Bursele Woodrow Wilson – apel la candidatură sesiunea 2017-2018

Institutul Cultural Român şi Woodrow Wilson International Center for Scholars au iniţiat Programul de Burse de Cercetare pe Termen Scurt începand cu anul 2008. Candidaţii selectaţi vor lucra timp de 3 luni în cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, în Washington D.C., unde vor derula activităţi de cercetare avansată.

Programul cuprinde 3 (trei) astfel de burse în fiecare an.

Bursele se adresează cercetătorilor români din mediul universitar, punându-se accentul pe istorie, drept, ştiinţe politice şi administrative, relaţii internaţionale, jurnalism, ştiinţe economice. Candidaţii trebuie să fie implicaţi deja în proiecte de cercetare legate de priorităţile actuale ale României sau de trecutul recent al acesteia.

Candidaţii trebuie să deţină un doctorat în domeniul lor de activitate sau să fie în etapa de redactare a tezei de doctorat. În cadrul procesului de selecţie vor avea prioritate candidaţii care au publicat cărţi în domeniul lor de specialitate sau articole în reviste ştiinţifice recunoscute în sistemul ISI.

Candidaţii eligibili pentru acest tip de burse trebuie să fie cetăţeni români, care au dreptul să deţină o viză de tip J-1. De asemenea, candidaţii trebuie să facă dovada utilizării fluente, atestată printr-un certificat lingvistic, recunoscut internațional.

Dosarul se redacteaza în limbile română și engleză.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură: 28 aprilie 2017

Valoarea unei burse: 13 424 USD / bursă (din care 3 000 USD reprezintă cheltuieli administrative)

Numărul de burse acordate anual: 3 burse.

Durata burselor: 3 luni.

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

1. formularul de înscriere;

2. o scurtă prezentare a proiectului de cercetare propus care să nu depăşească 5 pagini MS Word, la două rânduri, şi care trebuie să conţină:
a. o prezentare detaliată a tematicii de cercetare;
b. discuţie asupra originalităţii şi relevanţei proiectului;
c. prezentare a metodelor, teoriilor, şi surselor care vor fi folosite şi, preferabil, semnificaţia arhivelor din zona metropolitană Washington DC pentru finalizarea proiectului.

3. CV-ul candidatului (incluzând participare la conferinţe în domeniul de specialitate, lista de publicaţii, burse şi alte premii, etc.);

4. două scrisori de recomandare;

5. copii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat sau deţinerea titlului de doctor la o universitate acreditată.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti

Mai multe informații pe www.icr.ro.

Sursa: www.icr.ro

Mobilizează-te la vot! S-a dat startul la votarea publică a proiectelor din programul Mobilizăm excelența

Echipa Fundației Comunitare București a dat startul la votarea publică a proiectelor și a bursierilor din programul „Mobilizăm excelența”.  La finalul campaniei, proiectul sau bursierul din fiecare categorie de program (design urban, educație urbană și burse de performanță) care adună cele mai multe voturi primește o finanțare suplimentară de 10.000 lei.

În perioada 14 martie – 9 aprilie 2017, publicul larg poate vota un singur proiect/bursier pe categorie, pe întreaga perioadă a campaniei.

La secțiunea Design urban, cele patru proiecte care au ales să intre în campania de votare sunt:

 • Little Improvements– Asociația BAZA. Deschidem Orașul;
 • Răspiua – Asociația Metodelor Alternative pentru Integrare Socială (AMAIS);
 • Mater-Biblioteca de materiale– Asociația Nodmakerspace;
 • Roboplastic – grup de inițiativă.

La secțiunea Educație urbană, proiectele coordonate de arhitecții Asociației ”De-a arhitectura” din cadrul a 4 școli din București care au intrat în campania de votare, sunt:

 • Ceainărie literară înăuntru și afară –Școala gimnazială ”Anastasia Popescu”;
 • Cervantes sub soare – Liceul teoretic ”Miguel de Cervantes”;
 • Pia B. 2k7teen – Școala gimnazială ”Pia Brătianu”;
 • BIBLIOTECA: Drumul spre cunoaștere! – Școala gimnazială 92.

Fondurile suplimentare se împart între proiectele celor patru clase participante astfel: proiectul cu cele mai multe voturi primește 3.500 lei, proiectul clasat al doilea primește 2.500 lei, iar proiectele de pe locurile 3 și 4 primesc fiecare câte 2.000 lei.

La secțiunea Excelență în educație, 11 bursieri au intrat în campania de vot online:

Andrei Fabian Răschitor, balet;

Andreea Iuliana Tăruș, balet;

Cristian Marian Șușu, balet;

Răzvan Andrei Popescu, violoncel;

Diana Mariana Neagreanu, pian;

Andrei Mircea Anghel, înot;

Fatima Ingrid Amartha Keita, tenis de câmp;

Mihaela Mărculescu, tenis de câmp;

Alexandru Gabriel Pavel, scrimă;

Amalia Dumitru, floretă;

Andreea Voicu, patinaj artistic.

Toți participanții din această etapă beneficiază deja de finanțări acordate la a doua ediție a programului Mobilizăm excelența, în valoare totală de 484.500 de lei.

„Mobilizăm excelența” este creat de Porsche România și dezvoltat împreună cu Fundația Comunitară București. Gândit ca o formă de investiție pe termen lung în comunitate, „Mobilizăm excelența” face parte din prima strategie de responsabilitate socială a Porsche România și este un program dezvoltat pe trei direcții strategice: Design urban, Educație urbană și Burse în educație.

Detalii pe mobilizamexcelenta.ro si pe www.facebook.com/mobilizamexcelenta/

Concursul naţional de lectură „Bătălia Cărţilor”, Ediția a IV-a, 2017

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași și Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), în calitate de organizatori, și Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, în calitate de inițiator, lansează cea de a patra ediție a Concursului naţional de lectură „Bătălia Cărţilor”.

Scopul competiției este de stimulare a lecturii în rândul copiilor şi adolescenţilor, promovarea literaturii pentru copii şi adolescenţi, stabilirea unor relaţii de colaborare cu editurile din România şi cu instituţiile de învăţământ preuniversitar în vederea promovării literaturii pentru copii şi adolescenţi.

Pe lângă popularizarea cărţilor de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor, concursul are ca obiectiv însuşirea de către participanţii la concurs a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris (întocmirea unei fişe de lectură sau a unui portofoliu digital) şi oral, în cadrul unei dezbateri.

Perioada de desfășurare a competiției este martie – octombrie 2017.

Concursul se desfășoară pe două secțiuni: 11-13 ani și 14-18 ani. Participanții înscrişi vor avea de citit zece cărți şi de întocmit fişe de lectură pentru fiecare, după modelul alăturat (Fisa de lectura copii, Fisa de lectura Adolescenti).

Lista cărţilor incluse în concurs este unică la nivel naţional şi nu include titlurile care fac parte din bibliografia şcolară obligatorie:

Listă titluri pentru COPII (11-13 ani)

Listă titluri pentru ADOLESCENȚI (14-18 ani )

Înscrierea la concurs este gratuită, dar este condiționată de deținerea permisului de intrare. Nu există un termen limită de înscriere, condiția intrării în finală fiind lecturarea celor zece cărți până la sfârşitul lunii septembrie. Regulamentul concursului poate fi consultat pe www.bjiasi.ro.

Regulamentul concursului pentru copii şi adolescenţi

Pentru informații suplimentare și înscrieri vă puteți adresa la Secția de Împrumut carte pentru Adulți, Secția de Împrumut carte pentru Copii și la cele șase filiale ale bibliotecii.

Finala concursului va avea loc în luna octombrie și cuprinde dezbaterea Convinge-mă să citesc!, în cadrul căreia participanţii vor susţine cartea preferată și un concurs pe marginea cărților citite, cu întrebări din partea juriului și a celorlalți concurenți. Lista finaliştilor va fi anunţată cu 20 de zile înainte de eveniment.

Premii acordate

Cartea care se va bucura de cele mai multe solicitări şi va obţine cel mai mare punctaj va deveni Cartea anului (una pentru copii şi una pentru adolescenţi).

Finaliştii care vor prezenta cel mai frumos şi argumentat cartea preferată şi vor răspunde cel mai bine la întrebări vor deveni cititorii anului (un copil şi un adolescent).

De asemenea, se vor acorda premii pentru cele mai bune fişe de lectură şi pentru cea mai bună fişă de lectură a Cărţii anului.

Sursa: www.bjiasi.ro

MCI înfiinţează Grantul CDI Carol (Grant de Cercetare pentru Olimpicii Români) – Componentă a Programului ”BRAIN RETURN 1”

Societatea românească se confruntă în ultimii ani cu un exod al creierelor pe multiple planuri. Fenomenul a luat amploare şi poate fi considerat una dintre cauzele situaţiilor de criză apărute în anumite domenii. Ameliorarea acestui fenomen poate fi o soluţie eficientă pentru redresarea dificultăţilor sociale şi economice naţionale. Este cunoscut faptul că, în absenţa forţei de muncă tinere şi profesioniste, ritmul de dezvoltare economică al unei ţări încetineşte. De asemenea, cu cât populaţia care rămâne în ţară este mai în vârstă, cu atât statul va cheltui mai mult pe sistemul de sănătate şi pe sistemul public de pensii.

În ultimul timp se observă că fenomenul exodului de inteligenţă îmbracă forme din ce în ce mai periculoase începând să lovească într-o zonă de vârstă foarte fragedă, aceea a absolvenţilor de liceu cu rezultate foarte bune la învăţătură. Tinerii absolvenți de liceu sunt încurajați să plece din țară la diverse universități care le oferă facilități financiare, fie sub formă de grant, fie sub formă de împrumut pe termen foarte lung, precum și oferte de programe de cercetare. Astfel, riscăm să ajungem într-o situaţie foarte delicată deoarece, spre deosebire de alte categorii de vârstă, în cazul tinerilor care pleacă din ţară la vârsta de 17 – 18 ani, probabilitatea de a se reîntoarce în ţară este infinit mai mică.

Pornind de la aceste considerente şi de la faptul că, măsurile interne aplicate până în prezent pentru a diminua acest fenomen sunt reactive și punctuale, fiind fie o formă de recunoaștere fie de susținere pe termen foarte limitat, pe perioada derulării studiilor Ministrul Cercetării şi Inovării Serban Valeca a gândit şi iniţiat Programul ” Grantul CDI Carol I”.

Nota privind înfiinţarea acestui program a fost aprobată în şedinţa de Guvern de joi, 23 februarie, urmând să fie elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programului cu denumirea ”GRANTUL CDI CAROL I”.

Programul reprezintă o ofertă, proactivă, pentru absolvenții de liceu cu rezultate deosebite venind în întâmpinarea acelora care urmăresc în special grantul pentru activitatea de cercetare, constituind o ofertă generoasă, predictibilă, pe termen lung și cu obligații asumate de ambele părți.

Programul urmărește multiplicarea mai multor efecte pozitive:
1. creșterea competitivității învățământului superior românesc și valorizarea investiției naționale în educație;
2. stabilizarea tinerilor dotați intelectual în țară și atragerea acestora către domeniul CDI românesc;
3. întinerirea forței de muncă din cercetarea românească, în vederea dezvoltării de noi platforme de tehnologii inteligente;

Programul se adresează tinerilor absolvenți care pe parcursul celor 4 ani de liceu au avut rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale, câștigând cel puțin o dată unul din locurile 1, 2 sau 3 la aceste concursuri de prestigiu, şi propune acordarea de granturi de cercetare cu valori cuprinse între 2.500 şi 3500 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1,2 şi 3) la Olimpiade internaționale şi între 1.500 şi 2500 €/an/absolvent pentru elevii premiaţi (locurile 1,2 şi 3) la Olimpiade naționale. Perioada pentru care se oferă finanţarea este de 3+2 sau 4+2 ani.

În plus se mai propune acordarea a 500 euro/an/bursier pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală şi a maxim 3500 euro/an/echipă formată din cel puțin 5 bursieri provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări, altele decât cele care pot fi realizate din grantul individual, pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate de această echipă și cu care se prezintă și clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.

