CEC BANK angajează Analist credite – Sucursala Vaslui

CEC BANK angajează Analist credite (perioada determinata 1 an) – Sucursala Vaslui, Serviciul/Activitatea Credite
Principalele responsabilitati: 
 • Efectueaza analiza economico-financiara, evalueaza performanta financiara a clientului, verifica incadrarea solicitantului in criteriile de eligibilitate specifice produsului solicitat;
 • Verifica existenta tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru intocmirea propunerii de facilitate/ referat de credit; verifica existenta faptica si scriptica a garantiilor propuse; intocmeste propunerea de facilitate/ referat de credit pe baza analizelor efectuate; fundamenteaza decizia de acordare/respingere a propunerii de facilitate de credit si o inainteaza spre avizare/aprobare nivelului de competenta in vederea luarii deciziei de creditare;
 • Intocmeste acte aditionale la contractul de credit/contractul de garantie pe parcursul derularii creditului, pe baza informatiilor primite de la administratorul de credite;
 • Intocmeste contractele de credit si de garantii si se asigura de semnarea si inregistrarea corespunzatoare a acestora, precum si de concordanta acestora cu conditiile de aprobare.
Cerinte minime de ocupare a postului: 
 • Studii superioare, preferabil studii economice;
 • 3 ani vechime in munca; 1 an vechime in domeniul specific de activitate;
 • Bune abilitati de comunicare si relationare;
 • Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;
 • Atentie la detalii; spirit analitic;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Vaslui, pe adresa: Str. Stefan cel Mare, nr. 75, bl. 75 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 26 decembrie 2018.

 

Sursa: www.cec.ro