Lansare proiect „Măsuri active pentru creșterea participării organizațiilor societății civile pe piața muncii”

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED), în parteneriat cu Asociația „Mediere Apulum”, implementează începând cu data de 01.04.2024 proiectul „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PE PIAȚA MUNCII”, cod SMIS 300609.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operaţional Educație și Ocupare 2021-2027, Prioritatea P1.Modernizarea instituțiilor pieței muncii, Obiectivul specific ESO4.2_Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii.

Proiectul se va implementa în regiunea București-Ilfov, pe o perioadă de 18 de luni, respectiv 01.04.2024 – 30.09.2025, și are o valoare totală de 2.407.286,81 lei, dintre care 962.914,72 lei reprezintă suma eligibilă nerambursabilă acordată de Uniunea  Europeană și 1.444.372,09 lei suma eligibilă nerambursabilă provenită din bugetul național.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității organizaționale de a contribui la incluziunea prin formare și ocupare a categoriilor dezavantajate și de a participa la furnizarea de măsuri active de ocupare, îmbunătățirea dialogului civic și social și dezvoltarea parteneriatelor pentru 30 de organizații ale societății civile (OSC) din regiunea dezvoltată (București-Ilfov) și 70 de membri/specialiști OSC.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Îmbunătățirea capacității organizaționale pentru 30 de organizații ale societății civile, din regiunea dezvoltată (București-Ilfov), prin dezvoltarea de măsuri integrate, pe o perioadă de 18 luni, pentru a sprijini contribuția acestora la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate și la furnizarea de măsuri active de ocupare.
  2. Dezvoltarea nivelului de competențe profesionale pentru 70 de membri/specialiști din 30 de organizații ale societății civile, din regiunea dezvoltată (București-Ilfov), prin participarea la programe de formare profesională autorizate de Ministerul Muncii, dar și programe de formare neautorizate (informale), pe o perioadă de 18 luni, prin intermediul cărora participanții vor putea contribui la incluziunea categoriilor dezavantajate pe piața muncii și dezvoltarea de activități specifice pieței muncii.
  3. Susținerea digitalizării serviciilor oferite, pentru 30 OSC, prin dezvoltarea unui portal online în cadrul proiectului, ce va permite organizațiilor din grupul țintă să contribuie la incluziunea prin formare și ocupare a categoriilor dezavantajate și să participe la furnizarea de măsuri active de ocupare.
  4. Participarea la revitalizarea și consolidarea dialogului civic și social prin dezvoltarea unei rețele de colaborare din care vor face parte cel puțin 10 organizații ale societății civile și a cel puțin 4 parteneriate cu entități relevante (angajatori privați, agenții de recrutare și plasare forță de muncă, autorități/instituții publice, organizații patronale și sindicale, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii de ocupare și formare profesională), organizarea de evenimente de schimb de bune practici, pe parcursul a 18 luni.
  5. Creșterea nivelului de informare și conștientizare la nivel regional (București-Ilfov) prin organizarea și derularea unei campanii de informare și conștientizare pentru promovarea serviciilor pieței muncii, organizată preponderent în mediul online, pe parcursul a 18 luni, cu o audiență de peste 50.000 persoane, în rândul angajatorilor privați, reprezentanților autorităților locale/instituțiilor publice, OSC, angajaților, persoanelor defavorizate aflate în căutarea unui loc de muncă, studenților, elevilor, cadrelor didactice, cetățenilor.

Proiectul se adresează organizațiilor societății civile dar și membrilor/specialiștilor/voluntarilor din cadrul acestora, din regiunea București-Ilfov, care au ca obiective implementarea de măsuri specifice pieței muncii în conformitate cu documentele statutare (stimularea ocupării prin măsuri de informare, consiliere profesională, mediere pe piața muncii, formare profesională a adulților, ocupare pe cont propriu prin antreprenoriat, stimularea dialogului civic pe piața muncii).