Selecţie personal SES în cadrul proiectului VAST!

Directia de Asistenta Comunitara Iasi cu sediul in str. Mitropolit Varlaam, Nr. 54, in calitate de beneficiar, va invita sa participati in perioada 11.03.2015-16.03.2015 la procesul de selectie a personalului pentru structurile de economie sociala din cadrul proiectului „VAST – Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine„.


Pentru atingerea obiectivului general al proiectului – facilitarea accesului pe piata muncii din regiunea Nord- Est si regiunea Bucuresti-Ilfov a persoanelor din grupurile vulnerabile, in general, si a persoanelor cu dizabilitati, in special, si promovarea unei societati incluzive si coezive, este organizata selectia unui numar de 15 persoane, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-persoane apartinand grupurilor vulnerabile (femei in situatii de risc, persoane cu dizabilitati, persoane din venitul minim garantat si persoane care au in familie mai mult de 2 copii);
-adeverinta finalizare activitate de consiliere, orientare profesionala si consiliere psihologica;
-adeverinta de absolvire a cursurilor de antreprenor in economia sociala.

Selectia participantilor se face in ordinea primirii aplicatiilor, in limita locurilor disponibile si a conformitatii documentelor depuse.

In vederea participarii la procedura de selectie, persoanele interesate trebuie sa transmita documentele la sediul directiei pana la data de 16.03.2015.

Aplicatiile neconforme cu cerintele de mai sus sau transmise pe alta cale nu vor fi luate in considerare.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Fundaţia Inimă de Copil angajează Manager întreprindere de economie socială, Galaţi

FUNDATIA INIMA DE COPIL, in cadrul proiectului ”$E$-Sustinere Economica si Sociala pentru persoane vulnerabile”, finantat prin FSE, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Manager intreprindere de economie sociala.


Responsabilitati:

• Realizeaza demersurile pentru infiintarea unei intreprindere de economie sociala ca unitate protejata autorizata cu un profil stabilit – produse handmade in cea mai mare parte – in cadrul unei organizatii de servicii sociale – Fundatia Inima de Copil;
• Obtine autorizatiile necesare pentru derularea activitatii;
• Elaboreaza strategia de dezvoltare si marketing a structurii de economie sociala si identifica cele mai avantajoase forme de promovare a produselor si serviciilor;
• Coordoneaza elaborarea planurilor de activitate in concordanta cu strategia de dezvoltare;
• Coordoneaza activitatea intreprinderii de economie sociala, inclusiv procesul de productie si vanzare;
• Elaboreaza si implementeaza strategia de vanzare;
• Coordoneaza echipa, care include si persoane din grupuri vulnerabile si/sau cu dizabilitati;
• Se asigura de organizarea acesteia si a proceselor de productie in cel mai eficient mod posibil, cu accent pe integrarea persoanelor si folosirea cat mai buna a talentelor, cunostiintelor, abilitatilor si competentelor angajatilor;
• Realizeaza impreuna cu responsabilul de RU al organziatiei angajarea personalului nou in intreprinderea sociala;
• Urmareste procedurile pentru efectuarea achizitiilor, urmareste si dispune ca utilajele si toate mijloacele tehnice din productie sa fie in stare buna de functionare si asigura necesarul de materiale pentru productie,
• Concepe si asigura implementarea fluxul de productie si respectarea termenelor de livrare;
• Urmareste prin responsabilul/responsabilii de atelier calitatea produselor realizate si eficientizeaza activitatea din punct de vedere economic si pentru obtinerea sustenabilitatii;
• Participa sau asigura participarea intreprinderii sociale la targuri de specialitate si evenimente de promovare a produselor; se asigura de organizarea unor astfel de evenimente;
• Are initiativa si propune conducerii organizatiei ideile privind dezvoltarea de noi produse, testarea acestora, imbunatatirea celor existente, noi colaborari si gasirea de canale noi de distributie si eficientizare a proceselor;
• Se asigura ca sunt realizate si depuse la timp documentele de raportare lunara a activitatii stabilite in acord cu conducerea organziatiei, precum si cele impuse de catre finantatorul proiectului si cerintele legale;
• Alte sarcini legate de proiect, dezvoltarea businessului social, in concordanta cu legislatia romana in vigoare;
• Colaboreaza cu echipa de proiect si personalul organizatiei;
• Colaboreaza indeaproape cu coordonatorul activitatilor din proiect si compartimentele financair si RU din cadrul organziatiei si este subordonat direct directorului organizatiei.

Cerinte:

• Studii superioare/masterale (de preferinta management/ marketing) absolvite sau in curs de absolvire in anul 2014 – 2015
• Rezultate academice bune/foarte bune pe perioada studiilor
• Experienta in vanzari anterioara constituie un avantaj
• Experienta anterioara intr-o pozitie de conducere proiect/echipe de lucru – constituie un avantaj
• Gandire strategica, abilitati excelente de comunicare, relationare, managementul eficient al echipei
• Cunostinte bune de operare PC
• Persoana motivata pentru a activa in domeniul de business social, dinamica, inovatoare, orientata spre rezultate.

Localizarea postului: Galati

Program de lucru: 8 ore /zi . Disponibilitate de deplasari pana la 30% din timpul de lucru. Disponibilitate pentru flexibilitatea programului in special in caz de targuri si expozitii, deplasari.

Salariul: Competitiv. Va tine seama de experienta in domeniu

Vor fi depuse pe adresa office@inimadecopil.ro :

– CV in format european

– scrisoare de motivatie de maxim 1 pagina A4 – Arial 10
– un document cu creionarea unei strategii de dezvoltare pentru un atelier de produse hand-made – start-up – 1 pagina A4.- Arial 10 pana la data de 17 martie 2014.
Persoanele preselectate pentru interviu vor fi contactate pana la sfarsitul lunii martie. Va rugam sa ne anuntati orice conditii care ne-ar face imposibila contactarea dumneavoastra in aceasta perioada.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.inimadecopil.ro.

ADO SAH ROM angajează Expert implementare proiect POSDRU

Asociația pentru Dezvoltarea Organizației – SAH ROM, în calitate de partener în cadrul proiectului “Economia socială este șansa mea!” angajează Expert implementare proiect, expert pe termen lung, membru al echipei de implementare a proiectului.
Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale, CPP 173, ID de proiect: 147703.


Tipul contractului

Contract individual de muncă pe perioadă delimitată de timp: 10 luni.
Contractul este part time, cu o perioada de lucru prevăzută de 4 ore/zi.

Principalele responsabilităţi:

– Planifică activitățile proiectului pe toată durata acestuia,
– Realizează planul intern de management al Partenerului 2 (ADO SAH ROM),
– Este responsabil de buna derulare a activităţilor şi de respectarea calendarului de lucru,
– Menţine comunicarea permanentă cu managerul de proiect şi cu membrii echipei de proiect în vederea atingerii rezultatelor propuse.

Cerinţe

– Studii superioare finalizate.
– Experiență profesională generală de min. 5 ani.
– Experiență profesională specifică: experiență în implementare proiecte de minim 3 ani.
– Experiență de lucru în proiecte finanțate de Fondul Social European (POS DRU) DMI 6.1.
– Integritate, răbdare și entuziasm pentru lucrul în echipă.

Informaţii suplimentare

Termen limită de depunere a CV-urilor (Europass): luni, 16 februarie 2015, pe adresa de e-mail adosahrom@starnets.ro, cu mențiunea “Expert Implementare proiect”.

Persoana recrutată trebuie să facă dovada îndeplinirii cerințelor (certificate, adeverințe sau copii după alte documente doveditoare).

Doar candidații invitați pentru interviu vor fi contactați.

Pentru detalii, ne puteţi contacta la: adosahrom@starnets.ro, tel. 021 2107160.

Persoană de contact: Rodica Novac.

ADO SAH ROM este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000, care promovează dezvoltarea organizaţiei, politicile şi serviciile din domeniul social, contribuie activ la consolidarea societății civile şi promovează colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi  străinătate.
Organizaţia are o experienţă de 15 ani în implementarea proiectelor pe piaţa muncii şi dezvoltarea dialogului social şi colaborează cu organizaţii şi reţele naţionale şi europene în proiecte care susţin accesul la munca decentă şi oportunități generatoare de venit.

Sursa: www.adosahrom.ro

FOND caută Asistent de Proiect

FOND angajeaza Asistent de Proiect.

Asistentul de Proiect va asigura suport logistic si administrativ pentru implementarea proiectelor si activitatilor Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND.


Acesta va fi implicat in doua proiecte aflate in implementare: „Consolidarea Capacitatii FOND si a Organizatiilor Membre in Domeniul Cooperarii pentru Dezvoltare in Romania” implementat pe o perioada de 26 de luni (martie 2014-aprilie 2016) si finantat prin Granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania (Componenta 5. Dezvoltarea Capacitatii ONG-urilor. Retele si Coalitii) si „Forumul ONG de la Marea Neagra” implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, Ministerului roman al Afacerilor Externe, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa si Asia Centrala si CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE).

Asistentul de proiect isi va desfasura activitatea la sediul FOND, in Bucuresti.

Responsabilitati:

Asigura support logistic si administrativ pentru implementarea proiectelor si activitatilor Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND.

Comunicare:
• Suport pentru redactare articole pentru pagina de internet, newsletteruri si materiale de prezentare FOND;
• Suport pentru actualizare site-uri si bloguri FOND;
• Redactare rapoarte si minute intalniri/evenimente ale federatiei;
• Traducere texte/ articole (lb. engleza).

Responsabilitati administrative:
• Activitati de secretariat – birou;
• Inregistrare/ arhivare corespondenta (inclusiv electronic);
• Coordonare achizitionare materiale necesare organizarii logistice a evenimentelor FOND si a desfasurarii activitatilor de birou;
• Alte activitati administrative.

Alte responsabilitati:
• Suport logistic pentru organizarea intalnirilor si evenimentelor in cadrul proiectelor implementate de federatie;

Toti cei interesati de aceasta oportunitate pot depune pana pe data de 18 februarie 2015 un CV si o scrisoare de motivatie la adresa office@fondromania.org.

Doar aplicatiile complete si primite in termenul mentionat vor fi luate in considerare.

Durata contractului: 1 martie – 31 august 2015, cu posibilitatea de prelungire.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.fondromania.org.

Sursa: www.fondromania.org

FONPC recruteaza Responsabil de advocacy

FONPC recruteaza Responsabil de advocacy, cu norma intreaga de lucru si cauta persoana potrivita pentru punerea în aplicare a strategiei de advocacy a Federatiei și pentru poziționarea și menținerea FONPC ca principal interlocutor al instituțiilor publice în ceea ce priveste politicile de protecție a drepturilor copilului.


Atribuții și responsabilități:

• Monitorizarea procesului de elaborare a legislaţiei şi politicilor publice;

• Planificarea şi implementarea de campanii de advocacy, impreuna cu si in numele organizatiilor membre FONPC;

• Initierea si dezvoltarea de relatii de lucru cu reprezentantii principalilor actori institutionali publici (executiv, legislativ, donatori bilaterali, institutii ONU) sau  privati (mass media, ONG, corporatii) din domeniile conexe drepturilor copilului;

• Desfăşurarea de activităţi de informare, documentare şi cercetare;

• Redactarea de documente de poziţie, amendamente legislative, brief-uri, analize legislative, rapoarte, fişe sintetice ale proiectelor şi propunerilor legislative, scrisori, articole şi comentarii;

• Menţinerea legăturii permanente cu mass-media, realizând comunicate de presă, în conformitate cu elementele de identitate specifice organizaţiei;

• Distribuirea prompt către presă informaţiile solicitate;

• Crearea, menţinerea şi dezvoltarea unui climat de încredere între organizaţie şi partenerii, colaboratorii săi;

• Efectuarea de activităţi specifice de susţinere a organizaţiei pe lângă instituţii publice, organisme locale, regionale, naţionale şi internaţionale;

• Dezvoltarea de idei de proiecte și identificarea de oportunități de finanțare, atât la nivel național  cat și pe plan internațional (la nivelul UE);

• Promovarea Federației ca un partener potențial și de încredere pentru proiectele de dezvoltare la nivel national si european. Reprezintarea FONPC (pe baza unui mandat specific formulat de la caz la caz), în relațiile cu organizațiile internaționale și europene cu care Federaţia decide să coopereze;

• Sprijinirea activității generale a Federaţiei prin acordarea de consultanță tehnică pentru programe și proiecte pentru integrarea activității de advocacy ca element funcțional în implementarea proiectelor;

• Acţionarea în orice moment, în interesul Federatiei şi promovarea continuu a viziunii și misiunii acesteia la toate nivelurile comunității, în relaţia cu mass-media precum şi în cadrul evenimentelor adecvate agreate.

Calificare și experiență profesională:

• Studii superioare sau postuniversitare, preferabil in domeniul socio-uman;

• Cunoştinţe avansate de limbi străine: Engleza – obligatoriu, preferabil incă o limbă străină de largă circulaţie;

• Cunoştinţe avansate de operare PC: MS Office, Internet etc

• Cunoştinţe de specialitate privind: Relaţiile Publice, Tehnici de comunicare şi negociere;

• Cel puțin 5 ani de experiență într-un ONG, constituie un avantaj experienta de lucru într-o federaţie românească sau internațională;

• Experiența în scriere de proiecte;

• Experiența în monitorizare și evaluare de politici publice.

Rugam persoanele interesate sa transmita un cv insotit de o scrisoare de motivare la urmatoarele adrese de e-mail: roxana.ogrendil@fonpc.ro si office@fonpc.ro pana la data de 15 Februarie 2015.

Sursa: www.fonpc.ro

Ministerul Muncii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Compartimentul Corp Control Ministru, Direcția Corp Control – Dezvoltare Managerială, Implementare Strategie Națională Anticorupție.


Concursul se desfășoară în data de 2 martie 2015, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 6 martie 2015 – interviul, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu nr.2B, sector 1, Mun. București.

Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post:

– Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 1 an;
– Perfecționări (specializări): -;
– Limbi străine: limba engleză sau limba franceză –citit, scris, vorbit – nivel mediu;
– Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) – Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Internet – nivel mediu.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs vor fi prezentate în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 30 ianuarie – 18 februarie 2015, în zilele de luni – joi în intervalul orar 8.00 – 16.30 și vineri în intervalul orar 8.00 – 14.00.

Concursul se desfășoară în trei etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 19 februarie – 25 februarie 2015 (în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) iar rezultatul acesteia se face prin menţionarea sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
– Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
– Comisia de soluţionare a contestaţiilor va comunica rezultatul contestaţiei prin afişare la sediul instituţiei, imediat după soluţionarea contestaţiilor;
b) proba scrisă va avea loc în data de 2 martie 2015, ora 10.00;
– La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
– Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul ministerului, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;
c) Interviul va avea loc în data de 6 martie 2015;
– La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;

Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la proba ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se afişează.

Mai multe detalii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.mmuncii.ro

Fundația Motivation România angajează Coordonator ocupare, Drobeta Turnu Severin

Fundația Motivation România organizează selecție de candidați pentru ocuparea pozitiei de Coordonator ocupare (norma intreaga) in cadrul echipei din Drobeta Turnu Severin.


Termen limita: 10 Februarie 2015

Cerinte minime:

Experiență de 3 ani în servicii de ocupare sau servicii sociale și foarte bune abilități de lucru cu șomerii și grupurile vulnerabile pe piața muncii.

Poziția vacantă este în cadrul unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeste in oameni!

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul până la data de 10 Februarie 2015, la adresa de e-mail c.pop@motivation.ro, precizând în subiectului mesajului „Angajare Coordonator ocupare SV„.

Sunt încurajate să aplice doar persoanele care îndeplinesc cerințele postului. Vor fi contactate numai persoanele care sunt selectate pentru etapa următoare.

Mai multe informatii AICI

Sursa: www.motivation.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea postului de SECRETAR I (S) la Facultatea de Matematică

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următorului post: SECRETAR I (S) la Facultatea de Matematică normă întreagă, perioadă nedeterminată


Condiţii specifice:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– Vechime în activitatea de secretariat în învăţământul superior de minim 3 ani;
– Competenţe operare PC: MS Office Word şi Excel, Latex, Corel Draw, Outlook, navigare Internet;
– Cunoaşterea a două limbi străine (engleză şi franceză);
– Aptitudini şi abilităţi: abilităţi de lucru cu echipamente de birotică (fax, copiator); abilităţi de planificare şi organizare; abilităţi de comunicare eficientă atât oral, cât şi în scris; abilităţi de lucru în echipă sub presiunea unor termene limită; adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Concursul va consta în:

Proba scrisă (din bibliografia menţionată; include şi subiecte ce verifică cunoştinţele de limbă străină):

– data şi ora desfăşurării: 26 februarie 2015, ora 12.00
– locul desfăşurării: Sala de Conferinţe a Facultăţii de Matematică, Corp A al Universităţii, parter
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Proba practică: testarea competenţelor de operare PC
– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

– Interviu
– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare probă fiind de 50 de puncte. Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 10.02.2015, ora 15.00, la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Daniela Racu – telefon: 0232 201319.

Mai multe detalii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.uaic.ro

Departamentul Tabere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor angajează un coordonator tabere

Departamentul Tabere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor angajează un coordonator tabere cu normă întreagă.

Profilul candidatului:

– experiența în tabere sau programe pentru copii și tineri reprezintă un avantaj major;
– experiența în programe de educație non-formală este obligatorie;


– experiență de lucru în echipă;
– abilități interpersonale și abilități de comunicare excelente;
– capacitate de organizare, de prioritizare a sarcinilor, de rezistență la condiții de stres, de luare a deciziilor contra timp;
– atitudine proactivă, pozitivă, ambițioasă, comunicativă, dinamică, creativă, dornică să învețe lucruri noi;
– cunoștințe operare PC (Word și Excel);
– absolvent studii superioare;
– membru al Bisericii Ortodoxe.

Descrierea postului:

În extra-sezon:

– Gestionează relațiile cu partenerii (informații, înscrieri, contracte, plăți);
– Participă la procesul de recrutare a voluntarilor;
– Contribuie la organizarea și implementarea trainingului echipei de tabără.

În timpul taberei:

– Coordonează, supraveghează și evaluează echipa de animatori;
– Coordonează și supraveghează desfășurarea programului de activități al taberei;
– Evaluează periodic programul săptămânal de activități și baza logistică și aduce idei de îmbunatățire a programului și a serviciilor de tabără.
– Gestionează relațiile cu părinții, profesorii și copiii participanți în tabără.

Cei interesați pot depune CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa tabere.mmb@gmail.com cu titlul: „aplicație coordonator tabere”, până la data de 15 februarie 2015.

Sursa: www.iasi.mmb.ro

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual angajează Asistent proiect şi Expert înfiinţare structuri economie socială

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, organizație neguvernamentală înființată în 1992, oferind servicii sociale pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice în București și județul Ilfov, lansează în cadrul proiectului ”Șanse egale la angajare pentru persoane vulnerabile”, ID 148882, următoarele poziții:


ASISTENT RESPONSABIL IMPLEMENTARE ACTIVITĂȚI PROIECT – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: București

Principalele sarcini ale poziției:

• Coordonează activitățile cu grupul țintă al proiectului – persoane vulnerabile: persoane cu dizabilități, femei aflate în situații de risc, familii cu mai mulți copii și monoparentale, asigurându-se de completarea formularelor de înscriere a grupului țintă
• Monitorizează îndeplinirea rezultatelor proiectului
• Raportează responsabilului de implementare a activităților proiectului și managerului de proiect la solicitarea acestora și atunci când sunt stabilite termene de raportare

Profilul candidatului:

– Studii superioare (de preferat în domeniul financiar)
– Minim cinci ani de experiență în muncă
– Experiență de lucru pe proiecte structurale (de preferat 3 ani)
– Dorință de lucru într-o echipă dinamică

EXPERT ÎNFIINȚARE STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: Județul Ilfov, sediul: Voluntari

Principale sarcini ale poziției:

• Realizarea demersurilor organizaționale, fiscale, administrative pentru înființarea a trei structuri de economie socială: spălătorie haine și covoare, atelier tâmplărie, hostel animale de companie
• Obținerea de avize pentru funcționarea celor trei structuri de economie socială
• Înregistrarea activității acestora
• Oferirea de suport legal și organizațional pentru înființarea și organizarea acestora
• Participare la promovarea acestor structuri de economie socială

Profilul candidatului:

– Cel puțin 5 ani vechime în muncă
– 2 ani de experiență în înființarea de entități cu sau fără personalitate juridică, obținere de avize pentru funcționarea unor entități economice sau fără scop patrimonial

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV și scrisoare de intenție până la data 5 februarie 2015 la e-mail: office@organizatia-suedeza.ro. Vă rugăm să menționați în e-mail poziția dorită.

În procesul de evaluare a aplicațiilor se va respecta principiul confidențialității și al egalității de șanse. Vor fi contactate doar persoanele selectate. Interviurile vor avea loc în luna martie la sediul Organizației Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual din Str. Delfinului 11, bl. D19, ap. 4, sector 2, București.

ASursa: www.stiriong.ro