Lansare proiect Școala de antreprenoriat „România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est

Onitrade LTD. S.R.L.  în calitate de beneficiar împreună cu partenerii  E.CECA S.R.L. și Asociația Asura anunță lansarea proiectului Școala de antreprenoriat „România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est, POCU/82/3/7/106861.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice din regiunea Nord-Est, facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii: șomeri; persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani; persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

  • 300 de persoane identificate și recrutate;
  • 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;
  • 40 de participanți la stagiile de practică;
  • înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;
  • 30 evenimente de informare și promovare;
  • 40 de planuri de afaceri selectate;
  • 40 de firme finanțate cu maxim 178.000,00 lei

Proiectul are o durată de desfășurare de 36 de luni în perioada 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021 și o valoare totală de 11.651.753,08 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 9.766.126,06 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.723.434,02 lei și valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului este de 162.193,00 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în Iași în data de 14 martie 2018, începând cu orele 17.00, în sala de conferințe a clădirii Iașisting din strada Mitropolit Varlaam nr. 10, Iași.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanţi ai mass-media, ai instituțiilor publice locale și județene, persoane interesate de activitațile proiectului.

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine de la:

Beneficiar: ONITRADE LTD. S.R.L.

Telefon/Fax: 0332.807770,

E-mail: startup@onitrade.ro

Manager proiect: Maria Morariu