Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează specialist în activitatea de lobby

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează specialist în activitatea de lobby, în cadrul proiectului ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”, cod proiect SIPOCA 202/MySMIS 109834, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

 • Studii superioare finalizate;
 • Să fie absolvent al unui curs ”Specialist în activitatea de lobby” autorizat ANC;
 • Experiență de cel puțin 1 an în activitatea de lobby/advocacy;
 • Cunoștințe utilizare PC;
 • Abilități de comunicare, prezentare și relaţionare cu diferite categorii de persoane;
 • Persoană responsabilă și organizată;
 • Disponibilitate pentru deplasări în regiunile București-Ilfov, Centru și Sud Muntenia;
 • Reprezintă avantaj cunoașterea domeniului social.

Principalele responsabilități:

 • participă la elaborarea materialelor folosite în cadrul seminariilor;
 • participă la elaborarea exemplelor de bună practică şi a studiilor de caz cu tema dezvoltarea politicilor publice;
 • participă la moderarea seminariilor regionale;
 • participă la elaborarea rapoartelor de analiză a seminariilor regionale;
 • participă la elaborarea planului campaniei de advocacy;
 • participă la derularea activităţilor de consultare şi mediatizare a politicilor publice elaborate;
 • participă la dezvoltarea şi menţinerea relaţiei cu mass media;
 • participă la moderarea dezbaterilor;
 • participă la stabilirea de contacte cu reprezentanţii puterii legislative sau executive;
  participă la elaborarea de prezentări, rezumate, rapoarte;
 • participă la elaborarea bazelor de date.

Documente necesare:

 • CV în format Europass care să detalieze capacitatea şi experienţa solicitată.
 • Diploma de studii superioare și alte diplome sau documente relevante.
 • Certificat/Diplomă de Specialist în activitatea de lobby recunoscut/ă de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice / Ministerul Educației Naționale.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 01.04.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii în anunțul disponibil pe  www.asociatiaasised.wordpress.com