Direcţia de Asistenţă Comunitară laşi angajează psiholog la Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenţei în Familie

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul în laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza în data de 01 şi 05 octombrie 2015 concurs în vederea ocuparii unui post contractual vacant de :

– psiholog cu studii superioare la Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violentei in Familie.

Conditii specifice de participare la concurs:

studii superioare în specializarea psihologie absolvite cu diploma de licenta;

vechime în specialitate minim 2 ani.

Conditii de desfaşurare a concursului sunt :

proba scrisa în data de 01.10.2015 ora 10,00 ;

proba interviului  în data de 05.10.2015 ora 14,00.

Locul desfaşurarii concursului va fi la sediul institutiei.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Asistenta Comunitara laşi – Serviciul Resurse Umane, pana la data de 22.09.2015 ora 16:00  cu urmatoarele documente :

 1. a) cerere de inscriere la concurs;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
 4. d) copia carnetul de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca ;
 5. e) cazier judiciar;
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. g) curriculum vitae;

Copiile dupa actele sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

Relatiile suplimentare Ie puteti obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C.laşi la nr.de telefon 0232-206344 int.110.

Bibliografia este disponibila pe www.dac-iasi.ro.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante la Biroul Democraţie Participativă Locală

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante la Biroul Democraţie Participativă Locală, pentru care se solicită condiţii generale şi specifice de participare după cum urmează: 


– inspector de specialitate II – 1 post

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentă,

o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

– inspector de specialitate I – 1 post

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 4 ani.

– inspector de specialitate IA – 1 post

o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentă,

o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 17.09.2015.

Etapele concursului:

– selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maxim două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă – 25.09.2015, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11;

– interviul – se va susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11.

Informatii suplimentare in ANUNTUL INTEGRAL.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi din. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.11 – Serviciul Resurse Umane P.P.S, telefon 0232/267582.

Sursa: www.primaria-iasi.ro

Habitat for Humanity Romania angajează manager de proiect

Habitat for Humanity Romania angajează manager de proiect

Descrierea postului

Managerul de Proiect este responsabil pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unor proiecte Habitat for Humanity România, la nivel național. Persoana are un rol executiv în organizarea și consolidarea departamentului de programe, rol ce va ține cont de strategia și obiectivele Habitat for Humanity România.


Principalele responsabilitati:

DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA UNOR PROIECTE DE LOCUIRE
Coordonează proiecte care să favorizeze accesul oricărui om la o locuință decentă.
Identifică surse de finanțare pentru proiectele de locuire.
Monitorizează şi evaluează proiectele și activitățile specifice programului Habitat.
Promovează serviciile Habitat for Humanity România partenerilor externi în domeniile de locuire.
Dezvoltă parteneriate și soluții pentru sustenabilitatea proiectelor aflate în administrare.
Sugereaza managementului superior imbunatatiri ale procedurilor si politicilor aplicabile proiectelor de locuire;

DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE IMPLEMENTARE
Contribuie la dezvoltarea unui sistem de implementare efectivă a modelelor operaţionale, la nivel național.
Identifică diferenţele de implementare a proiectelor de locuire și colaborează cu toate departamentele implicate pentru a dezvolta acest sistem.

COORDONAREA PROIECTELOR
Colaborează cu partenerii de proiect la dezvoltarea sistemelor și proceselor, se asigură de reputația organizației și de riscurile asociate, investițiilor și parteneriatelor specific.
Dezvoltă și împărtășește experiențe cu alte organizații și instituții.
Coordonează și determină surse adecvate de finanţare pentru noi modele de locuire, în cadrul biroului național.

Competentele postului:
Educatie: Studii superioare
Experienţa: Cel puţin 3 ani experienţă în dezvoltare comunitară şi/sau management de proiecte

Aptitudini:
Engleza şi româna fluent
Cunoştinţe avansate de calculator (complet Microsoft Office)
Bune abilități organizaționale și în managementul proiectelor
Abilități excelente de convingere, interacțiune și negociere până la nivel de senior
Bune abilităţi de comunicare şi scriere
Sociabilitate și senzitivitate culturală, capacitatea de a lucra în echipă
Atenţie la detalii şi capacitate de analiză
Abilitatea de a lucra eficient și a respecta termenele prestabilite
Capacitatea de a atinge target-urile financiare

Altele:
Dorinţa de a susţine valorile creştine şi principiile Habitat for Humanity Romania
Posibilitatea de a călători pentru parteneriate, training și consiliere, în țară, cât și extern, 25% din timpul de lucru
Permis de conducere categoria B

CV-urile vor fi trimise până la 11 SEPTEMBRIE 2015, către Anemari Necsulescu, pe adresa de e-mail anemari.necsulescu@habitat.ro sau la adresa poștală, către “Habitat for Humanity România”, str. Naum Râmniceanu, nr. 45A, et. 1, ap. 3, București, sector 1.
Vor fi contactați doar candidații selectați.

