Înscriere grup țintă proiect ”Societatea civilă dezvoltă politici publice”

Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, beneficiar al proiectului „Societatea civilă dezvoltă politici publice”, demarează, începând cu data de 23 iulie 2018, procedura de înscriere în grupul țintă al proiectului.

Grupul țintă este format din 95 de angajaţi/voluntari din organizaţii non-guvernamentale înregistrate în regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru şi Sud Muntenia şi 5 persoane angajate în cadrul autorităţilor/ instituţiilor publice (personal de conducere sau de execuţie).

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 1. Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 202/SMIS 109834. Descrierea proiectului este disponibilă aici.

Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din România de a participa la procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul social, cu impact la nivel național, pentru a crește calitatea politicilor publice din domeniu.

Criterii de eligibilitate:
– Voluntar/angajat în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale
– Reprezentant legal al unei organizaţii non-guvernamentale/persoană mandatată să reprezinte organizaţia
– Angajat în cadrul unei autorităţi/instituţii publice
– Dorinţa de a te implica în dezvoltarea politicilor publice din domeniul social

Atenţie: cei care doresc să se înscrie în grupul ţintă trebuie să fie angajaţi/voluntari în cadrul unei organizaţii non-guvernamentale/instituții publice din regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru sau Sud Muntenia

Paşii pentru înscrierea în grupul ţintă al proiectului:
1. Preînscrierea în grupul ţintă prin intermediul acestui formular.
2. Discuţie preliminară cu expertul GT pentru stabilirea traseului în cadrul proiectului.
3. Finalizarea înscrierii în grupul ţintă, prin transmiterea documentelor necesare.

Dosarul fiecărui membru al grupului ţintă trebuie să conţină următoarele documente:
1. cerere de înscriere în grupul ţintă;
2. formular de înregistrare în grupul ţintă;
3. acord prelucrare date personale;
4. adeverinţă voluntariat/adeverinţă angajat/copie contract voluntariat/copie CIM;
Persoanele care doresc să participe la cursurile organizate în cadrul proiectului (curs „Politici publice” şi curs „Specialist în activitatea de lobby”), trebuie să mai depună suplimentar:
5. formular individual aferent participanților la acţiunile/activităţile de instruire realizate prin POCA;
6. copie după ultima diplomă de studii (pentru cursul „Specialist în activitatea de lobby participanții trebuie să fie absolvenți de studii superioare);
7. contract de voluntariat valabil pe perioada desfășurării cursurilor.

În selecţia grupului ţintă se va aplica regula „primul venit, primul servit”.

Mai multe informatii AICI.