Cantina de Ajutor Social Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent social studii superioare

Cantina de Ajutor Social Iasi cu sediul in localitatea Iasi, str. Sf Andrei, nr.70, judetul Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de:

Asistent social studii superioare, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.


Concursul se va desfasura astfel:

– Proba scrisa in data de 05.02.2015, ora 10,00,
– Proba interviu in data de 09.02.2015, ora 14,00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– studii superioare in specializarea asistenta sociala;
– vechime in specialitate minim 1 an;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 23.01.2015, ora 15,00 la sediul din Str. Sf.Andrei nr. 70.

Relatii suplimentare la sediul: Cantinei de Ajutor Social din Str. Sf. Andrei, nr. 70, persoana de contact: Corduneanu Dorina telefon: 0232/211038, fax; 0232/211038 E-mail: cas_iasi@yahoo.com.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Ofiţer verificare plăţi

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie pe baza calificarilor atestate prin CV si documentele solicitate la depunerea candidaturii, si ulterior concurs, un OFITER VERIFICARE PLATI  cod cor 241102 ocupatie asimilata expertului contabil-verificator.


Acesta va avea ca responsabilitati principale:

– Verificarea rapoartelor (sectiunea financiara) şi a cererilor de plată (faza a doua) transmise de Promotorii de Proiecte, în conformitate cu procedurile aplicabile, autorizarea platilor catre Promotorii de Proiecte si certificarea cererilor de plata; identificarea riscurilor privind managementul financiar al proiectelor

– Efectuarea controlului financiar în teren pentru 10% din proiectele finanţate, în conformitate cu procedurile aplicabile

– Elaborarea planurilor şi rapoartelor de activitate ale biroului, precum şi a altor situaţii legate de proiectele verificate, la solicitarea conducerii, a instituţiilor implicate sau a finanţatorului;

– Participarea la cursurile de instruire a reprezentanţilor Promotorilor de Proiecte şi a experţilor (evaluatori/ supervizori), furnizând informaţii specifice privind raportarea şi urmărirea cheltuielilor;

-Asigurarea păstrării documentelor.

Ofiterul de verificare plati  va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata pana la data de 30.04.2016 cu posibilitate de prelungire, cu norma intreaga de  8 ore/zi sau 40 ore/saptamana, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Conditiile specifice:

– Studii superioare stiinte economice/tehnice Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, cu diploma de licenta.
– Experienţă de lucru cu fonduri publice.
– Vechime în muncă de minim 5 ani.
– Experienţă de cel puţin 3 ani în control financiar plăţi, verificare cereri de rambursare din programe cu finanţări externe şi similare.
– Cunoştinţe bune de limbă engleză (scris, citit).
– Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului( Microsoft Office sau cel puţin Word, Excel, Internet Explorer şi gestiune bază de date)
– Disponibilitate de deplasare în ţară.

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV – model comun european- in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. act de identitate

2. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post

3. copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca si experienta relevanta in activitatea de monitorizare/implementare proiecte

la adresa de e-mail: office@frds.ro sau  pe fax  la nr.: 021/315.34.15,  pana la data de   28 ianuarie 2015, ora 24.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau la nr.: 0721274984, persoana de contact Pop Mariana.

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Rezultatul preselectiei va fi comunicat pe site-ul www.frds.ro, sectiunea Oportunitati de angajare, in data de 29 ianuarie 2015.

Mai multe informatii pe www.granturi-corai.ro

Sursa: www.granturi-corai.ro

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a nouă posturi vacante de Consilieri

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:


 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Biroul Antifraudă;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Poliție Sanitară Veterinară a Animalelor;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Evidență Informatică și Control Administrativ;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – LSVSA – Compartimentul Sănătate Animală;    consilier, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Antifraudă;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal – LSVSA – Biroul Control Reziduuri și Contaminanți;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare Traces (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară.

–    consilieri, clasa I, gradul profesional superiori:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

–    consilieri, clasa I, gradul profesional principali:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza 12 februarie 2015, ora 10:00 proba scrisă.

Mai multe informatii in anuntul integral.

Bibliografia pentru concurs este disponibila pe www.ansv.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Iași, din Iași, Aleea M. Sadoveanu, nr. 10, telefon 0232/267.501.

Sursa: www.ansv.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Consilier pentru Comunitatea de Tineri SOS Bacău

SOS Satele Copiilor România angajează Consilier pentru Comunitatea de Tineri SOS Bacău.

Descrierea postului:

Consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale tinerilor asistaţi de către Comunitatea de Tineri SOS Bacău, în concordanţă cu obiectivele planificate.

Principalele sarcini ale consilierului:

–  realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale tinerilor;
–  menţine legatură cu şcolile şi cu locurile de muncă ale tinerilor;
–  sprijină tinerii în administrarea bugetului şi în alcătuirea decontului lunar;
–  consilierul este implicat în procesul de supraveghere şi asistare a tuturor tinerilor din proiect pe timpul unei ture (se lucrează în ture)
–  asistă şi consiliază tânărul în implementarea PIP (Planului individualizat de protecţie)pe toate direcţiile de acţiune (îngrijire, educaţie, timp liber, loc de muncă, stabilitate emoţională, deprinderi de viaţă)
– se asigură că toate drepturile copiilor sunt respectate atât în interiorul proiectului cât şi în exteriorul acestuia (organizaţia având o politică de TOLERANŢĂ ZERO faţă de abuzul asupra copiilor);comunică cu acurateţe şi regularitate coordonatorului centrului de zi observaţiile sale asupra comportamentului tinerilor beneficiari şi îl informează imediat cu privire la orice eveniment neaşteptat survenit sau dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz sau neglijare;
–  respectă procedurile de ordine de interioară stabilite la nivel de Asociaţie;
–  este preocupat de formarea profesională continuă.

Cerinţe:

Competenţe :

– studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei, asistenţei sociale, psihologiei (licenta);
– experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii / tineri este un plus;
– cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului;
– cunoştinte operare calculator;
– cunoaşterea limbii engleze;

Abilităţi:

– Empatie şi motivaţie de a lucra cu tinerii;
– Excelente abilităţi de comunicare;
– Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
– Abilitati practice de viaţă;

– Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
– Om de echipă orientat catre rezolvarea de probleme;
– Capacitate de analiză şi sinteză; planificare.

Oferta:

Acest post este pe durată determinată!

Organizaţia oferă   posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi tinerilor în  dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei precum şi formare profesională.

Aplicati acum!

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV şi o scrisoare de intenţie pe adresa de e-mail claudia.stefanescu@sos-satelecopiilor.ro sau pe fax la 021-668.00.72 până cel târziu la data de 22 ianuarie 2015.

Vă rugăm să precizaţi faptul că aplicaţi pentru postul “Consilier CT Bacău”.

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Salvaţi Copiii angajează Coordonator de Comunicare şi PR

Echipa Salvati Copiii lucreaza pentru imbunatatirea vietii copiilor, pentru aparararea si promovarea drepturilor acestora, asigurandu-se ca fiecare copil este protejat de orice forma de violenta, abuz sau exploatare.

Cautam un profesionist energic si entuziast si cu experienta, care sa se alature echipei noastre in calitate de coordonator de comunicare si PR.

Responsabilitati

– Dezvoltarea unei strategii de comunicare pe 3 ani si a unui plan anual care sa sprijine planul general al organizatiei.
– Sporirea nivelului de cunoastere a organizatiei Salvati Copiii in randul tuturor grupurilor tinta. (media, publicul larg, agentiile guvernamentale nationale si internationale, comunitatea business, donatorii actuali si viitori, parteneri nationali si internationali).
– Managementul brandului Save the Children in Romania. Coordonatorul de comunicare va raspunde de protejarea si promovarea brandului Salvati Copiii Romania, cat si de identitatea corporate a organizatiei.
– Coordonarea comunicarii, astfel incat aceasta sa se faca in timp real si eficace. Coordonatorul de comunicare va sustine munca directorului de programe si a directorul de strangere de fonduri prin activitati de advocacy in sprijinul campaniilor Salvati Copiii si de comunicare in vederea maximizarii eficacitatii initiativelor de strangere de fonduri ale organizatiei.
– Dezvoltarea comunicarii on line a organizatiei si sporirea aparitiilor pe site-urile de socializare.
– Coordonarea colaborarii cu agentiile specializate in comunicare.
– Gestionarea relatiilor cu presa, organizarea de conferinte de presa pe temele relevante pentru organizatie, comunicarea permanenta cu institutiile mass-media relevante pentru Salvati Copiii Romania;
– Gestionarea relatiilor de comunicare cu filialele Salvati Copiii si cu Save the Children International.

Candidatul ideal – competente si experienta

Abilitati strategice, dovedite prin :
o Capacitatea de a dezvolta, de a adapta si implementa planuri strategice;
o Foarte bune abilitati analitice si intelectuale;
o Intelegerea rolului comunicarii si al PR-ului in cadrul planului general al organizatiei;
o O buna cunoastere a mass-media din Romania.

Eficacitate, demonstrata prin:
o Succes dovedit in managementul brandurilor si campaniilor;
o Administrare website-uri profesionista;
o O foarte buna intelegere a rolului mijloacelor moderne de comunicare;
o Experienta in munca cu factorii de decizie in media, institutii din domeniu, s.a.;
o Foarte bune abilitati de redactare de materiale specifice.

Abilitati de management financiar si organizational:
o Abilitate demonstrata de gestionare a costurilor si, totodata, de crestere a performantei;
o Bune abilitati de management de proiect.

Abilitati de comunicare interpersonala:
o Capacitatea de a reprezenta organizatia in medii dintre cele mai diverse;
o Capacitatea de a comunica eficace, atat oral cat si in scris;
o O foarte buna stapanire a limbii romane, scris si verbal si o buna comunicare in limba engleza.

Ca si experienta anterioara, candidatii trebuie sa fi detinut o functie de coordonare intr-o agentie media/agentie de comunicare sau sa fi lucrat ca om de comunicare intr-o institutie/companie de succes. In activitatea lor, trebuie sa fi lucrat cu mijloacele de comunicare in masa traditionale, dar este esential sa fie familiarizati si cu mijloacele de comunicare moderne. Experienta minima este de 5 ani in domeniul comunicarii.

Va rugam sa trimiteti CV-ul dumneavoastra insotit de scrisoarea de intentie si portofoliu de proiecte de comunicare, la email rosc@salvaticopiii.ro sau fax 021/3124486 pana la data de 30 ianuarie 2015.

Sursa: www.salvaticopiii.ro

FDSC angajează Grants Officer pentru Fondul ONG

Fondul ONG in Romania urmareste dezvoltarea societatii civile si cresterea contributiei la justitia sociala, democratie si dezvoltare sustenabila. Programul va contribui la obiectivele generale ale granturilor Spatiului Economic European (SEE) si norvegiene 2009-2014 de a reduce disparitatile economice din SEE si de a intari relatiile bilaterale intre Romania si statele donatoare Norvegia, Islanda si Liechtenstein. Operatorul Fondului ONG in Romania este Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC), impreuna cu partenerii sai Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi.


Echipa FDSC isi cauta un coleg / o colega dornic(a) sa contribuie la implementarea celui mai mare fond dedicat finantarii sectorului neguvernamental din Romania.

Postul este full-time, iar activitatea se desfasoara la sediul FDSC (Bucuresti).

Profilul candidatului:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experienta de minim 5 ani de activitate intr-o organizatie neguvernamentala;
 • Experienta de minim 3 ani in managementul proiectelor cu finantare nerambursabila, intr-o organizatie neguvernamentala, precum si bune cunostinte cu privire la managementul proiectelor derulate de ONG-uri;
 • (preferabil) implicare anterioara in demersuri sau in monitorizare de proiecte ale ONG-urilor care vizeaza buna guvernare, cetatenia activa, respectarea drepturilor omului, anticoruptia, inclusiv in demersuri de advocacy si constituirea / functionarea coalitiilor si retelelor;
 • (preferabil) Experienta in evaluare si/sau monitorizare de proiecte;
 • Buna cunoastere a sectorului neguvernamental, in special in domeniile de finantare ale Fondului ONG;
 • Buna cunoastere a limbii romane si engleze, scris si vorbit;
 • Utilizarea computerului şi a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint.

Cautam un om responsabil, integru, bine organizat, atent la detalii, cu bune abilitati de comunicare si prezentare, capabil sa lucreze atat in echipa cat si individual.

Responsabilitati:

–    Asigura monitorizarea unui portofoliu de proiecte dintre cele aflate in implementare in cadrul Fondului ONG (parte a EEA Grants) in acord cu procedurile de monitorizare si raportare stabilite;
–    Intocmeste rapoarte catre finantatorii / donatorii / partenerii fundatiei;
–    Participa la alte activitati si proiecte din cadrul departamentului Programe de Finantare si/sau ale fundatiei.

Va rugam sa transmiteti pana la data 19 ianuarie 2015 inclusiv, la adresa de e-mail fondong[at]fdsc.ro, CV-ul insotit de o scrisoare de intentie in care va rugam sa descrieti motivatia si experienta relevanta pentru acest post (conform “Profilului candidatului”). In scrisoarea de intentie va rugam sa includeti datele de contact pentru 3 persoane care pot oferi recomandari, precum si asteptarile dvs. salariale de la acest post. Asiguram confidentialitatea aplicatiilor. In functie de constrangerile de timp, exista posibilitatea ca doar candidatii selectati sa fie contactati.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta la adresa de e-mail: adriana.popescu[at]fdsc.ro si numerele de telefon 021.310.01.77/81/82/83, 0749 088 886 (persoana de contact: Adriana Popescu – Team Leader Fondul ONG).

Sursa: www.fondong.fdsc.ro

Ateneul Tătăraşi caută colaborator referent cultural

Ateneul Tatarasi – Iasi cauta colaborator referent cultural pe o perioada determinata

Cerinte:

–          studii superioare de specialitate (teatru, litere, filosofie),
–          experienta in domeniul cultural- artistic,
–          abilitati foarte bune de comunicare,


–          interes pentru teatru si arta,
–          cunoasterea si utilizarea programelor: office, photoshop, power point;
–          disponibilitate pentru program flexibil,
–          aspect fizic placut.

Atributiile postului:

– documentarea in vederea sprijinirii si orientarii repertoriului teatral al institutiei;
– completarea si evidenta la zi a fiselor de creatie ale artistilor de la toate sectiile;
– initierea si coordonarea de evenimente culturale;
– elaborarea repertoriul si programarea spectacolelor si evenimentelor;
– deschiderea de noi perspective in vederea inţelegerii şi interpretarilor valorilor clasice, moderne şi contemporane, romaneşti şi universale;
– vizionarea tuturor spectacolelor de teatru;
– este prezent la avanpremierele stagiunii şi ofera sugestii, discuta şi analizeaza in prezenţa realizatorilor, spectacolele realizate in premiera;
– analizarea spectacolelor desfaşurate in perioada anterioara şi cele programate in etapa urmatoare, propunand masuri corespunzatoare de imbunataţire a activitaţii;
– face propuneri concrete in privinţa montarii unor texte teatrale;
– realizarea contractelor de colaborare, actelor aditionale si se preocupa de semnarea lor, etc.

CV-ul, scrisoarea de intentie si scrisoarea de recomandare pot fi depuse la secretariatul institutiei de luni pana vineri intre orele 9.00-16.00 in perioada 7 – 14 ianuarie 2015.

Informatii la 0741 279 740/ 0751 127 741, disponibilitate in intervalul orar 9.00-16.00.

Sursa: www.primaria-iasi.ro

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor recrutează Lectori pentru cursuri de calificare în domeniul comercial

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (FDP) recruteaza Lector pentru formarea teoretica aferenta calificarilor de Lucrator in Comert (durata cursului este de 120 ore) si Comerciant vanzator marfuri nealimentare (durata cursului este de 240 ore) pentru sediul din Bucuresti.


Activitatea se desfasoara in cadrul unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Cursurile vor avea loc in perioada ianuarie-iulie 2015.

Cerinte:

• Studii superioare
• Certificat ANC/CNFPA ca Formator
• Experienta in domeniul comercial sau training in domeniul comercial
• Abilitati excelente de comunicare
• Atentie la detalii, capacitate de organizare
• Atitudine pozitiva fata de munca

Constituie avantaj:

• Experiență în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU
• Permis conducere

Atributii:

• Asigura instruirea participantilor la formare in vederea dobandirii cunostintelor, abilitatilor, atitudinii si comportamentelor necesare in activitatea lor curenta;
• Monitorizeaza prezenta cursantilor si se implica activ in mentinerea acesteia;
• Participa la intalniri cu expertul formare in vederea optimizarii cursului;
• Participa la realizarea rapoartelor tehnice în ceea ce priveşte activitatea de formare;
• Evalueaza calitatea programelor;
• Identifica nevoile participantilor specifice formarii;
• Elaboreaza materialele de training, studiile de caz, role-play etc.;
• Sustine efectiv programe de training, in acord cu necesitatile si obiectivele stabilite;
• Ofera feedback / realizeaza evaluarea cursantilor si intocmeste rapoarte de activitate;
• Elaboreaza propuneri pentru alte nevoi identificate in timpul trainingului si face propuneri de dezvoltare.

Oferta:

• Contract individual de munca pe perioada determinata.
Persoanele interesate sunt rugate sa depună un CV in format Europass si o scrisoare de intentie la adresa bucuresti@fdpsr.ro pana la data de 16.01.2015.

Sursa: www.fdpsr.ro

Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– 1 post de auditor I (studii economice) cu o vechime de minim 6 ani si 6 luni in specialitate;
– 1 post de economist IA cu o vechime de minim 6 ani si 6 luni in specialitate, pentru Serviciul Financiar Contabilitate; Citește mai mult