Cerere de propuneri de proiecte 2017, subventie a Oficiului UE pentru proprietate intelectuala

Comisia Europeana, prin intermediul Oficiului Uniunii Europene pentru proprietate intelectuala (EUIPO) de la Alicante, a deschis o noua cerere de propuneri de proiecte 2017.

Titlul cererii: „Sprijin pentru activitatile de crestere a gradului de constientizare cu privire la valoarea proprietatii intelectuale si la prejudiciile cauzate de contrafacere si piraterie”

Prezenta cerere de propuneri acopera urmatoarele 3 componente/loturi:

Lotul 1: Sensibilizarea copiilor prin activitati educationale desfasurate în institutii de învatamânt (buget 400.000€);
Lotul 2: Sensibilizarea generatiei tinere si a cetatenilor tineri (buget 400.000€);
Lotul 3: Sensibilizarea factorilor de decizie politica si a liderilor de opinie prin intermediul conferintelor si al forumurilor (buget 200.000€).

Eligibilitate: autoritati publice locale, regionale si nationale, ONG-uri, fundatii universitare, companii

Obiectivul general al cererii de propuneri este creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea și beneficiile proprietății intelectuale, precum și la prejudiciile cauzate de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală.
Aceasta urmărește să sporească nivelul de cunoștințe și să implice tipurile prioritare de public în asigurarea unui grad mai mare de respect față de proprietatea intelectuală, în vederea schimbării în ultimă instanță a comportamentului persoanelor prin reducerea achiziționării de către aceștia a produselor contrafăcute și a accesului acestora la conținutul digital din surse ilegale.

Obiectivele specifice ale cererii:
– sporirea nivelului de cunoștințe cu privire la valoarea proprietății intelectuale ca un instrument pentru protejarea creativității, a inovației și a spiritului anteprenorial, prin furnizarea de cunoștințe concrete și obiective privind
proprietatea intelectuală în acest context și sporirea nivelului de cunoștințe privind prejudiciile cauzate de încălcări;
– implicarea tipurilor prioritare de public într-un dialog cu privire la aceste aspecte, luând în considerare posibilitățile relevante de influențare și, în special, modul în care membrii publicului așteaptă să fie abordați cu privire la aceste chestiuni (într-un mod respectuos, obiectiv și neutru), cu scopul de a schimba comportamentul, de a reduce interesul pentru contrafacere și piraterie și/sau de a reduce posibilitățile de contrafacere și piraterie.

Acṭiuni eligibile:
Vor fi luate în considerare numai acțiunile care se încadrează în cele trei loturi menționate mai jos:

Lotul 1: Sensibilizarea copiilor prin activități educaționale desfășurate în instituții de  învățământ, buget 400.000€;

Lotul 2: Sensibilizarea generației tinere și a cetățenilor tineri, buget 400.000€;

Lotul 3: Sensibilizarea factorilor de decizie politică și a liderilor de opinie prin intermediul conferințelor și al forumurilor, buget 200.000€.

Pentru loturile 1 și 2: activitățile legate de mass-media și platformele de socializare, producția și distribuirea de materiale audiovizuale, publicații sau comunicări electronice, organizarea de evenimente, târguri, expoziții sau activități de formare, informare și divertisment (denumire consacrată – infotainment: dezbateri, programe pentru tineret, concursuri de cultură generală, jocuri video sau programe muzicale), instrumente web, activități, soluții online;
Pentru lotul 3: conferințe internaționale în contextul UE, forumuri, dezbateri.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 25 septembrie 2017.

Bugetul total al cererii: 1.000.000 €; 80% din totalul costurilor eligibile.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro