Sesiune specială pentru primirea solicitărilor de finanțare pentru proiecte în limba germană în cadrul programului TPS organizată de Institutul Cultural Român

România va fi țară – invitată de onoare în cadrul ediției 2018 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. În vederea suplimentării numărului de traduceri disponibile din limba română în limba germană, ICR, în calitatea sa de finanțator, lansează, în perioada 1-30 iunie 2017, o sesiune specială în cadrul programului Translation and Publication Support Programme (TPS) pentru primirea solicitărilor de finanțare din partea editurilor străine care doresc să traducă şi să publice, în limba germană, lucrări de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

Pentru a participa la sesiunea specială de finanţare „Leizpig 2018″ a programului TPS, editura străină trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1 martie 2018.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI REGULAMENT DE PARTICIPARE

Lansând sesiunea specială „Leipzig 2018″ a programului TPS, Institutul Cultural Român își propune să sprijine traducerea şi publicarea, în limba germană, a unor opere relevante de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

OBIECTIVE:

  • promovarea dialogului cultural şi răspândirea culturii şi civilizației românești în lume;
  • susţinerea traducerii operelor românești de referință în spaţiul de limbă germană.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul sesiunii speciale, sunt considerate eligibile numai cererile de subvenţie TPS formulate de edituri (private sau de stat), înregistrate în afara teritoriului statului român, care vizează traducerea şi publicarea, în limba germană, a operelor aparținând autorilor români. Subvenţiile acordate pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 17 000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc.), fără să depăşească, însă, suma de 3 000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită doar costuri de editare, TPS acoperă până la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totală de finanţare se va stabili în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare.

TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

Pentru sesiunea specială „Leipzig 2018”, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 1-30 iunie 2017 (data poștei).

ATENŢIE: Pentru a participa la această sesiune de finanţare, editura trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1 martie 2018.

Informații detliate sunt disponible pe www.icr.ro.

Sursa: www.icr.ro