Concurs ocupare posturi vacante la D.G.A.S.P.C. Iaşi, 24 iunie 2015

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează la sediul din str. Vasile Lupu nr. 57A, concurs pentru ocuparea unor posturi cu contract individual de muncă vacante.


Dosarul de concurs va conține: cerere de înscriere, însoţită de CV, copie buletin, copie după capitolul din carnetul de muncă ce reflectă activitatea desfăşurată (adeverinţe vechime), adeverinţă de la medicul de familie, copii după actele de studii şi calificare şi cazier sau declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale și se depune la sediul DGASPC Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 57A, la Serviciul Resurse Umane, până pe data de 17.06.2015, ora 16.00.

Etapele stabilite pentru concurs :

– selecţia dosarelor – în data de 19.06.2015
– proba scrisa (proba practică pentru șofer) – în data de 24.06.2015, ora 10,00
– interviul – data de 30.06.2015, ora 10,00

Posturile vacante:

Nr.

crt.

Locaţie

Denumire post

Studii/

Condiţii

  Nr. posturi

Natura

Contractului

1. C.S.C.P.R.C.H.S. „Sf. Andrei” Iasi

supraveghetor noapte

medii

2

nedeterminată

educator

medii sau superioare

1

nedeterminată

2. C.S. „Veniamin Costache”  Iasi

asistent social

superioare

(specializarea asistenta sociala)

1

nedeterminată

3. Centrul de Formare Profesionala Iasi

psiholog

superioare

(specializarea psihologie)

1

nedeterminată

sociolog

superioare

(specializarea sociologie)

1

nedeterminată

6.

L.P. ”Galata” Iași

supraveghetor noapte

medii

1

nedeterminata

7.

C.S.T.R. “Galata” Iași

infirmier

generale

1

nedeterminată

8.

C.I.A. „Gulliver” Iași

infirmier

generale

1

nedeterminată

9.

C.P. „C.A.Rosetti” Iași

șofer

generale

(permis conducere categ. BE CE DE )

1

nedeterminată

10.

CSTR Budai

infirmier

generale

1

nedeterminată

11.

C.P. de Tip Familial Verșeni

muncitor necalificat

generale

1

nedeterminată

 

12.

C.S.S.C. Tg. Frumos

spălătoreasă

generale

1

nedeterminată

muncitor   întreținere

generale

(certificat calificare electrician)

1

nedeterminată

 

13.

 

CITO Popricani

psiholog

superioare

(specializarea

psihologie)

1

nedeterminată

asistent social

superioare

(specializarea asistenta sociala)

1

nedeterminată

 

 

 

14.

C.R.R.N. Hîrlău

muncitor calificat

generale

(certificat calificare zugrav)

1

nedeterminată

asistent social

superioare

(specializarea asistenta sociala)

1

nedeterminată

psiholog

superioare

(specializarea

psihologie)

1

nedeterminată

medic specialist psihiatru

superioare

(specializarea psihiatrie)

1

nedeterminată

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0332/407790.Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul DGASPC Iaşi şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.dasiasi.ro, secţiunea anunţuri.

Bibliografia pentru concurs este afisata pe www.dasiasi.ro

Sursa: www.dasiasi.ro

Centrul Diecezan Caritas Iaşi angajează asistent social, Hălăucești

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs pentru postul de asistent social în cadrul Proiectului Servicii de Îngrijire la Domiciliu în localitatea Hălăucești, jud Iași (cu norma de 8 ore, pentru o perioadă de 24 luni – începând cu luna iulie 2015).


Cerinţe:

– Studii superioare – Asistenţă Socială;
– Abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– Capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;
– Permis de conducere cat. B

Conţinutul dosarului (se va trimite iniţial pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)
– Curriculum Vitae în format Europass
– Copie după cartea de identitate;
– Copie după actele de studii
– Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate)

Pentru înscriere, vă rugăm să sunaţi la tel: 0752/557950 – persoană de contact: Ianuș Adriana Mihaela, coordonator executiv Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Caritas Iași.

Data limită de înscriere este miercuri, 17 iunie 2015.

Interviul va avea loc vineri, 19 iunie 2015, ora 11.00 la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăucești.

Mai multe detalii despre activitatea Centrului Diecezan Caritas Iaşi gasiti pe www.caritas-iasi.ro.

Capgemini angajează vorbitori de limba franceză!

