Concurs pentru ocuparea postului de Consilier afaceri europene – Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

DENUMIREA POSTULUI: Consilier pentru afaceri europene specialist derulare contracte (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) DESCRIEREA POSTULUI Atribuții, responsabilități Lucrează îndeaproape cu membrii echipei Unității de Management a Proiectului (UMP), precum și cu personalul tehnic din cadrul Ministerului Culturii (MC), pentru a asigura coordonarea, implementarea și managementul activităților din proiectele gestionate de UMP. Monitorizează realizarea indicatorilor de […]

Directia de Asistenta Comunitara laşi organizează concurs pentru ocuparea postului de functionar administrativ

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza in data de 20 şi 22 iulie 2015 concurs in vederea ocupariia unui post contractual vacant de functionar administrativ la Serviciul Administrativ Aprovizionare. Potrivit dispozitiilor art.3, anexa, titlul I, din H.G. nr.286/2011 modificata, pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor […]

Posturi vacante la Primăria Municipiului Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare in data de 23.07.2015 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat- comp. Baza de agrement Ciric si comp. Personal Auxiliar, dupa cum urmeaza: La compartiment Baza de agrement Ciric, urmatoarele posturi : – muncitor calificat I (salvator)- 4 posturi, studii […]

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de Bibliograf

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, după cum urmează: Bibliograf – grad profesional I, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată; Bibliograf – grad profesional II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată. Detalii despre condițiile de desfășurare, dosarul de concurs, calendarul de desfășurare a probelor și bibliografie le găsiți […]

Primăria Iaşi organizează concurs ocuparea a 4 funcţii vacante la Biroul Democraţie Participativă Locală

Primăria Municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante la Biroul Democraţie Participativă Locală pentru care se solicită condiţii generale şi specifice de participare după cum urmează:  – inspector de specialitate II – 4 posturi o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii […]