Fundaţia Sf. Dimitrie angajează educator/pedagog social

Fundatia Sf. Dimitrie, cu sediul in Str. Agricultori nr. 62, sector 2, Bucuresti, angajeaza educator/pedagog social full-time in cadrul Centrului pentru Educatie si Sprijin Comunitar.

Fundaţia are o vechime de 17 ani in oferirea de servicii de asistenta sociala familiilor şi copiilor cu risc de abandon şcolar şi familial.  


ABILITATI SI COMPETENTE

– abilitati de comunicare (orala si scrisa);

– abilitati in lucrul cu copiii;

– capacitate de analiza si sinteza, flexibilitate si creativitate in gandire;

– capacitate de lucru in echipa;

– abilitati de organizare a activitatilor educative si recreative cu copiii;

CERINTE

– studii superioare in domeniul socio-uman;

– experienta in activitati cu copiii , minim 2 ani;

– cunostinte PC (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);

– constituie avantaj cunoasterea limbii engleze/franceze

RESPONSABILITATI

– organizarea şi desfasurarea activitatilor de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta pentru copiii aflati in Centru;

– realizarea de activitati de suport scolar si recreative, atat in Centru, cat si in afara acestuia;

– mentinerea relatiei cu scoala pentru copiii din Centru si monitorizarea activitatii scolare;

– intocmirea planurilor de interventie si a rapoartelor de activitate; 

Cei interesati pot trimite CV-ul prin e-mail: roxanagogiu@gmail.com sau prin fax nr. 031.425.08.09, in atentia d-nei Roxana Gogiu, pana la data de 10 iunie 2015. 

Numai persoanele care corespund criteriilor de selectie vor fi invitate la interviu.

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor angajează Expert mediere, Bucureşti

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, organizatie activa de 19 ani, prezenta la nivelul a 4 regiuni din Romania, ofera oportunitati socio-educative si de integrare profesionala persoanelor aflate in situatie de risc social, in special copiilor, tinerilor, persoanelor vulnerabile si/sau aflate in cautarea unui loc de munca.


Organizatia selecteaza pentru sediul sau din Bucuresti un expert mediere, in cadrul proiectului „Califica-te pentru o sansa reala pe piata muncii!” ID 130409.

Atributii:

1. Identifica agentii economici potentiali angajatori si mentine legatura cu acestia in vederea medierii beneficiarilor;
2. Planifica si implementeaza activitatile de mediere, pe baza informatiilor puse la dispozitie de consilierii profesionali;
3. Organizeaza şi gestioneaza instrumentele necesare in derularea activitatilor de mediere;
4. Implementeaza planurile de actiune in vederea plasarii in munca a beneficiarilor;
5. Organizeaza si sustine sesiuni de jobclub in colaborare cu consilierii profesionali;
6. Monitorizeaza integrarea la locul de munca pentru persoanele angajate;
7. Programeaza si coordoneaza activitatile de mediere in termeni de management si activare a resurselor implicate a rolurilor aferente si in cadrul termenelor fixate;
8. Realizeaza raportarea activitatilor conform procedurilor existente la nivelul organizatiei

Expertul va fi angajat full-time, contract de munca pana la 30.09.2015, cu perioada de proba de 30 zile.

CANDIDATUL IDEAL:

• Absolvent de studii superioare;
• Foarte bune abilităţi de comunicare, organizare şi lucru în echipă;
• Abilităţi de utilizare a echipamentelor;
• Experienta in servicii de mediere.
• Experienta POSDRU prezinta un avantaj.

Alte cerinte specifice:

• Rezistență la stres, capacitate de a lucra cu termene scurte;
• Respectarea regulamentului intern al organizaţiei;
• Capacitate de relaţionare optimă cu membrii echipei şi partenerii;
• Asumarea sarcinilor primite;
• Respectarea scadenţelor pentru sarcinile asumate;
• Flexibilitate și atitudine pozitivă faţă de schimbare;
• Atitudine pozitivă faţă de muncă;

Asteptam cu interes CV-ul dvs. pe adresa ania.nedelcu@fdpsr.ro pana vineri 29.05.2015.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent social

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs a două posturi de asistent social în cadrul Proiectului Servicii de Îngrijire la Domiciliu în localitățile Iugani și Hălăucești, jud Iași (cu norma de 8 ore, pentru o perioadă de 12 luni – începând cu luna iunie 2015).


