Concurs recrutare și selecție de personal pentru implementare proiect POCU – AIMMAIPE Iași

Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere Investiții și Promovare a Comerțului Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante cu normă parțială , pe perioadă determinată, în cadrul proiectului ”Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii START-UP NATION 3 Regiunea Nord-Vest, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est” POCU/256/3/7/118810.

Cerințe:

 •  studii superioare, finalizate cu diplomă de licență;
 • minim 1 an experiența specifică în elaborare planuri de afaceri /elaborare proiecte de investitii sau întocmire /verificare analize financiare sau elaborare proiecte de investiții sau evaluare cereri de finantare sau managementul afacerii  capacitate de analiză, o foarte bună cunoastere a condițiilor de implementare a planurilor de afaceri,
 • utilizare Microsoft Office
 • cunoașterea și însușirea temeinică a GHIDUL SOLICITANTULUI CONDITII SPECIFICE România Start Up Nation

Atribuții:

 • Elaboreaza procedura operationala de plata a planurilor de afaceri declarate admise in cadrul schemei Start Up Nation in concordanta cu criteriile din ghidul solicitantului POCU (SUN POCU)
 •  Verifica dosarele de decont depuse de beneficiarii admisi pe SUN POCU
 • Aproba formularele de decont pe SUN POCU
 • Centralizeaza sumele aprobate la plata pe SUN POCU
 • Intocmeste documentatia necesara solicitarilor de deschideri de credite
 • Centralizeaza si avizeaza deschiderile de credite si alte documente de plati
 • Indeplineste alte atributii delegate de Managerul de proiect/Coordonatorul proiect

Anuntul integral este disponibil pe www.aippimm.ro

Dosarele de concurs se vor depune la sediul AIMMAIPE Iași din Iași, Bld. Socola nr. 206A – 208, et. 7, Clădirea GRANIT, jud. Iași, începând cu data de 13 decembrie 2018, pe parcursul a 10 zile lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 14:00, data limită de depunere fiind 28 decembrie 2018, ora 14:00.

 

Sursa: www.aippimm.ro