Concurs ocupare două posturi vacante la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est organizeaza concurs in data de 30.05.2017, orele 10:00, la sediul din Piatra Neamt, str. Lt. Draghescu, nr. 9, jud. Neamt, pentru ocuparea a doua posturi vacante, pe durata determinata de 1 an (cu posibilitate de prelungire):

1) 1 post de Expert Resurse Umane

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent (preferabil in domeniul economic sau stiinte socio-umane);
b. experienta anterioara de minim 3 ani in domeniul resurselor umane (componenta de activitati specifice resurselor umane si componenta de gestiune de personal);
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator (Microsoft Office);
d. buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f. sa aiba abilitati ridicate de comunicare, capacitate de analiza si sinteza, persoana flexibila, organizata si responsabila.

2) 1 post de Secretar (atributii de asistent manager)

Conditiile obligatorii ce trebuie indeplinite de catre candidati:
a. studii superioare absolvite cu diploma de licenta (in domeniile: economic/administratie publica, juridic, tehnic, sau secretariat-birotica);
b. experienta anterioara de minim 3 ani intr-un domeniu similar;
c. foarte bune cunostinte de operare pe calculator;
d. buna cunoastere a limbii engleze;
e. constituie avantaj experienta profesionala in proiecte cu finantare europeana;
f. persoana flexibila, cu abilitati ridicate de comunicare si spirit organizatoric.

Rugam persoanele interesate sa depuna la sediul Agentiei, pana la data de 26.05.2017, orele 14:00, un dosar care va cuprinde: CV (format european – din care sa reiasa clar experienta profesionala), cerere de inscriere la concurs, copie dupa diploma de licenta, respectiv alte cursuri/formari profesionale/diplome si documente suport relevante, copie dupa actul de identitate, cazier judiciar.

ADR Nord-Est va face selectia candidaturilor depuse si va contacta telefonic si/sau pe e-mail in data de 29.05.2017, candidatii admisi pentru participarea la concurs. Numai acesti candidati selectati vor fi invitati sa participe la concursul din data de 30.05.2017.

Concursul va consta in urmatoarele probe: test de limba engleza(scris), test privind cunostintele de operare pe calculator(proba practica), test de cunostinte din bibliografia pentru concurs – scris (pentru postul de expert resurse umane testul scris va avea si o componenta de specialitate), interviu si analiza CV-ului.

Bibliografia pentru concurs se gaseste la sediul Agentiei si pe www.adrnordest.ro.

Relatii suplimentare la tel. 0233 218 071.

Sursa:  www.adrnordest.ro