Cerinţe:

– Studii superioare – Asistenţă Socială;
– Abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– Capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;
– Valori creștine;
– Permis de conducere cat. B

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass;
– Copie după cartea de identitate;
– Copie după actele de studii;
– Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate);
-Recomandare în plic închis din partea preotului paroh din comunitatea din care aparţine.

Pentru înscriere, vă rugăm să sunaţi la tel: 0752/557950 – persoană de contact: Ianuș Adriana Mihaela, coordonator executiv Serviciul de Îngrijiri la Domiciliu Caritas Iași.

Data limită de înscriere este joi, 28 mai 2015.

Interviul va avea loc vineri, 29 mai 2015, începând cu ora 10.30 la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăucești și la ora 14.00 la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani.

Sursa: www.caritas-iasi.ro

MECȘ selectează 8 experți cercetări comparative!

Începând cu data de 07 aprilie 2014, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu sediul în strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, 010168, București, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/153/1.1/S/142342 SMIS 52837 „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”.


Proiectul „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” are ca obiectiv general „Îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național și creșterea calității în sistemul de învățământ prin elaborarea și implementarea cursului opțional de tip Curriculum la decizia scolii (CDS) Istoria recentă a României, dedicat ariei curriculare Om și societate, și a utilizării resurselor digitale din pachetul educațional, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).”

În vederea derulării activității 4.4 Consolidarea comunitatii de bune practici anunțăm că în perioada 20 mai – 8 iunie 2015, MECȘ organizează selecție, prin concurs de dosare, pentru 8 experți cercetări comparative. Aceștia vor studia aspecte ale istoriei recente – atât în România, cât și în țările din Europa. Pentru aceasta, delimităm următoarele zone istorico-geografice, de interes pentru Istoria Recentă:

1. Federația Rusă și spațiul ex-sovietic, inclusiv țările baltice;
2. Țările din fostul bloc central și est-european (Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria);
3. Uniunea Europeană – spațiul germanic (Austria, Germania, țările nordice)
4. Uniunea Europeană – Franța, Benelux, Marea Britanie
5. Uniunea Europeană – spațiul mediteranean: Portugalia, Spania, Italia și Grecia
6. Zona Balcanilor – spațiul ex-iugoslav, Albania
7. Spațiul ex-european – Turcia
8. Spațiul ex-european – Israel

Acest studiu comparat al istoriei recente europene trebuie să cuprindă nu doar aspectele interne din perspectiva multidisciplinară – politică, economică, socială și culturală, cât și domeniul relațiilor internaționale din această perioadă. Cercetarea trebuie să conducă, în final, la realizarea unor studii în domeniul istoriei recente, care să ilustreze și să îmbogățească preocupările pentru această perioadă, dar care să fie și un material ajutător cadrelor didactice de specialitate pentru predarea la clasă.

Cei selectați vor avea ca sarcini:

– definirea obiectivelor, metodologiei, metodelor si mijloacelor pentru schimbul de bune practici
– selecția echipei de profesori corespondenți (cadre didactice din zonele mai sus identificate);
– participare la vizite de studii în UE pentru schimb de bune practici
– elaborarea unui studiu ex-ante privind cercetarea Istoriei Recente, și a programelor de studiu din invățământul secundar european privind această perioadă;
– întocmirea raportului de evaluare a programului de schimb de bune practici;
– sprijinirea echipei de proiect în realizarea de contacte cu instituții (inclusiv de învățământ) și personal cu preocupări în domeniul Istoriei Recente.

Condiții:

– Studii superioare de lungă durată în domeniu (doctoratul în domeniu constituie un avantaj)
– Cadre didactice din învățământul preuniversitar, universitar/cercetător științific cu preocupări în studierea istoriei recente
– Studii publicate în acest domeniu
– Cunoașterea unei limbi de circulație internațională nivel C1 (CECRL)

Concursul se desfășoară astfel:

Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 29 mai 2015 (ora 14), la adresa de e-mail istoriarecenta142342@gmail.com prin transmiterea în format electronic a dosarului de înscriere care va conține următoarele documente – în format scanat PDF:
a. Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română semnat și datat pe fiecare pagină de către deponent. A se specifica în CV la rubrica „Loc de muncă vizat” – Expert studii comparative în cadrul proiectului „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”,
b. documentele suport (diplome, certificate, adeverințe care să certifice informațiile relevante pentru poziția de expert studii comparative, furnizate în CV, în acord cu sarcinile descrise mai sus și grila din Anexa 1 ) cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătura deponentului;
c. fotocopie a buletinului/cărții de identitate;
d. declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale semnată și datată (conform model Anexa 2);
e. declarație privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru organizate la sediul MECȘ sau altă locație cu reprezentanții echipei de implementare a proiectului (inclusiv în week-end) și la vizitele de studiu (în state europene) – model propriu;
f. Scrisoare de intenție pe baza căreia vor fi evaluate elementele calitative (model propriu).

Mai multe informatii pe www.edu.ro

Sursa: www.edu.ro

British Council Iaşi angajează Asistent Relaţii Clienţi, Mai 2015

British Council Iaşi recrutează o persoană care să se alăture echipei în calitate de Asistent Relaţii Clienţi.

Scopul acestei poziţii este de a oferi servicii de o calitate excelentă clienţilor interni şi externi, pentru a răspunde cerinţelor acestora şi a îndeplini obiectivele British Council.


Candidatul selectat va proiecta o imagine profesională a British Council şi Marii Britanii, oferind servicii integrate eficiente şi de calitate.

Detalii

Locație:              Iaşi
Salariu:              2550 RON brut/lună
Durată:               Doi ani (cu o perioadă de probă de trei luni)
Termen limită:     Duminică, 17 mai 2015

Descrierea rolului

Rolul presupune o interacţiune continuă cu clienţii, în diferite moduri: la telefon (în cadrul serviciului de Call Centre), faţă în faţă (la recepţie), prin e-mail şi înscrierea clienţilor la cursurile de limba engleză, examene, bibliotecă şi la alte servicii oferite de British Council.

Adesea, va trebui să găseşti soluţii rapide la cele mai provocatoare cerinţe ale clienţilor şi să rezolvi cu uşurinţă solicitările acestora. La fel de important este faptul că vei lucra într-o echipă profesionistă şi ne aşteptăm să poţi contribui la succesul ei, oferind sprijin colegilor tăi.

Abilităţi şi competenţe esenţiale:

– orientare spre domeniul relaţiilor cu clienţii;
– flexibilitate;
– lucru în echipă;
– abilităţi interpersonale;
– fluenţă în limbile engleză şi română;
– abilităţi de lucru cu calculatorul.

Fişa postului şi formularul de aplicaţie sunt disponibile pe www.britishcouncil.ro

Sursa: www.britishcouncil.ro

Premiul Lorenzo Natali, ediția 2015

Reportajele de azi ne pot schimba viitorul” este motto-ul sub care se desfășoară ediția din acest an a premiului Lorenzo Natali pentru jurnalism pe tema dezvoltării și eradicării sărăciei.

Termenul-limită pentru înscrierea în concurs a materialelor – publicate în presa online și scrisă, la radio, televizor și pe bloguri – este data de 31 august 2015.


Premiul le oferă reporterilor și jurnaliștilor o ocazie unică de a-și demonstra angajamentul cu privire la eradicarea sărăciei la nivel mondial și de a-i încuraja pe oameni să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale membrilor propriilor comunități. Toate materialele înscrise în concurs trebuie să fie publicate în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2015.

Pentru prima dată, concursul din acest an va fi deschis și jurnaliștilor amatori, inclusiv bloggerilor, pentru care va exista o categorie separată.

Premiul Lorenzo Natali va fi decernat câte unui jurnalist amator și unuia profesionist provenind din una dintre următoarele cinci regiuni: Europa, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și Caraibe, precum și Asia și Pacific. Fiecare dintre cei 10 câștigători va primi un trofeu și un premiu în valoare de 5.000 de euro. 

Materialele tuturor câștigătorilor vor fi evaluate de un juriu independent, în vederea decernării Marelui Premiu, și el în valoare de 5.000 de euro. Dezvăluirea numelui câștigătorilor și premierea lor vor avea loc în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles, în luna decembrie 2015.

Context

Instituit în 1992 de către Comisia Europeană, premiul se acordă în memoria lui Lorenzo Natali, fost comisar pentru dezvoltare și apărător ferm al libertății de expresie, democrației, drepturilor omului și dezvoltării. El reprezintă o oportunitate unică de a ilustra puterea marilor reportaje de a schimba lumea.

Sursa: www.ec.europa.eu

 

Direcţia de Asistenţă Comunitară laşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Sef serviciu la Serviciul de Beneficii de Asistenţă Socială

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere vacanta de şef serviciu la Serviciul de Beneficii de Asistenta Sociala.


Proba scrisa a concursului se va desfaşura in data de 08.06.2015, ora 10, la sediul Directiei de Asistenta Comunitara laşi, iar interviul va avea loc in data de 10.06.2015, ora 14, la acelaşi sediu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, partea a III a, la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C. laşi şi trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute de art. 43 din H.G. nr. 611/2008, modificata şi completata.

Conditiile specifice pentru ocuparea functiei şi bibliografia stabilita se vor afişa la sediul Directiei de Asistenta Comunitara şi pe site-ul institutiei www.dac-iasi.ro.

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ atat conditiile generale stipulate de art. 54 din Legea nr. 188/99, republicata şi modificata, cat şi pe cele specifice prevazute in art. 57 alin 6 şi 7, art. 58 alin. 2 litera b) respectiv sa fie/aiba:

a) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in specialitatea asistenta sociala;

b) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

c) studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul D.A.C. laşi şi la telefon 0232/206344- into 110.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Ministerul Muncii angajează Inspector, Compartimentul Managementul Informației – Direcția Organism Intermediar

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizează concurs pentru ocuparea unui post funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Managementul Informației, Direcția Organism Intermediar.


Concursul se desfăşoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti, astfel:

19 mai 2015 – proba scrisă, ora 10.00;
25 mai 2015 – interviul, ora 10.00

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

CONDIŢII SPECIFICE:

Studii de specialitate: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior – minimum 9 ani, în conformitate cu art. 57 alin. (5) lit.c) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Cunoștințe de operare/programare pe calculator ( necesitate și nivel): Operare PC, Microsoft Office (Word, Excel, Navigare Internet) – nivel mediu;
Limbi străine ( necesitate și nivel cunoștere): cunoașterea limbi engleze – nivel mediu
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

 Capacitatea de adaptare la complexitatea activității de evaluare;
 Cunoașterea cadrului legislativ intern și comunitar în domeniul ocupării și formării profesionale;
 Cunoașterea cadrului legislativ privind condițiile de finanțare a proiectelor propuse spre implementare;
 Capacitate de analiză, sinteză și interpretare a unui volum mare și diversificat de informații;
 Capacitatea de a lucra independent și în echipă;
 Responsabilitate, obiectivitate, imparțiabilitate, confidențialitate.

Cerinţe specifice:

 Cunoașterea procesului de utilizare a fondurilor nerambursabile, a metodelor și procedurilor utilizate în evaluarea administrativă, tehnică și financiară a proiectelor precum și a măsurilor de comunicare, informare și publicitate;
 Disponibilitate pentru călătorii, delegări în țară și în afara țării;
 Capacitate de comunicare eficientă;
 Atitudinea pro-activă în raport cu atribuțiile postului

În vederea participării la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante candidaţii depun dosarul de concurs la sediul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în zilele de luni – joi în intervalul orar 8:30 – 16:00 și vineri în intervalul orar 8:30- 13:30, în termen de maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a III-a din data de 06.05.2015, la avizierul și pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Mai multe informatii pe www.mmuncii.ro

Sursa: www.mmuncii.ro

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează asistent social, Bacău

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează asistent social pentru Programul SOS Satul Copiilor Bacău, SOS Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Copii şi Părinţi Bacău

Descrierea postului:

Asistentul social oferă servicii primare de asistenţă socială copiilor, familiilor beneficiare şi tinerilor care au domiciliul în comunele Blăgeşti, Racova, Gîrleni, Hemeiuş, Letea Veche, Săuceşti, în vederea prevenirii separării copiilor de familie şi depăşirii unor situaţii de dificultate identificate.


Principalele sarcini:

Realizează evaluarea socio-economică a familiei şi/sau tânărului/tinerei (ancheta socială);
Identifică nevoile reale ale familiei şi/sau tânărului/tinerei; propune servicii de intervenţie pentru copil şi familie; identifică resursele personale ale familiei şi resursele comunitare.
Consiliază familia beneficiară în scopul menţinerii unităţii şi funcţionalităţii acesteia; consiliază şi susţine copilul şi familia în vederea prevenirii neşcolarizării copiilor şi/sau prevenirii abandonului şcolar; consiliază tânărul/tânăra în vederea accesării serviciilor sociale la care are dreptul.
Întocmeşte planul personalizat de consiliere pentru fiecare membru al familiei asistate şi monitorizează lunar progresul copiilor şi familiilor beneficiare;
Realizează şi implementează programul de activităţi şi întâlniri de grup pentru copii şi părinţi;
Întocmeşte planul individualizat pentru tineri, împreună cu echipa şi asigură implementarea, monitorizarea, evaluarea acestuia.
Se întâlneşte, periodic, cu ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare şi interinstituţionale.
Face propuneri de închidere sau transfer al cazului.
Asigură monitorizare postservicii pe o perioadă de 3 luni

Cerinţe:

Licenţiat în asistenţă socială
Cel puţin un an de experienţă relevantă în lucrul cu copii, tineri şi/sau familii vulnerabile
Empatie, simţ de răspundere
Atitudine pozitiva şi orientare către rezolvarea de probleme
Bucurie de a lucra cu şi pentru copii şi familii în dificultate
Bună cunoaştere a drepturilor copilului si familiei; conştientizarea şi înţelegerea problemelor de dezvoltare socială, inclusiv probleme legate de educaţie pentru sănătate, HIV/SIDA
Abilităţi dezvoltate de comunicare şi de lucru în reţea
Permis de conducere categoria B (mobilitate)
Cunoştinţe operare PC (MS Office)
Limba engleză

Oferta:

Postul este pe durată determinată!
Organizaţia oferă posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor în dificultate, compensată de un salariu adecvat postului şi profilului caritabil al organizaţiei precum şi de formare profesională. Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail claudia.stefanescu@sos-satelecopiilor.ro până cel târziu în data de 18 mai 2015.

Numai aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!

Descrierea organizaţiei:

Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc. SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

APTJOB lansează un nou concurs! Câștigă o tabletă cu CV-ul tău!

Ești cu ochii în patru după cele mai bune locuri de muncă? Știi deja ce job ți se potrivește și aplici de zor la anunțurile care te atrag? Dacă citești acest articol, este foarte probabil să ai studii sau experiență în domeniile: IT&C, BPO, Back Office, Financiar&Bancar, Vânzări,  Marketing&Publicitate.


Ei bine, află că acum poți câștiga o tabletă HP pentru toate aceste lucruri. Cum?

Intri pe www.aptjob.ro și îți încarci CV-ul actualizat. Dacă ai deja un cont, atunci un singur pas mai ai de făcut: finalizarea CV-ului.

Te poți înscrie astfel până pe 28 mai.

Vestea bună este că până la anunțarea câștigătorului, te poți alege cu un job. Filtrează joburile după preferințe și aplică la cele potrivite ție. Angajatorii vânează deja CV-uri.

Dacă tu ai deja un super job, anunță-ți prietenii de pe Facebook despre concurs! Îți vor fi recunoscători J

Întregul regulamentul îl poți consulta aici, pe pagina de concurs.