Opportunity_4

Propunere de parteneriat Suedia, Erasmus+

Piteå, municipalitate din nordul Suediei, cauta parteneri pentru un proiect Erasmus+, actiunea-cheie 1 – proiecte de mobilitate. In acest proiect, Piteå are în vedere mobilitatea profesorilor care lucreaza cu elevi de nivel gimnazial si liceal, fiind vorba de 10 persoane specializate pe limba, matematica, stiinte, studii sociale si arta.

Interesul vizeaza învatarea reciproca privind activitatile celorlalti în contextul diferitelor medii de invatare, metodele de predare si utilizarea tehnologiilor digitale.

Piteå are 42.000 de locuitori, fiind situat in Golful Botnic, iar unitatea pentru servicii privind educatia adultilor, cea care coordoneaza aceasta initiativa are 30 de functionari specializati in diferite domenii.

Data limita: 2 februarie 2017

Contact pentru manifestarea interesului si detalii: dl Dan Berggren, coordonator de proiect, dan.berggren@pitea.se.

Sursa: www.uncjr.ro

Opportunity_4

Instrumente de finanţare şi oportunităţi de carieră în ţară pentru tinerii cercetători

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI) a lansat competiţiile de proiecte de cercetare postdoctorală (PD) şi proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE), destinate tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe. Obiectivele majore ale celor două competiţii sunt cresterea numărului de tineri cercetători cu rezultate vizibile la nivel internaţional şi sustinerea acestora în cariera profesională.

Ambele instrumente de finanţare reprezintă o oportunitate pentru tinerii cercetători care doresc să îşi dezvolte o carieră profesională independentă în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească. De asemenea, acestea sunt o formă de sprijin pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.

Prin intermediul instrumentului de finanţare de tip PD (cercetare postdoctorală) beneficiarii au şanse suplimentare de a obţine poziţii profesionale stabile în unităţi cu profil din ţară. În sens mai larg sunt urmărite promovarea cercetării fundamentale avansate, cu rezultate la standarde internaţionale şi crestere a numărului de cercetători cu normă întreagă finanţaţi prin proiecte de cercetare.

Principalele obiective ale instrumentului de finanţare de tip TE sunt creşterea capacităţii tinerilor cercetători de a pune în practică programul propriu de cercetare, consolidarea masei critice de tineri cercetători necesare participării în proiecte interdisciplinare şi obţinerea de performanţă internaţională.

Durata ambelor tipuri de proiecte este de cel puţin un an şi de maximum 2 ani.

Pachetele de informații sunt disponibile pe paginile web dedicate competiţiilor: pagina-web-TE, pagina-web-PD.

Sursa: www.research.ro

opportunity_1

Ministerul Tineretului și Sportului selectează partener pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru o mai bună cunoaștere în domeniul Politicii de Tineret” 2017

Ministerul Tineretului și Sportului selectează partener pentru implementarea proiectului ”Support to the better knowledge in the Youth policy” – „Sprijin pentru o mai bună cunoaștere în domeniul Politicii de Tineret” 2017, finanţat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene.

Agenția Executivă pentru Educație Audiovizual și Cultură (EACEA) din cadrul Directoratului General Educație și Cultură a transmis în data de 14.10.2016 o invitație de participare la proiectul ”Support to the better knowledge in the Youth policy” – „Sprijin pentru o mai bună cunoaștere în domeniul Politicii de Tineret” în anul 2017.

Proiectul își propune să colecteze și să disemineze informații cu privire la politicile în domeniul tineretului prin intermediul unui instrument online: Youth Wiki, recunoscând că decizia în ceea ce privește politicile publice și opiniile celor care sunt consultați trebuie să fie susținută de cunoașterea contextului. Proiectul reprezintă o continuare a proiectelor implementate în anul 2015 (de către Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală) și în anul 2016 (de către Ministerul Tineretului și Sportului).

Pentru implementarea proiectului, o cerere de finanțare Erasmus+ trebuie depusă până la data de 01.12.2016, urmând procedura specifică a EACEA. Invitația, regulile de finanțare și instrucțiunile de depunere a proiectului sunt anexate la prezentul anunț în limba engleză, limba în care se va dezvolta și cererea de finanțare.

În cadrul parteneriatului, partenerul selectat va dezvolta și va depune cererea de finanțare până la termenul limită. De asemenea partenerul va realiza cercetarea și va încărca toată informația pe platforma Youth Wiki. În cadrul parteneriatului, Ministerul Tineretului și Sportului va oferi toate informațiile necesare pentru realizarea cercetării și elaborarea textului conform ghidurilor oferite de EACEA și va sprijin partenerul în obținerea informațiilor de la alte instituții publice.

Aplicanții interesați care îndeplinesc criteriile de eligibilitate definite în documentatia-de-participare, sunt invitați să depună descrierea-detaliata-a-proiectului, prin completarea formularului anexat, solicitat de EACEA, în limba engleză și CV al persoanei propuse pentru a fi responsabil de proiect până la data de 14 noiembrie 2016. Toate documentele se vor transmite pe e-mail la adresa strategie.tineret@mts.ro, cu mențiunea: Aplicație Youth Wiki.

Criteriile-de-evaluare ale propunerii de proiect și ale CV-ului persoanei propuse vor fi evaluate conform grilei anexate.

Sursa: www.mts.ro

Europe Night Space View - High Resolution Map Composition (Elements of this image furnished by NASA); Shutterstock ID 367363487

START în Programul de Granturi „Electrica pune România într-o altă lumină” 2016

Electrica SA a lansat prima ediţie a programului de granturi “Electrica pune România într-o altă lumină”.

Este un concurs online de proiecte prin care compania Electrica încurajează inițiativele sustenabile ale românilor care vor să își sprijine comunitatea pentru a se dezvolta.

Programul se desfășoară, în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie, pe www.electrica.ro/csr/program_granturi, sub forma unei competiții naționale de proiecte.

Valoarea totală a finanţărilor oferite de Electrica SA prin acest program este de 50.000 de euro.

Prin programul „Electrica pune România într-o altă lumină” vor fi finanțate inițiative din urmatoarele domenii: educație, servicii sociale și de sănătate, mediu, cultură şi sport.

Atât persoanele fizice, cât și organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice și de învăţământ pot propune proiecte cu bugete de maxim 10.000 euro.

Concursul de proiecte se va desfăşura în următoarele etape:

– Înscrierea online a propunerilor de proiect (24 octombrie – 24 noiembrie), prin completarea şi trimiterea unui formular standard, disponibil pe site-ul www.electrica.ro;
– Jurizarea propunerilor de proiecte eligibile (până pe 6 decembrie);
– Anunţarea câştigătorilor (9 decembrie) pe site-ul www.electrica.ro.

Ce proiecte pot fi finanţate prin programul „Electrica pune România într-o altă lumină”

Proiectele propuse trebuie să se desfășoare pe aria geografică a României Electrica și pot acoperi unul sau mai multe din următoarele domenii: educație (pentru copii și tineri, prin programe educationale); servicii sociale și de sănătate (pentru îmbunătățirea nivelului de trai, a stării de sănătate și de a ajuta persoanele cu diverse deficiențe); ); mediu (sprijină şi desfăşoară activităţi/proiecte care au ca scop protecţia şi responsabilitatea faţă de mediul înconjurator); cultura (desfăşoară activităţi, dezvoltă proiecte şi evenimente împreună cu organizaţii de renume şi ONG-uri în domeniul cultural) si sport (proiecte care incurajeaza miscarea si diminuarea sedentarismului, performanta sportiva), atât timp cât activităţile derulate:
– răspund unor nevoi identificate la nivelul comunităţii (cu atât mai mult cu cât respectivele nevoi au fost identificate prin consultarea activă a membrilor comunității, îndeosebi cei direct afectați);
– respectă categoria în care se încadrează proiectul; permit obţinerea unor rezultate clare, vizibile;
– au un impact pe termen lung.

Sunt încurajate proiectele:
inovatoare;
care pot genera sau economisi resurse:
care propun soluții pentru utilizarea eficientă a resurselor naturale/inovează pentru protecția mediului;
care pregătesc beneficiarii pentru a ocupa un loc de muncă sau creează locuri de muncă;
care creează mecanisme sustenabile care generează venituri pe care le reinvestesc în proporție de 100% în activitatea organizației participante/organizației gazdă sau în comunitate;
activități cu scop social care, în măsura în care generează venituri, le reinvestesc integral în comunitate;
care identifică şi mobilizează şi alte resurse din comunitate;
care implică o mobilizare mai largă a comunității, dincolo de echipa de proiect direct implicată în realizarea activităților/care stimulează și valorizează participarea activă a membrilor comunității, îndeosebi a celor direct afectați – pe toată perioada de derulare a proiectului.

Mai multe detalii despre procedura de înscriere, etapele programului, criteriile de eligibilitate, precum si criteriile de selectie ale proiectelor, găsiţi în pagina www.electrica.ro.

Sursa: www.electrica.ro

Opportunity_2

Cerere de propuneri de proiecte 2016, programul european „Orizont 2020” – „Renastere rurala – stimularea inovarii si oportunitati de afaceri”

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2016 „Renastere rurala – stimularea inovarii si oportunitati de afaceri” din cadrul programului european “Orizont 2020”.

Cererea are mai multe tematici pe care se poate aplica pentru cofinantare, respectiv:

RUR-02-2017: „Interactiuni în zonele rurale de coasta: sinergii între consolidarea terenurilor si activitatile maritime”;
RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici si instrumente de sprijin decizional pentru o abordare integrata a gestionarii terenurilor ca resursa”;
RUR-05-2017: „Noi politici publice, modele de afaceri si mecanisme pentru aprovizionare durabila si plata pentru serviciile ecosistemice forestiere”;
RUR-09-2017: „Modele de afaceri pentru economiile rurale moderne”;
RUR-10-2016/17: „Retele tematice care reunesc cunostinte pregatite pentru punerea în practica”;
RUR-12-2017: „Retele de ferme europene pentru a stimula schimburile de cunostinte tematice si a elimina decalajul de inovare”;
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al stiintei si educatiei, apt sa livreze pentru practica”;
RUR–15-2017: „Beneficiile de a lucra cu alte persoane – promovarea capitalului social în sectorul agricol”;
RUR-16-2017: „Optimizarea abordarilor de proiecte de inovare interactive si realizarile politicilor UE pentru a accelera inovarea în zonele rurale”.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 14 februarie (pentru tematicile care propun o singura data de depunere a aplicatiilor) si 13 septembrie (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicatiilor pe an)

Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program

Buget: 61.000.000€, în functie de topicul la care se aplica; se acorda 100% finantare pentru actiunile de cercetare si inovare si actiunile de coordonare si sprijin si 70% pentru cele de inovare.

Fisa de prezentare a cererii se regaseste pe www.uncjr.ro.

Sursa: www.uncjr.ro

logo-large1

Program de Curling pentru Juniori “Căutam un campion”

Federația Română de Curling organizează în perioada 26 octombrie- 23 noiembrie 2016 Programul de Curling pentru Juniori “Căutam un campion”. Acesta este finanțat de Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București și are ca scop derularea unui program de training intensiv de inițiere în curling a elevilor de liceu din Mun. Bucuresti, cu vârste între 14-18 ani. Sunt vizați în acest sens 30 de tineri ce vor participa la instruire pe parcursul a 5 sesiuni, organizate pe patinoarul Afi Palace Cotroceni. La finalul programului va avea loc premierea tuturor participanților. 

Obiective:

  • Livrarea informațiilor introductive, teoretice și practice, privind curlingul la nivel competitiv;
  • Evaluarea progresului și selecția celor mai buni practicanți pe baza unor criterii obiective de performanță.

Beneficii:

  • 5 sesiuni de training cu instructori acreditați, derulate într-o atmosferă plăcută
  • dezvoltarea competențelor de comunicare, lucru în echipă, potenţial creativ
  • dezvoltarea capacității de planificare strategică
  • posibilitatea de a face performanţă în echipa naţională de juniori a României
  • posibilitatea de a participa la Campionatele Naționale, Europene și chiar Olimpiadele de Iarnă, în funcție de performanțe

Înscrieri:

Pentru înscriere, trimite un e-mail la adresa office@curling-romania.com, până pe data 23 octombrie 2016 sau sună organizatorii. Informații suplimentare despre echipamentul pe gheață și documentele necesare participării (ex: acord al părinților/ tutorilor pentru minori) vor fi trimise prin e-mail.

Detalii pe  www.curling-romania.com

Opportunity_4

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică ghidul solicitantului „Copiii mai întâi – ediţia 2016”

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a  lansat astăzi în consultare publică ghidul solicitantului „Copiii mai întâi – ediţia 2016”, cu o alocare de 13 milioane euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

Proiectele aferente acestui apel îi vizează pe copiii şi tinerii instituţionalizaţi, persoanele care au părăsit sistemul de protecţie în ultimii doi ani, pe copiii expuşi riscului de separare de familie şi pe asistenţii maternali.

Scopul proiectelor finanţate este de a reduce numărul copiilor instituţionalizaţi, de a-i pregăti pentru o viaţă independentă şi de a creşte numărul de asistenţi maternali şi sociali la nivelul comunităţii. Proiectele se vor concentra pe dezinstituţionalizarea copiilor aflați în 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice, funcţionale la 30 iunie 2016, şi vor include servicii integrate de sprijin în vederea asigurării tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizate către servicii la nivelul comunităţii, programe complexe de asistenţă a tinerilor şi de integrare socio-economică la nivelul comunităţii a acestora, precum şi măsuri preventive de evitare a separării copilului de familie şi de instituţionalizare.

Solicitaţii eligibili sunt autorităţile publice locale cu responsabilităţi în domeniul protecției copilului şi furnizori de servicii sociale, iar un proiect selectat poate primi între 450.000 și 1.300.000 euro, perioada maximă de implementare fiind de 36 de luni.

Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Copiii mai întâi – ediţia 2016” sunt aşteptate până la data de 6 noiembrie 2016 la adresa: servicii.sociale@fonduri-ue.ro. Detalii despre program pot fi consultate AICI.

„Copiii mai întâi – ediţia 2016”
• face parte din Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 9.a. Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin asigurarea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile de îngrijire instituțională la serviciile comunitare, aflate cât mai aproape de beneficiar, Obiectivul specific 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității, Obiectivul specific 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă, Obiectivul specific 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.
• sprijină măsurile prevăzute în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Diapozitiv1

Sprijin pentru antreprenorii romi și din alte grupuri vulnerabile din Dolj, Gorj și Olt prin programul zefiR

Micii antreprenori de etnie romă și alte grupuri vulnerabile din Dolj, Gorj și Olt se pot înscrie până pe 20 octombrie în programul zefiR pentru a-și dezvolta o afacere (fie să demareze una nouă, fie să crească o afacere deja existentă).

Fundația Terre des homme România, Fundația PACT și Fundația NESsT România, inițiatorii programului, vor sprijini cel puțin 28 de antreprenori cu finanțări cu valori cuprinse între 7.900 RON și 55.300 lei, în funcție de tipul afacerii, precum și cursuri de formare, mentorat, consultanță și facilitare pentru a-și crește capacitatea antreprenorială.

Într-o primă etapă, programul a fost deschis antreprenorilor din comunitățile în care deja se desfășoară activități în cadrul programului zefiR și a strâns peste 90 de aplicații, din care au fost selectate 33. În cea de-a doua fază, programul se deschide pentru înscrieri tuturor persoanelor eligibile din cele trei județe din proiect: Dolj, Gorj și Olt.

În ciuda faptului că există deja o serie de programe pentru sprijinirea activităților antreprenoriale, majoritatea nu sunt accesibile direct persoanelor din grupuri dezavantaje, fie din cauza procedurilor administrative și birocratice, fie din cauza cofinanțării necesare.

„Dezvoltarea socială și cea economică sunt două fețe ale aceleiași monede. Pe termen lung, nu putem avea una fără cealaltă într-o comunitate dezvoltată și depind una de alta. În zefiR, ne-am propus să valorizăm resursele locale care există în comunitățile de romi. Căutăm în special oameni care sunt motivați, iar prin implicarea lor sprijină și dezvoltarea comunității. După ce a desfășurat activități în domeniul educației, sănătății, dezvoltării comunitare și locuirii, consorțiul zefiR a început să sprijine activitățile antreprenoriale. Ținând cont de numărul de persoane înscrise deja, este clar că există un interes deosebit în acest domeniu și un potențial care de abia acum începe să fie cu adevărat valorizat”, a declarat Radu Răcăreanu, coordonatorul componentei de dezvoltare economică din cadrul zefiR.

Înscrierea participanților la program se face potrivit regulamentului de pe www.zefirincomunitate.ro. Selecția se va face pe baza următoarelor criterii: potențialul de sustenabilitate a ideilor de afacere propuse, apartenența la etnia romă sau la un alt grup vulnerabil, nevoia de susținere din partea programului, impactul potențial în comunitate și disponibilitatea de a respecta regulile programului (de ex: afacerea finanțată trebuie să fie înregistrată legal).

Despre „zefiR – Împreună pentru puterea de acțiune”

Implementat de Fundaţia Terre des hommes în colaborare cu Fundația PACT, Fundația Pestalozzi, Centrul Rromilor „Amare Rromentza”, Habitat for Humanity România, Agenția Împreună, Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-SASTIPEN și Fundația NESsT România, proiectul „zefiR – Împreună pentru puterea de acțiune” își propune să îmbunătățească viețile oamenilor din 12 localități din județele Olt, Dolj și Gorj. Axat asupra copiilor din familii vulnerabile (în special familii rrome), zefiR încearcă să le ofere acestora acces la educație, servicii de sănătate și locuințe decente. Proiectul „zefiR” este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.zefirincomunitate.ro.

logo_stiintescu-1

Fundația Comunitară Iași a lansat ediția 2016 – 2017 a Fondului Științescu

Ești pasionat de domeniul STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică) și ai o mulțime de idei pe care vrei să le împărtășești cu alții. Intuiția îți spune că dacă îți pui ideile în mișcare, ai putea să resuscitezi pasiunea elevilor ieșeni pentru științe.

Ei bine, în perioada 12 octombrie – 9 noiembrie 2016 așteptăm proiectul tău, prin care revitalizezi ADN-ul STEM al tinerilor ieșeni!

Trage cu ochiul peste Ghidul lui Științescu ca să vezi care sunt criteriile de eligibilitate și care este grila de evaluare pentru proiectele înscrise în concurs.

În Librăria de unelte găsești formularele de participare (formularul de înscriere și formularul de buget) în Fondul Științescu – ediția 2016 – 2017. Completează-le și trimite-le la adresa de e-mail: doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro câștigă până la 12.000 de lei, ca să-ți implementezi proiectul!

De asemenea, dacă ai alte informații pe care dorești să ni le transmiți (de exemplu: descrierea detaliată a experienței tale și a colegilor tăi din echipa de proiect în domeniul educației STEM, alte precizări cu privire la desfășurarea activităților pe care le-ai planificat în proiect etc.), iar formularul de aplicare ți se pare limitativ, adaugă și o anexă cu alte observații pe care o trimiți la aceeași adresă de e-mail.

Nota bene!

În termen de maxim 48 de ore veți primi un e-mail de confirmare a primirii formularelor completate. În cazul neprimirii acestui e-mail, vă rugăm să ne contactați la telefon 0720.039.054.

Sursa: www.iasi.stiintescu.ro

Opportunity_2

Preselecție pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene (EUYO), la București

Tinerii muzicieni români cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani sunt invitați de ARTEXIM şi Institutul Cultural Român să participe la selecţia anuală pentru Orchestra de Tineret a Uniunii Europene (EUYO). Audițiile vor avea loc pe 19 noiembrie 2016 la Bucureşti.

Termenul limită pentru înscriere este 13 noiembrie 2016.

EUYO este un proiect muzical european care reuneşte cei mai talentaţi muzicieni din toate ţările membre ale Uniunii Europene sub bagheta unor dirijori de faimă internaţională, într-o orchestră care transcende barierele sociale, culturale, politice şi economice. Concertele şi turneele susţinute în întreaga lume, colaborarea cu personalități ale lumii muzicale şi nivelul excepţional de pregătire al muzicienilor au făcut din EUYO una dintre cele mai prestigioase orchestre ale lumii.

Participarea la concerte și turnee și sesiunile de pregătire a tinerilor muzicieni selectați în orchestră sunt finanțate în totalitate de EUYO.

EUYO susţine turnee anuale în cele mai importante săli de concerte şi festivaluri ale Europei. Fiecare turneu este precedat de o perioadă de rezidenţă, de studiu şi repetiţii intensive. Pe lângă turneele tradiţionale, EUYO susţine frecvent concerte şi turnee în Europa şi pe alte continente.

Pentru cele aproximativ 130 de locuri din orchestră se organizează anual selecţii în fiecare ţară. Chiar şi membrii actuali ai orchestrei trebuie să se prezinte la audiții pentru a-şi păstra locul. De asemenea, EUYO are o listă de rezerve de aproximativ 200 de muzicieni, care au şansa să cânte în orchestră în timpul anului.

EUYO oferă șansa unei experiențe profesionale unice pentru tinerii instrumentiști care își doresc o carieră de muzicieni în orchestră. Dezvoltarea tehnicii interpretative la cel mai înalt nivel, experiența marilor săli de concert, întâlnirea cu cei mai buni maeștri îi pregătesc pentru o carieră internațională de succes. Peste 90% dintre membrii EUYO ajung muzicieni profesioniști de marcă, iar cea mai mare parte a lor își găsesc cu ușurință locul în orchestrele de prim rang ale Europei.

„EUYO oferă o experiență neprețuită pentru viitoarea generație de mari muzicieni. Este o adevărată piatră de temelie pentru începutul unei cariere de succes. A fost și va fi mereu o orchestră unică.” – Vladimir Ashkenazy

În urma audiţiilor de la Bucureşti din februarie 2015, doi muzicieni români au fost selectaţi ca membri în Orchestra Europeană de Tineret – Theodor Antoniu Andreescu (violă) şi Sorin-Vlad Spasinovici (violă) – Albert Papp (violă) fiind păstrat pe lista de rezerve.

În România preselecţia va avea loc în data de 19 noiembrie 2016, la Bucureşti, şi va fi organizată de ARTEXIM.

Detalii complete privind condiţiile de participare și înscriere pe www.euyo.eu/apply.

Data limită pentru înscriere: 13 noiembrie 2016.

Începând cu anul 2010, participarea muzicienilor români la EUYO este sprijinită de Institutul Cultural Român.

Sursa www.icr.ro