Capgemini pune la dispoziție noi oportunități de dezvoltare a carierei în cadrul companiei. Compania oferă un salariu competitiv, posibilitatea de a lucra într-o echipă multinaţională şi de a-ţi dezvolta cariera în cadrul uneia dintre cele mai respectate companii IT din lume.

Astfel, studenții sau absolvenții cunoscători de limba franceză pot aplica pentru pozitia de Customer Service Advisor with French and English.


Pentru ocuparea acestui post cerintele sunt urmatoarele:

· Cunostinte foarte bune de limba engleza si franceza

· Cunostinte IT de baza

· Abilitati comunicare, atitudine profesionista.

De asemenea, compania pune la dispozitie si urmatoarele oportunitati de angajare:

  • Customer Service Advisor with English.
  • Customer Service Advisor with Italian & English;
  • Customer Service Advisor with German & English;
  • HR Internship
  • Front Desk Internship

Pentru a aplica, trimite CV-ul personal la recruitment.iasi.ro@capgemini.com.

Mai multe detalii puteți afla accesând pagina oficială de Facebook a companiei Capgemini.

Oportunitate de angajare: Expert/ Consultant Comunicare şi Relaţii Publice

Oportunitate de angajare: Expert/ Consultant Comunicare şi Relaţii Publice

Context:

REC România a fost printre primele birouri înfiinţate în Regiunea Europei de Sud-Est. Încă de la începuturile tranziţiei României către democraţie, schemele de grant, sprijinul oferit reţelelor profesionale şi programele de instruire gestionate de REC România au asigurat apariţia şi dezvoltarea unei comunităţi autentice, diverse şi active a ONG-urilor de mediu.


Încă din anul 2000, au fost stabilite parteneriate strategice cu unele ministere (de ex. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, reţeaua de Agenţii de Protecţie a Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) care au beneficiat de expertiza tot mai mare a REC România în domenii cum ar fi energiile curate, transport verde, managementul deşeurilor, participare publică. Mai mult, REC România este activă şi la nivel internaţional, furnizând expertiză în cadrul unor proiecte la nivel internaţional şi al Uniunii Europene.

Profilul REC România a fost promovat în rândul persoanelor interesate prin intermediul asistenţei tehnice furnizate autorităţilor locale sub formă de Planuri de Acţiune pentru Mediu, sprijin în realizarea campaniilor de conştientizare, etc. În acelaşi timp, acest lucru a permis REC România să înţeleagă mai bine provocările şi nevoile provenite din implementarea diverselor Directive UE şi acorduri multilaterale.

Obiectivul oportunităţii de angajare:

REC Romania doreşte să creeze o listă de posibili candidaţi pentru furnizarea temporară de servicii de expertiză/ consultanţă în domeniul de aplicare al activităţilor sale planificate pentru a doua jumătate a anului 2015 si nu numai, în domeniul:

Comunicare & Relaţii Publice

Calificări şi competenţe:

o Studii universitare atestate de o diplomă de licenţă sau studii postuniversitare în domeniul: comunicare/ relaţii publice sau similar;
o Stăpânirea la nivel avansat a limbii engleze.
o Minim 3 ani de experienţă profesională în domeniul comunicării şi relaţiilor publice;
o Experienţă în cadrul a cel puţin un proiect de realizare a unei campanii de conştientizare/ informare în domeniul protecţiei mediului.

Procesul de aplicare:

Candidaţii vor trebui să trimită un CV şi Scrisoare de Intenţie care să detalieze motivele pentru care aplică şi să explice de ce sunt potriviţi pentru această poziţie, cât şi disponibilitatea acestora în perioada următoare.

Documentele trebuie trimise pe adresa: info.romania@rec.org

Data limită pentru primirea aplicaţiilor este 12.06.2015

Fundaţia Sf. Dimitrie angajează educator/pedagog social

Fundatia Sf. Dimitrie, cu sediul in Str. Agricultori nr. 62, sector 2, Bucuresti, angajeaza educator/pedagog social full-time in cadrul Centrului pentru Educatie si Sprijin Comunitar.

Fundaţia are o vechime de 17 ani in oferirea de servicii de asistenta sociala familiilor şi copiilor cu risc de abandon şcolar şi familial.  


