Articole

1808ffcc7049e6e231f46dc7f553f163_large

Fundatia ICAR caută colaborator Psiholog, Galați

Fundatia ICAR cauta colaborator part time pentru a lucra in cadrul unui proiect care consta in acordarea de servicii medicale si psihologice pentru solicitantii de azil din Romania. Activitatile proiectului se vor desfasura in Galati, la Centrul de cazare si proceduri pentru solicitanti de azil.

Psiholog – 1 post

Principalele responsabilitati:

Evaluarea psihologica clinica a persoanelor din grupul tinta al proiectului;
Pregatirea si susținerea de ședinte de consiliere psihologica, individuala si de grup, pentru beneficiari;
Pregatirea si sustinerea de sedinte de orientare culturala;
Pregatirea si sustinerea de activitati educative si recreative;
Colaborarea strânsă cu ceilați membri ai echipei de proiect;
Elaborarea de fișe de urmărire și monitorizare pentru beneficiarii asistați;
Completarea altor documente necesare pentru justificarea activitatilor desfasurate;
Întocmirea de rapoarte specifice de activitate.

Cerinte:

studii superioare de specialitate (psihologie), formare profesionala in consiliere psihologica/ psihoterapie
experienta relevanta in specialitate
cunoasterea limbilor engleza si franceza cel putin la nivel conversational
competente interculturale/ disponibilitate de lucru cu persoane din medii culturale, etnii, religii diferite
Postul este pentru o durată de 24 de luni, iar norma de lucru este parțială (6 ore/ zi). Persoana selectată va beneficia de sesiuni de formare, supervizare și asistență de specialitate pe toata durata desfășurării activității.

Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV și scrisoare de intenție la adresa de e-mail icar@icarfoundation.ro (cu subiectul ”Psiholog Galati”) până la data de 10 iulie 2016.

Mai multe informatii:

Web: www.icarfoundation.ro

Sursa: www.icarfoundation.ro

JOB 1

Concurs ocupare funcții vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene

Înscrierea la concurs se face în perioada 17 iunie – 6 iulie 2016, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 18 iulie 2016, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene un subiect va fi în limba engleză;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– limba engleză – nivel avansat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință științe economice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;
– limba engleză – nivel avansat.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

Mai multe detalii pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

images 5

CREFOP recrutează consilieri vocaționali

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP) recrutează colaboratori pe poziția de consilieri vocaționali pentru a-și dezvolta rețeaua la nivel național. Precizăm că aceasta colaborare va fi project based.

Profilul candidaților:

 • Studii superioare în una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere

sau

 • Studii superioare in ştiinţe socioumane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie, drept şi curs de consilier vocațional;
 • Experiență de minim 3 ani in consiliere vocationala si mediere pe piata muncii

Principalele responsabilităţi ale Consilerului Vocațional vor fi:

 • Informare, consiliere si mediere în vederea integrării pe piața muncii ;
 • Dezvoltare de instrumente si metodologii pentru informare, consiliere si mediere;
 • Testare de instrumente pentru informare, consiliere si mediere;
 • Construirea relatiei beneficiar-angajator;
 • Consiliere post – angajare a beneficiarilor;

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoţită de CV la adresa de e-mail jobs@crefop.ro , până vineri, 08 iulie 2016 ora 12:00.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.crefop.ro

careers

Fundația Sf. Dimitrie angajează specialist PR & Fundraiser

Fundatia  Sf. Dimitrie angajeaza  specialist PR & Fundraiser, cu experientă  si  dorinta de  a se alătura echipei unui ONG.

Candidatii interesati vor depune pana la data de 5 iulie 2016 prin e-mail (centrusfdimitrie@gmail.com) urmatoarele documente:

 • CV (care sa conţină date despre experienţa de munca anterioara)
 • Scrisoare de intentie, care sa explice de ce credeti ca sunteti potrivit pentru acest job si care sa includa salariul minim si salariul optim pe care vi-l doriti de pe urma indeplinirii responsabilitatilor

