Concurs pentru ocuparea postului de Psiholog la Centrul Diecezan Caritas Iași

Centrul Diecezan Caritas Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de Psiholog pentru Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco” din Iași, 8 ore/zi, perioadă determinată.

Cerințe:

Studii superioare de specialitate;
Abilități de comunicare și interrelaționare;
Capacitate de adaptare la medii și situații noi;
Persoană dinamică, flexibilă și cu spirit de inițiativă;
Bun organizator;
Experiență în domeniu de minimum 1 an.

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

-Curriculum Vitae în format Europass;
-Copie după actele de studii, după cartea de identitate, după cerificatul de căsătorie (dacă este cazul și dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Mihaela Hurduc, coordonator program Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, tel. 0729/550070.

Data limită de înscriere este joi, 25 mai 2017.

Interviul va avea loc vineri, 26 mai 2017, începând cu ora 13.00 la sediul asociației Centrul Diecezan Caritas Iași, str. Sărărie, nr.134.

Sursa: www.caritas-iasi.ro