CEC Bank angajează Referent – Directia Logistica, Serviciul Administrativ, Iași

CEC Bank angajează Referent (perioada determinata 1 an) – Directia Logistica, Serviciul Administrativ (Locatia: Iasi)

Principalele responsabilitati:
Asigura si urmareste pentru unitatile CEC Bank din judet derularea contractelor de utilitati, prestari servicii si a contractelor de mentenanta;
Avizeaza facturile de plata aferente consumurilor lunare de utilitati, din punct de vedere al conformitatii prevederilor contractuale si consumurilor reale din teren;
Elaboreaza documentatia necesara pentru racordarea agentiilor CEC Bank din judet la retelele de utilitati (in limita existentei acestor retele pe plan local) si incheie contracte noi cu furnizori de utilitati;
Intreprinde demersurile necesare pentru obtinerea acordurilor de conectare/ deconectare la/ de la retelele de furnizare a utilitatilor in cazul infiintarii/ relocarii/ desfiintarii unitatilor bancare de pe raza judetului;
Promoveaza relatii de colaborare cu furnizorii de utilitati, asociatiile de locatari/ proprietari, respectiv cu vecinii directi ai spatiilor unde functioneaza cu chirie agentii CEC Bank si rezolva pe cale amiabila situatii problematice (in cazul aparitiei acestora);
Efectueaza inspectii periodice la toate locatiile din judet pentru determinarea necesarului de lucrari de intretinere si reparatii;
Asigura mentinerea in stare de functionare a instalatiilor interioare de furnizare a utilitatilor si reducerea/ eliminarea pierderilor din retelele de furnizare a utilitatilor;
Verifica periodic modul in care personalul firmei de curatenie isi indeplineste obligatiile asumate prin contract;
Coordoneaza si controleaza prestatorii selectati conform normelor in vigoare pentru livrarea bunurilor, serviciilor si lucrarilor, pe baza contractului sau a comenzii;
Efectueaza receptia fizica a produselor de papetarie-birotica, consumabile, imprimate si tipizate primite de la furnizori, intocmirea procesului verbal de receptie si distribuirea acestora la agentiile arondate sucursalei judetene, conform solicitarilor primite;
Asigura evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si participa in comisia de receptie a lucrarilor de amenajare/ achizitii/ reparatii;
Raspunde de receptia materialelor, darea in consum, scaderea si lansarea comenzilor, respectiv transferul obiectelor de inventar in cadrul sucursalei, prin aplicatia interna utilizata;
Gestioneaza foile de parcurs de la autoturismele aflate in parcul auto al sucursalei; asigura efectuarea reviziilor periodice si a reparatiilor curente;
Pastreaza legatura cu societatile de asigurari (auto si cladiri);
Contribuie la intocmirea rapoartelor de piata pe segmentul imobiliar;
Participa la intocmirea si gestionarea bazei de date cu imobilele proprietatea Bancii din judet;
Supravegheaza si verifica periodic starea si integritatea spatiilor excedentare aflate in conservare, informand Centrala bancii cu privire la masurile ce se impun;
Gestioneaza contracte de inchiriere spatii la si de la terti;
Se ocupa de asigurarea cladirilor (sesizeaza daunele produse, asigura asistenta inspectorului de daune local, urmareste efectuarea lucrarilor de reparatie etc.);
Efectueaza raportari si ofera informatii pe domeniul sau de activitate in limita competentelor aprobate;
Face propuneri pentru imbunatatirea reglementarilor interne de lucru aferente activitatii ce ii revin.

Cerinte minime de ocupare a postului:
Studii superioare sau medii;
Minim 2 ani experienta in domeniul specific de activitate;
Minim 3 ani vechime in munca;
Rezistenta la stres si termene limita, disponibilitate la efort;
Permis de conducere tip B, de minim 2 ani;
Abilitati de comunicare si relationare;
Abilitati de planificare si organizare;
Corectitudine, seriozitate, responsabilitate;
Cunostinte operare PC.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus, pot transmite o scrisoare de intentie si un curriculum vitae pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 30 iunie 2017.

Sursa: www.cec.ro