Ministerul Tineretului și Sportului a lansat în dezbatere publică proiectele de metodologii pentru 2018

Direcția Proiecte și Politici pentru Tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului supune dezbaterii publice următoarele proiecte de Metodologii:

Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești
Metodologie pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii/parteneriat.
Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret.

Persoanele interesate pot depune în scris, în termen de 10 zile de la data postării pe site, pe formularul prezentat în anexă, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de metodologii, astfel:

  • la adresa de email: lelia.preoteasa@mts.ro, pentru Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești;
  • la adresa de email: luminita.creata@mts.ro, pentru Metodologie pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii/parteneriat;
  • la adresa de email: alina.pencu@mts.ro, pentru Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret.

Anexa METODOLOGII

Metodologie centre de tineret P1

Metodologie concursuri de proiecte

Metodologie proiecte proprii

 

Sursa: www.mts.ro

Programul Romania – Republica Moldova 2014-2020 a lansat doua apeluri de propuneri de proiecte

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, a lansat, în data de 20 decembrie 2017, două apeluri de propuneri de proiecte pentru Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

Apelul 1 se adresează proiectelor HARD (proiecte a căror componentă de infrastructură depășește 1.000.000 de euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este de 32.500.000 de euro.

Apelul 2 se adresează proiectelor SOFT (proiecte care nu includ componentă de infrastructură sau a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de 1.000.000 de euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este de 16.102.160 de euro.

Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor este 7 mai 2018, ora 16:00. Aplicațiile vor fi depuse și în format de hârtie.

Informații despre pașii de urmat pentru depunerea aplicațiilor, prioritățile vizate de apeluri, valoarea maximă a finanțărilor acordate, precum și regulile de eligibilitate sunt prezentate în pachetele de aplicație disponibile pe site-ul programului www.ro-md.ro-ua-md.net

Potenţialii beneficiari ai acestor apeluri de propuneri de proiecte al Programului RO-MD sunt: autorități regionale/județene și locale, instituții publice, instituții de învățământ, instituții culturale, ONG-uri, institute de cercetare sau alte organizații relevante având sediul în aria programului (România – judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi ; Republica Moldova – întreg teritoriul).

Programul urmărește selectarea de proiecte care au ca rezultat crearea de parteneriate între entități aflate de o parte şi cealalta a graniţei, care să aducă beneficii comunităților din zona de frontieră.

 

Sursa: www.brctiasi.ro

 

AM POCU publică Ghidul Solicitantului pentru apelul „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” AP 4/PI 9.v/OS 4.16

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” aferent Obiectivului Specific 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială”

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Înființarea unor structuri de economie socială va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale.

Observaţiile/propunerile  privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate pot fi transmise la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro până la data de 20.12.2017.

 

Sursa: www.founduri-ue.ro

MOL România oferă tinerilor din medii defavorizate posibilitatea de a obţine ”Permis pentru viitor”

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat cea de-a 3-a ediție a programului de responsabilitate socială Permis pentru viitor, prin care se acordă finanțare tinerilor din medii defavorizate pentru plata costurilor obținerii permisului de conducere (școala de șoferi și taxele adiacente). Tinerii cu posibilități materiale reduse, pentru care dobândirea permisului de conducere poate fi o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu, pot depune solicitările de finanțare până în 27 ianuarie 2018.

Programul Permis pentru viitor se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, din medii defavorizate, care doresc să obțină permis de conducere de orice categorie (B, C sau D, inclusiv tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie).

„Interesul manifestat și solicitările prezentate în cei doi ani de existență a programului MOL Permis pentru viitor ne încurajează să continuăm susținerea tinerilor din medii defavorizate, care doresc să obțină un loc de muncă sau să-și extindă atribuțiile în cadrul unui serviciu deja existent. Aceştia intră pe piața muncii şi îşi încep viața profesională dintr-o poziție dezavantajată față de cei care dispun de resurse materiale și educaționale. Prin acest program ne-am propus să le fim alături, să le asigurăm o șansă suplimentară pe piața forței de muncă și în viață”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

La evenimentul de lansare a celei de-a treia ediții a programului au participat șase tineri care, în cadrul ediției precedente a programului, au obținut permisul de conducere sau se află în diferitele faze de pregătire pentru examen.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate oferită și sunt convinsă că de acum încolo, pe drumul pe care-l voi urma, permisul de conducere îmi va fi de mare folos!” – a declarat Cornelia Turtucăianu din Stancea, Călărași, una dintre tinerele care participă la program.

În cadrul celor două ediții ale programului am sprijinit 59 de tineri, dintre care până în prezent au obținut permis de conducere 29 de tineri: 24 categoria B, 4 categoria C și un carnet categoria B – automobil adaptat pentru persoane cu dizabilităţi. Alți 30 de beneficiari sunt programați pentru susținerea examenului sau se află în diferite faze ale cursurilor școlii de șoferi.

„În următoarea perioadă, până la finalizarea înscrierilor, dar şi pe parcursul anului vom oferi celor interesaţi toate informaţiile necesare referitoare la condiţiile acordării finanţării. Încurajăm tinerii să-și motiveze clar solicitările și să descrie necesitatea și beneficiul scontat al obţinerii permisului de conducere”, a precizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Mai multe detalii despre programul Permis pentru viitor și formularul de înscriere se pot descărca de pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Termenul final pentru depunerea solicitărilor este 27 ianuarie 2018.

Despre programul Permis pentru viitor
Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundaţia Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program, MOL România acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

Concursul de proiecte pentru ediția a 3-a a fost lansat la 29 noiembrie 2017, iar termenul de trimitere a dosarelor a fost 27 ianuarie 2018.

Fondul programului este de 75.000 lei.

Sursa: www.molromania.ro

Calendar actualizat al lansarilor de apeluri pe POR

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a publicat astazi, 22 noiembrie 2017, un calendar cu apeluri care se estimeaza a fi lansate pana la 30 iunie 2018.

Printre apelurile care se vor lansa in perioada urmatoare sunt mentionate: finantarea de investitii in infrastructura de educatie si formare (invatamant anteprescolar si prescolar, primar si gimnazial, precum si invatamant profesional si tehnic), in infrastructurile sanitare si sociale (ambulatorii), precum si in eficientizarea infrastructurii publice din orase (iluminat public).

Calendar lansari noiembrie 2017

 

Sursa: www.inforegionordest.ro

Concurs național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România organizează concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediție a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, concurs public de creație deschis participării autorilor individuali sau reuniți în grupuri, ori persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizaţii neguvernamentale).

Ediția din 2018 a Bienalei de Arhitectură de la Veneția se va desfășura în perioada 26 mai – 25 noiembrie 2018, cu previzionare pentru specialiști și presă în zilele de 24 şi 25 mai 2018.

Tema celei de-a 16-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, lansată de curatorii Yvonne Farrell şi Shelley McNamara – „Freespace“, reprezintă generozitatea spiritului și acel sens al umanității pe care arhitectura îl găzduiește în centrul propriei sale agende, concentrându-și atenția asupra calității spațiului însuși.

„Freespace” încurajează reexaminarea modului nostru de a gândi, noile modalități de a vedea lumea, de a inventa soluții prin care arhitectura să furnizeze o stare de bine și demnitate fiecărui cetățean de pe această fragilă planetă.

Prin tema „Freespace“, Bienala de Arhitectură 2018 va prezenta publicului exemple, va propune elemente – construite sau neconstruite – de lucrări care exemplifică acele calități ale arhitecturii care includ modelarea, bogăția materialității suprafețelor, orchestrarea și dispunerea mișcării, relevând forța și frumusețea intrinsecă a arhitecturii.

La cea de-a 16-a Expoziție Internațională de Arhitectură vor fi celebrate exemplele de generozitate și solicitudine din arhitectura întregii lumi. Arhitectura care întruchipează aceste calități, cu generozitate și dorință de schimb de idei, este ceea ce se poate numi „Freespace“.

Bienala lansează invitaţia către participanți, și fiecare pavilion național, să aducă la Veneția propriul lor „Freespace“, astfel încât, împreună, să poată dezvălui diversitatea, specificitatea și continuitatea în arhitectură, bazate pe persoane, locuri, timp și istorie, pentru a susține cultura și relevanța arhitecturii pe această planetă dinamică.

Mai multe informații legate de lansarea temei, inclusiv conceptul formulat de Yvonne Farrell şi Shelley McNamara, se pot consulta on-line: http://www.labiennale.org/it/architettura/news/07-06.html.

Pentru a participa la concursul naţional, solicitantul trebuie să depună un proiect care să conțină documentația obligatorie prevăzută în Regulamentul de organizare a concursului, afișat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), Institutului Cultural Român (www.icr.ro) şi Uniunii Arhitecţilor din România (www.uniuneaarhitectilor.ro).

Conform Regulamentului de organizare a concursului, începând cu această ediție concursul va avea două etape de jurizare: prima etapă cu un rol de definire a conceptului curatorial și a conținutului, urmată de selectarea finaliștilor, care vor fi invitați să detalieze aspectele tehnice ale proiectului în etapa a doua de concurs.

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentațiilor la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, până la data de 14 decembrie 2017, ora 14.00.

Proiectele transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerințele impuse de organizatori și cele care vor ajunge la Uniunea Arhitecţilor din România la o dată ulterioară datei menționate, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Uniunea Arhitecţilor din România va acorda următoarele premii, pentru primele trei proiecte clasificate în Etapa a II-a a concursului:
Premiul I, pentru proiectul câştigător, în valoare de 6500 lei/net
Premiul II, în valoare de 4500 lei/net
Premiul III, în valoare de 3500 lei/net

În vederea îndeplinirii scopului concursului, vor fi constituite o Comisie de selecţie și o Comisie de soluționare a contestațiilor, ce vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale.

Nu pot participa la concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din societățile/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în concurs.

Calendar concurs:

ETAPA I
Depunerea documentaţiilor: termen limită – 14 decembrie 2017, ora 14:00;
Jurizarea: 16-17 decembrie 2017;
Anunțarea rezultatelor ETAPEI I: 18 decembrie 2017;
Depunerea contestaţiilor: termen limită – 19-21 decembrie 2017, ora 14:00, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
Soluţionarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale: termen limită – 22-29 decembrie 2017, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
Întâlnire cu reprezentanții echipelor finaliste: 19 decembrie 2017.

ETAPA a II-a
Depunerea documentaţiilor: termen limită – 19 ianuarie 2018, ora 14:00;
Jurizarea: 20-21 ianuarie 2018;
Anunțarea rezultatelor ETAPEI II: 21 ianuarie 2018;
Depunerea contestaţiilor: termen limită – 22-24 ianuarie 2018, ora 14:00, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
Soluţionarea contestaţiilor: termen limită – 25-30 ianuarie 2018, conform Art. 9 din Regulamentul de organizare a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 16-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia;
Anunţarea publică a proiectului câştigător: 31 ianuarie 2018.

Informaţii suplimentare la:
bav2018@uniuneaarhitectilor.ro

Detalii suplimentare si documentele necesare sunt disponibile pe www.cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro

Propunere de parteneriat, programul Erasmus+, actiunea-cheie 1 „Mobilitate pentru formare profesionala”, Franta

Lycée professionnel Haute Follis scoala profesionala din regiunea franceza Pays de la Loire, cauta parteneri pentru un proiect „ERASMUS+″, cererea: “Actiunea-cheie 1: „Mobilitate pentru formarea profesionala”.

Scopul este de a asigura mobilitatea si formarea profesionala pentru elevi de 16-17 ani în urmatoarele domeniile:
– administratie-management,
– tehnician de uzina,
– servicii si îngrijire pentru persoanele cu nevoi,
– sectorul horeca.

Parteneri cautati: scoli, licee, asociatii, comunitati sau orase care au retele locale cu care ar putea colabora. Rolul acestora este de a dezvolta relatii între scoala franceza si structura/i profesionala/e în care sa fie trimisi tinerii francezi pentru stagii de formare profesionala, incluzand cursuri de învatare a limbii tarii din care provind partenerii. Structurile implicate în mobilitate care vor gazdui elevii vor fi remunerate.

Detalii în fisa de prezentare (en-click aici si fr-click aici)

Contact: Jean-Christophe Dambreville, coordonator Erasmus+ , jean-christophe.dambreville@ lhf53.eu

Sursa: www.uncjr.ro

Apel propuneri proiecte – Tineri pentru Romania – 2018

Ca in fiecare an, Asociatia belgiana « Jeunes en Roumanie », lanseaza apelul pentru identificarea comunelor din Romania ce doresc sa participe la Proiectul «Tineri pentru Romania», proiect derulat in colaborare cu UNCJR.

Acest proiect consta in organizarea de tabere de scouts (pionieri) belgieni pentru o perioada de 2 saptamani in luna iulie 2018, in vederea desfasurarii de activitati de voluntariat in folosul comunitatilor locale din Romania.

Mentionam ca, in afara de oferirea unui spatiu de cazare gratuit (scoala, camin, sala de sport, sau orice alt spatiu in care scutii isi pot amenaja o sala de dormit, cu acces la o bucatarie si grupuri sanitare), nicio alta cheltuiala nu este in sarcina comunei gazde. Tinerii nu accepta cazari la hoteluri sau pensiuni, iar toate cheltuielile legate de hrana si le acopera singuri.

De asemenea, este absolut obligatoriu ca:
– o persoana din cadrul primariei sau a unei scoli din comuna sa fie desemnata coordonator local al activitatilor si sa fie disponibila pe perioada desfasurarii proiectului ;
– sa fie realmente nevoie de lucrarile/activitatile de voluntariat ce vor fi realizate de tinerii belgieni.

In fisiere anexate se regasesc:
– o descriere succinta a proiectului « Tineri pentru Romania » ;
– formularul de inscriere pentru editia 2018 a acestuia.

Un dosar complet al activitatilor desfasurate in ultimii ani poate fi accesat la adresa: http://www.jeunesenroumanie.org.

Activitatile din vara anului 2018 se vor concentra pe urmatoarele domenii:

• Animatie cu copiii ce nu au posibilitatea de a pleca in vacanta.
• Santier (lucrari usoare de reparatii, renovare, sprijin pentru varstnici la lucrarile agricole, etc.).
• Ecologizare (albii de rauri, parcuri, zone de agrement, etc).
• Animatie combinata cu santier/ecologizare.

Mentionam ca majoritatea actiunilor desfasurate de tinerii belgieni in Romania in decursul ultimilor ani s-au bucurat de succes si apreciere din partea comunitatilor locale ce i-au gazduit, fiind remarcate atat seriozitatea cat si avansatul spirit de voluntariat al participantilor.

Pentru ca grupurile de tineri sa fie in masura sa-si organizeze din timp deplasarea precum si suportul material necesar (click aici), formularele de inscriere (click aici) sunt asteptate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie 2017.

Sursa: www.uncjr.ro

Propunere de proiect, programul Erasmus+, Grecia

Centrul pentru bolilor cronice „Agios Vlasios” din Livadeia, Grecia, organizatie non-profit care are ca scop îngrijirea vârstnicilor prin oferirea de tratament, afectiune si îngrijire oamenilor suferinzi, cauta parteneri pentru o propunere de proiect „Erasmus +″/Serviciul European de Voluntariat.

Propunerea are în vedere serviciul de voluntariat pentru persoanele în vârsta care cauta calitatea vietii în cadrul centrului prin activitati zilnice, cum ar fi diferite activitati de artizanat si mestesugarit, muzica, îngrijire personala, etc.

Parteneri cautati: acest proiect poate include tineri cu mai putine oportunitati sociale, economice sau geografice.

Grup tinta – tineri între 18-30 ani, dispusi sa urmeze programul zilnic, capabili sa creeze activitati cu materiale simple prin folosirea mâinilor, cu spirit deschis, independent si responsabil, cu o puternica motivatie pentru munca în mediul international al tineretului si cu abilitati de comunicarea interculturala cu persoanele în vârsta, motivati sa învete expresii de baza grecesti într-un timp scurt, capabili sa comunice în limba engleza, (optional) sa stie sa cânte la un instrument muzical.

Data limita pentru manifestarea interesului: 10.01 2018

Contact: Sotiris Saridakis, vlasios@imtl.gr

O fisa de prezentare se regaseste în anexa.

 

Sursa: www.uncjr.ro

Cereri de propuneri de proiecte 2017, programul european „Orizont 2020” – componenta Schimbari societale, tematica „Renastere rurala”

Comisia Europeana a deschis la 31 octombrie 2017 mai multe cereri de propuneri de proiecte în cadrul programului „Orizont 2020″, componenta „Schimbari societale”, tematica „Renastere rurala”, dupa cum urmeaza:

CE-RUR-08-2018-2019-2020: „Închiderea ciclurilor nutritive”;
DT-RUR-12-2018: „Inovatia TIC pentru agricultura – Centre de inovare digitala pentru agricultura”;
RUR-01-2018-2019: „Construirea unor politici rurale moderne privind viziunile pe termen lung si angajamentul societatii”;
RUR-02-2018: „Impactul socio-economic al digitalizarii agriculturii si a zonelor rurale”;
RUR-03-2018: „Contracte pentru livrarea eficienta si durabila a bunurilor publice de agromediu”;
RUR-04-2018-2019: „Instrumente si modele analitice pentru sustinerea politicilor legate de agricultură si alimentatie”;
RUR-09-2018: „Realizarea potentialului economiilor regionale si locale bazate pe bio-economie”;
RUR-13-2018: „Sprijinirea comunitatii consilierilor agricoli sa pregateasca fermierii pentru epoca digitala”;
RUR-14-2018: „Solutii digitale si instrumente online pentru modernizarea PAC”;
RUR-15-2018-2019-2020: „Retele tematice care compun cunostinte pregatite pentru practica”.

Data limita pentru depunerea aplicatiilor:

13 februarie 2018 (pentru tematicile care propun o singura data de depunere a aplicatiilor) si

11 septembrie 2018 (pentru tematicile care propun 2 date de depunere a aplicatiilor pe an)

Eligibilitate: orice entitate constituita legal în tarile participante la program

Buget disponibil: 97.426.739€, în functie de cererea la care se aplica; se acorda 100% finantare pentru actiunile de cercetare si inovare si actiunile de coordonare si sprijin si 70% pentru cele de inovare.

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Sursa:  www.uncjr.ro