Articole

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajează Consilier de tineret pentru Comunitatea de Tineri București

Organizaţia SOS Satele Copiilor România angajeaza Consilier de tineret pentru Comunitatea de Tineri Bucuresti

Principalele responsabilităţi:
Ofera sustinere tinerilor în procesul de dezvoltare a autonomiei și independenței (inclusiv administrarea bugetului)
Realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale adolescentilor;
Păstrează legătura cu cadrele didactice din şcoli, monitorizeaza situaţia şcolară a tinerilor; recomandă intervenţii concrete, necesare pentru îmbunătăţirea situaţiilor problematice;
Identifica, propune, organizeaza si desfasoara activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata cu tinerii din comunitate pe aria sa de responsabilitate si nu numai;
Adapteaza programul de activitati tinand cont de interesele si particularizandu-l in functie de nevoile individuale ale tinerilor;
Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a tinerilor
Oferă suport tinerilor în vederea angajării şi păstrării unui loc de muncă;
Ţine legătura cu familiile biologice ale tinerilor aflaţi în responsabilitatea sa directă;
Realizează contactul cu autorităţile relevante şi cu comunitatea locală și susține tânărul în adaptarea sa la viața comunității locale;
Se asigură că toate drepturile copiilor si tinerilor sunt respectate atât în interiorul proiectului cât şi în exteriorul acestuia (organizaţia având o politică de TOLERANŢĂ ZERO faţă de toate formele de abuz asupra copiilor);

Competenţe:
studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei/asistenţei sociale/psihologiei (licenta);
experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii / tineri este un plus;
cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului inseamna un avantaj;
cursul de consilier vocational si/sau formator (certificare ANC) reprezintă un avantaj;
disponibilitate pentru un program in schimburi.

Abilităţi:
Empatie, rabdare si motivaţie de a lucra cu tinerii;
Excelente abilităţi de comunicare la nivel individual şi de grup;
Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
Abilitati practice de viaţă si in diferite domenii;
Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
Om de echipă orientat catre solutii si rezolvarea de probleme;
Capacitate de analiză şi sinteză; planificare.

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa tania.duduta@sos-satelecopiilor.ro pana la data de 25 Februarie 2017. Detalii la 021-668.00.88! Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu!

Descrierea organizaţiei:
Asociaţia SOS Satele Copiilor România este acreditată ca furnizor de servicii sociale şi este activă în România încă din anul 1990. Prin serviciile noastre oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să îşi clădească un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 7 funcții vacante

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • registrator medical, grad profesional debutant în cadrul Secţiei Exterioare – Dr. Clunet, 1 post cu normă întreagă, pe durata nedeteminată
 • asistent medical cu studii postliceale, grad profesional debutant în cadrul Secţiei Exterioare – Dr. Clunet,
 • spălătoreasă, 1 post cu normă întreagă, pe durata nedeteminată în cadrul Spălătoriei,
 • infirmieră, grad profesional debutant, 1 post cu normă întreagă, pe durata nedeteminată în cadrul Compartimentului Spitalizare,
 • muncitor necalificat, 1 post cu normă întreagă, pe durata nedeteminată
 • muncitor calificat – bucătar, treapta profesională IV, 1 post cu normă întreagă, pe durata nedeteminată  în cadrul Blocului Alimentar,
 • muncitor calificat-fochist, treapta profesională II, 1 post cu normă întreagă, pe durata nedeteminată  în cadrul Centralei Termice.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

studii:
pentru postul de registrator medical, grad profesional debutant: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii cu bacalaureat;
pentru postul de asistent medical cu studii postliceale, grad profesional debutant: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
pentru postul de spălătoreasă – şcoală generală;
pentru postul de infirmieră – şcoală generală;
pentru postui de muncitor necalificat – şcoală generală;
pentru postul de muncitor calificat – bucătar, treapta profesională IV – şcoală generală şi certificat de calificare pentru meseria de bucătar;
pentru postul de muncitor calificat-fochist, treapta profesională II – să fie absolvent de cel puţin, şcoala profesională şi să facă dovada calificării în meseria pentru care solicită participarea la concurs – fochist si autorizat ISCIR.

vechime:
pentru postul de registrator medical, grad profesional debutant – nu este cazul;
pentru postul de asistent medical cu studii postliceale, grad profesional debutant – nu este cazul;
pentru postul de spălătoreasă – nu este cazul;
pentru postul de infirmieră – nu este cazul;
pentru postul de muncitor necalificat – nu este cazul;
pentru postul de muncitor calificat – bucătar, treapta profesională IV- u este cazul;
pentru postul de muncitor calificat-fochist, treapta profesională II – 6 ani vechime în meserie.

Calendar organizare concurs:

 • 29 decembrie 2016, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30.12.2016, ora 9:00 selecția dosarelor de inscriere;
 • 09 ianuarie 2017, ora 09.00: proba scrisă;
 • 13 ianuarie 2017, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași, str. Dr. I. Cihac – etaj 5, Biroul de Resurse Umane, telefon: 0232/270.915 sau 0232/239.408, interior 134.

Bibliografia si informații detaliate pe www.pneumo-iasi.ro

Sursa www.pneumo-iasi.ro

CEC Bank angajează Ofițer cont – Agenția Târgu Frumos, Sucursala Iași

CEC Bank angajeaza Ofiter cont (perioada determinata – 1 an) – Agentia Targu Frumos, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati:
Promoveaza, acorda consultanta si asigura vanzarea intregii game de produse si servicii ale Bancii;
Efectueaza operatiunile bancare dispuse de client prin utilizarea aplicatiilor informatice ale Bancii;
Asigura receptia, verificarea si acceptarea instrumentelor de plata, inclusiv existenta disponibilului in cont, in baza documentatiei furnizate de clienti si a reglementarilor interne ale Bancii;
Asigura organizarea si monitorizarea operatiunilor privind deschiderea de conturi; gestioneaza conturile aferente produselor bancare vandute, inclusiv cele de card;
Proceseaza ordinele de schimb valutar in cont;
Este responsabil cu aplicarea intocmai a standardelor de cunoastere a clientelei si AML in relatia cu clientela.

Cerinte minime de ocupare a postului:

Studii superioare sau studii medii;
Varsta minima 21 de ani;
Experienta in activitatea bancara constituie un avantaj;
Capacitate de planificare, prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare a problemelor;
Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati de vanzare si prezentare;
Responsabilitate, integritate si confidentialitate;
Cunoasterea legislatiei bancare;
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala sau/si cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro sau georgeta.cosmici@cec.ro, pana la data de 15 decembrie 2016.

Sursa: www.cec.ro

Concurs pentru ocuparea a 21 posturi vacante la Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante la Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Iaşi:

I. – inspector de specialitate debutant – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională II – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională I – 6 posturi
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe sociale;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate debutant -fără vechime, – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională II – minim 1 an,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională I – minim 4 ani.

II. – inspector de specialitate treapta profesională IA – 4 posturi
– inspector de specialitate treapta profesională I – 7 posturi
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă științe inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională IA- minim 7 ani.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapt aprofesională I – minim 4 ani,

III. – inspector de specialitate treapta profesională II – 1 post
– inspector de specialitate treapta profesională I – 1 post
Condiţiile specifice de participare la concurs:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă științele pământului și atmosferei,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională II – minim 1 an,
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de inspector de specialitate treapta profesională I – minim 4 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 06.10.2016.

Etapele concursului:
– selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
proba scrisă: 17.10.2016, ora 10oo la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11;
interviul: se va susţine în maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise; data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă şi interviul.

Dosarul de înscriere la concurs – conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Iaşi – Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 11 – Serviciul Resurse Umane, telefon 0232/267582, int.275 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Iasi- www.primaria-iasi.ro.