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Cerinţe

 • Studii superioare in Științele Comunicării, Jurnalism sau Relații Publice
 • Experienţa de lucru în sectorul ONG
 • Utilizarea limbii  engleze, scris şi vorbit, la un nivel foarte bun;
 • Cunoaşterea unei a doua limbi străine ca franceza, germana, italiană prezintă un avantaj;
 • Excelente abilităţi în utilizarea Microsoft Office şi a Internet-ului;
 • Operare programe grafică (Photoshop, Corel) şi editare video la nivel începător – prezintă avantaj;
 • Orientat/ ă spre rezultate;
 • Foarte bun comunicator şi facilitator în reţea;
 • Capacitatea de a organiza şi coordona evenimente PR cu participare numeroasă;
 • Abilităţi de comunicare verbală şi în scris atât cu donatorii, jurnaliştii cât şi cu reprezentanţi oficiali;
 • Încredere în sine, carismă, capacitate de a convinge oamenii;
 • Abilitatea de a combina într-o manieră inovativă şi creativă metodele clasice de atragere de fonduri;
 • Flexibilitate, capacitate de a înţelege aşteptările fiecărui donator şi adaptarea mesajului la profilul fiecăruia;
 • Rezistenţă la stres şi respectarea termenelor limită;
 • Viziune şi capacitatea de a gândi strategic pe termen lung;
 • Abilitatea de a alterna munca de rutină cu activităţi dinamice şi creative.
 • Gândire analitică, aptitudini organizatorice, corectitudine, maturitate, stabilitate psihologică şi abilitate de a comunica;
 • Valori morale înalte.
 • Permis si experienta de conducere catergoria B  (avantaj)
 • Experienta în ONG-uri si voluntariatul sunt un avantaj

Responsabilităţi

 • Dezvoltarea strategiei de atragere de fonduri a fundatiei
 • Dezvoltarea strategiei de comunicare internă şi externă a fundatiei
 • Identificarea şi analiza intereselor donatorilor instituționali;
 • Selectarea celor mai eficiente mecanisme de atragere de fonduri care să răspundă obiectivelor fundatiei
 • Scrierea cererilor de finanţare conform standardelor solicitate de fiecare donator;
 • Iniţierea, menţinerea şi consolidarea relaţiei cu donatorii instituţionali şi individuali pentru fidelizarea acestora;
 • Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date cu donatorii, a istoricului donațiilor efectuate si a corespondenţei;
 • Organizarea şi coordonarea evenimentelor de strângere de fonduri;
 • Realizarea materialelor necesare în comunicarea cu donatorii şi potenţialii donatori: scrisori, prezentări, proiecte, rapoarte;
 • Dezvoltarea şi utilizarea instrumentelor online de atragere de fonduri;
 • Realizarea bugetului activităţilor şi evenimentelor de atragere de fonduri si monitorizarea veniturilor si cheltuielilor conform proiecţiei bugetare si a obiectivelor
 • Pregătirea materialelor de PR: broşuri de prezentare, afişe, etc.
 • Optimizarea şi actualizarea instrumentelor de promovare online a activităţii fundatiei
 • Mentinerea unei legături active cu jurnalistii, bloggerii, audienta online, comunitatea si  toti cei interesati de activitatea Fundatiei Sf. Dimitrie
 • stabilirea unei rețele de parteneri media, realizare bază de date, scriere comunicate de presă şi articole tematice, monitorizarea presei, rapoarte de presă post-evenimente;
 • Organizarea de evenimente precum conferinte de presă si asistentă în organizarea de evenimente cu scop de fundraising;
 • Monitorizarea si evaluarea permanentă a impactul activitătilor de comunicare;

Mai multe detalii depre activitatea fundatiei, pe www.fundatiasfantuldimitrie.ro.

images 5

Concurs de ocupare a 508 posturi de ofiţer şi agent în sistemul penitenciar

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofițeri și agenţi de penitenciare), Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 508 posturi vacante din unitățile subordonate, după cum urmează:
– 249 agent în sectorul operativ – pază, escortare, supraveghere (210 bărbaţi şi 39 femei);
– 16 agent administrativ (contabil – financiar);
– 20 agent administrativ (responsabil sector – logistică);
– 31 agent conducător auto;
– 19 agent tehnic fochist;
– 56 agent asistent medical;
– 10 ofiţer psiholog – reintegrare socială;
– 19 ofiţer asistent social;
– 24 ofiţer managementul situaţiilor de urgenţă;
– 6 ofiţer informaţii clasificate;
– 28 ofiţer sănătate – securitate în muncă şi protecţia mediului;
– 9 ofiţer secretariat;
– 11 ofiţer psiholog – resurse umane;
– 10 ofiţer profesor la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna;

Repartizarea posturilor pe specialități și unități penitenciare este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul anunţ.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Condiţii generale:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare);
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
j) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
k) nu au fost evaluate cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

Condiţiile (cerinţele) specifice posturilor, condiţiile de studii, probele de concurs, tematicile şi bibliografiile de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ, pentru fiecare specialitate de post în parte.

În termenul de înscriere, de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 11 iulie 2016, orele 15.00, inclusiv, zilele de 20. și 29 iunie fiind nelucrătoare, candidaţii depun dosarele de candidat complete (cu excepţia documentelor prevăzute la lit n) şi o) prevăzute la dosarul de candidat, care se depun în termen de 7 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică), la structura de resurse umane din cadrul unităţii la care sunt scoase posturile la concurs.

Mai multe informatii pe www.anp.gov.ro.

Sursa: www.anp.gov.ro

53_1

Concurs ocupare 10 posturi vacante la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu

Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu organizeaza concurs pentru ocuparea locurilor vacante:

1 post de asistent medical in specialitatea de radiologie-imagistica medicala
1 post infirmier
2 posturi de sofer ambulanta
1 post asistent medical de ambulanta
1 post economist 1A (cu experienta in achizitii publice)
1 post economist 1A (pentru control financiar preventive propriu)
3 posturi de registrator medical (din cate 1 post pe durata determinata)

Termen limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs 27.06.2016.

ANUNT INTEGRAL

Sursa: www.neuroiasi.ro

tEREUy1vSfuSu8LzTop3_IMG_2538

Primăria Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante: 

In cadrul Serviciului Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post


consilier clasa I grad profesional principal – 1 post

In cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:

consilier clasa I grad profesional asistent – 1 post.

Data limită de depunere a dosarelor este 01 .04.2015 la sediul Primariei Municipiului Iaşi .

Etapele concursului sunt: selec ţia dosarelor de înscriere , proba scris ă şi interviul.

Selecţia dosarelor va avea loc î n termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

Data probei scrise este 22.04.2015, ora 10. 

Condiţiile generale de participare la concurs : potrivit art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, p oate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime minimă de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent;

– vechime minimă de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional principal.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) formular de înscriere – pus la dispoziţie de instituţie;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (ce conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

NOTA: Copiile de pe actele necesare se vor prezenta însoţite de documentele originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau în copii legalizate.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane P.P.S., telefon 0232/267582, int.275 .

Bibliografia este disponibila pe www.primaria-iasi.ro

Sursa: www.primaria-iasi.ro

h

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de psiholog practicant din cadrul Biroului de Incluziune Socială

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de psiholog practicant din cadrul Biroului de Incluziune Socială.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    28 ianuarie 2015, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

–    09 februarie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
–    11 februarie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind conținutul dosarului de înscriere şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe www.dac-iasi.ro.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, Judeţul Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, telefon 0232/206.344, interior 110.

Sursa: www.dac-iasi.ro

h

Cantina de Ajutor Social Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent social studii superioare

Cantina de Ajutor Social Iasi cu sediul in localitatea Iasi, str. Sf Andrei, nr.70, judetul Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de:

Asistent social studii superioare, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.


Concursul se va desfasura astfel:

– Proba scrisa in data de 05.02.2015, ora 10,00,
– Proba interviu in data de 09.02.2015, ora 14,00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– studii superioare in specializarea asistenta sociala;
– vechime in specialitate minim 1 an;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 23.01.2015, ora 15,00 la sediul din Str. Sf.Andrei nr. 70.

Relatii suplimentare la sediul: Cantinei de Ajutor Social din Str. Sf. Andrei, nr. 70, persoana de contact: Corduneanu Dorina telefon: 0232/211038, fax; 0232/211038 E-mail: cas_iasi@yahoo.com.

Sursa: www.dac-iasi.ro

127228701114LZ6U

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a nouă posturi vacante de Consilieri

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:


 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Biroul Antifraudă;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Poliție Sanitară Veterinară a Animalelor;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Evidență Informatică și Control Administrativ;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – LSVSA – Compartimentul Sănătate Animală;    consilier, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Antifraudă;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal – LSVSA – Biroul Control Reziduuri și Contaminanți;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare Traces (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară.

–    consilieri, clasa I, gradul profesional superiori:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

–    consilieri, clasa I, gradul profesional principali:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza 12 februarie 2015, ora 10:00 proba scrisă.

Mai multe informatii in anuntul integral.

Bibliografia pentru concurs este disponibila pe www.ansv.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Iași, din Iași, Aleea M. Sadoveanu, nr. 10, telefon 0232/267.501.

Sursa: www.ansv.ro