Școala de antreprenoriat „România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est – eveniment de informare, Vaslui, 30 martie 2018

Parteneriatul format din Onitrade LTD. S.R.L. ,  E.CECA S.R.L. și Asociația Asura implementează în perioada 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021, proiectul Școala de antreprenoriat „România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est, POCU/82/3/7/106861, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice din regiunea Nord-Est, facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii: șomeri; persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani; persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă.

La Vaslui va avea loc un eveniment de informare în cadrul proiectului „Școala de antreprenoriat Romania Start Up Plus in regiunea Nord Est” POCU/82/3/7/106861, vineri 30 martie 2018, începând cu orele 12.00, la sala de conferinte a Centrului de Afaceri din strada Decebal nr 16, et 1, Vaslui.

Așteptăm înscrierea grupului țintă la eveniment, participarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Înscrierea se face prin trimiterea unui email la adresa startup@onitrade.ro până la data de 29 martie 2018.

La eveniment sunt invitați deasemenea să participe reprezentanți ai instituțiile publice, organizațiilor locale interesate de dezvoltarea culturii antreprenoriale și a mediului de afaceri la nivelul județului Vaslui și vă rugăm să diseminați anunțul nostru în rândul persoanelor interesate din județul Vaslui.

Vă asteptăm!