Sursa: www.habitat.ro

Concurs în vederea ocupării postului vacant de director la Căminul de Bătrâni „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din laşi

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza in data de 28 şi 30 septembrie 2015 concurs in vederea ocuparii unui post contractual vacant de conducere de director la Caminul de Batrani „Sfintii Imparati, Constantin şi Elena” din laşi, str.Mihail Cornea nr.40 – 46, ordonator tertiar fata de Directia de Asistenta Comunitara laşi.


 

Conditii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei minim 3 ani;

Conditii de desfaşurare a concursului sunt :

 • proba scrisa in data de 28.09.2015 ora 10,00 ;
 • proba de interviu in data de 30.09.2015 ora 14,00.

Locul desfaşurarii concursului va fi la sediul institutiei.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Directiei de Asistenta Comunitara laşi – Serviciul Resurse Umane, pana la data de 17.09.2015 ora 16:00 cu urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;

d) cazier judiciar; .

e) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;

f) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

g) curriculum vitae.

Copiile dupa actele sus mentionate se prezinta insotite de documentele originale.

Relatiile suplimentare le puteti obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul D.A.C. laşi la numarul de telefon 0232-206344 int.110 sau de pe www.dac-iasi.ro.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Ministerul Muncii organizează concurs pentru ocuparea postului de Consilier pentru afaceri europene din cadrul Direcției Relații Externe – Serviciul Relații Intracomunitare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, temporar vacant, de consilier pentru afaceri europene din cadrul Direcției Relații Externe – Serviciul Relații Intracomunitare.


Concursul se desfășoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem.I.Dobrescu nr.2B, sector 1, Mun. București, astfel:

 în data de 21 septembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă
 în data de 25 septembrie 2015 – interviul.

Condiţiile specifice de ocupare a postului temporar vacant:

Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Vechime în specialitate: minim 6 luni;
 Perfecţionări (specializări): perfecționări/specializări postuniversitare;
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): M.S.Office – nivelmediu;
Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională limba engleză/franceza/spaniola/ alte limbi de circulație internațională;
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
– capacitate de analiză și sinteză;
– abilități de evaluare și interpretare a unui volum mare și diversificat de informații;
– cunoașterea evenimentelor internaționale în domeniu;
– capacitate de decizie, inițiativă în prezentarea de soluții noi;
– abilități de comunicare inter-umană și de negociere.

 Cerințe specifice:

– În baza aprobării conducerii instituției îndeplinește sarcinile încredințate, inclusiv prin efectuarea unor misiuni cu caracter temporar în țară sau în străinătate, participă la seminarii și programe de pregătire și perfecționare profesională.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului (4.09.2015), respectiv în perioada 04.09.2015 – 10.09.2015, după următorul program: de luni până joi între orele 08.30 – 16.30 şi vineri între orele 08.30 – 14.00.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Resurse Umane, camera 305.

Mai multe informatii in anuntul integral.

Sursa: www.mmuncii.ro

Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est, 04.09.2015

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 04.09.2015, orele 10.00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Expert, in cadrul Directiei Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor.


Conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre candidati sunt:

a. sa fie absolventi de studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta;
b. experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul managementul afacerilor / promovarea investitiilor / cooperare internationala / marketing teritorial;
c. foarte bune cunostinte de limba engleza;
d. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Office);
e. constituie avantaj experienta profesionala in domeniul implementarii proiectelor cu finantare europeana;
f. constituie avantaj participarea la cursuri/formari profesionale intr-unul din domeniile: managementul afacerilor, marketing, managementul proiectelor, fonduri europene.

Persoanele interesate vor depune la sediul Agentiei, pana la data de 03.09.2015, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala solicitata), cerere de inscriere la concurs, copii dupa actele de studii, respectiv alte cursuri/formari profesionale, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test de limba engleza, test privind cunostintele de operare pe calculator, test de cunostinte din bibliografia pentru concurs, interviu si analiza CV–ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei sau pe  www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa: www.adrnordest.ro

Ministerul Culturii organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier

Ministerul Culturii organizează în perioada 4 – 8 septembrie 2015, la sediul său din Bucureşti, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de consilier gradul IA la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții.


Condiții generale de participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în muncă/specialitate: 3 ani.

Actele necesare înscrierii la concurs:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată ministrului culturii;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se va desfăşura în două etape, astfel:
– proba scrisă va avea loc în data de 8 septembrie 2015, ora 1000;
– interviul va avea loc în data de 10 septembrie 2015, ora 1000.

Inscrierile la concurs se fac până la data de 31 august 2015, ora 17:00, la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (cam.419, etajul 4 al clădirii Aula din Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București).

