SOS Satele Copiilor România contractează pe bază de proiect un jurist si un asistent social

Asociatia SOS Satele Copiilor Romania contracteaza 2 experti, un jurist si un asistent social, care sa analizeze metoda managementului de caz in contextul serviciilor oferite de Asociatie.

Pentru realizarea analizei vor fi realizate următoarele metode:
1. Culegerea de date prin intermediul unui chestionar şi prelucrarea lor
2. Organizarea unui seminar cu durata de 3 zile

Elaborarea unui raport de analiză care să descrie concret modul în care este utilizată metoda managementului de caz la nivelul Asociaţiei, să menţioneze provocările cu care se confruntă echipele şi recomandări privind îmbunătăţirea procedurilor de lucru în cadrul serviciilor noastre şi în relaţia cu DGASPC/SPAS, dar şi recomandări privind cadrul legislativ.

Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor experților
Pentru culegerea de date va fi utilizat un chestionar ce va fi aplicat la nivelul celor 3 programe, diferenţiat în serviciile de prevenire şi în cele de îngrijire alternativă. Vor fi culese atât date cantitative, cât şi informaţii privind implementarea propriu-zisă a metodei la nivelul serviciilor SOS România şi în relaţia cu DGASPC/SPAS.

Seminarul va fi organizat pe durata a 3 zile (24 de ore) în săptămâna 17 – 24 iulie 2017 într-o locație stabilită de către Asociația SOS Satele Copiilor România.

Numărul de participanți va fi de 28 de profesioniști care își desfășoară activitatea în serviciile de prevenire separare copil și de îngrijire alternativă ale Asociației.

Cei doi experți vor dezvolta agenda seminarului pornind de la datele obţinute prin intermediul chestionarului şi vor asigura facilitarea lui.

Calificările necesare
 experienţă practică dovedită în domeniul serviciilor sociale/al protecţiei drepturilor copilului;
 experienţă de minimum 5 ani în realizarea de analize şi organizarea si facilitarea de evenimente cu tematici similare în cadrul unor seminarii, ateliere, workshop-uri in randul diferitilor profesionisti care lucreaza in servicii sociale
 excelente abilităţi de facilitare şi relaţionare interpersonală cu categorii diferite de angajati din sistemul de protecţie a copilului (psihologi, asistenti sociali, educatori, asistenţi maternali, psihopedagogi)
 istoric de colaborare cu alte organizatii non guvernamentale
 bună capacitate de analiză şi sinteză
 excelentă cunoaştere a cadrului legislativ şi a analizelor recente relevante pentru metoda managementului de caz.

Mai multe detalii pe www.sos-satelecopiilor.ro.

Cei interesati sunt rugati sa transmita pana la data limita de 19 iunie 2017, ora 16:00 documentele mentionate in termenii de referinta. Acestea pot fi transmise in format electronic pe adresa de e-mail florina.balint@sos-satelecopiilor.ro sau in format fizic pe adresa: Calea Floreasca, nr. 165, sector 1, Bucuresti, cod postal 014459.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro