Intrari dupa Gabriela

MFE publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei. Actiunile planificate în cadrul AP 4 vizeaza toate regiunile de dezvoltare. Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei […]

Direcţia de Asistenţă Comunitară laşi organizează concurs în vederea ocupării postului de şef birou la Biroul de Incluziune Socială

Directia de Asistenta Comunitara laşi, cu sediul in laşi, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, organizeaza in data de 28 şi 30 octombrie 2015 concurs în vederea ocuparii a unui post contractual de conducere vacant, de şef birou, la Biroul de Incluziune Sociala. Potrivit dispozitiilor art.3, anexa, titlul I, din H.G. nr.286/2011 modificata, pentru aprobarea  regulamentului […]

Propunere de parteneriat – Erasmus+, Italia

Scoala “Francesco Paolo Neglia” din Enna (Sicilia) cauta un coordonator de proiect si parteneri pentru propunerea intitulata „Learning by playing„, propunere ce urmeaza sa fie depusa ca aplicatie la o viitoare cerere Erasmus+, actiunea-cheie 2 “Cooperation for innovation and the exchange of good practices– Strategic Partnerships in school education”. Parteneri cautati: scoli primare si gimnaziale […]

Fii voluntar la Fundația COTE!

Fundatia COTE recruteaza voluntari (studenti/masteranzi in domeniul socio-uman), pentru implicarea in activități educative/recreative cu copii ce frecventează after-school in mediul rural. –Activitatea se desfășoară in Comuna Ceplenița, județul Iași –Copii ce frecventează acest after-school sunt din familii defavorizate(familii sărace, cu părinti plecați la munca in strainatate etc.) –Voluntarii vor participa la activități in echipă de […]

MSI organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 8 funcţii vacante din cadrul DGSI

Ministerul pentru Societatea Informaţională organizează la sediul său, din Bucureşti, Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, concurs de recrutare pentru ocuparea a 8 funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate, astfel: Direcția Reglementări, Avize și Control – Compartimentul de Securitate a Rețelelor Informatice și Criminalitate Informatică · 1 post consilier superior – […]

Posturi vacante la D.G.A.S.P.C. Iaşi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante în datele de 02.11.2015, orele 10.00 – proba scrisă şi 04.11.2015, orele 13.00 – interviul, la sediul D.G.A.S.P.C. Iaşi din str. Vasile Lupu nr.57A: Condiţiile de participare la concurs: – condiţii generale: candidaţii trebuie […]

Voluntar în Social Media la Filarmonica „Moldova”

Filarmonica „Moldova” susține și încurajează voluntariatul ca o formă de exprimare, de acțiune și de implicare. Dacă îți place să te implici în astfel de activități, ai experiență, ești tenace și plin de inițiativă, te invităm să completezi formularul de mai jos. Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea strategiei de promovare on-line a Filarmonicii „Moldova”. Domeniul de activitate: […]

POCU: Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie de peste 20.000 de locuitori” lansat în consultare!

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generala Programe Capital Uman publica în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori”, axa prioritara 5 – „Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)”. Masurile cuprinse vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-țintă asumat în cadrul PNR, […]

Concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de Consilier la Ministerul Muncii

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Compartimentul Implementare Strategie Națională Anticorupție, Direcția Generală Corp Control, Implementare Strategie Națională Anticorupție. Concursul se desfășoară în data de 2 noiembrie 2015, […]

AFCN caută experţi evaluatori independenţi pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finanţare în sesiunea I 2015 – 2016

Administraţia Fondului Cultural Naţional invită operatorii culturali (uniuni de creaţie, organizaţii nonguvernamentale şi/sau instituţii publice) să formuleze propuneri pentru constituirea unui corp de experţi evaluatori independenţi pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finanţare în sesiunea I 2015 – 2016. În sesiunea de finanţare I 2015 – 2016 proiectele culturale se vor înscrie în patru arii tematice: ARTE VIZUALE, […]