Relații suplimentare se pot obține la sediul ministerului sau la telefon 021.224.28.19/021.224.41.46 (persoană de contact: doamna Geta Lepădatu, consilier la Direcția Generală Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane).

Mai multe informatii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.cultura.ro

Concurs pentru ocupare post de consilier gradul I la Ministerul Muncii, 14 septembrie 2015

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, vacant, de consilier gradul I (1 post) din cadrul Direcției Dialog Social – Compartimentul pentru Coordonarea, Monitorizarea și Metodologia Comisiilor de Dialog Social.


Concursul se desfășoară la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem I.Dobrescu nr.2-4, sector 1, Mun. București, astfel:
– în data de 14 septembrie 2015, ora 10,00, proba scrisă;
– în data de 17 septembrie 2015, interviul.

Condiţiile de participare:

Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Vechime în specialitate: minim 3 ani si 6 luni;
Perfecţionări (specializări): Cursuri Acreditate ANC: Formator, Manager de proiect, Comunicare;
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): M.S.Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint, Outlook) şi Internet Explorer – nivel mediu
Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): limba engleză – nivel mediu.
 Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză şi sinteză; adaptabilitate, abilităţi de comunicare, perseverenţă, receptivitate, diplomaţie; capacitate de a lucra sub presiunea timpului şi a altor factori de stres;.
 Cerinte specifice: disponibilitate pentru deplasari.

DOSARUL DE CONCURS:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului (24 august 2015), respectiv în perioada 24 august 2015 – 4 septembrie 2015, după următorul program: de luni până joi între orele 08.30 – 16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.30.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Resurse Umane, camera 305.

Bibliografia si detalii suplimentare sunt disponibile pe www.mmuncii.ro.

Sursa: www.mmuncii.ro

Concurs ocupare funcții contractuale (47 posturi) la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi

Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții contractuale vacante, după cum urmează:

Psiholog practicant (3 posturi);
Asistent medical PL (10 posturi);
Instructor de ergoterapie (5 posturi);
Registrator medical (6 posturi);
Şofer autosanitară II;
Infirmieră (16 – posturi);
Îngrijitoare (4 posturi);
Economist;
Referent.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Psiholog practicant:

studii superioare de lungă durată . absolvite cu diplomă de licenţă în specialitate:
certificat de liberă practică in psihologie clinică;
vechime în specialitatea studiilor minimum I (unu) an ca psiholog practicant autonom, într-o unitate sanitară de profil.

Asistent medical (PL):

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postlieeale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797- 1997;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni, într-o unitate sanitară de profil.

Instructor de ergoterapie:

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • vechime in specialitatea studiilor minimum 6 luni, într-o unitate sanitară de profil.

Registrator medical:

 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni într-o unitate sanitară de profil.

Șofer autosanitară II:

 • diplomă de bacalaureat;
 • permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoria B și C:
 • vechime ca şofer {conducător auto) minimum 3 ani.

Infirmieră:

 • certificat de absolvire/diplomă de absolvire şcoală generală;
 • curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale eu aprobarea Ministerului Sănătăţii + Direcţia generală resurse umane:
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti. Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România.

Îngrijitoare:

 • certificat de absolvire şcoală generală.

Economist:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime în specialitatea studii lor minimum 6 luni, într-o unitate sanitară de profil.

Referent:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • vechime in specialitatea studiilor minimum 6 luni, intr-o unitate sanitară de profil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 septembrie 2015, ora 09.00 – proba scrisă;
11 septembrie 2015, ora 09.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pol obţine la sediu sau la telefon: 0232/430.920, interior 160, 0232/224.687.

Mai multe informatii pe www.posturi.gov.ro

Sursa: www.posturi.gov.ro

MECȘ organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de expert la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene

Ministerul Educației și Cercetării Științifice anunță scoaterea la concurs a funcției contractuale de execuție vacante de expert gradul IA (1 post) la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene


Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa I a H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice pentru participare la concurs:

Expert gradul IA la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene – 1 post vacant

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– cunoașterea limbii engleze și a unei alte limbi de circulație internațională;

– experiență în domeniul relațiilor internaționale și/sau afacerilor europene de minim 3 ani;

– foarte bune cunoștințe operare PC.

Calendarul de desfăşurare al concursului: Înscrierile la concurs se fac la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, din str. Gral. Berthelot nr.28-30, sector 1 – București, până la data de 28.08.2015, ora 14:00.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante la Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

a) Selecția dosarelor: 01.09.2015

b) Proba scrisă: 14.09.2015, ora 10:00

c) Interviul: 17.09.2015, ora 12:00

Relații suplimentare se pot obține la Direcția Resurse Umane si Salarizare – cam.44, tel. 021 – 405 62 62 sau 021 – 405 56 26.

Mai multe informatii in anuntul integral

Sursa: www.edu.ro