Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert elaborare ghid

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură angajează expert elaborare ghid, în cadrul proiectului ”Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Cerințe:

  • Studii: studii juridice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • Experiență generală: vechime cel puțin 3 ani în specialitatea studiilor;
  • Experiență specifică: cel puțin 1 an experiență în acordarea asistenței judiciare gratuite; experiență în redactarea a cel puțin unui ghid/lucrare/manual/tratat etc. în domeniul juridic;
  • Aptitudini/abilități: operare PC, pachet Microsoft Office; orientat spre rezultate.

Principalele responsabilități:

  • activitate de informare și cercetare;
  • elaborarea ghidului privind acordarea asistenței judiciare gratuite.

Documente necesare:

  • CV europass, în limba română, care să ateste experienţa profesională relevantă pentru poziția vizată.
  • Diplome şi certificate de absolvire care să ateste calificarea candidatului.

Data limită:

Cei interesați sunt rugaţi să transmită documentele menţionate până la data de 29.03.2019. Acestea vor fi transmise în format electronic pe adresa asociatia.asised@gmail.com.

Găsiți mai multe detalii pe www.asociatiaasised.wordpress.com

 

Sursa: www.asociatiaasised.wordpress.com