ABILITATI SI COMPETENTE

– abilitati de comunicare (orala si scrisa);

– abilitati in lucrul cu copiii;

– capacitate de analiza si sinteza, flexibilitate si creativitate in gandire;

– capacitate de lucru in echipa;

– abilitati de organizare a activitatilor educative si recreative cu copiii;

CERINTE

– studii superioare in domeniul socio-uman;

– experienta in activitati cu copiii , minim 2 ani;

– cunostinte PC (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);

– constituie avantaj cunoasterea limbii engleze/franceze

RESPONSABILITATI

– organizarea şi desfasurarea activitatilor de dezvoltare a abilitatilor de viata independenta pentru copiii aflati in Centru;

– realizarea de activitati de suport scolar si recreative, atat in Centru, cat si in afara acestuia;

– mentinerea relatiei cu scoala pentru copiii din Centru si monitorizarea activitatii scolare;

– intocmirea planurilor de interventie si a rapoartelor de activitate; 

Cei interesati pot trimite CV-ul prin e-mail: roxanagogiu@gmail.com sau prin fax nr. 031.425.08.09, in atentia d-nei Roxana Gogiu, pana la data de 10 iunie 2015. 

Numai persoanele care corespund criteriilor de selectie vor fi invitate la interviu.

Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor angajează Expert mediere, Bucureşti

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, organizatie activa de 19 ani, prezenta la nivelul a 4 regiuni din Romania, ofera oportunitati socio-educative si de integrare profesionala persoanelor aflate in situatie de risc social, in special copiilor, tinerilor, persoanelor vulnerabile si/sau aflate in cautarea unui loc de munca.


Organizatia selecteaza pentru sediul sau din Bucuresti un expert mediere, in cadrul proiectului „Califica-te pentru o sansa reala pe piata muncii!” ID 130409.

Atributii:

1. Identifica agentii economici potentiali angajatori si mentine legatura cu acestia in vederea medierii beneficiarilor;
2. Planifica si implementeaza activitatile de mediere, pe baza informatiilor puse la dispozitie de consilierii profesionali;
3. Organizeaza şi gestioneaza instrumentele necesare in derularea activitatilor de mediere;
4. Implementeaza planurile de actiune in vederea plasarii in munca a beneficiarilor;
5. Organizeaza si sustine sesiuni de jobclub in colaborare cu consilierii profesionali;
6. Monitorizeaza integrarea la locul de munca pentru persoanele angajate;
7. Programeaza si coordoneaza activitatile de mediere in termeni de management si activare a resurselor implicate a rolurilor aferente si in cadrul termenelor fixate;
8. Realizeaza raportarea activitatilor conform procedurilor existente la nivelul organizatiei

Expertul va fi angajat full-time, contract de munca pana la 30.09.2015, cu perioada de proba de 30 zile.

CANDIDATUL IDEAL:

• Absolvent de studii superioare;
• Foarte bune abilităţi de comunicare, organizare şi lucru în echipă;
• Abilităţi de utilizare a echipamentelor;
• Experienta in servicii de mediere.
• Experienta POSDRU prezinta un avantaj.

Alte cerinte specifice:

• Rezistență la stres, capacitate de a lucra cu termene scurte;
• Respectarea regulamentului intern al organizaţiei;
• Capacitate de relaţionare optimă cu membrii echipei şi partenerii;
• Asumarea sarcinilor primite;
• Respectarea scadenţelor pentru sarcinile asumate;
• Flexibilitate și atitudine pozitivă faţă de schimbare;
• Atitudine pozitivă faţă de muncă;

Asteptam cu interes CV-ul dvs. pe adresa ania.nedelcu@fdpsr.ro pana vineri 29.05.2015.

Centrul Diecezan Caritas Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de asistent social

Centrul Diecezan Caritas Iaşi, anunţă scoaterea la concurs a două posturi de asistent social în cadrul Proiectului Servicii de Îngrijire la Domiciliu în localitățile Iugani și Hălăucești, jud Iași (cu norma de 8 ore, pentru o perioadă de 12 luni – începând cu luna iunie 2015).


Cerinţe:

– Studii superioare – Asistenţă Socială;
– Abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– Capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;
– Valori creștine;
– Permis de conducere cat. B

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass;
– Copie după cartea de identitate;
– Copie după actele de studii;
– Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate);
-Recomandare în plic închis din partea preotului paroh din comunitatea din care aparţine.

