Finanțare pentru cooperare în domeniul tineretului: cerere de propuneri de proiecte pentru cooperare UE – Canada

Comisia Europeana a deschis în cadrul „Instrumentului de Parteneriat″ o cerere de propuneri de proiecte care vizeaza cooperarea internationala în domeniul tineretului pentru intensificarea raporturilor societatii civile din UE si Canada.

Titlul cererii: „Dialoguri transatlantice UE-Canada ale societatii civile privind tineretul″

Eligibilitate: entitati legal constituite în state participante: organizatii non-profit de la nivel national sau local, agentii, operatori din sectorul public, autoritati locale, grupuri de reflectie, universitati, organizatii internationale

Bugetul cererii: 900.000 €; se acorda între 55-80% cofinantare, 150.000-450.000 €/proiect

Data de depunerea a aplicatiilor: 10 iulie 2018

Priorități și acțiuni:

Lotul 1: Prioritatea tematică 1: tineretul, securitatea și pacea

În cadrul acestui subiect general, dialogul ar putea să se concentreze pe trei sub-teme:
a) Prevenirea și combaterea extremismului violent;
b) Schimbările climatice: discutarea impactului schimbărilor climatice (de exemplu, asupra apei, a alimentelor și a securității energetice);

c) Egalitatea de gen.

Lotul 2: Prioritatea tematică 2: lumea digitală
Lista orientativă a activităților întreprinse ca răspuns la loturile 1 și 2 poate include:

 discuție/cartografierea provocărilor priorității tematice abordate,
 schimbul de cunoștințe, experiență, bune practici în domeniul priorității tematice abordate,
organizarea de evenimente/întâlniri, dezvoltarea de platforme online, etc.,
 îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații prin identificarea lacunelor și a domeniilor de îmbunătățire a priorității tematice abordate,
 formularea de recomandări care să fie diseminate cât mai mult posibil în UE și în Canada,
 soluții inteligente și inovatoare de media socială și campanii privind prioritatea tematică abordată.

Contact direct pentru detalii: delegation-canada-pi@eeas.europa.eu

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE
– entităṭi legal constituite în state participante: organizații non-profit de la nivel național sau local, agenții, operatori din sectorul public, autorități locale, grupuri de reflecție, universități, organizații internaționale

Fisa de prezentare

 

Sursa: www.uncjr.ro