16652069_245816292541340_369708772_n

Pe 1 martie Administrația Fondului Cultural Național va lansa o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

Pe 1 martie Administrația Fondului Cultural Național va lansa o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale.

Consiliul AFCN s-a întrunit vineri, 3 februarie, pentru a contura cadrul de derulare a sesiunii II / 2017. Au fost definite nouă arii de finanțare, cu priorități specifice pentru fiecare arie: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, INTERVENȚIE CULTURALĂ, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL.

Perioada de derulare a proiectelor este iunie – noiembrie 2017. Prioritățile de finanțare, bugetul alocat precum și plafoanele de finanțare pentru fiecare arie vor fi comunicate de îndată ce va fi emisă fila de buget.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.03. 2017, termenul limită este 30 martie 2016, ora 17:00.

Pot solicita finanțare persoane fizice autorizate, persoane juridice publice sau private, cf. OG 51/1998, care asigură o cofinanțare de minimum 10% din bugetul proiectului.

Tot pe 1 martie se deschide și înscrierea de candidaturi pentru constituirea comisiilor de evaluare. Procesul de evaluare se va derula on-line în perioada 07.04 – 05.05.2017, respectiv 09 – 15.06.2017 pentru soluționarea contestațiilor.

Pentru o bună organizare a procesului de înscriere a propunerilor de proiecte și pentru a evita respingerea administrativă cauzată de lipsa unor documente obligatorii, vă încurajăm să începeți deja să vă schitați ideile. Vom reveni cu mai multe detalii cu privire la priorități, plafoane de finanțare, calendar, condiții de eligibilitate, ghid de completare a formularului electronic și grile de evaluare la http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic sau pe e-mail la contact@afcn.ro – management proiecte.

Sursa: www.afcn.ro

a4_spatii_verzi_2017_ro

Program de finanțare Spații Verzi, ediţia 2017

MOL România, în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat, derulează ediţia 2017 a programului „Spaţii Verzi” – componenta de finanţare Spaţii Verzi Urbane, program ce urmăreşte implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţarea, amenajarea şi reabilitarea de spaţii verzi publice şi educaţia ecologică în rândul comunităţii.

Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice din oraşele/municipiile din România. Se pot solicita fonduri pentru înfiinţarea şi reabilitarea parcurilor publice, a terenurilor de joacă, a parcurilor şcolilor pe baza principiilor mediu protective, în scopul utilizării comunitare. Se va pune accent pe creativitate prin activităţile de educaţie ecologică non-formală, desfăşurate în grădiniţe, şcoli ori în comunitatea mai largă în cadrul căreia se desfăşoară proiectul respectiv.

Suma disponibilă pentru anul 2017 este de 216.975,00 lei.

Suma maximă ce poate fi cerută este de 9.000,00 lei/ proiect.

Organizaţiile neguvernamentale pot trimite cereri de finanţare pentru derularea unor proiecte în oraşele din România.

Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 15 februarie 2017, ora 16.00 (cererile de finanţare
trebuie să ajungă la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat până la data de 15 februarie 2017, ora 16.00).

Durata proiectelor propuse spre finanţare
Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 5 luni (aprilie – august).
Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme data de 01 aprilie 2017. Proiectele trebuie finalizate până la data de 31 august 2017.

Bugetul proiectului
Suma maximă ce poate fi solicitată este de 9.000,00 lei/proiect.
Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului (atenție: nu din suma solicitată!) şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: comunicaţii, cheltuieli legate de sediu, echipamente puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.).

Activităţi eligibile
– înfiinţarea sau reabilitarea spaţiului verde prin gazonare, plantări de flori, arbuşti şi arbori autohtoni,
– se vor include obligatoriu activităţi de educaţie ecologică non-formală (în afara curriculei şcolare) cu elemente creative, destinate comunităţilor locale – găsiţi idei despre astfel de activităţi şi exerciţii pe paginile web a fundaţiei: www.repf.ro și a programului: www.spatiiverzi.org.ro (fişiere descărcabile),
– activități de implicare a comunităţii în forma evenimentelor comunitare,
– concursuri, expoziţii, care au ca temă protecţia mediului,
– reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spaţiile publice, cum ar fi: terenuri de joacă, bănci, mese, echipamente de sport, suporturi de biciclete, stabilimente pentru odihnă,
– înfiinţarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spaţii publice,
– curăţirea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii verzi),
– montarea şi vopsirea coşurilor de gunoi; înfiinţarea colectoarelor selective de deşeuri (numai în localităţi unde există servicii de colectare selectivă a deşeurilor).

Ghidul Solicitantului si Formularul cererii de finanțare sunt disponibile pe www.zoldovezet.ro

Sursa: www.zoldovezet.ro

poster_BursaECC 2017

Încep înscrierile la Bursa de Excelenţă Every Can Counts

Every Can Counts România continuă programul de burse de excelenţă pentru studenţii din toată ţara, adresate cu precădere celor de la facultăţi de mediu, geografie sau din domenii conexe. Scopul acestui program de a stimula implicarea tinerilor pasionaţi de mediu în acţiuni de protecţia mediului, de a-i face cunoscuţi în comunitate, de a-i ajuta să-şi împlinească visurile.

Every Can Counts România deschide înscrierile pentru cea de-a doua ediţie a programului de Burse de Excelenţă EveryCanCounts, în cadrul căreia 3 studenţi vor primi câte o bursă în valoare de 500 euro. Bursa este menită să recompenseze dinamismul, inteligenţa şi creativitatea lor din anul universitar 2016-2017. Scopul proiectului este de a stimula implicarea tinerilor creativi în acţiuni de protecţia mediului, de a-i face cunoscuţi în comunitate, de a-i ajuta să-şi împlinească visurile.

Rareş Trâncă, student la Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş Bolyai, unul dintre cei 3 câştigători ai Bursei de Excelenţă Every Can Counts Counts declara, la finalul primei ediţii:

„Bursa de Excelență  Every Can Counts a reprezentat o provocare încă din primul moment în care am văzut anunțul la avizierul facultății. Tema propusă, oportunitatea de lărgire a orizontului într-un domeniu ușor neglijat în România și de ce nu, recompensa financiară, m-au convins să mă înscriu în competiție. După această experiență am reușit să conștientizez mai bine importanța reciclării și chiar să particip activ în acest proces, văzând seriozitatea şi responsabilitatea organizatorilor. Recomand tuturor entuziaștilor ecologiei participarea la această competiție pentru a-și întreține și chiar  spori motivația de a continua lupta împotriva risipei resurselor”.

Pentru promovarea Bursei de Excelenţă, Every Can Counts România va face un tur de prezentări în facultăţile interesate, propunându-şi să stabilească parteneriate de lungă durată.

Înscrierile se fac prin transmiterea aplicaţiei la adresa office@alucro.ro, cu subiectul „Înscriere bursa ECC”. Bursa se acordă primilor 3 studenţi clasaţi în concursul de proiecte organizat de Every Can Counts România.

Aplicaţia va conţine următoarele informaţii:

 1. Formularul de înscriere, completat cu datele aplicantului;
 2. Un eseu pe o temă legată de protecţia mediului (format Word, Times New Roman, spaţiere 1.5, maximum 10.000 de caractere), fie cu caracter general, în care să existe o secţiune dedicată dozelor din aluminiu, fie un eseu dedicat exclusiv reciclării dozelor din aluminiu.
 3. Video de prezentare care să cuprindă câteva ele mente biografice (Spune-ne ceva despre tine!, Care este tema eseului tău şi de ce ai ales-o?; Descrie experienţa şi responsabilităţile tale în voluntariat, Cum consideri că îţi poate fi de folos bursa Every Can Counts, Intenţionezi să urmezi o carieră în sfera protecţiei mediului?). Materialul video va fi trimis sub formă de link (youtube sau transfer).

Data limită de trimitere a aplicaţiilor este 31 mai 2017. Orice aplicaţie trimisă după această dată nu va fi luată în considerare.

Criterii de jurizare:

Obligatoriu:

 • Media peste 8 (anul 2015-2016) = 5 puncte;
 • Eseu legat de protecţia mediului* = 5 puncte;
 • Video de prezentare  =  5 puncte;
 • Experienţa în voluntariat = 5 puncte.

Programul Bursa Every Can Counts este o iniţiativă ce încurajează educaţia ecologică şi formarea tinerilor ca promotori responsabili în spiritul dezvoltării sustenabile. Încurajarea tinerilor de azi are ca scop stimularea unei educări piramidale eficiente, pe termen lung, prin care tinerii de mâine să fie receptivi şi activi.

Despre Every Can Counts Romania:  Asociaţia Non Profit Alucro este singura organizaţie din România care derulează campanii de informare dedicate colectării şi reciclării dozelor din aluminiu. Ca urmare a faptului că din 2011 Alucro reprezintă în România programul internaţional Every Can Counts – o platformă europeană răspândită în mari ţări precum UK, Irlanda, Franţa, Austria – desfăşoară ample activităţi de informare şi educare la nivel naţional, cu privire la reciclarea dozelor din aluminiu, colaborând astfel cu autorităţile Statului, companiile de profil (societăţi de salubritate, centre de colectare), diverse societăţi comerciale, ONG-uri şi instituţii de învăţământ dar şi printr-un dialog direct cu cetăţenii în cadrul evenimentelor publice. Mai multe detalii găsiţi pe www.alucro.ro si www.everycancounts.ro

 

Opportunity_4

United Way deschide sesiunea de aplicații pentru finanțarea proiectelor sociale pe perioada 2018-2019

United Way România invită organizațiile neguvernamentale să aplice pentru a obține finanțarea proiectelor de educație, sănătate și integrare socio-economică pe perioada 2018 – 2019.

Termen limită: 15 februarie 2017, ora 17:00

Perioada de finanțare: 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019 (Finanțarea se acordă pentru o perioadă de minim 22 și maxim 24 luni)

Ariile de acoperire a proiectelor:
1) București și zonele imediat limitrofe, în limita a maxim 40 km
2) Cluj –Napoca
3) Timișoara

Bugetul maxim: 200.000 RON pentru proiectele din București (și zonele limitrofe) și 100.000 RON pentru proiectele din Cluj-Napoca și Timișoara

Domeniile de interes:

1. EDUCAŢIE
 facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar, reducerea dificultăţilor şi discrepanţelor în dezvoltarea de aptitudini, abilităţi, orientare profesională pentru copiii proveniţi din familii cu serioase dificultăţi socio-economice.

2. INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ
 angajarea în muncă pentru tineri şi adulţi cazuri sociale. Lipsa actelor necesare, nivelul de educaţie redus, lipsa suportului material şi a orientării către cursuri profesionale fac ca un număr mare de tineri/adulţi proveniţi din familii dezavantajate/cu dizabilităţi/persoane fără adăpost să nu aibă oportunitatea pregătirii şi accesului pe piaţa muncii.

3. SĂNĂTATE
 asigurarea serviciilor medicale de bază, creşterea accesului la acestea, programe de prevenţie și educație pentru sănătate pentru categorii sociale dezavantajate: copii, tineri şi adulţi, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilităţi etc.

Alături de cele 3 domenii de interes, United Way România urmăreşte să sprijine proiectele sociale care:
– au o abordare integrată a problematicii sociale şi pot oferi servicii sociale complementare (dezvoltate de organizaţie sau în parteneriat) în vederea găsirii de soluţii cu impact pe termen mediu sau lung. De ex: proiectele educaţionale care au capacitatea de a oferi şi servicii de consiliere socială şi vocaţională pentru părinţii copiilor.
– dezvoltă parteneriate reale şi eficiente, în care părţile sunt implicate activ pentru crearea unei reţele de servicii în comunitate cu scopul îmbunătăţirii situaţiei persoanelor dezavantajate. Spre exemplu, proiectele pot viza asistenţa pentru copii oferită în cadrul unui centru de zi de către o organizaţie specializată în acest sens şi consiliere şi orientare profesională pentru părinţi şi fraţi, oferite de către o altă organizaţie care are experienţă în acest gen de servicii.
– produc un impact real – cuantificabil şi vizibil – în rândul grupului ţintă şi/sau a comunităţii;
– dau dovada unei creşteri semnificative a rezultatelor şi a eficienţei programului de la un an la altul.

Criterii de eligibilitate pentru ONG-urile aplicante:
 Înregistrate legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei)
 Fără vreo legatură cu activităţi ilicite în ţară sau în străinătate
 Cu un birou administrativ în Bucureşti (inclusiv zona imediat limitrofă, in limita a maxim 40 km), Cluj-Napoca sau Timişoara, în funcţie de zona de desfăşurare a proiectului
 Care au administrat un buget de minimum 20.000 RON anual, în ultimul an
 Care nu acordă finanţări către alte organizaţii neguvernamentale
 Fără parti-pris politic
 Care nu au fost create de autorităţi ale statului

Costuri care nu sunt eligibile: achiziţionarea de computere, imprimante sau costuri legate de multiplicarea unor materiale de promovare a organizaţiei/proiectului; aparatură medicală; cercetare ştiinţifică, studii; călătorii internaţionale; conferinţe sau evenimente punctuale; chirie săli şi protocol pentru evenimente de informare/promovare; campanii de informare; cheltuieli de producţie a materialelor de promovare; echipare sau renovare clădiri; achiziţionarea de echipamente de birou; proiecte de prim-ajutor care nu sunt urmate de alte acţiuni, menite să crească independenţa şi auto-susţinerea grupurilor în cauză; cheltuieli administrative generale ale organizaţiei, fără legătură cu un proiect de servicii directe.

O organizație poate depune o singură aplicație.

Aplicațiile se completează numai în formularul online disponibil aici.

Ghidul complet al solicitantului este disponibil pe www.unitedway.ro  iar pentru orice întrebări sau nelămuriri ne puteți contacta la: office@unitedway.ro.

Sursa: www.unitedway.ro

dont-be-afraid-to-be-different-quote-1

Program de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Ordonanța de Urgență privind Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, un nou instrument de promovare individuală a întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul facilitează promovarea produselor şi serviciilor IMM-urilor pe pieţele externe, stimulând comunicarea şi parteneriatul în afaceri și pregătind întreprinzătorul în domeniul tehnicilor de promovare pe noi piețe.

În cadrul programului, fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul unui an maximum 50.000 lei, sumă nerambursabilă.

Anual, se estimează un număr de maxim 500 de beneficiari.

Prin alocaţie financiară nerambursabilă, programul susţine următoarele tipuri de activităţi:

 • Participări la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu;
 • Participări la misiuni economice organizate în străinătate;
 • Crearea identității vizuale a unei firme (marcă, siglă, slogan);
 • Realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională;
 • Participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe;
 • Documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării.

„Internaționalizarea reprezintă o gura de oxigen pentru multe firme românești mici și mijlocii. Un procent de 4,67 din IMM-urile româneşti au activităţi de export, România situându-se la mai putin de jumătate din media europeană. Consider că este momentul ca România să facă față competiției globale și cred că acest program oferă sprijin real în domeniu”, a spus ministrul Florin Jianu.

Sursa: www.gov.ro

opportunity_1

Bursa pentru literatură a oraşului Graz 2017/2018

A fost anunțată lansarea unui nou apel la candidatură pentru bursa literară „Scriitorul/Scriitoarea oraşului Graz” pentru intervalul septembrie 2017 ‒ august 2018.

Bursierii beneficiază de o locuință gratuită în centrul vechi al orașului (castelul Cerrini ‒ Grazer Schlossberg) și de o sumă lunară de 1.100 €. Bursa este acordată de oraşul Graz prin Oficiul pentru promovarea Culturii (Kulturvermittlung) Steiermark şi Departamentul pentru Cultură al oraşului Graz.

Obiectul acestui program de burse este promovarea scriitorilor/scriitoarelor care, în operele lor, manifestă capacitate de inovație și racordare la prezent, calități estetice și lingvistice, autenticitate și autonomie artistică. Prezența lor la Graz contribuie la intensificarea schimburilor culturale, precum și la interacțiunea cu scena literară locală.

Regulament de acordare a bursei pentru literatură „Scriitorul/Scriitoarea oraşului Graz”

Bursierii se obligă să fie prezenţi în Graz cel puţin 8 luni din intervalul pentru care li s-a acordat bursa.

Nu sunt admise aplicaţiile autorilor/autoarelor care au fost desemnaţi anterior „Scriitorul/Scriitoarea oraşului Graz”.

Criteriile pentru acordarea bursei:

• afinitate culturală şi lingvistică cu oraşul Graz

• sunt de preferat cunoștințe de limbă germană (cel puţin la nivel de începător)

• îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii: cel puţin o operă literară independentă publicată (nu la o editură proprie); cel puţin cinci publicaţii neautonome în reviste sau antologii; două piese de teatru radiofonic publicate sau difuzate la radio; o piesă de teatru pusă în scenă sau publicată

• deschidere pentru dialogul între literatură şi mediul urban

• disponibilitate către stabilirea unor contacte cu scena culturală şi publicul din Graz prin participarea la lecturi în şcoli, discuţii în cadrul unor instituţii publice, cu ajutorul Oficiului pentru promovarea Culturii şi a Departamentului pentru Cultură

• formularea unei idei concrete de proiect, la a cărui realizare autorul să lucreze în timpul şederii la Graz.

Procedura de selecţie:

• depunerea candidaturii

• evaluarea de către Comisia lărgită pentru Literatură şi Departamentul pentru Cultură

• decizia organelor competente ale oraşului Graz

Data limită: 31 martie 2017 (data timbrului poştal)

Informatii suplimentare pe www.icr.ro.

Sursa: www.icr.ro

Opportunity_4

Competiție JPND Cofund (Joint Programme Neurodegenerative Disease) – 2017

S-a lansat al doilea apel transnational, în cadrul proiectului JPND Cofund, pentru cercetarea europeană comună privind bolile neurodegenerative.

Următoarele boli neurodegenerative sunt incluse în acest apel: boala Alzheimer și diferite forme de demență, boala Parkinson, maladii prionice, boala Huntington, ataxia spinocerebelară, atrofia musculară spinală.

Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 6 martie 2017, ora 23.59 (CET).

Al doilea apel JPND Cofund este finanțat de către 22 de agenții de finanțare.

Bugetul alocat de ANCSI pentru această competiție este de 250 000 EUR. Se pot depune propuneri de către minim 3 parteneri din țările care asigură finanțare pentru acest apel.

Mai multe informatii despre al doilea apel JPND Cofund pentru propuneri de proiecte sunt disponibile pe pagina web a proiectului.

Pentru eligibilitatea propunerii depuse vă rugăm să consultați pachetul de informații disponibil AICI.

Sursa: www.research.ro

ikea

S-a lansat Fondul IKEA pentru Mediul Urban

Fondul IKEA pentru Mediul Urban are o valoare totală de 339.000 de lei pentru primul an de finanțare. Această sumă va fi împărțită între 3-5 proiecte câștigătoare. Decizia cu privire la sumele acordate fiecărui proiect va fi luată pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților. Finanțarea se dorește a continua pentru 2-3 ani de activități. Proiectele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, urmând ca în baza rezultatelor obținute să se renegocieze și resemneze următoarea tranșă de finanțare.

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară București.

Agenția Europeană de Mediu estimează că în jur de 75% din populația UE trăiește în zone urbane. Cu toate că acest lucru vine cu avantaje economice, sociale și culturale pentru persoane, există o presiune enormă asupra mediului înconjurător din zona urbană și zonele limitrofe cum ar fi: trafic, restrângerea ecosistemelor naturale, poluare industrială și deșeuri. Orașele europene progresiste au început să adopte măsuri pentru a oferi locuitorilor lor aer și apă nepoluate, control eficient al zgomotelor excesive, sisteme eficiente de administrare a deșeurilor, programe de protejare a naturii și biodiversității și implementarea unei infrastructuri verzi.

Toate aceste acțiuni se regăsesc sub umbrela protejării mediului înconjurător din zona urbană, zonă de interes pentru Fondul IKEA pentru Mediul Urban.

În România, mai mult de 50% din populație locuiește în zone urbane. 10% din întreaga populație trăiește în capitală, adică circa 1,8 milioane de locuitori. Estimările spun că aproximativ 3 milioane de persoane lucrează în București, iar numărul crește. Ideea deschiderii Fondului IKEA pentru Mediul Urban are la bază convingerea IKEA România și a Fundației Comunitare București că în București și Ilfov este nevoie de programe pentru protejarea mediului natural.

Fondul IKEA pentru Mediul Urban susține inițiativele cu impact din comunitățile din București și Ilfov, care au în vedere acțiuni în zonele de implicare în comunitate IKEA: schimbări climatice, protejarea resurselor naturale, educație și conștientizare. Finanțările acordate vor viza organizații sau grupuri de inițiativă care construiesc proiecte pe termen mediu și lung, cu impact direct în îmbunătățirea vieții în mediul urban și protejarea mediului, în general.

Cine poate depune un proiect?

Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București sau județul Ilfov.

Arii de interes pentru Fondul IKEA pentru Mediul Urban:

Impact pozitiv asupra mediului natural: Reducerea schimbărilor climatice și adaptarea la ele, eficiență energetică, energie din surse regenerabile, transport verde, utilizarea eficientă a apei, gestiunea eficientă a deșeurilor, reducerea poluării chimice, fonice și luminoase

Servicii ecosistemice și conservarea biodiversității

Marile aglomerări urbane agresează ecosistemele naturale prin nevoia constantă de expansiune, ceea ce duce la reducerea, fragmentarea și disfuncționalizarea ultimelor.

Suntem în căutare de inițiative care își propun să rezolve, într-un mod inovator și printr-o abordare holistică, problemele legate de ecosistemele naturale și semi-naturale din zonele urbane și periurbane.

Teme transversale în proiecte: Educație și conștientizare, beneficii sociale pentru beneficiarii indirecți.

Indiferent de problemele abordate, toate proiectele trebuie să aibă o componentă educațională, dar să aducă și beneficii sociale comunităților în care se desfășoară.

Pe termen mediu și lung, inițiativele ar trebui să aibă ca obiectiv și crearea de sinergii și colaborări în cadrul comunităților, creând oportunități și pârghii de informare a locuitorilor, oferindu-le mijloacele și cunoștințele de a deveni la rândul lor ambasadori care vor asigura buna implementare a schimbărilor în comunitățile de care aparțin.

Fără a fi criterii eliminatorii, următoarele elemente vor aduce puncte suplimentare în cadrul jurizării:

 • proiecte care propun soluții pe termen mediu și lung, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de 2-3 ani
 • găsirea de soluții eficiente și inovative în domenii legate de protejarea mediului în zona urbană: în sinergie cu strategia de sustenabilitate a companiei IKEA
 • proiecte care au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile

Concursul lansat în ianuarie 2017 se va desfășura conform acestui calendar:

Lansarea concursului : 10 ianuarie 2017
Închiderea perioadei de înscriere a ideilor de proiect: 31 ianuarie 2017
Selecția ideilor de proiect eligibile: 17 februarie 2017
Invitație oficială de scriere de proiecte integrale: 17/20 februarie 2017
Perioada scriere propuneri proiecte integrale: până la 14 martie 2017
Perioada selecție proiecte: până la 13 aprilie 2017
Interviuri: 18-20 aprilie 2017
Anunțarea proiectelor câștigătoare: până la final de aprilie 2017
Finanțarea și semnarea contractelor: aprilie/început mai 2017
Întâlnire / training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: până la final de aprilie 2017
Perioadă pregătire implementare: până la 12 mai 2017
Implementarea proiectelor: 15 mai – 22 decembrie 2017
Raportare finală: până la 13 ianuarie 2018
Negocieri și recontractare an II finanțare: până la 28 februarie 2018

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul: fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-ikea-pentru-mediul-urban

Detalii pe  fundatiacomunitarabucuresti.ro

Sursa: fundatiacomunitarabucuresti.ro

opportunity_1

Cerere de propuneri de proiecte „Erasmus+”, actiunea-cheie 3, Proiecte europene de cooperare prospectiva în domeniul educatiei si formarii profesionale”

Comisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte “Erasmus+”, actiunea-cheie 3, care vizeaza identificarea, testarea, dezvoltarea si evaluarea de abordari inovatoare in materie de politici care au potentialul de a deveni integrate si de a furniza date utile în scopul îmbunatatirii sistemelor educationale si de formare profesionala.

Titlul cererii: „Proiecte europene de cooperare prospectiva în domeniul educatiei si formarii profesionale”

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 14 martie 2017

Eligibilitate: autoritati publice de la nivel national/regional/local responsabile pentru politica în domeniul educatiei si formarii profesionale, organizatii non-profit (ONG-uri), publice sau private, centre de cercetare, scoli sau alte institutii de învatamânt, institutii de învatamânt superior, camere de comert, retele de parti interesate, centre de recunoastere, organisme de evaluare/asigurare a calitatii, organizatii profesionale si patronate, sindicate si asociatii profesionale, servicii din domeniul orientarii profesionale, societatea civila si organizatii culturale, întreprinderi, organizatii internaționale.

Buget: 8.000.000 €; se acorda pâna la 75% cofinantare.

Printre acțiunile finanṭate:
– analize, studii, exerciții de cartografiere;
– activități de cercetare;
– activități de formare;
– elaborarea de rapoarte, concluzii cu privire la proiecte, recomandări de politică;
– ateliere;
– conferințe/seminare;
– teste și evaluări concrete ale abordărilor inovatoare la nivel local;
– acțiuni de conștientizare și diseminare;
– acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimburi de bune practici;

Proiectele trebuie să demareze în perioada 1 noiembrie 2017, 1 decembrie 2017 sau 1 ianuarie 2018.

Durata implementării: între 24 ṣi 36 de luni.

Fiecare parteneriat trebuie să aibe cel putin 3 parteneri din 3 ṭări eligibile.

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

Opportunity_4

Propunere de parteneriat Suedia, Erasmus+

Piteå, municipalitate din nordul Suediei, cauta parteneri pentru un proiect Erasmus+, actiunea-cheie 1 – proiecte de mobilitate. In acest proiect, Piteå are în vedere mobilitatea profesorilor care lucreaza cu elevi de nivel gimnazial si liceal, fiind vorba de 10 persoane specializate pe limba, matematica, stiinte, studii sociale si arta.

Interesul vizeaza învatarea reciproca privind activitatile celorlalti în contextul diferitelor medii de invatare, metodele de predare si utilizarea tehnologiilor digitale.

Piteå are 42.000 de locuitori, fiind situat in Golful Botnic, iar unitatea pentru servicii privind educatia adultilor, cea care coordoneaza aceasta initiativa are 30 de functionari specializati in diferite domenii.

Data limita: 2 februarie 2017

Contact pentru manifestarea interesului si detalii: dl Dan Berggren, coordonator de proiect, dan.berggren@pitea.se.

Sursa: www.uncjr.ro