Concurs pentru ocuparea unui post vacant de Expert Dezvoltare și Coordonare Sistem Startup în cadrul RubikHub la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 15.06.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea unui post vacant de Expert Dezvoltare si Coordonare Sistem Startup in cadrul RubikHub (Directia Dezvoltarea Afacerilor), pe durata determinata de 6 luni.

Atributiile/Responsabilitatile postului:
a. Concepere, dezvoltare si implementare programe de succes in cadrul RubikHub pentru atragerea si accelerarea activitatilor de startup in cadrul Hub-ului;
b. Consultanta, analiza, cercetare si atragere de start-up-uri in cadrul programelor existente in cadrul RubikHub;
c. Selectarea si integrarea in comunitatea interna a RubikHub a startup-urilor solicitante;
d. Dezvoltarea externa a comunitatii, atragerea si selectarea grupului de mentori/coaches/traineri/ formatori/investitori/antreprenori, care vor derula activitati de initiere, sustinere si formare in cadrul RubikHub;
e. Recrutare si formare de noi specialisti pentru dezvoltarea echipei RubikHub;
f. Dezvoltare de parteneriate cu alte structuri nationale si internationale de tip Hub, precum si cu alti parteneri relevanti din domeniu.

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
b. experienta anterioara de minim 3 ani intr-un domeniu similar (dezvoltare si implementare de activitati in hub-uri si acceleratoare de afaceri la nivel national si international);
c. foarte buna cunoastere a limbii engleze;
d. persoana cu experienta in derularea activitatilor de atragere si dezvoltare a comunitatii de startup, precum si a celorlalti participanti implicati (din interiorul si exteriorul regiunii), persoana capabila sa coordoneze activitatea de formare a ecosistemului antreprenorial regional in cadrul RubikHub.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 14.06.2017, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante (recomandari, etc), copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

ADR Nord-Est va face selectia candidaturilor depuse si va contacta telefonic si/sau pe e-mail in data de 14.06.2017, candidatii admisi pentru participarea la concurs. Numai acesti candidati selectati vor fi invitati sa participe la concursul din data de 15.06.2017.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test scris in limba engleza din cunostintele de specialitate, interviu si analiza CV-ului.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa: www.adrnordest.ro