Organizația Salvați Copiii angajează Experți în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!” – Constanța, Mangalia și Timișoara

Organizația Salvați Copiii angajează în cadrul proiectului “Și eu vreau la școală!”, proiect POCU, COD SMIS 105136, în orașele Constanța, Mangalia și Timișoara, următoarele categorii de experți:

Mangalia – Activitatea se va desfășura în cadrul Școlii nr. 1

2 experți cu atribuții în asistență socială
Norma de lucru –  8 ore/zi, normă întreagă, 34 de luni

Responsabilități:
– Organizează și participă la activitățile/campaniile de recrutare a grupului țintă;
– Întocmește și actualizează dosarele grupului țintă;
– Se implică în acordarea de subvenții;
– Participă la întâlnirile cu cadrele didactice pentru recrutarea grupului țintă;
– Se deplasează la domiciliul copiilor/tinerilor pentru evaluarea situației sociale a copiilor și familiilor;
– Efectuează vizite periodice la domiciliul copiilor;
– Monitorizează situația școlară a copiilor;
– Emite deciziile de acordare a subvențiilor;
– Realizează activitățile de informare și conștientizare ;
-Promoveza principiul egalitatii de sanse in cadrul proiectului;
– Crează rețele locale și menține legătura cu acestea.

Profilul candidatului ideal:
– între 2-5 ani experiență în activități de asistență socială;
– studii minime absolvite în domeniul socio-uman;

1 expert consiliere
Normă de lucru – 24 ore/luna, 23 luni
Responsabilități:
– Oferă suport echipei de implementare;
– Elaborează pentru fiecare copil raportul de evaluare educațională și planul educațional
individualizat;
– Asigurarea serviciilor de consiliere a familiilor copiilor care au nevoie de orientare școlară ;
-Dezvoltă activități de dezvoltare socio-emoțională pentru copii de vârsta antepreșcolara și preșcolara;
– Asigură menținerea la grădiniță a copiilor din grupul-țintă și diminuarea riscurilor care ar putea împiedica participarea lor, prin asigurarea intervenții sociale de sprijin, prin asigurarea de servicii de consiliere și educație parentală;
– Promoveză principiul egalității de șanse în cadrul proiectului;
– Realizează activități de educație parentală.
Profilul candidatului ideal:
– între 2-5 ani experiență în activități de consiliere;
– studii minime absolvite în domeniul socio-uman.

1 expert Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni

Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Timișoara – activitatea se va desfășura în cadrul Școlii Nr. 1
 
1 expert A Doua Șansă
Norma de lucru  – 16 ore/luna, 33 luni

Responsabilități:
– Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
– Realizează activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba romana, matematica, limbi străine, în funcție de planurile educaționale individualizate.
– Derulează activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igiena și nutriție
sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
– Derulează activități recreative lunare;
– Monitorizează situația școlară a beneficarilor (note, medii și absențe) ;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistenta socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

2 experți Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni

Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.
Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Timișoara – activitatea se va desfășura în cadrul Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida”

1 expert cu atribuții în asistență socială
Norma de lucru –  8 ore/zi, normă întreagă, 34 de luni

Responsabilități:
– Organizează și participă la activitățile/campaniile de recrutare a grupului țintă;
– Întocmește și actualizează dosarele grupului țintă;
– se implica în acordarea de subvenții;
– Participă la întâlnirile cu cadrele didactice pt recrutarea grupului țintă;
– Se deplasează la domiciliul copiilor/tinerilor pentru evaluarea situației sociale a copiilor și familiilor;
– Efectuează vizite periodice la domiciliul copiilor;
– Monitorizează situația școlară a copiilor;
– Emite deciziile de acordare a subvențiilor;
– Realizează activitățile de informare și conștientizare ;
– Promoveza principiul egalitatii de sanse in cadrul proiectului;
– Crează rețele locale și menține legatura cu acestea

Profilul candidatului ideal:
-între 2-5 ani experiență în activități de asistență socială;
-studii minime absolvite în domeniul socio-uman.

1 expert  A Doua Șansă
Norma de lucru  – 32 ore/luna, 33 luni

Responsabilități:
– Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
– Realizează activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba romana, matematica, limbi străine, în funcție de planurile educaționale individualizate.
– Derulează activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igiena și nutriție
sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
– Derulează activități recreative lunare;
– Monitorizează situația școlară a beneficarilor (note, medii și absențe) ;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistenta socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modulului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

2 experți Școală după școală
Normă de lucru – 4 ore/zi, 16 zile/luna, 33 luni
Responsabilități:
-Desfășurarea activității de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele
materii de studiu);
– Derularea de activități recreative lunare;
– Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
– Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz;
– Derularea activităților de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă,
– Derularea activităților care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse;
– Derularea activităților extra-curriculare;
– Întocmește planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistența socială în care va ține cont de necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil;
– Derulează activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie
personală.

Profilul candidatului ideal:
– experiență în învățământ – cadru didactic – între 0-5 ani;
– studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
– abilități de lucru cu grupurile;
– abilități de comunicare;
– atitudine pozitivă față de copii.

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
–    CV în format Europass în limba română cu mențiunea postului vizat;
–    scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate în CV;
– acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat aici)

Vă rugăm să trimiteți documentele mai sus menționate, la email liliana.bibac@salvaticopiii.ro , până la data de 31 august 2018.
Vă rugăm să menționați în scrisoarea de intentie  Aplicație pentru poziția de ……………………
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 6-7 septembrie 2018.
Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 10 septembrie 2018.
Vor fi contactați doar candidații selectați pentru interviu.

Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro