Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru Biroul National de Coordonare.

Descrierea postului:
Expertul dezvoltare programe oferă suport în asigurarea implementarii standardelor de calitate privind dezvoltarea copiilor intr-un mediu familial/ de ingrijire de tip familial (lucrul cu familiile biologice, cu familiile SOS, alte alternative de ingrijire bazata pe familie si programe variate de interventie, precum acordarea de servicii directe esentiale).

Sarcini si responsabilitati:
Postul este încadrat în Departamentul Dezvoltare Programe și dacă veți face parte din echipa noastră, veți răspunde de gestionarea corecta, la timp si prin servicii de calitate, a urmatoarelor activitati:
Contribuie la planificarea anuala strategica si procesul de monitorizare in vederea obtinerii celor mai bune rezultate pe indicatorii stabiliti;
Contribuie la efectuarea analizelor privind respectarea drepturilor copilului in Romania si a studiilor de fezabilitate. Participa la dezvoltarea ideilor si propunerilor de proiect;
Coordoneaza procesul de realizare a evaluarilor externe/de impact a proiectelor ce se adreseaza copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc;
Coordoneaza implementarea si actualizarea bazei de date dezvoltate de SOS International pentru programele de intarirea a familiei (toate datele privind beneficiarii nostri sunt introduse in aceste baze de date);
Sprijina implementarea standardelor de calitate privind ingrijirea copiilor si tinerilor asa cum sunt definite in standardele nationale, politicile SOS (Manualul de intarirea familiei etc.);
Adapteaza cerintele internationale la reglementarile nationale in programele SOS Satul Copiilor;
Dezvolta si imbunatateste calitatea ingrijirii copiilor aflati in situatiei de risc la nivel national si desfasoara pentru aceasta misiuni de audit privind implementarea standardelor de calitate. Formuleaza o serie de recomandari care sa fie incluse intr-un plan local de actiune si urmareste punerea lui in aplicare;
Analizeaza posibilitatea reorganizarii serviciilor existente si a oportunitatii initierii de noi servicii si face propuneri in acest sens;
Acorda sprijin echipei locale de management in elaborarea si implementarea strategiilor si planurilor anuale de actiune;
Participa la elaborarea si implementarea proiectelor in vederea obtinerii de fonduri publice (granturi);
Participa la demersurile efectuate in vederea obtinerii subventiilor guvernamentale si locale si a cofinantarilor;
Acorda sprijin coordonatorilor programelor de intarirea familiei in procesul de planificare anuala (stabilire obiective, elaborare buget etc.);
Cunoaste nevoile de dezvoltare la nivelul fiecarui Centru de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii si identifica/ofera sprijin in gasirea resurselor adecvate pentru a raspunde acestor nevoi;
Coordoneaza/acorda sprijin echipei de implementare a unor proiecte finantate din fonduri externe si care vizeaza proiectele de intarirea familiei.

Competenţe:
Studii superioare in asistenta sociala
Buna cunoastere a sistemului de asistenta sociala si protectie a copilului
Bune cunostinte despre legislaţia în domeniul protecţiei drepturilor copilului
Experienta de minim 3 ani in prevenirea situatiilor de risc pentru familii/comunitati vulnerabile
Experienta anterioara in implementarea de proiecte reprezinta un avantaj
Utilizarea limbii engleze

Abilități:
Integritate, motivatie, determinare si implicare, persevernta
Foarte bune capacitati de organizare si planificare; usurinta in lucrul cu termene de executie
Capacitatea de a stabili si mentine parteneriate
Capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii
Disponibilitate de deplasare

Oferta:

Acest post este pe perioadă determinată pana in Septembrie 2017, cu un program de 8 ore pe zi.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV şi scrisoare de intenţie pe adresa de e-mail: tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro. până cel târziu la data de 20 Iulie 2016.
Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro