MOL România oferă 350.000 lei tinerilor sportivi şi artişti prin programul de promovare a talentelor

MOL România și Fundația pentru Comunitate au lansat cea de-a 12-a ediție a Programului MOL de promovare a talentelor. Tineri sportivi și artiști cu rezultate bune din toată țara se pot înscrie în programul organizat pe bază de concurs de proiecte. Fondul total de sponsorizare este de 350.000 de lei și este acordat de MOL România. Solicitările pot fi depuse până la data de 17 iunie 2017, iar detaliile programului pot fi găsite pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Înscrierile se pot face atât individual, cât și prin echipe sportive sau ansambluri artistice.

În cadrul celor 11 ediții anterioare ale programului, MOL România a acordat 1.261 de sponsorizări în valoare de peste 2.870.000 de lei unui număr de 1.846 de sportivi și tineri artiști din toată țara, unii dintre ei obținând finanțare de mai multe ori.

„De 12 ani susținem performanța tinerilor artiști și sportivi care reprezintă țara la festivaluri și competiții europene, mondiale și olimpice. Este un sprijin care se acordă celor cu rezultate bune și care le arată tinerilor că munca și talentul lor sunt apreciate”, a declarat Camelia ENE, Country Chairman & CEO MOL România.

Beneficiarii edițiilor anterioare, prezenți la evenimentul lansării programului din acest an, au confirmat importanța acestui sprijin în conturarea carierei lor. Emil Imre, singurul medaliat cu aur din România la Festivalul Olimpic al Tineretului European de iarnă și deținătorul uneia dintre cele două medalii de argint, a afirmat: „În urma obţinerii acestui sprijin am reușit să achiziționez echipamentele și instrumentele la care înainte doar visam, dar care îmi erau atât de necesare pregătirii.”

La această ediție, programul dispune de un fond total de 350.000 lei, sumele fiind alocate tinerilor sportivi sau artiști cu vârste între 8 și 18 ani, respectiv pentru categoria de peste 18 ani, care au nevoie de susținere în scopul participării la concursuri sau achiziției de echipamente și materiale.

”Înscrierea unei solicitări de finanțare în acest concurs de proiecte este relativ simplă. Pe lângă prezentarea rezultatelor din ultimii doi ani și a obiectivelor de viitor, este importantă întocmirea exactă a bugetului pentru finanțarea solicitată. Corelarea chibzuită a cheltuielilor cu obiectivele stabilite ajută tinerii și în planificarea altor aspecte din viață”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Dintre beneficiarii ediției a 11-a a programului, mai mulți înotători dețin recorduri naționale: Ștefan Cozma, Ana Dascăl, Robert Glință, Huszár Ingrid, Daniel Martin, Vlad Pațurcă, Andrei Rusen, Simona Savastița.

Despre program:

În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de transport legate de activitatea sa sportivă sau artistică sau pentru a achiziționa echipamente și materiale. Din finanțarea totală a ediției a 12-a, 160.000 lei sunt destinați sportului, 120.000 lei domeniului artelor și 70.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani, în cadrul căreia pot solicita sprijin acei tineri care au beneficiat deja de sponsorizări în ultimii ani și au depășit vârsta majoratului.

Solicitările pot fi depuse până la data de 17 iunie 2017, iar detaliile programului pot fi găsite pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Cererile vor fi evaluate de două jurii de specialitate. Preşedintele juriului la secţiunea sport este Violeta BECLEA-SZÉKELY, campioană europeană la atletism şi doctor în sport, iar la secţiunea artă violonistul Albert MÁRKOS, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj.

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie multinațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, aproximativ 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. În domeniul explorării și producției de hidrocarburi, experiența de peste 75 de ani a Grupului sprijină operațiunile de producție în 8 țări și activitățile de explorare în 13 țări. Grupul MOL controlează patru rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de peste 2.000 de benzinării în Europa Centrală și de Sud-Est, în 10 țări, din care peste 200 în România.

Despre Fundația pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea, de reabilitarea lor.

Cerere de propuneri de proiecte 2017 – Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și al Regatului Norgeviei/Granturi pentru ocuparea tinerilor pe piața muncii

Misiunile Islandei, Norvegiei si Liechtenstein-ului pe langa Uniunea Europeana si Oficiul de la Bruxelles pentru Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European au lansat, la 26 aprilie a.c., cererea de propuneri de proiecte a unei noi initiative care vizeaza ocuparea tinerilor pe piata muncii. Pentru prima data, granturile vor fi acordate pentru proiecte transnationale care vor implica parteneri eligibili din Nordul, Centrul si Sudul Europei, asistati de catre parteneri experti din statele donatoare, state ale UE non-eligibile sau organizatii internationale.

Titlul cererii: „Tineret activ” – Granturi SEE si granturi norvegiene pentru ocuparea tinerilor

Data limita pentru depunerea notelor de concept: 1 august 2017.

Eligibilitate: orice entitate publica sau privata din Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria.

Bugetul total al cererii: 60.610.000 €; se acorda maximum 85% cofinantare si minimum 1.000.000€/proiect.

Cererea se adresează tinerilor cu vârste între 15 ṣi 29 de ani, cu o atenṭie deosebită pentru cei între 25 ṣi 29 de ani.
Această finanṭare vine în contextul existenṭei la nivelul UE a 4,6 milioane ṣomeri ṣi a 6,6 milioane de tineri aflaṭi în situaṭia NEETs – “not in education, employment or training” (nici elev, nici angajat ṣi nici stagiar sau ucenic). Cele mai mari rate de indivizi aflaṭi în situaṭia NEETs se află în Bulgaria, Croaṭia, Italia ṣi România.

Fondul are ca scop să ofere soluții noi și inovatoare care se concentrează pe nevoile specifice ale grupului ṭinṭa – tinerii. Activitățile și realizările din cadrul proiectelor pot fi efectuate pe mai multe niveluri, atât sistemic (de exemplu, dezvoltarea de module educaționale formale, dezvoltarea cooperării sistematice cu părți interesatenetradiṭionale), cât și personale (de exemplu, răspunzând într-o manieră individuală la nevoile membrilor grupului țintă).

Măsurile recomandate includ, dar nu limitează:
 practici eficiente care dezvoltă locuri de muncă durabile;
 soluții inovatoare despre cum să fie pregăṭi tinerii pentru schimbările structurale ale pieței forței de muncă, cum ar fi digitalizarea și automatizarea inteligentă;
 lărgirea implicării părților interesate, inclusiv a serviciile sociale, serviciilor pentru copii/tineret, profesioniṣti din domeniul medical ṣi psihiatric, părinṭi, etc.;
 implicarea sectoarelor și a angajatorilor non-tradiționale/i, ONG-urilor, organizațiilor și IMM-urilor;
 strategii de informare;
 dezvoltarea sau implicarea antreprenoriatului / întreprinderilor sociale;
 start-up-uri inovatoare de sprijin pentru tinerii antreprenori;
 abordări bazate pe comunitate;
 învăṭare în familie (activități care implică toți membrii familiei, acolo unde sunt așteptate rezultate pentru toți, contribuind la o cultură a învățării în familie);
 noi abordări de coaching și mentorat;
 dezvoltarea de noi soluții flexibile, de exemplu, în cerințele de calificare de bază pentru admiterea în instituțiile de învățământ sau ale contractelor de muncă pentru ucenici;
 pedagogia experimentală și didactică;
 accent pe capacitatea de inserție profesională și abilități bazice de dezvoltare;
 mixarea metodelor de învățare informale, non-formale și formale;
 module inovatoare de ucenicie și învățarea bazată pe muncă;
măsuri inovatoare pentru mobilitate și plasarea forței de muncă;
 strategii experimentale de integrare a dimensiunii de gen.

Sunt vizate 3 arii/domenii de actiune:
a) Inovare și explorare,
b) Transferul de know-how și bune practici,
c) Analiză ṣi cercetare.

Fisa de prezentare se regaseste în ANEXA.

Sursa: www.uncjr.ro

Șase proiecte câștigătoare la prima ediție a Fondului IKEA pentru Mediul Urban

IKEA România, alături de Fundația Comunitară București, anunță cele șase proiecte care vor fi finanțate în primul an cu suma totală de 394.963 de lei. Pe baza rezultatelor obținute, proiectele pot fi susținute trei ani, cu bugete similare în fiecare an.

79 de proiecte au fost înscrise la Fondul IKEA pentru Mediul Urban, pe următoarele arii: protejarea resurselor naturale, educație și conștientizare, prevenirea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Proiectele selectate au trecut prin patru etape de selecție: preselecția proiectelor ce a avut la bază criterii de eligibilitate, selecția realizată în două valuri de către un juriu independent și interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă de opt de proiecte finaliste.

Din juriu au făcut parte: Dana Dobrescu, Communications Manager Unilever South Central Europe; Diana Culescu, Președinte Asociația Peisagiștilor din România; Florin Stoican, Manager Sustenabilitate & Conformitate IRI Forest Management; Mircea Ilie, Sustainability Leader IKEA România; Oana Bitan, Ofițer Administrativ și Financiar Ambasada Suediei; Vera Marin, Președinte Asociația pentru Tranziție Urbană; Theodor Nica, Manager Comunicare și Design Interior IKEA România.

Cele șase proiecte câștigătoare sunt:

Proiect: Acoperișul Verde /Asociația Cartier Aviației. În cartierul Aviației va fi construit primul acoperiș verde din țară pe un bloc de locuințe colective, ca o alternativă de a recupera ecologic și tehnic plafoanele de beton ale vechilor blocuri comuniste. Experiența va continua în anii următori pe alte blocuri, iar echipa proiectului va crea un manual de bune practici, care va putea fi folosit de autoritățile locale, dezvoltatori și proprietari.

Proiect: Centrul pentru Agricultură și Regenerare Urbană / Institutul de Cercetare în Permacultură din România. Orașul București poate da tonul în ecologie aplicată, agricultură urbană practicată cu respect pentru natură (regenerativă). Echipa proiectului propune o fermă urbană demonstrativă în comunitate, o grădină urbană comunitară organizată după modelul „plot share”, un centru de cercetare, promovare și instruire în agricultură urbană regenerativă și o zonă de colectare și compostare a resurselor biodegradabile (tocătură de lemn, iarbă cosită, resturi vegetale etc).

Proiect: Green Floreasca / Grup de Inițiativă Civică Floreasca. Grupul de Inițiativă Civică Floreasca  deschide apetitul locuitorilor din cartier pentru soluții de eficiență energetică. Vor monta pe un bloc panouri solare, iar locuitorii cartierului Floreasca vor învăța să reducă emisiile de CO2 atât pentru locuințe, cât și pentru părțile comune ale blocului în care locuiesc, în sesiuni de training-uri și workshop-uri.

Proiect: Grădina cu Oameni / Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu

Grădina cu Oameni va fi o platformă locală care pune în legătură specialiști din domeniile asociate ecologiei, locuitorii din zonă, vizitatori și autorități locale. În paralel cu platforma creată, se vor organiza acțiuni care pun accent pe dezechilibrul ecosistemului Grădinii Cișmigiu, iar un ghid de intervenție va fi scris pentru a ajuta și alte zone urbane cu probleme similare.

Proiect: Liliecii din mediul urban / Asociația Wilderness Research and Conservation

Populațiile de lilieci pot fi folosite drept prădător natural al insectelor dăunătoare. Existența lor în mediul urban ajută la utilizarea de cantități reduse de insecticide, care au un grad de toxicitate ridicat, atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Cu acest proiect, echipa asociației va crește gradul de conservare al speciilor de lilieci din mediul urban și suburban (București și Ilfov).

Proiect: Motivați să Reciclăm! / Fundația Motivation România

Echipa Fundației Motivation va construi un atelier-școală de reciclare a deșeurilor din plastic, care reduce risipirea plasticului în comunitatea din Bragadiru. Plasticul colectat va fi reciclat și transformat în obiecte utile persoanelor cu dificultăți motorii. Mai mult, obiectele produse vor fi vândute pentru a susține activitatea Fundației.

„Proiectele depuse ne-au depășit așteptările, prin temele abordate, calitate și modelele de implementare propuse, iar decizia finală a fost foarte dificilă. Este de ajuns să spun că dintre cele aproape 80 de aplicații, au trecut în etapa a doua de jurizare 30, deși ținta noastră inițială a fost de 15. În final, în loc de 3-5 proiecte finanțate, vom avea 6. Am fost foarte plăcut impresionați de hotărârea echipelor de a-și pune în aplicare proiectele, dovedită prin resursele adiționale, complementare finanțării din Fond, pe care le aduc. Multe dintre ele au și o componentă de cercetare, iar rezultatele se anunță foarte interesante din punctul de vedere al replicării acestor proiecte și în alte comunități, fiindcă mixul de soluții pe care le propun este ceva nou pentru zona Bucureștiului, iar soluțiile definitive se vor cristaliza în ghiduri de bune practici”, a declarat Mircea Ilie, Sustainability Leader Magazinul IKEA București.

Fondul IKEA pentru Mediul Urban este finanțat de IKEA România și gestionat de către Fundația Comunitară București.

IKEA România

IKEA este o companie de retail mobilier și decorațiuni, de origine suedeză, fondată în 1943 de Ingvar Kamprad. Marca IKEA a fost înregistrată în 1943, în Suedia. În august 2016, IKEA Group deținea și opera 340 de magazine în 28 de țări sau teritorii, sub acord de franciză cu Inter IKEA Systems B.V. În timp ce alte peste 40 de magazine IKEA erau francize deținute de alte companii decât IKEA Group. Magazinul IKEA din Zona Comercială Băneasa a fost al 253-lea deschis în a 35-a ţară, pe 21 martie 2007. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. Detalii pe www.IKEA.ro.

Viziunea IKEA: Să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.

Misiunea IKEA: Să oferim o gamă largă de produse de mobilier, accesorii și decorațiuni pentru casă – funcționale și cu un design de calitate, la prețuri atât de scăzute încât cei mai mulți oameni să și le poată permite.

Fundaţia Comunitară Bucureşti este specialistul în filantropie locală care colectează fonduri de la afaceri locale şi donatori individuali pentru a finanţa iniţiative în comunităţi. Din 2011, organizația a finanțat peste 180 de proiecte ale comunităților din București și Ilfov cu mai mult de 2 milioane de lei. Fundaţia Comunitară Bucureşti este parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte 15 fundaţii comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Concursul naţional de proiecte studențești 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 26.05.2017 -15.11.2017, Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017

Tema concursului: Stimularea participării studenților la viața societății

Prioritățile concursului:

1.1. Susținerea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale la studenți

1.2. Dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru studenți

1.3. Dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale

1.4.Susținerea accesului la cultură, a diversității în cultură și a activităților vocaționale pentru studenți

Suma alocată pentru concurs este de 900.000 de lei

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017, dar nu pentru aceeași prioritate.

Perioade:

1.depunerea dosarului de concurs: 12.05.2017 – 26.05.2017, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00 – 14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 26.05.2017, ora 14.00 sau depuse la registratura MTS după data de 26.05.2017, ora 14.00),

 • etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 29.05. – 06.06.2017;
  afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 07.06.2017;
 • depunerea modificărilor/ completărilor: 08.06. – 14.06.2017;
 • reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ și al eligibilității: 15.06. – 20.06.2017;
 • afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 20.06.2017;
  etapa de evaluare tehnică, pe bază de punctaj: 21.06.-27.06.2017;
 • afișarea rezultatelor: 27.06.2017;
 • depunerea contestaţiilor: 28.06 – 30.06.2017;
 • analiza contestațiilor: 03.07 – 05.07.2017;
 • afișarea rezultatelor finale ale concursurilor: 06.07.2017;
 • perioada de derulare a proiectelor de tineret/ studențești: 20.07.2017 – 15.11.2017.

Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2017 este 900.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 30.000 de lei.

Informații suplimentare cu privire la Concursul național de proiecte studenţeşti 2017 se pot solicita la adresa de email concurs.proiecte@mts.ro.

Sursa: www.mts.ro

Confidence Building 2017 – 2018 Call for Applications

Confidence Building – a joint initiative of the Robert Bosch Stiftung and the Black Sea Trust

The Robert Bosch Stiftung and the Black Sea Trust for Regional Cooperation of the German Marshall Fund (BST) are continuing their joint funding initiative to support confidence building activities of non-state actors in the South Caucasus, Ukraine and Moldova, and its neighboring countries. The partners are convinced that civil society can make a valuable contribution to the process of confidence building, mutual understanding and reconciliation between populations in territories presently of recently involved in (armed) conflicts. This initiative is designed to encourage grantees to investigate new ways, methods and approaches for fostering mutual understanding.

Program Description

The projects should be initiated by civil society organizations which can effectively engage target audiences within the population of the region in their projects’ activities. Organizations requesting grants must be legally registered in one of the following countries: Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Turkey and Ukraine. The involvement of additional partners (especially those from the EU) is possible and welcome.

Projects working in the following areas would be especially appreciated:

 • approaches to build and/or strengthen local, regional and national capacities to promote coexistence and reintegration;
 • cross-border initiatives for youth;
 • approaches to civic education or active citizenship;
 • approaches to reconciliation and peace that incorporate experiences from history and convey them to the younger generation;
 • arts and cultural work to advance peace and reconciliation;
 • the role of media in overcoming stereotypes.

A special emphasis is placed on multilateral initiatives and those that reach out to the neighboring countries.

Projects should be exemplary, make use of novel and innovative means of building trust, and have a realistic and economical budget calculation.

BST and RBSG encourage applicants to be creative and bold. Project ideas can focus on creating various platforms (environment, music, sports, etc.) that bring together people from territories involved in conflicts, on facilitating contacts between state actors in the South Caucasus and the surrounding regions in non-formal settings, on using different media tools (traditional and/ or new) to foster mutual understanding, etc.

The average grant will be around 23,000 USD (about 18,000 EUR). Multilateral projects may exceed that amount in exceptional cases.

Application and Selection

The entire program administration is carried out by BST on behalf of both partners.

The Robert Bosch Stiftung and the Black Sea Trust for Regional Cooperation invite interested organizations to apply per the below mentioned contact information.

Decisions about selection and funding of the submitted projects will be taken jointly by representatives of both donors.

A grant letter to the selected projects will be issued by the end of July 2017, and respectively, December 2017.

Applicants are strongly advised to submit proposals for projects that will take longer than 6 months in the May 2017 call.

Applications have to be sent to confidencebuilding@gmfus.org

Two different application deadlines are offered in the 2017 – 2018 Call. The partners recommend applying in spring since funds are limited.

1) For the May 26, 2017 deadline, interested organizations are invited to submit project proposals from April 20, 2017 until May 26, 2017 at 18:00 in Bucharest, Romania (UTC+3:00).

The projects must be completed and reported to BST by July 2018. The maximum duration of the project should not exceed 11 months.

2) For the September 29, 2017 deadline, interested organizations are invited to submit project proposals only from August 1, 2017 until September 29, 2017, at 18:00 in Bucharest, Romania (UTC+3:00).

The projects must be completed and reported to BST by July 2018. The maximum duration of the project should not exceed 6 months.

To learn more, please check the call for applications, here: http://www.gmfus.org/initiatives/call-applications

Interested parties may consult the following contact persons, who are prepared to provide advanced consultation if needed:

Sergiu Panainte – BST representative for Armenia (spanainte@gmfus.org)

Mehriban Rahimli – BST representative for Azerbaijan and Georgia (mrahimli@gmfus.org)

Ana Aelenei – BST representative for Ukraine (aaelenei@gmfus.org)

Dinu Toderascu – BST representative for Moldova (dtoderascu@gmfus.org)

BST and RBSG encourage the applicants seeking to develop projects that may exceed the maximum duration and budget to contact BST representatives for consultations.

Concursul naţional de proiecte de tineret 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 22.05.2017-01.11.2017, Concursul naţional de proiecte de tineret 2017.

Temele pentru concurs sunt:

1. Stimularea participării tinerilor la viața societății, cu următoarele priorități:

Susținerea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale la tineri
Dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale
Susținerea accesului la cultură, a diversității în cultură și a activităților vocaționale pentru tineri.

Suma alocată pentru tema numărul 1 este de 1.800.000 de lei

2. Promovarea de măsuri incluzive adresate tinerilor, cu următoarele priorități:

Dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru tinerii proveniți din mediul rural
Susținerea integrării sociale a tinerilor romi.

Suma alocată pentru tema numărul 2 este de 1.200.000 de lei.

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2017 este 3.000.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2017 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2017, dar nu pentru aceeași prioritate.

Perioade:
depunerea dosarului de concurs: 08.05.2017 – 22.05.2017, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 22.05.2017, ora 16.30 sau depuse la registratura MTS după data de 22.05.2017, ora 16.30)
etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 23.05. – 29.05.2017;
– afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 30.05.2017;
depunerea modificărilor/ completărilor: 31.05. – 09.06.2017;
reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ și al eligibilității: 12.06. – 15.06.2017;
afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 15.06.2017;
etapa de evaluare tehnică, pe bază de punctaj: 16.06.-22.06.2017;
afișarea rezultatelor: 22.06.2017;
depunerea contestaţiilor: 23.06 – 27.06.2017;
analiza contestațiilor: 28.06 – 30.06.2017;
afișarea rezultatelor finale ale concursurilor: 03.07.2017;
perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17.07.2017 – 01.11.2017.

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia găsiți aici.

Sursa: www.mts.ro

Propunere de parteneriat, programul Erasmus+, Parteneriate strategice pentru tineri sau incluziune sociala prin educatie, formare si tineret

Consiliul orasului Manresa, regiunea autonoma Catalonia, Spania, cauta parteneri pentru un proiect „Erasmus+”, actiunea-cheie 2 „Parteneriate strategice pentru tineret” si actiunea-cheie 3 „Incluziune sociala prin educatie, formare si tineret”.
 
Scopul acestui proiect este educatia pentru pace, reducerea conflictului si cresterea coeziunii sociale. Acesta demers va începe cu actiuni care vor avea la baza ideea ca pacea în societate nu poate fi atinsa fara a promova pacea în fiecare individ. O gama de abordari orientate spre ideea de pace, cum ar fi educatia emoţionala, educatie pentru valori si pace, constiinta de sine, educatiei de gen si altele realizate prin yoga, tehnici de respiratie, relaxare si meditatie, pot contribui în mod pozitiv, formând o atitudine de conciliere.
 
Termenul-limita pentru manifestarea interesului: cât de rapid se poate; data de depunere a aplicatiilor este 26 aprilie a.c. pentru actiunea-cheie 2 si 22 mai a.c. pentru actiunea-cheie 3.
 
Detalii in fisa de prezentare din anexa.(click aici)
 
Contact pentru manifestarea interesului: dna Sònia Puyol, spuyol@ajmanresa.cat
 
Sursa www.uncjr.ro
 

Școlile din comunități defavorizate din opt județe pot aplica pentru finanțarea de centre afterschool în programul Nouă Ne Pasă

Fundația eMAG și Flanco țintesc 14 școli noi în programul de centre afterschool la sate Nouă Ne Pasă în anul școlar 2017–2018 și deschid sesiunea de aplicații pentru finanțarea școlilor gimnaziale din opt județe: Buzău, Călărași, Constanța, Dolj, Ialomița, Ilfov, Olt și Prahova. Programul Nouă Ne Pasă (NNP) își propune să sprijine elevii de la sate cu rezultate slabe la învățătură să nu abandoneze școala și să îi ajute să promoveze Evaluarea Națională cu medie peste 6.

În anul școlar 2017-2018, programul NNP acordă pentru finanțarea centrelor afterschool burse de peste 9.000 de euro pe proiect, în creștere de la 7.600 de euro, în prezent. Plafonul de finanțare cuprinde suplimentar fonduri pentru un kit standard de lucru (computere, acces la Internet, table interactive), iar serviciile de consiliere sunt extinse către familiile copiilor din program.

Primele șase centre afterschool NNP au fost deschise în septembrie 2016, în șase comunități rurale din județele Buzău, Constanța, Neamț, Prahova și Teleorman. Cei 251 de copii incluși în proiect beneficiază de servicii de educație remedială, de consiliere și de rechizite.

Ne-am bucurat să vedem că, în primul semestru al anului școlar în curs, absenteismul în rândul elevilor care au frecventat centrele afterschool Nouă Ne Pasă a scăzut în peste 70% dintre cazuri”, declară Dragoș Sîrbu, CEO Flanco. „De asemenea, copiii și-au îmbunătățit considerabil și performanțele școlare – peste 60% dintre ei au obținut note cu cel puțin 1 punct mai mari decât la evaluările inițiale. În plus, a crescut și interesul părinților și al tutorilor pentru procesul educațional”.

Centrele Nouă Ne Pasă vin în completarea programului școlar obligatoriu și oferă oportunități pentru consolidarea competențelor dobândite de copii la școală. În cadrul programelor de afterschool, cadrele didactice organizează grupe de învățare asistată pentru elevii participanţi și intervin pentru rezolvarea altor probleme cu care se confruntă elevii, precum lipsa rechizitelor și a hainelor, lipsa accesului la serviciile medicale de bază, lipsa consilierii și a sprijinului pentru continuarea studiilor.

„De cele mai multe ori, elevii abandonează școala din cauză că au rezultate slabe și nu sunt sprijiniți să remedieze această situație. Sunt copii din familii cu un nivel redus de educație, cu dificultăți materiale sau cu părinți care muncesc în străinătate. Pentru ei, învățătorii și profesorii reprezintă, cel mai adesea, unicul sprijin.

Rezultatele de până acum ale proiectului pilot de centre afterschool Nouă Ne Pasă sunt bune, iar experiența anului care a trecut ne confirmă că acest tip de intervenție este necesară în comunitățile devaforizate. Intenționăm ca în anul școlar 2017-2018 să deschidem încă 14 centre, vom avea astfel 20 de școli în program și 800 de copii vor avea o șansă în plus pentru a nu abandona școala”, declară Tudor Vlad, Președinte Fundația eMAG.

Școlile care își doresc să participe în programul Nouă ne Pasă și funcționează în comunități defavorizate din cele opt județe pot depune aplicații pentru finanțare până la 15 mai, urmând ca unitățile preselectate în program să fie anunțate până la finalul lunii mai. Lista școlilor care vor primi finanțare va fi finalizată în luna august, după ce toate comunitățile vor fi evaluate.

Pentru a depune aplicații și a afla mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate, puteți consulta Ghidul Aplicantului, pe site-ul programului Nouă Ne Pasă.

Bursele Woodrow Wilson – apel la candidatură sesiunea 2017-2018

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat Programul de Burse de Cercetare pe Termen Scurt începand cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată.

Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an.

Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia.

Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI.

Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Dosarul se redacteaza în limbile română și engleză.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 28 aprilie 2017

Valoarea unei burse: 13 424 USD / bursă (din care 3 000 USD reprezintă cheltuieli administrative)

Numărul de burse acordate anual: 3 burse.

Durata burselor: 3 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

1. formularul de înscriere;

2. o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească 5 pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:
a. o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;
b. discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului;
c. prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.

3. CV-ul candidatului (incluzând participare la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii, etc.);

4. două scrisori de recomandare;

5. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti

Mai multe informații pe www.icr.ro.

Sursa: www.icr.ro

Mobilizează-te la vot! S-a dat startul la votarea publică a proiectelor din programul Mobilizăm excelența

Echipa Fundației Comunitare București a dat startul la votarea publică a proiectelor și a bursierilor din programul „Mobilizăm excelența”.  La finalul campaniei, proiectul sau bursierul din fiecare categorie de program (design urban, educație urbană și burse de performanță) care adună cele mai multe voturi primește o finanțare suplimentară de 10.000 lei.

În perioada 14 martie – 9 aprilie 2017, publicul larg poate vota un singur proiect/bursier pe categorie, pe întreaga perioadă a campaniei.

La secțiunea Design urban, cele patru proiecte care au ales să intre în campania de votare sunt:

 • Little Improvements– Asociația BAZA. Deschidem Orașul;
 • Răspiua – Asociația Metodelor Alternative pentru Integrare Socială (AMAIS);
 • Mater-Biblioteca de materiale– Asociația Nodmakerspace;
 • Roboplastic – grup de inițiativă.

La secțiunea Educație urbană, proiectele coordonate de arhitecții Asociației ”De-a arhitectura” din cadrul a 4 școli din București care au intrat în campania de votare, sunt:

 • Ceainărie literară înăuntru și afară –Școala gimnazială ”Anastasia Popescu”;
 • Cervantes sub soare – Liceul teoretic ”Miguel de Cervantes”;
 • Pia B. 2k7teen – Școala gimnazială ”Pia Brătianu”;
 • BIBLIOTECA: Drumul spre cunoaștere! – Școala gimnazială 92.

Fondurile suplimentare se împart între proiectele celor patru clase participante astfel: proiectul cu cele mai multe voturi primește 3.500 lei, proiectul clasat al doilea primește 2.500 lei, iar proiectele de pe locurile 3 și 4 primesc fiecare câte 2.000 lei.

La secțiunea Excelență în educație, 11 bursieri au intrat în campania de vot online:

Andrei Fabian Răschitor, balet;

Andreea Iuliana Tăruș, balet;

Cristian Marian Șușu, balet;

Răzvan Andrei Popescu, violoncel;

Diana Mariana Neagreanu, pian;

Andrei Mircea Anghel, înot;

Fatima Ingrid Amartha Keita, tenis de câmp;

Mihaela Mărculescu, tenis de câmp;

Alexandru Gabriel Pavel, scrimă;

Amalia Dumitru, floretă;

Andreea Voicu, patinaj artistic.

Toți participanții din această etapă beneficiază deja de finanțări acordate la a doua ediție a programului Mobilizăm excelența, în valoare totală de 484.500 de lei.

„Mobilizăm excelența” este creat de Porsche România și dezvoltat împreună cu Fundația Comunitară București. Gândit ca o formă de investiție pe termen lung în comunitate, „Mobilizăm excelența” face parte din prima strategie de responsabilitate socială a Porsche România și este un program dezvoltat pe trei direcții strategice: Design urban, Educație urbană și Burse în educație.

Detalii pe mobilizamexcelenta.ro si pe www.facebook.com/mobilizamexcelenta/