Tinerii beneficiari ai acestor facilităţi au obligativitatea să urmeze o universitate în România și după terminarea studiilor de licență să urmeze studii doctorale în România, inclusiv în cotutelă, si să lucreze cel puțin 4 ani în activități de dezvoltare tehnologică într-o unitate CDI cu capital majoritar de stat (institut sau universitate) sau privat din România.

Sursa: www.research.gov.ro

Cerere de propuneri de proiecte 2017 – Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL – Ambient

Asociatia Asistenta pentru Autonomie la Domiciliu (Ambient Assisted Living – AAL), organizatie internationala fara scop lucrativ, structura responsabila cu punerea în aplicare a programului „Active and Assisted Living” si cu alocarea si monitorizarea contributiei financiare a Uniunii Europene, a deschis cererea de propuneri de proiecte pentru 2017.

Programul „Active and Assisted Living” are la baza aplicarea solutiilor TIC pentru facilitarea unei vieti active a persoanelor în varsta.

Titlul cererii: „Pachete AAL – Solutii integrate”- Furnizarea de solutii integrate bazate pe TIC pentru a sprijini viata activa, sanatoasa si independenta a persoanelor în vârsta

Buget: 26.304.496 €; ratele de cofinantare sunt stabilite de fiecare stat participant la program, România este tara participanta (informatii detaliate în fisa de prezentare).

Termenul-limita pentru depunerea aplicatiilor: 24 mai 2017

Beneficiari: autoritati publice, centre de cercetare, companii, asociatii, organizatii ale utilizatorilor finali (fiecare stat participant îsi defineste tipul de parteneri eligibili).

România: întreprinderi (în special IMM-uri), instituṭii sociale, de sănătate ṣi îngrijire, sectorul TIC, centre de cercetare ṣi universiṭăṭi, asociații, autorităṭi publice.

Obiectiv general al programului:
Scopul programului este acela de a crește independența persoanelor în vârstă pentru a le permite să trăiască mai mult timp la domiciliu. Este vorba despre creșterea calităṭii vieții prin intermediul instrumentelor TIC și servicii la distanță care să le permită să-ṣi păstreze independența, autonomia și demnitatea.
Îmbătrânirea populației nu este doar o provocare problemă pentru societate, ci oferă și oportunități pentru inovare în sistemele de îngrijire a sănătății, industrie și economie.
Prin intermediul cererii deschise a programului AAL se urmărește finanțarea proiectelor care propun soluții de dezvoltare a unor modele sustenabile de îngrijire a populației în curs de îmbătrânire.
Proiectele selectate vor beneficia de finanțare prin agențiile naționale desemnate de statele participante și Comisia Europeană. Inițiativa AAL are 22 de țări membre, iar parteneriatele pentru a construi proiecte se pot realiza doar între părțile interesate din țările participante.

Obiective specifice:
Scopul acestei cereri pentru propuneri de proiecte este de a sprijini iniṭiativele de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare orientate clar spre piață și cu valoare adăugată pentru diferitele tipuri de utilizatori finali.

Cererile anterioare AAL au demonstrat rezultate impresionante, culminând cu soluții eficiente și practice. Cu toate acestea, multe soluții care se referă doar la o necesitate specifică în viața de zi cu zi nu au fost încă integrate și evaluate suficient. Din ce în ce mai mult, utilizatorii finali cer soluții bine integrate, care sunt în mod intuitiv
utile, personalizate și iau în considerare întreaga durata de viață.

2 priorităṭi sunt prevăzute pentru cererea 2017:
1) Provocarea dată de dezvoltarea unor pachete care integrează diferite soluții ce se adresează nevoilor și dorinṭelor utilizatorilor finali și adaugă valoare vieții lor;
2) Provocarea legată de testarea și evaluarea aprofundate privind pachetele în scopul de a oferi rezultate semnificative.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

MobiliseSME: Un nou program de schimb pentru angajatii IMM-urilor din Europa

MobiliseSME ofera sprijin financiar pentru scurte perioade de training pentru angajatii intreprinderilor mici si mijlocii in companii partenere din strainatate.

Participarea la acest program este deschisa pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii si angajatii acestora. Companiile trebuie sa indeplineasca criteriile de incadrare in categoria IMM-urilor: mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro. De asemenea sunt acceptate intreprinderile care desfasoara activitati independente (entitati juridice inregistrate in scopuri TVA) si urmatoarele profesii liberale: avocati, notari, contabili fiscali, auditori financiari autorizati, medici, farmacisti, psihologi, arhitecti, ingineri (inregistrati in cadrul organismelor profesionale nationale si sa fie admisi sa practice, fara restrictie).

Companiile mari (cu peste 250 de angajati, realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro) pot participa numai in calitate de companii gazda pentru angajatii din cadrul programului; angajatii companiilor mari nu pot beneficia de asistenta financiara.

Obiectivul programului de schimb convenit intre cele doua companii si angajat, trebuie sa fie strict destinat pentru scopuri de invatare si trebuie consemnat intr-un acord semnat intre toate cele 3 parti: angajat, compania angajatului si compania gazda.

Aplicatii pentru participare pot fi depuse pana la sfarsitul lunii iunie 2017.

Pentru a obtine detalii despre acest sprijin financiar gratuit si mai multe informatii despre criteriile de eligibilitate va invitam sa contactati Centrul Enterprise Europe Network din cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est – e-mail: een@adrnordest.ro ; tel: 0233 218 071.

Sursa: www.adrnordest.ro

Pe 1 martie Administrația Fondului Cultural Național va lansa o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale

Pe 1 martie Administrația Fondului Cultural Național va lansa o nouă sesiune de finanțare a proiectelor culturale.

Consiliul AFCN s-a întrunit vineri, 3 februarie, pentru a contura cadrul de derulare a sesiunii II / 2017. Au fost definite nouă arii de finanțare, cu priorități specifice pentru fiecare arie: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, INTERVENȚIE CULTURALĂ, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL.

Perioada de derulare a proiectelor este iunie – noiembrie 2017. Prioritățile de finanțare, bugetul alocat precum și plafoanele de finanțare pentru fiecare arie vor fi comunicate de îndată ce va fi emisă fila de buget.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.03. 2017, termenul limită este 30 martie 2016, ora 17:00.

Pot solicita finanțare persoane fizice autorizate, persoane juridice publice sau private, cf. OG 51/1998, care asigură o cofinanțare de minimum 10% din bugetul proiectului.

Tot pe 1 martie se deschide și înscrierea de candidaturi pentru constituirea comisiilor de evaluare. Procesul de evaluare se va derula on-line în perioada 07.04 – 05.05.2017, respectiv 09 – 15.06.2017 pentru soluționarea contestațiilor.

Pentru o bună organizare a procesului de înscriere a propunerilor de proiecte și pentru a evita respingerea administrativă cauzată de lipsa unor documente obligatorii, vă încurajăm să începeți deja să vă schitați ideile. Vom reveni cu mai multe detalii cu privire la priorități, plafoane de finanțare, calendar, condiții de eligibilitate, ghid de completare a formularului electronic și grile de evaluare la http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic sau pe e-mail la contact@afcn.ro – management proiecte.

Sursa: www.afcn.ro

Program de finanțare Spații Verzi, ediţia 2017

MOL România, în colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat, derulează ediţia 2017 a programului „Spaţii Verzi” – componenta de finanţare Spaţii Verzi Urbane, program ce urmăreşte implicarea comunităţilor în proiecte de înfiinţarea, amenajarea şi reabilitarea de spaţii verzi publice şi educaţia ecologică în rândul comunităţii.

Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice din oraşele/municipiile din România. Se pot solicita fonduri pentru înfiinţarea şi reabilitarea parcurilor publice, a terenurilor de joacă, a parcurilor şcolilor pe baza principiilor mediu protective, în scopul utilizării comunitare. Se va pune accent pe creativitate prin activităţile de educaţie ecologică non-formală, desfăşurate în grădiniţe, şcoli ori în comunitatea mai largă în cadrul căreia se desfăşoară proiectul respectiv.

Suma disponibilă pentru anul 2017 este de 216.975,00 lei.

Suma maximă ce poate fi cerută este de 9.000,00 lei/ proiect.

Organizaţiile neguvernamentale pot trimite cereri de finanţare pentru derularea unor proiecte în oraşele din România.

Data limită de depunere a cererilor de finanţare este 15 februarie 2017, ora 16.00 (cererile de finanţare
trebuie să ajungă la sediul Fundaţiei pentru Parteneriat până la data de 15 februarie 2017, ora 16.00).

Durata proiectelor propuse spre finanţare
Proiectele trebuie derulate într-o perioadă maximă de 5 luni (aprilie – august).
Data de începere a proiectelor poate fi cel mai devreme data de 01 aprilie 2017. Proiectele trebuie finalizate până la data de 31 august 2017.

Bugetul proiectului
Suma maximă ce poate fi solicitată este de 9.000,00 lei/proiect.
Contribuţia organizaţiei solicitante la realizarea proiectului va fi de minim 20% din bugetul total al proiectului (atenție: nu din suma solicitată!) şi poate fi parţial sau integral în fonduri şi/sau în natură (ex: comunicaţii, cheltuieli legate de sediu, echipamente puse la dispoziţie pentru realizarea proiectelor, etc.).

Activităţi eligibile
– înfiinţarea sau reabilitarea spaţiului verde prin gazonare, plantări de flori, arbuşti şi arbori autohtoni,
– se vor include obligatoriu activităţi de educaţie ecologică non-formală (în afara curriculei şcolare) cu elemente creative, destinate comunităţilor locale – găsiţi idei despre astfel de activităţi şi exerciţii pe paginile web a fundaţiei: www.repf.ro și a programului: www.spatiiverzi.org.ro (fişiere descărcabile),
– activități de implicare a comunităţii în forma evenimentelor comunitare,
– concursuri, expoziţii, care au ca temă protecţia mediului,
– reabilitarea cu materiale naturale sau mediu-protective a diferitelor elemente din spaţiile publice, cum ar fi: terenuri de joacă, bănci, mese, echipamente de sport, suporturi de biciclete, stabilimente pentru odihnă,
– înfiinţarea din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru odihnă în spaţii publice,
– curăţirea spaţiilor publice de recreere (parcuri, spaţii verzi),
– montarea şi vopsirea coşurilor de gunoi; înfiinţarea colectoarelor selective de deşeuri (numai în localităţi unde există servicii de colectare selectivă a deşeurilor).

Ghidul Solicitantului si Formularul cererii de finanțare sunt disponibile pe www.zoldovezet.ro

Sursa: www.zoldovezet.ro

Încep înscrierile la Bursa de Excelenţă Every Can Counts

Every Can Counts România continuă programul de burse de excelenţă pentru studenţii din toată ţara, adresate cu precădere celor de la facultăţi de mediu, geografie sau din domenii conexe. Scopul acestui program de a stimula implicarea tinerilor pasionaţi de mediu în acţiuni de protecţia mediului, de a-i face cunoscuţi în comunitate, de a-i ajuta să-şi împlinească visurile.

Every Can Counts România deschide înscrierile pentru cea de-a doua ediţie a programului de Burse de Excelenţă EveryCanCounts, în cadrul căreia 3 studenţi vor primi câte o bursă în valoare de 500 euro. Bursa este menită să recompenseze dinamismul, inteligenţa şi creativitatea lor din anul universitar 2016-2017. Scopul proiectului este de a stimula implicarea tinerilor creativi în acţiuni de protecţia mediului, de a-i face cunoscuţi în comunitate, de a-i ajuta să-şi împlinească visurile.

Rareş Trâncă, student la Facultatea de Biologie şi Geologie, Universitatea Babeş Bolyai, unul dintre cei 3 câştigători ai Bursei de Excelenţă Every Can Counts Counts declara, la finalul primei ediţii:

„Bursa de Excelență  Every Can Counts a reprezentat o provocare încă din primul moment în care am văzut anunțul la avizierul facultății. Tema propusă, oportunitatea de lărgire a orizontului într-un domeniu ușor neglijat în România și de ce nu, recompensa financiară, m-au convins să mă înscriu în competiție. După această experiență am reușit să conștientizez mai bine importanța reciclării și chiar să particip activ în acest proces, văzând seriozitatea şi responsabilitatea organizatorilor. Recomand tuturor entuziaștilor ecologiei participarea la această competiție pentru a-și întreține și chiar  spori motivația de a continua lupta împotriva risipei resurselor”.

Pentru promovarea Bursei de Excelenţă, Every Can Counts România va face un tur de prezentări în facultăţile interesate, propunându-şi să stabilească parteneriate de lungă durată.

Înscrierile se fac prin transmiterea aplicaţiei la adresa office@alucro.ro, cu subiectul „Înscriere bursa ECC”. Bursa se acordă primilor 3 studenţi clasaţi în concursul de proiecte organizat de Every Can Counts România.

Aplicaţia va conţine următoarele informaţii:

 1. Formularul de înscriere, completat cu datele aplicantului;
 2. Un eseu pe o temă legată de protecţia mediului (format Word, Times New Roman, spaţiere 1.5, maximum 10.000 de caractere), fie cu caracter general, în care să existe o secţiune dedicată dozelor din aluminiu, fie un eseu dedicat exclusiv reciclării dozelor din aluminiu.
 3. Video de prezentare care să cuprindă câteva ele mente biografice (Spune-ne ceva despre tine!, Care este tema eseului tău şi de ce ai ales-o?; Descrie experienţa şi responsabilităţile tale în voluntariat, Cum consideri că îţi poate fi de folos bursa Every Can Counts, Intenţionezi să urmezi o carieră în sfera protecţiei mediului?). Materialul video va fi trimis sub formă de link (youtube sau transfer).

Data limită de trimitere a aplicaţiilor este 31 mai 2017. Orice aplicaţie trimisă după această dată nu va fi luată în considerare.

Criterii de jurizare:

Obligatoriu:

 • Media peste 8 (anul 2015-2016) = 5 puncte;
 • Eseu legat de protecţia mediului* = 5 puncte;
 • Video de prezentare  =  5 puncte;
 • Experienţa în voluntariat = 5 puncte.

Programul Bursa Every Can Counts este o iniţiativă ce încurajează educaţia ecologică şi formarea tinerilor ca promotori responsabili în spiritul dezvoltării sustenabile. Încurajarea tinerilor de azi are ca scop stimularea unei educări piramidale eficiente, pe termen lung, prin care tinerii de mâine să fie receptivi şi activi.

Despre Every Can Counts Romania:  Asociaţia Non Profit Alucro este singura organizaţie din România care derulează campanii de informare dedicate colectării şi reciclării dozelor din aluminiu. Ca urmare a faptului că din 2011 Alucro reprezintă în România programul internaţional Every Can Counts – o platformă europeană răspândită în mari ţări precum UK, Irlanda, Franţa, Austria – desfăşoară ample activităţi de informare şi educare la nivel naţional, cu privire la reciclarea dozelor din aluminiu, colaborând astfel cu autorităţile Statului, companiile de profil (societăţi de salubritate, centre de colectare), diverse societăţi comerciale, ONG-uri şi instituţii de învăţământ dar şi printr-un dialog direct cu cetăţenii în cadrul evenimentelor publice. Mai multe detalii găsiţi pe www.alucro.ro si www.everycancounts.ro

 

United Way deschide sesiunea de aplicații pentru finanțarea proiectelor sociale pe perioada 2018-2019

United Way România invită organizațiile neguvernamentale să aplice pentru a obține finanțarea proiectelor de educație, sănătate și integrare socio-economică pe perioada 2018 – 2019.

Termen limită: 15 februarie 2017, ora 17:00

Perioada de finanțare: 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019 (Finanțarea se acordă pentru o perioadă de minim 22 și maxim 24 luni)

Ariile de acoperire a proiectelor:
1) București și zonele imediat limitrofe, în limita a maxim 40 km
2) Cluj –Napoca
3) Timișoara

Bugetul maxim: 200.000 RON pentru proiectele din București (și zonele limitrofe) și 100.000 RON pentru proiectele din Cluj-Napoca și Timișoara

Domeniile de interes:

1. EDUCAŢIE
 facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar, reducerea dificultăţilor şi discrepanţelor în dezvoltarea de aptitudini, abilităţi, orientare profesională pentru copiii proveniţi din familii cu serioase dificultăţi socio-economice.

2. INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ
 angajarea în muncă pentru tineri şi adulţi cazuri sociale. Lipsa actelor necesare, nivelul de educaţie redus, lipsa suportului material şi a orientării către cursuri profesionale fac ca un număr mare de tineri/adulţi proveniţi din familii dezavantajate/cu dizabilităţi/persoane fără adăpost să nu aibă oportunitatea pregătirii şi accesului pe piaţa muncii.

3. SĂNĂTATE
 asigurarea serviciilor medicale de bază, creşterea accesului la acestea, programe de prevenţie și educație pentru sănătate pentru categorii sociale dezavantajate: copii, tineri şi adulţi, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilităţi etc.

Alături de cele 3 domenii de interes, United Way România urmăreşte să sprijine proiectele sociale care:
– au o abordare integrată a problematicii sociale şi pot oferi servicii sociale complementare (dezvoltate de organizaţie sau în parteneriat) în vederea găsirii de soluţii cu impact pe termen mediu sau lung. De ex: proiectele educaţionale care au capacitatea de a oferi şi servicii de consiliere socială şi vocaţională pentru părinţii copiilor.
– dezvoltă parteneriate reale şi eficiente, în care părţile sunt implicate activ pentru crearea unei reţele de servicii în comunitate cu scopul îmbunătăţirii situaţiei persoanelor dezavantajate. Spre exemplu, proiectele pot viza asistenţa pentru copii oferită în cadrul unui centru de zi de către o organizaţie specializată în acest sens şi consiliere şi orientare profesională pentru părinţi şi fraţi, oferite de către o altă organizaţie care are experienţă în acest gen de servicii.
– produc un impact real – cuantificabil şi vizibil – în rândul grupului ţintă şi/sau a comunităţii;
– dau dovada unei creşteri semnificative a rezultatelor şi a eficienţei programului de la un an la altul.

Criterii de eligibilitate pentru ONG-urile aplicante:
 Înregistrate legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei)
 Fără vreo legatură cu activităţi ilicite în ţară sau în străinătate
 Cu un birou administrativ în Bucureşti (inclusiv zona imediat limitrofă, in limita a maxim 40 km), Cluj-Napoca sau Timişoara, în funcţie de zona de desfăşurare a proiectului
 Care au administrat un buget de minimum 20.000 RON anual, în ultimul an
 Care nu acordă finanţări către alte organizaţii neguvernamentale
 Fără parti-pris politic
 Care nu au fost create de autorităţi ale statului

Costuri care nu sunt eligibile: achiziţionarea de computere, imprimante sau costuri legate de multiplicarea unor materiale de promovare a organizaţiei/proiectului; aparatură medicală; cercetare ştiinţifică, studii; călătorii internaţionale; conferinţe sau evenimente punctuale; chirie săli şi protocol pentru evenimente de informare/promovare; campanii de informare; cheltuieli de producţie a materialelor de promovare; echipare sau renovare clădiri; achiziţionarea de echipamente de birou; proiecte de prim-ajutor care nu sunt urmate de alte acţiuni, menite să crească independenţa şi auto-susţinerea grupurilor în cauză; cheltuieli administrative generale ale organizaţiei, fără legătură cu un proiect de servicii directe.

O organizație poate depune o singură aplicație.

Aplicațiile se completează numai în formularul online disponibil aici.

Ghidul complet al solicitantului este disponibil pe www.unitedway.ro  iar pentru orice întrebări sau nelămuriri ne puteți contacta la: office@unitedway.ro.

Sursa: www.unitedway.ro