Salvați Copiii România angajează 3 Experți cu atribuții în asistență socială în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”

Salvați Copiii România angajează 3 Experți cu atribuții în asistență socială în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!

Post: Expert cu atribuții în asistență socială, cod COR 263501, în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”, COD SMIS 105136.

Număr posturi: 3

Localizare:
Școala 1 Mangalia – două persoane, normă întreagă, 8 ore/zi, 21 zile/lună, 32 de luni
Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Timișoara – o persoană , normă întreagă, 8 ore/zi, 21 zile/lună, 32 de luni.

Responsabilități:
– Organizarea și participarea la activitățile/campaniile de recrutare, evaluare, suport social și monitorizare a grupului țintă (copii și tineri din comunități defavorizate).
– Deplasarea la domiciliul copiilor și tinerilor și evaluarea situației acestora.
– Întocmirea și actualizarea dosarelor copiilor și tinerilor.
– Monitorizarea frecvenței școlare a copiilor și a prezenței membrilor grupului țintă la activitățile din proiect (activități educative pentru copii de vârstă preșcolară, activități de tip Școală după Școală pentru copii în risc de abandon școlar, activități de tip A – Doua Șansă pentru copii/tineri neșcolarizați/în abandon școlar, activități de educație parentală).
– Coordonarea acordării de subvenții în locația respectivă, pentru copiii și tinerii selectați.
– Mobilizarea de rețele inter-instituționale locale destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar în comunitatea respectivă.
– Organizarea de activități și campanii de informare și conștientizare la nivelul școlilor din comunităților incluse în proiect privind dreptul copilului la educație.

Profilul candidatului ideal:
– Studii superioare absolvite în domeniul socio-uman.
– Experiență profesională în activități de asistență socială de minim 2 ani.
– O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal și o bună comunicare în limba engleză.
– Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office.
– Abilități de lucru în echipă.
– Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
– Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
– Perseverență, loialitate, angajament.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro, până la data de 31 august 2018. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

Sursa: www.salvaticopiii.ro