Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Consilier de tineret pentru Comunitatea de Tineri București

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajeaza Consilier de tineret pentru Comunitatea de Tineri Bucuresti

Principalele responsabilităţi:
Ofera sustinere tinerilor în procesul de dezvoltare a autonomiei și independenței (inclusiv administrarea bugetului)
Realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale adolescentilor;
Păstrează legătura cu cadrele didactice din şcoli, monitorizeaza situaţia şcolară a tinerilor; recomandă intervenţii concrete, necesare pentru îmbunătăţirea situaţiilor problematice;
Identifica, propune, organizeaza si desfasoara activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata cu tinerii din comunitate pe aria sa de responsabilitate si nu numai;
Adapteaza programul de activitati tinand cont de interesele si particularizandu-l in functie de nevoile individuale ale tinerilor;
Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a tinerilor
Oferă suport tinerilor în vederea angajării şi păstrării unui loc de muncă;
Ţine legătura cu familiile biologice ale tinerilor aflaţi în responsabilitatea sa directă;
Realizează contactul cu autorităţile relevante şi cu comunitatea locală și susține tânărul în adaptarea sa la viața comunității locale;
Se asigură că toate drepturile copiilor si tinerilor sunt respectate atât în interiorul proiectului cât şi în exteriorul acestuia (organizaţia având o politică de TOLERANŢĂ ZERO faţă de toate formele de abuz asupra copiilor);

Competenţe:
studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei/asistenţei sociale/psihologiei (licenta);
experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii / tineri este un plus;
cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului inseamna un avantaj;
cursul de consilier vocational si/sau formator (certificare ANC) reprezintă un avantaj;
disponibilitate pentru un program in schimburi.

Abilităţi:
Empatie, rabdare si motivaţie de a lucra cu tinerii;
Excelente abilităţi de comunicare la nivel individual şi de grup;
Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
Abilitati practice de viaţă si in diferite domenii;
Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
Om de echipă orientat catre solutii si rezolvarea de probleme;
Capacitate de analiză şi sinteză; planificare.

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro pana la data de 25 Februarie 2017. Detalii la 021-668.00.88! Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu!

Descrierea organizaţiei:
Asociaţia SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor de servicii sociale şi este activă în România încă din anul 1990. Prin serviciile noastre oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să îşi clădească un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro