Concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est organizează în data de 03.08.2017, ora 10:00, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț, concurs pentru ocuparea a 18 posturi vacante, pe durată determinată de 1 an (cu posibilitate de prelungire):

1) 1 post de Expert Resurse Umane

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (preferabil în domeniul economic sau stiinte socio-umane);
b. experienta anterioara de minim 2 ani în domeniul resurselor umane (componenta de activitati specifice resurselor umane si componenta de gestiune de personal);
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Office);
d. buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
f. sa aiba abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, persoana flexibila, organizata si responsabila.

2) 1 post de Asistent director general

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
b. experienta profesionala anterioara de minim 2 ani într-un domeniu similar;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (inclusiv experienta de lucru cu PowerPoint);
d. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana;
f. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, spirit organizatoric.

3) 1 post de Expert în cadrul Biroului Judetean Iasi

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (specializarea inginer constructor);
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. cunostinte de limba engleza;
d. constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana, precum si detinerea atestatelor de diriginte de santier.

4) 10 posturi de Expert în cadrul Serviciului Evaluare, Selectie si Contractare – Directia OI POR
Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. cunostinte de limba engleza;
d. constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

5) 3 posturi de Expert în cadrul Serviciului Monitorizare – Directia OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. pentru economisti constituie avantaj cunostintele de contabilitate;
d. cunostinte de limba engleza;
e. constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

6) 2 posturi de Expert Achizitii Publice, în cadrul Serviciului Verificare Proiecte – Directia OI POR

Conditiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (într-unul din domeniile: tehnic, economic, juridic, stiinte administrative);
b. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
c. experienta profesionala de minim un an în domeniul achizitiilor publice;
d. cunostinte de limba englezs;
e. constituie avantaj experienta profesionala în proiecte cu finantare europeana.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pâna la data de 01.08.2017, orele 16:30, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de înscriere la concurs cu mentiunea clara a postului pentru care candideaza, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

Concursul va consta în urmatoarele probe: test de limba engleza (scris), test privind cunostintele de operare pe calculator (proba practica), test de cunostinte din bibliografia pentru concurs – scris (pentru posturile de: Expert resurse umane, Expert achizitii publice testul scris va avea si o componenta de specialitate), interviu si analiza CV –ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei sau disponibila pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa: www.adrnordest.ro