Programul european Orizont 2020″ – Transformari socio-economice si culturale in contextul celei de-a patra revolutii industriale”

Comisia Europeana a deschis recent o noua cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Provocari societale”.

Titlul cererii: „Transformari socio-economice si culturale în contextul celei de-a patra revolutii industriale”

OBIECTIV GENERAL ȘI TEMATICI:

Scopul cererii este de a aborda provocările legate de originea și efectele socio-economice și culturale complexe din Europa ale celei de-a patra revoluții industriale, în contextul globalizării și al digitalizării, și de a oferi opțiuni politice alternative.

Activitățile de cercetare și inovare vor oferi noi dovezi și opțiuni de politică pentru a atenua sau sprijini aceste transformări în vederea creșterii diversității culturilor și a legăturilor sociale, a potențialelor sociale și culturale ale Europei existente sau emergente, precum și consolidarea caracterului social, cultural și economic al celei de-a patra revoluții industriale, dacă este cazul. Prin urmare, acestea vor contribui la promovarea prosperității și a culturii echitabile și durabile, în sens larg, prin evaluări științifice obiective, inovare socială, culturală și tehnologică, co-creație și soluții de jos în sus.

Activitățile cererii vor contribui, de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Anului european 2018 al patrimoniului cultural și ale ONU privind dezvoltarea durabilă (ODD).

Tematici de interes pentru autoritatile locale/judetene:

  • „Impactul transformator al tehnologiilor revolutionare asupra serviciilor publice” – 7.000.000 €;
  • „Impactul transformarilor tehnologice pentru copii si tineri” – 9.000.000 €;
  • „Abordari colaborative ale patrimoniul cultural pentru coeziune sociala” – 12.000.000 €;
  • „Solutii inovatoare pentru medii urbane incluzive si durabile″ – 6.000.000 €;
  • „Platforma sociala privind evaluarea impactului si calitatea interventiilor în mediul istoric european si în siturile de patrimoniu cultural” – 1.500.000 €;
  • „Provocari societale si artele″ – 9.000.000 €

Termenul-limita pentru depunerea propunerilor: 14 martie februarie 2019 

Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program

Buget disponibil: 53.500.000 €; se acorda pana la 100% finantare.

Mai multe informatii sunt disponibile pe www.uncjr.ro

Sursa: www.uncjr.ro