MTS selectează formatori pentru proiectul de tineret „Școala de vară 2018” – Program național de formare

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) organizează în perioada august- septembrie 2018, proiectul de tineret Școala de vară 2018- Program național de formare.

Pentru modulele:
1- Participarea la viața societății prin voluntariat care se va desfășura la Centrul de agrement Poiana Pinului- județul Buzău, în perioada 10-16.08.2018;
2- Antreprenoriat și ocupare care se va desfășura la Centrul de agrement Sulina- județul Tulcea, în perioada 03-09.09.2018.
Ministerul Tineretetului și Sportului organizează selecție de formatori, câte 4 formatori pentru fiecare modul.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
– are experienţă ca formator de minimum 2 ani şi deţine certificat de formator acreditat CNFPA/ANC;
– are experienţă cu privire la temele menţionate mai sus și a mai livrat cursuri în domeniul pentru care aplică, respectiv voluntariat și antreprenoriat;
– să aibă experiență în lucrul cu tinerii;
– nu se regăsesc în conflict de interese cu MTS sau cu angajații acestuia.

DOCUMENTE NECESARE:
1- Diploma de formator acreditată;
2- Curriculum vitae, redactat în limba română, în format Europass, cu sublinierea aspectelor relevante legate de activitățile specifice de formare;
3- Scrisoare de intenție, redactată în limba română, din care să rezulte motivația interesului manifestat;
4- Declarație de disponibilitate;
5- Recomandări de la structuri organizaționale pentru care a prestat servicii de formare în domeniul pentru care se aplică.

Notă: documentele mai sus menționate se vor depune pe adresa de mail programe.tineret@mts.ro , în format PDF, iar la subiect se va completa modulul pentru care se aplică.

Perioada de depunere a documentelor este 23-31 iulie 2018.

Mai multe detalii pe www.mts.ro

Sursa: www.mts.ro