Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Consilier la Ministerul Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Compartimentul Implementare Strategie Națională Anticorupție, Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție. Concursul se desfășoară în data de 2 noiembrie 2015, […]

AFCN caută experţi evaluatori independenţi pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finanţare în sesiunea I 2015 – 2016

Administraţia Fondului Cultural Naţional invită operatorii culturali (uniuni de creaţie, organizaţii nonguvernamentale şi/sau instituţii publice) să formuleze propuneri pentru constituirea unui corp de experţi evaluatori independenţi pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finanţare în sesiunea I 2015 – 2016. În sesiunea de finanţare I 2015 – 2016 proiectele culturale se vor înscrie în patru arii tematice: ARTE VIZUALE, […]

Angajări la Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iași

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu” Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: 3 posturi de registrator medical; 1 post de muncitor necalificat; 2 posturi de kinetoterapeut; 1 post de referent III – specialitatea statistică şi actuariat în asigurări sociale; 5 posturi de […]

Fundatia Sf. Dimitrie angajeaza Pedagog social

Fundatia Sf. Dimitrie, cu sediul in Str. Agricultori nr. 62, sector 2, Bucuresti, angajeaza Pedagog social, norma intreaga, in cadrul Centrului pentru Educatie si Sprijin Comunitar. Fundaţia are o vechime de 17 ani in oferirea de servicii de asistenta sociala familiilor şi copiilor cu risc de abandon şcolar şi familial. ABILITATI SI COMPETENTE – abilitati […]

Concurs în vederea ocupării unui post de mediator sanitar la Direcţia de Asistenţă Comunitară laşi

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza in data de 13 şi 15 octombrie 2015 concurs in vederea ocuparii unui post contractual vacant de mediator sanitar la Compartimentul de Asistenta Comunitara. Conditii specifice de participare la concurs: studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; cursuri de mediatori sanitari absolvite […]