistență la stres, capacitate de a lucra cu termene scurte;
Respectarea regulamentului intern al organizaţiei;
Capacitate de relaţionare optimă cu membrii echipei şi partenerii;
Asumarea sarcinilor primite;
Respectarea scadenţelor pentru sarcinile asumate;
Flexibilitate și atitudine pozitivă faţă de schimbare;
Atitudine pozitivă faţă de muncă.

Asteptam cu interes CV-ul dvs. pe adresa ania.nedelcu@fdpsr.ro pana joi 30.04.2015.

Oportunităţi de angajare în cadrul Structurilor de Economie Socială, Iaşi!

Structurile de Economie Sociala infiintate in cadrul proiectului POSDRU 148730 – IDEAS – “Incluziune prin Dezvoltare Economica si Antreprenoriat Social” , angajeaza personal in vederea desfasurarii activitatilor economice pentru care au fost autorizate.


Au prioritate persoanele care fac parte din grupuri tinta vulnerabile:

(a) Persoane cu dizabilităţi;
(b) Familii care au mai mult de 2 copii;
(c) Familii monoparentale;
(d) Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
(e) Femei în situaţii de risc (femei aflate în diverse situații de dezavantaj socio-profesional: victime ale traficului de persoane, victime ale abuzului sau violenței, aflate în situația precarității locului de muncă, femei cu calificări redundante);
(f) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;

I. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate catering

1 post vacant – Bucatar sef cu norma de 6 ore/zi

Cerinte:
– certificat de calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 3 ani;

1 post vacant – Bucatar cu norma de 6 ore/zi

Cerinte:
– certificat de calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 1 an;

1 post vacant – Muncitor necalificat – ajutor bucatarie cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:
– nu necesita experienta profesionala;

2 posturi vacante – Soferi aprovizionare/distributie cu norma de 4 ore/zi

Cerinte:
– posesor permis cat.B fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

II. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate spalatorie auto si de covoare

1 post vacant cosmetician auto cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

1 post vacant spalator masini/covoare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 1 an;

III. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate tamplarie 

1 post vacant maistru tamplarie cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 5 ani; 

1 post vacant sef echipa tamplarie cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 3 ani;

 1 post vacant tamplar finisare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani; 

1 post vacant tamplar ansamblare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:
– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– posesor permis cat.B, fara incidente in ultimii 3 ani;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

1 post vacant tamplar debitare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 2 ani; 

1 post vacant tamplar frezare cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

IV. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate vulcanizare

1 post vacant expert marketing cu norma de 4 ore/zi

Cerinte:

– studii superioare;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

V. Structura de economie sociala cu domeniul de activitate service auto 

1 post vacant inginer mecanic cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– studii superioare in domeniu;
– experienta in domeniu minim 2 ani;

2 posturi vacante mecanici cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:

– certificat calificare/evaluare a competentelor profesionale;
– experienta in domeniu minim 1 an;

Asteptam CV-urile celor interesati si care indeplinesc cerintele mentionate pentru fiecare pozitie vacanta in parte, pe adresa de e-mail: glconsultingroman@gmail.com.

Structură de Economie Socială din Brăila face angajări!

Structura de Economie Sociala – Braila, cu domeniul de activitate “Servicii de ingrijire la domiciliu”, infiintata in cadrul proiectului POSDRU 148730 – IDEAS – “Incluziune prin Dezvoltare Economica si Antreprenoriat Social” , angajeaza: manager de structura, kinetoterapeut si asistenti medicali.


Au prioritate persoanele care fac parte din grupuri tinta vulnerabile:

(a) Persoane cu dizabilităţi;
(b) Familii care au mai mult de 2 copii;
(c) Familii monoparentale;
(d) Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
(e) Femei în situaţii de risc (femei aflate în diverse situații de dezavantaj socio-profesional: victime ale traficului de persoane, victime ale abuzului sau violenței, aflate în situația precarității locului de muncă, femei cu calificări redundante);
(f) Persoane care trăiesc din venitul minim garantat; 

1 post vacant – Manager Structura cu norma de 8 ore/zi 

Cerinte:

– studii superioare
– experienta generala minim 5 ani
– cursuri de specializare (negociere, marketing, comert, vanzari, management)
– experienta in vanzari sau activitate de economie sociala
– gandire strategica, managementul eficient al echipei
– persoana cu bune abilitati de comunicare si relationare empatica, proactiva, motivata.
– dinamica, inovatoare, orientata spre rezultat

Responsabilitati:

– responsabil de obtinerea autorizatiilor necesare desfasurarii activitatilor de ingrijire la domiciliu
– coordoneaza si administreaza activitatea structurii de economie sociala
– coordoneaza echipa, care include persoane din grupuri vulnerabile
– elaboreaza strategii de dezvoltare ale organizatiei
– identifica cele mai avantajoase forme de promovare a serviciilor si elaboreaza strategia de marketing a structurii de economie sociala
– identifica si mentine relatiile cu clientii
– urmareste calitatea serviciilor
– mentine relatii profesionale si colaboreaza cu intreaga echipa de proiect
– realizeaza documentele de raportare a activitatii impuse de catre finantatorul proiectului
– participa la selectia si formarea personalului din cadrul echipei
– este responsabil de organizarea evenimentelor de vizibilitate la nivel local. 

1 post vacant – Kinetoterapeut cu norma de 8 ore/zi 

Cerinte:

– studii superioare in domeniu
– experienta in domeniu minim 2 ani

2 posturi vacante – Asistenti medicali cu norma de 8 ore/zi

Cerinte:
– certificat/atestat de calificare/evaluare a competentelor profesionale
– experienta in domeniu minim 2 ani

Asteptam CV-urile celor interesati si care indeplinesc cerintele mentionate pentru fiecare pozitie vacanta in parte, pe adresa de e-mail: glconsultingroman@gmail.com.

Fundaţia ADV România angajează psihopedagog

Fundatia ADV Romania, Centrul National Iasi, scoate la concurs un post de psihopedagog.

Norma de munca – 8 ore/zi,  CIM pe durata determinata: 01.05.2015 – 31.12.2015

Locatie post –  Iasi

Domeniul angajarii – servicii sociale


Angajator – ADV Romania

CV + scrisoarea de motivatie sunt asteptate prin e-mail la adresa eugenia.stalinescu@alaturidevoi.ro sau fax 0232/275568 pana la data de 20.04.2015.

Persoana de contact: – Eugenia Stalinescu, manager resurse umane 

Descrierea postului de psihopedagog

– evalueaza situatia copilului/tanarului si a familiei/apartinatorilor, posibilitatile si dificultatile cu care acestia se confrunta;

– realizeaza interviuri cu subiectii utilizand modul de comunicare adecvat caracteristicilor psiho – sociale ale acestora;

– preia dosarul copilului/tanarului intocmit in urma evaluarii primare si il studiaza impreuna cu membrii echipei pluridisciplinare, si stabileste urmatoarele masuri necesare instrumentarii cazului;

– evalueaza pe baza interviului, si a dosarului intocmit de asistentul social, situatia copilului/tanarului si a familiei/apartinatorilor, posibilitatile si dificultatile cu care acestia se confrunta;

– stabileste programul de intalniri cu beneficiarii, in colaborare cu membrii echipei pluridisciplinare, si va fixa termene de realizare pentru activitatile propuse;

– comunica familiei/apartinatorilor implicatiile de natura psihica/emotionala asupra copilului/tanarului care participa la activitatile Centrului de Zi;

– planifica, realizeaza si evalueaza diverse activitati;

– realizeaza activitati, educative, recreative si de socializare. 

Cerinte

– Absolvent al Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, specializarea Psihopedagogie;

– Experienta minim 2 ani in domeniu;

– Constituie avantaj experienta in ONG-uri, inclusiv cea de voluntariat, formarile suplimentare in domeniul persoanelor cu dizabilitati, consum de droguri, migranti si educatie non formala.

– Atentie la detalii;

– Abilitati de comunicare si lucru in echipa. 

Oferta (bonusuri, beneficii)

Lucrul intr-o echipa profesionista si dezvoltare personala.

Salariu motivant. 

Nota: Numai persoanele selectate vor fi contactate in vederea participării la interviu.

Sursa: www.alaturidevoi.ro

Fundația ADV România angajează psiholog!

Fundatia ADV Romania, Centrul National Iasi, scoate la concurs un post de psiholog.

Norma de munca – 8 ore/zi,  CIM pe durata determinata: 01.05.2015 – 31.12.2015, cu posibilitate de prelungire


Locatie post –  Iasi
Domeniul angajarii – servicii sociale
Angajator – ADV Romania

CV + scrisoarea de motivatie sunt asteptate prin e-mail la adresa eugenia.stalinescu@alaturidevoi.ro sau fax 0232/275568 pana la data de 20.04.2015.

Persoana de contact: – Eugenia Stalinescu, manager resurse umane

Descrierea postuIui de psiholog

–    elaboreaza strategia terapeutica si intervine terapeutic pentru fiecare caz in parte in functie de psihodiagnoza;
–    evalueaza din punct de vedere psihologic beneficiarii;
–    consiliaza si aplica procedurile specifice de psihoterapie, de grup si individuale, pentru beneficiari;
–    pastreaza confidentialitatea informatiilor obtinute;
–    asigura serviciul de consiliere si orientare profesionala pentru tinerii beneficiari;
–    realizeaza rapoarte lunare de activitate;
–    sustine campanii de informare destinate adolescentilor

Cerinte

– Absolvent al Facultatii de Psihologie, sectia psihologie;
– Experienta minim 2 ani in domeniu;
– Constituie avantaj experienta in ONG-uri, inclusiv cea de voluntariat, formarile suplimentare in domeniul persoanelor cu dizabilitati, consum de droguri, migranti si educatie non formala.
– Atentie la detalii;
– Abilitati de comunicare si lucru in echipa.

Oferta (bonusuri, beneficii)

Lucrul intr-o echipa profesionista si dezvoltare personala.
Salariu motivant.

Sursa: www.alaturidevoi.ro

Institutul Qvorum angajează responsabil financiar!

Institutul Qvorum angajează responsabil financiar!

PROFILUL CANDIDATULUI:

– Studii superioare în domeniul economic finalizate;
– Minimum 2 ani de experiență în domeniul financiar contabil;


– Minimum 2 ani de experiență în managementul financiar al proiectelor cu finanțare nerambursabilă;
– Excelente cunoștințe bugetare și contabile;
– Bune cunoștințe de limba engleză și operare PC. Cunoașterea la nivel avansat a Microsoft Word, Microsoft Excel, precum și a unor programe de evidență financiar-contabilă;
– Capacitatea de a înțelege fluxul de activități într-o organizație cu multe proiecte;
– Capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a crea relații bune de lucru cu membrii echipei și de respectare  a termenelor;
– Persoană responsabilă și bine organizată.

Constituie avantaj: Experiența de lucru în proiecte finanțate prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

SARCINI:

– Realizează cereri de rambursare/cereri de plată;
– Ține o evidență analitică distinctă per proiect;
– Elaborează rapoartele financiare interne ce vor include cheltuielile efectuate și previziunile financiare;
– Planifică cheltuielile în cadrul proiectului și avizează plăți;
– Asigură monitorizarea financiar corectă, eficientă și în termen a proiectului și a cheltuielilor efectuate, în acord cu procedurile de raportare stabilite;
– Se asigură de eligibilitatea costurilor și cheltuielilor;
– Coordonează toate procedurile financiar contabile, inclusiv cele legate de costuri cu resurse umane (Revisal, Contracte de muncă, contribuții)

Durata contractului: perioada determinată: 1.05.2015 – 31.03.2016 (posibilitate de prelungire în funcție de performanță).

Notă: Având in vedere specificul proiectului cu finanțare nerambursabilă se va opta pentru o colaborare  contractuală (PFA, expert contabil, contabil autorizat, firma de contabilitate etc.)

Cum aplici: trimite până pe  30 aprilie 2015 pe adresa bucuresti@qvorum.ro următoarele documente:

– CV (cu fotografie);
– Scrisoare de intenție personalizată în care vă rugăm să descrieți motivația și experiența relevantă pentru acest post.

În scrisoarea de intenție vă rugăm să includeți datele de contact pentru o persoană care poate oferi recomandări în ceea ce privește activitatea dvs. profesională.

Numai aplicanții selectați pentru interviu vor fi contactați.

Institutul pentru Democraţie Participativă  Euro Qvorum este o organizație non-guvernamentală care are misiunea  de a sprijini activitatea instituțiilor publice și private prin coagularea și diseminarea de expertiză sub forma programelor  de formare avansate, seminarii, cercetare și consultanță aplicată.