Salvați Copiii recrutează experți în cadrul proiectului POCU “Viitor prin şcoală”

Salvați Copiii recrutează o serie de categorii de experți în cadrul proiectului POCU “Viitor prin şcoală”, COD SMIS 106791.

Expert cu atribuții în asistență socială, cod COR 263501

Număr posturi: 6

Localizare:

 • comuna Bahnea, jud. Mureș: 1 expert cu normă întreagă și 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi, localitatea Idiciu 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi
 • comuna Viștea de Jos, jud. Brașov: 1 expert cu normă întreagă
 • Suceava, 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi
 • Lupeni, 1 expert cu normă parțială – 6 ore/zi.

Responsabilități: 

 • Organizarea și participarea la activitățile/campaniile de recrutare, evaluare, suport social și monitorizare a grupului țintă (copii și tineri din comunități defavorizate).
 • Deplasarea la domiciliul copiilor și tinerilor și evaluarea situației acestora.
 • Întocmirea și actualizarea dosarelor copiilor și tinerilor.
 • Monitorizarea frecvenței școlare a copiilor și a prezenței membrilor grupului țintă la activitățile din proiect (activități educative pentru copii de vârstă preșcolară, activități de tip Școală după Școală pentru copii în risc de abandon școlar, activități de tip A Doua Șansă pentru copii/tineri neșcolarizați/în abandon școlar, activități de educație parentală).
 • Coordonarea acordării de subvenții în locația respectivă, pentru copiii și tinerii selectați.
 • Mobilizarea de rețele inter-instituționale locale destinate prevenirii și reducerii abandonului școlar în comunitatea respectivă.
 • Organizarea de activități și campanii de informare și conștientizare la nivelul școlilor din comunităților incluse în proiect privind dreptul copilului la educație.

Persoanele vor fi angajate pe perioadă determinată, pe durata proiectului (până la data de 30 aprilie 2021).

Profilul candidatului ideal:

 • Studii superioare absolvite în domeniul socio-uman.
 • Experiență profesională în activități de asistență socială de minim 2 ani.
 • O foarte bună stăpânire a limbii române, scris și verbal și o bună comunicare în limba engleză.
 • Experiență în folosirea sistemului de operare Windows, aplicații Office.
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
 • Perseverență, loialitate, angajament.

Expert Școală după școală, cod COR 234101

Număr posturi: 20

Localizare:

 • comuna Bahnea, jud. Mureș: 7 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi), localitatea Idiciu, jud. Mureș: 2 experți cu normă parțială 4 ore/zi, (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • comuna Viștea de Jos, jud. Brașov: 3 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Negrești, jud. Vaslui: 3 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Târgoviște, 2 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Suceava, 1 expert cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi)
 • Lupeni, 2 experți cu normă parțială 4 ore/zi, 16 zile/lună (4 zile/săptămână, luni-joi).

Persoanele vor fi angajate pe perioadă determinată, pe durata proiectului (până la data de 30 aprilie 2021).

Responsabilități: 

 • Desfășurarea activități de sprijin educațional (sprijin la pregătirea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, pregătire suplimentară la principalele materii de studiu).
 • Derularea de activități recreative lunare.
 • Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe).
 • Însoțirea și supravegherea copiilor la servirea mesei de prânz.
 • Derularea de activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă.
 • Derularea de activități care vizează TIC, desegregarea școlară și egalitatea de șanse.
 • Derularea de activități extra-curriculare.
 • Întocmirea de planuri educaționale individualizate, împreună cu expertul cu atribuții în asistență socială (bazate pe necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil).
 • Derularea de activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie personală.

Profilul candidatului ideal:

 • Între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic.
 • Studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau al modului pedagogic.
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
 • Abilități de comunicare.
 • Atitudine pozitivă față de copii.
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
 • Perseverență, loialitate, angajament.

 

Expert A doua șansă, cod COR 234101

Număr posturi: 7

Localizare:

 • comuna Bahnea, jud. Mureș: 2 experți; 1expert 16 ore/lună și 1 expert cu 80 ore/lună
 • comuna Viștea de Jos, jud. Brașov: 1 expert cu 80 ore/lună
 • Negrești, jud. Vaslui: 1 expert cu 32 ore/lună
 • Târgoviște: 1 expert cu 48 ore/lună
 • Suceava: 1 expert cu 32 ore/lună
 • Lupeni, 1 expert 32 ore/lună

Persoanele vor fi angajate pe perioadă determinată, pe durata proiectului (până la data de 30 aprilie 2021).

Responsabilități: 

 • Realizarea de rapoarte de evaluare educațională și planuri educaționale individualizate pentru copiii/tinerii din programul A Doua Șansă.
 • Realizarea de activități de pregătire suplimentară în vederea susținerii examenelor de evaluare, la modulele de limba română, matematică, limbi străine etc., în funcție de planurile educaționale individualizate.
 • Derularea de activități de instruire TIC sau de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă, protecția mediului și ecologie.
 • Derularea de activități recreative lunare;
 • Monitorizarea situației școlare (note, medii și absențe) ;
 • Întocmirea de planuri educaționale individualizate împreună cu expertul cu atribuții în asistență socială (bazate pe necesitățile de învățare și dezvoltare ale fiecărui copil);
 • Derularea de activități de dobândire a deprinderilor de viață independentă și autonomie personală.

Profilul candidatului ideal:

 • Între 0-5 ani experiență în învățământ – cadru didactic;
 • Studii superioare/absolvent al Facultății de Pedagogie sau a modului pedagogic;
 • Abilități de lucru în echipă.
 • Abilități de lucru cu persoane din comunități defavorizate.
 • Abilități de comunicare.
 • Atitudine pozitivă față de copii.
 • Susținerea viziunii și misiunii Salvați Copiii și depunerea tuturor eforturilor pentru realizarea acestora.
 • Perseverență, loialitate, angajament.
Vă rugăm să trimiteți CV-ul dumneavoastră, în format Europass, în limba română, cu mențiunea postului vizat și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat de aici) la email anca.stamin@salvaticopiii.ro, până la data de 24 iunie 2018.

Despre noi
Salvați Copiii România este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990.

VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 28 de ani de activitate, peste 1.750.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

 

Sursa: www.salvaticopiii.ro