Sursa: www.primaria-iasi.ro

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare, Iași

CEC Bank angajează Evaluator – Serviciul Evaluare

Principalele responsabilitati:
Analizeaza si selecteaza proprietatile imobiliare, bunurile mobile propuse a fi aduse in garantie de catre proprietari pentru contractarea unui credit aprobat, formuland opinii referitoare la garantiile in discutie;
Elaboreaza rapoarte de evaluare si anexele corespunzatoare acestora, pentru garantiile care stau la baza documentatiilor de credit aprobate;
Efectueaza cel putin anual sau ori de cate ori este necesar reevaluarea garantiilor bancii;
Efectueaza inspectii la clienti in scopul verificarii existentei permanente a garantiilor asiguratorii, precum si a integritatii acestora pe toata perioada creditarii, prin identificarea si constatarea starii tehnice a garantiilor, culegerea de date necesare intocmirii raportului de evaluare;
Efectueaza inspectii la clienti in scopul de a verifica respectarea destinatiei creditului si modul de utilizare al acestuia numai la solicitarea expresa a unitatilor ce monitorizeaza clientul;
Urmareste in permanenta modificarile intervenite in legislatie, pentru mentinerea in cadrul legal a activitatii pe linie tehnica.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii superioare finalizate, de preferinta tehnice;
2 ani vechime in domeniul specific de activitate; 3 ani vechime in munca;
Atestat ANEVAR, un avantaj semnificativ fiind reprezentat de experienta in evaluarea proprietatilor imobiliare;
Bune abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati foarte bune de documentare si elaborare de opinii scrise;
Capacitate de argumentare (orala/ scrisa);
Capacitate ridicata de analiza si sinteza;
Abilitati de organizare si planificare;
Capacitate de gestionare eficienta a timpului de lucru;
Toleranta ridicata la conditii de stres;
Tinuta etica si morala impecabila;
Cunostinte de operare PC (Excel, Word, Internet);
Abilitati de utilizare a echipamentelor electronice (camera foto digitala, copiator, scaner);
Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
Permis de conducere, categoria B;
Disponibilitate pentru deplasari.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite o scrisoare de intentie si un Curriculum Vitae pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 6 septembrie 2016.

Sursa: www.cec.ro

Spitalul Clinic de Recuperare Iași angajează inginer IA cu studii superioare, profil constructii

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu sediul in Iasi, str. Pantelimon Halipa nr.14, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:
Compartiment Intern de Prevenire si Protectie:
1 post inginer IA cu studii superioare, profil constructii – pe perioada nedeterminata
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 modificata si completata de H.G. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
Concursul consta in urmatoarele etape succesive:

– selectia dosarelor de inscriere;
– proba scrisa;
– interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:
1. Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este 24 august 2016, ora 15:00.
2. Data si ora organizarii probei scrise: 2 septembrie 2016, ora 9 :00.
3. Data si ora organizarii interviului: 2 septembrie 2016, ora 13 :30
4. Rezultatele finale ale concursului se vor anunta pe data de 6 septembrie 2016, ora 12:00
5. Locul depunerii dosarelor si al organizarii probelor de concurs: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. P. Halipa nr. 14.

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa si /sau proba practica si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si/sau probei practice si a interviului, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestator a conditiilor pentru articipare la concurs in termen de maximum o zilucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet in termen maximum o zi lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alineatul anterior pentru proba, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii « admis » sau « respins ».

Condiţii specifice de participare la concurs:
– diploma de licenta in specializarea constructii;
– vechime in specialitate: 6 ani si 6 luni.

Cei interesati vor depune la Biroul RUNOS al unitatii, dosar de concurs care sa cuprinda urmatoarele acte:
§ Cerere de inscriere la concurs care va cuprinde postul si locul de munca pentru care opteaza concurentul, adresata conducatorului institutiei publice organizatorice;
§ Copia xerox a actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
§ Copia xerox certificate nastere si casatorie daca este cazul;
§ Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor (diploma de bacalaureat si ale altor acte care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului: diploma de licenta inginer in specializarea constructii);
§ Cazierul judiciar;
§ Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de medicul de medicina muncii din spital care sa ateste faptul ca este apt pentru exercitarea profesiei (Dr. Munteanu Georgeta – nr. telefon 0788437959,0740256003)
§ Copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau recomandare de la ultimul loc de munca privind profilul moral si profesional al candidatului;
§ Curriculum vitae;
§ 1 Dosar de carton cu sina.

Copiile de pe actele prevazute la alin (1) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Anuntul de concurs, bibliografia si tematica sunt afisate la avizier si pe site-ul unitatii www.scr.ro.

Relatii suplimentare la Biroul RUNOS al unitatii tel. 0232.266044/105

Sursa: www.scr.ro

Concurs ocupare funcții vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate
consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control
consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene

Înscrierea la concurs se face în perioada 17 iunie – 6 iulie 2016, în intervalul orar 8:30 – 17:00 luni – joi, 8:30 – 14:30 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 18 iulie 2016, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene un subiect va fi în limba engleză;
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Monumente de For Public:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– limba engleză – nivel avansat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Servicii Deconcentrate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Informații Clasificate:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional superior la Compartimentul Corpul de Control:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale ramura de știință științe economice;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Capitale Culturale Europene:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale sau științe umaniste și arte;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;
– limba engleză – nivel avansat.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19.

Mai multe detalii pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Concurs ocupare 10 posturi vacante la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu

Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu organizeaza concurs pentru ocuparea locurilor vacante:

1 post de asistent medical in specialitatea de radiologie-imagistica medicala
1 post infirmier
2 posturi de sofer ambulanta
1 post asistent medical de ambulanta
1 post economist 1A (cu experienta in achizitii publice)
1 post economist 1A (pentru control financiar preventive propriu)
3 posturi de registrator medical (din cate 1 post pe durata determinata)

Termen limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs 27.06.2016.

ANUNT INTEGRAL

Sursa: www.neuroiasi.ro

Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Ofiţer verificare plăţi

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie pe baza calificarilor atestate prin CV si documentele solicitate la depunerea candidaturii, si ulterior concurs, un OFITER VERIFICARE PLATI  cod cor 241102 ocupatie asimilata expertului contabil-verificator.


Acesta va avea ca responsabilitati principale:

– Verificarea rapoartelor (sectiunea financiara) şi a cererilor de plată (faza a doua) transmise de Promotorii de Proiecte, în conformitate cu procedurile aplicabile, autorizarea platilor catre Promotorii de Proiecte si certificarea cererilor de plata; identificarea riscurilor privind managementul financiar al proiectelor

– Efectuarea controlului financiar în teren pentru 10% din proiectele finanţate, în conformitate cu procedurile aplicabile

– Elaborarea planurilor şi rapoartelor de activitate ale biroului, precum şi a altor situaţii legate de proiectele verificate, la solicitarea conducerii, a instituţiilor implicate sau a finanţatorului;

– Participarea la cursurile de instruire a reprezentanţilor Promotorilor de Proiecte şi a experţilor (evaluatori/ supervizori), furnizând informaţii specifice privind raportarea şi urmărirea cheltuielilor;

-Asigurarea păstrării documentelor.

Ofiterul de verificare plati  va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata pana la data de 30.04.2016 cu posibilitate de prelungire, cu norma intreaga de  8 ore/zi sau 40 ore/saptamana, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Conditiile specifice:

– Studii superioare stiinte economice/tehnice Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, cu diploma de licenta.
– Experienţă de lucru cu fonduri publice.
– Vechime în muncă de minim 5 ani.
– Experienţă de cel puţin 3 ani în control financiar plăţi, verificare cereri de rambursare din programe cu finanţări externe şi similare.
– Cunoştinţe bune de limbă engleză (scris, citit).
– Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului( Microsoft Office sau cel puţin Word, Excel, Internet Explorer şi gestiune bază de date)
– Disponibilitate de deplasare în ţară.

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV – model comun european- in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. act de identitate

2. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post

3. copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca si experienta relevanta in activitatea de monitorizare/implementare proiecte

la adresa de e-mail: office@frds.ro sau  pe fax  la nr.: 021/315.34.15,  pana la data de   28 ianuarie 2015, ora 24.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau la nr.: 0721274984, persoana de contact Pop Mariana.

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Rezultatul preselectiei va fi comunicat pe site-ul www.frds.ro, sectiunea Oportunitati de angajare, in data de 29 ianuarie 2015.

Mai multe informatii pe www.granturi-corai.ro

Sursa: www.granturi-corai.ro