Pentru înscriere, vă rugăm să sunaţi la tel: 0752/557950 – persoană de contact: Ianuș Adriana Mihaela, coordonator executiv Serviciul de Îngrijiri la Domiciliu Caritas Iași.

Data limită de înscriere este joi, 28 mai 2015.

Interviul va avea loc vineri, 29 mai 2015, începând cu ora 10.30 la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Hălăucești și la ora 14.00 la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Iugani.

Sursa: www.caritas-iasi.ro

MECȘ selectează 8 experți cercetări comparative!

Începând cu data de 07 aprilie 2014, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu sediul în strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, 010168, București, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru implementarea proiectului POSDRU/153/1.1/S/142342 SMIS 52837 „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”.


Proiectul „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României” are ca obiectiv general „Îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național și creșterea calității în sistemul de învățământ prin elaborarea și implementarea cursului opțional de tip Curriculum la decizia scolii (CDS) Istoria recentă a României, dedicat ariei curriculare Om și societate, și a utilizării resurselor digitale din pachetul educațional, destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).”

În vederea derulării activității 4.4 Consolidarea comunitatii de bune practici anunțăm că în perioada 20 mai – 8 iunie 2015, MECȘ organizează selecție, prin concurs de dosare, pentru 8 experți cercetări comparative. Aceștia vor studia aspecte ale istoriei recente – atât în România, cât și în țările din Europa. Pentru aceasta, delimităm următoarele zone istorico-geografice, de interes pentru Istoria Recentă:

1. Federația Rusă și spațiul ex-sovietic, inclusiv țările baltice;
2. Țările din fostul bloc central și est-european (Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Bulgaria);
3. Uniunea Europeană – spațiul germanic (Austria, Germania, țările nordice)
4. Uniunea Europeană – Franța, Benelux, Marea Britanie
5. Uniunea Europeană – spațiul mediteranean: Portugalia, Spania, Italia și Grecia
6. Zona Balcanilor – spațiul ex-iugoslav, Albania
7. Spațiul ex-european – Turcia
8. Spațiul ex-european – Israel

Acest studiu comparat al istoriei recente europene trebuie să cuprindă nu doar aspectele interne din perspectiva multidisciplinară – politică, economică, socială și culturală, cât și domeniul relațiilor internaționale din această perioadă. Cercetarea trebuie să conducă, în final, la realizarea unor studii în domeniul istoriei recente, care să ilustreze și să îmbogățească preocupările pentru această perioadă, dar care să fie și un material ajutător cadrelor didactice de specialitate pentru predarea la clasă.

Cei selectați vor avea ca sarcini:

– definirea obiectivelor, metodologiei, metodelor si mijloacelor pentru schimbul de bune practici
– selecția echipei de profesori corespondenți (cadre didactice din zonele mai sus identificate);
– participare la vizite de studii în UE pentru schimb de bune practici
– elaborarea unui studiu ex-ante privind cercetarea Istoriei Recente, și a programelor de studiu din invățământul secundar european privind această perioadă;
– întocmirea raportului de evaluare a programului de schimb de bune practici;
– sprijinirea echipei de proiect în realizarea de contacte cu instituții (inclusiv de învățământ) și personal cu preocupări în domeniul Istoriei Recente.

Condiții:

– Studii superioare de lungă durată în domeniu (doctoratul în domeniu constituie un avantaj)
– Cadre didactice din învățământul preuniversitar, universitar/cercetător științific cu preocupări în studierea istoriei recente
– Studii publicate în acest domeniu
– Cunoașterea unei limbi de circulație internațională nivel C1 (CECRL)

Concursul se desfășoară astfel:

Persoanele interesate se pot înscrie până la data de 29 mai 2015 (ora 14), la adresa de e-mail istoriarecenta142342@gmail.com prin transmiterea în format electronic a dosarului de înscriere care va conține următoarele documente – în format scanat PDF:
a. Curriculum Vitae, în format Europass, în limba română semnat și datat pe fiecare pagină de către deponent. A se specifica în CV la rubrica „Loc de muncă vizat” – Expert studii comparative în cadrul proiectului „Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru cursul opțional de Istorie recentă a României”,
b. documentele suport (diplome, certificate, adeverințe care să certifice informațiile relevante pentru poziția de expert studii comparative, furnizate în CV, în acord cu sarcinile descrise mai sus și grila din Anexa 1 ) cu mențiunea „conform cu originalul” și semnătura deponentului;
c. fotocopie a buletinului/cărții de identitate;
d. declarație de consimțământ privind folosirea datelor personale semnată și datată (conform model Anexa 2);
e. declarație privind disponibilitatea de a participa la întâlnirile de lucru organizate la sediul MECȘ sau altă locație cu reprezentanții echipei de implementare a proiectului (inclusiv în week-end) și la vizitele de studiu (în state europene) – model propriu;
f. Scrisoare de intenție pe baza căreia vor fi evaluate elementele calitative (model propriu).

Mai multe informatii pe www.edu.ro

Sursa: www.edu.ro

British Council Iaşi angajează Asistent Relaţii Clienţi, Mai 2015

British Council Iaşi recrutează o persoană care să se alăture echipei în calitate de Asistent Relaţii Clienţi.

Scopul acestei poziţii este de a oferi servicii de o calitate excelentă clienţilor interni şi externi, pentru a răspunde cerinţelor acestora şi a îndeplini obiectivele British Council.


Candidatul selectat va proiecta o imagine profesională a British Council şi Marii Britanii, oferind servicii integrate eficiente şi de calitate.

Detalii

Locație:              Iaşi
Salariu:              2550 RON brut/lună
Durată:               Doi ani (cu o perioadă de probă de trei luni)
Termen limită:     Duminică, 17 mai 2015

Descrierea rolului

Rolul presupune o interacţiune continuă cu clienţii, în diferite moduri: la telefon (în cadrul serviciului de Call Centre), faţă în faţă (la recepţie), prin e-mail şi înscrierea clienţilor la cursurile de limba engleză, examene, bibliotecă şi la alte servicii oferite de British Council.

Adesea, va trebui să găseşti soluţii rapide la cele mai provocatoare cerinţe ale clienţilor şi să rezolvi cu uşurinţă solicitările acestora. La fel de important este faptul că vei lucra într-o echipă profesionistă şi ne aşteptăm să poţi contribui la succesul ei, oferind sprijin colegilor tăi.

Abilităţi şi competenţe esenţiale:

– orientare spre domeniul relaţiilor cu clienţii;
– flexibilitate;
– lucru în echipă;
– abilităţi interpersonale;
– fluenţă în limbile engleză şi română;
– abilităţi de lucru cu calculatorul.

Fişa postului şi formularul de aplicaţie sunt disponibile pe www.britishcouncil.ro

Sursa: www.britishcouncil.ro

Premiul Lorenzo Natali, ediția 2015

Reportajele de azi ne pot schimba viitorul” este motto-ul sub care se desfășoară ediția din acest an a premiului Lorenzo Natali pentru jurnalism pe tema dezvoltării și eradicării sărăciei.

Termenul-limită pentru înscrierea în concurs a materialelor – publicate în presa online și scrisă, la radio, televizor și pe bloguri – este data de 31 august 2015.


Premiul le oferă reporterilor și jurnaliștilor o ocazie unică de a-și demonstra angajamentul cu privire la eradicarea sărăciei la nivel mondial și de a-i încuraja pe oameni să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață ale membrilor propriilor comunități. Toate materialele înscrise în concurs trebuie să fie publicate în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2015.

Pentru prima dată, concursul din acest an va fi deschis și jurnaliștilor amatori, inclusiv bloggerilor, pentru care va exista o categorie separată.

Premiul Lorenzo Natali va fi decernat câte unui jurnalist amator și unuia profesionist provenind din una dintre următoarele cinci regiuni: Europa, Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și Caraibe, precum și Asia și Pacific. Fiecare dintre cei 10 câștigători va primi un trofeu și un premiu în valoare de 5.000 de euro. 

Materialele tuturor câștigătorilor vor fi evaluate de un juriu independent, în vederea decernării Marelui Premiu, și el în valoare de 5.000 de euro. Dezvăluirea numelui câștigătorilor și premierea lor vor avea loc în cadrul unei ceremonii organizate la Bruxelles, în luna decembrie 2015.

Context

Instituit în 1992 de către Comisia Europeană, premiul se acordă în memoria lui Lorenzo Natali, fost comisar pentru dezvoltare și apărător ferm al libertății de expresie, democrației, drepturilor omului și dezvoltării. El reprezintă o oportunitate unică de a ilustra puterea marilor reportaje de a schimba lumea.

Sursa: www.ec.europa.eu