Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 – actualizarea competentelor adultilor aflati in situatii dificile

Program: „EaSI 2014-2020 – Programul Uniunii Europene pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala”

Titlul cererii: “Sprijinirea dezvoltarii unei oferte de învatare personalizata, adaptata la implementarea recomandării europene Parcursuri de actualizare a competentelor: noi oportunitati pentru adulti”

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 8 iulie 2019

Eligibilitate: entitati publice sau private implicate în activitatile de educatie si formare profesionala (decizie si implementare), autoritati locale si regionale, organizatii patronale, sindicate, camere de comert, entitati naționale, regionale si locale, servicii de ocupare a fortei de munca, furnizori de educatie si formare, organizatii ale societatii civile, actori economici locali si regionali, servicii comunitare, etc.

Obiective generale şi specifice:

Obiectivul general al prezentei cereri este de a sprijini țările eligibile/participante la EaSI la punerea în aplicare a Recomandării „Parcursuri de actualizare a competenţelor”, prin crearea unor căi coerente care să cuprindă trei etape-cheie:
• evaluarea competențelor, adică identificarea sau depistarea aptitudinilor;
• punerea la dispoziṭie a unei oferte de învățare personalizate, flexibile și de calitate;
• validarea și recunoașterea competențelor dobândite.

Obiectivul specific al acestei solicitări este de a sprijini implementarea unei oferte de învățare personalizată, flexibilă și de calitate pentru adulții cu calificări reduse/adulți slab calificați (și, dacă este cazul, pentru grupurile prioritare identificate de țări în cadrul Recomandării).

Buget: 4.000.000 €; se acorda pâna la 80% cofinantare

Fisa de prezentare a cererii se regaseste pe  www.uncjr.ro.

 

Sursa: www.uncjr.ro