Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar (S)

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
2 posturi administrator financiar (S) normă întreagă, perioadă nedeterminată la Departamentul de Relații Internaționale (un post la Biroul Programe Comunitare și unul la Biroul de Parteneriate Internaționale).


Condiţii specifice:

  • studii: superioare absolvite cu diploma de licență – domeniul științific SOCIAL (Științe juridice, Sociologie, științe politice și administrative, Științe economice și administrarea afacerilor, Psihologie) sau UMANIST (Filologie, Filosofie, Istorie);
  • cunoașterea limbii engleze (la nivel minim B2), scris și vorbit;
  • experiență academică internațională probată prin adeverințe/certificate ;
  • cunoașterea altei limbi de largă circulație dovedită prin certificate;
  • competențe de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet etc.) ;
  • competențe de comunicare în relații publice, inclusiv conceperea de scrisoei, rapoarte etc.;
  • gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistență la stres, spirit de echipă, adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Concursul va consta în:

I. Probă scrisă și orală:

a) Lucrare scrisă: -traducere din limba română în limba engleză la prima vedere;
-traducere din limba engleză în limba română la prima vedere;
-un eseu de maximum1 pagină în limba engleză pe o temă legată de cooperarea academică internațională a Universității “Alexandru Ioan Cuza”.

b) testare orală: conversație în limba engleză.
data şi ora desfăşurării: 19 februarie 2015, ora 09.00;
– locul desfăşurării: Departamentul de Relații Internaționale;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;

II. Probă practică:

-interpretarea și redactarea unor corespondențe de tip oficial în limba engleză la calculator(abilități de lucru în Word); 2 note: limba din corespondența oficială + tehnica de redactare;
-abilități de lucru în Excel;
-competențe de comunicare electronică;
– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

III. Interviu

– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de 50 de puncte.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Bibliografie. Tematica pentru concurs.

– Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale. Titlul III: Învățământul superior: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul X, Capitolul XI;
– Regulamentul de ordine interioară al Departamentului de Relații Internaționale;
– Regulamentul privind cooperarea academică internațională;
– Oferta de studii a UAIC (din broșura de prezentare).

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 09.02.2015, ora: 15.00 la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Barbacaru Felicia.

Detalii suplimentare puteţi obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională: telefon 0232/201319.

Continutul dosarului de inscriere este disponibil in ANUNTUL INTEGRAL

Sursa: www.uaic.ro