Primăria Municipiului Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi

Primăria Municipiului Iaşi lansează programul anual de finanţare nerambursabilă destinat proiectelor anuale de interes public local propuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiul Iaşi. Selecţia proiectelor anuale ale ONG–urilor ieşene care vor primi finanţare de la bugetul local pentru proiecte în domeniile cultură scrisă, cultură şi tineret se va face de către Comisia de Evaluare, Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale, de Tineret (pentru domeniile cultură şi tineret) şi de către Comisia de Relaţii cu Societatea Civilă şi Evaluarea Proiectelor (CRSCEP) (pentru domeniul cultură scrisă), în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi ale Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, şi cu prevederile Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005. Pentru domeniul social – mediu – educaţie – sănătate, Primăria Municipiului Iaşi nu va deschide pentru anul 2017 programul de finanţare nerambursabilă.

Suma totală alocată în 2017 de la bugetul local pentru toate domeniile este 859.000 lei, defalcată pe domenii după cum urmează:

Pentru domeniul cultural: 144.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 90% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG pe acest domeniu.

Pentru domeniul tineretului: 615.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 90% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate fi mai mare de o treime din fondul total alocat finanţării proiectelor sectorului ONG în domeniu.

Pentru domeniul culturii scrise: 100.000 lei. Cuantumul contribuţiei de la bugetul local nu poate depăşi 60% din valoarea totală a proiectului şi, de asemenea, suma solicitată nu poate depăşi o treime din fondul total alocat pentru finanţarea proiectelor din domeniul culturii scrise.

Programul de selecţie a proiectelor pentru anul 2017 se va derula în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de pe domeniile anterior menţionate şi a Legii 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, şi cu prevederile Regulamentului referitor la finanţarea proiectelor societăţii civile din Iaşi în baza Legii 350/2005 și va avea următoarele etape pe domenii:

Domeniul cultură: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

Domeniul tineret: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

Domeniul cultură scrisă: data limită de depunere a proiectelor este 10 iulie 2017, ora 16.00 (în conformitate cu art.20, alin.1 din Legea 350/2005). Perioada de selecţie şi de evaluare a proiectelor este 11 iulie – 24 iulie 2017.

La selecţia de proiecte pot participa organizaţii neguvernamentale care au sediul în Iaşi şi care propun pentru fiecare domeniu în parte proiecte cu impact la nivelul comunităţii locale.

Sursa: www.curierul-iasi.ro

Propunere de parteneriat Erasmus +, Italia, tineret

„PiGreco – Centro di Apprendimento Mediato”, organizatie non-profit din Faenza, Italia, cauta parteneri pentru un proiect „Erasmus+”, componenta Tineret.
PiGreco este o organizatie care sprijina dezvoltarea tinerilor în comunitatea locala din Faenza pentru a-si îmbunatati abilitatile de învatare si a-si dezvolta abordarea în rezolvarea problemelor, crescându-si astfel autonomia si gândirea critica prin instrumentele educationale formale, non formale si inovatoare.

Titlul propunerii de proiect: „Empty your mind to fill it with creativity…again!”

Obiectivele proiectului sunt:
– cresterea stimei de sine a participantilor si a dezvoltarii personale, prin încurajarea creativitatii privita ca un proces mai degraba ca un rezultat;
– îmbunatatirea nivelului de concentrare si de competente ale participantilor;
– dezvoltarea sentimentul de initiativa, prin concentrarea asupra obiectivelor reale si asupra modalitatilor de realizare a acestora;
– sprijin pentru dinamica grupurilor si cooperare prin promovarea întelegerii reciproce si a dialogului intercultural;
– promovarea dialogului intercultural si a gândirii critice prin conexiunea creativitatii on-line cu procesul de documentare si activitatile conexe;
– crearea constientizarii diversitatii în domeniul libertatii de exprimare în Europa si în afara Europei;
– încurajarea tinerilor sa se implice în cât mai multe proiecte europene (ca Serviciul European de Voluntariat – SEV, spre exemplu), pentru a fi mai activi ca cetateni europeni si pentru a putea petrece timp într-un mediu emotional intercultural.

Formularul de parteneriat se gaseste la adresa urmatoare:
https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScZiYJDY8CTQImj83JVGCI0 z-3qCg8gMr0ij2177uSwjeYuiA/ viewform?c=0&w=1

Contact pentru manifestarea interesului si detalii: Elisa Emiliani, progetti@pigrecoapprendimento. it, elisa.emiliani.86@gmail.com, tel +39 3898443025

Termenul limita pentru manifestarea interesului: 30 iunie a.c.

Sursa: www.uncjr.ro

Granturi de cercetare pentru tinerii absolvenți de liceu care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale

Tinerii absolvenți de liceu cu rezultate deosebite la învățătură pot primi granturi de cercetare, potrivit unei hotărâri adoptate ieri de Executiv.

Este vorba despre programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare „Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I”, destinat absolvenților care pe parcursul celor 4 ani de liceu au avut rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale.

Sunt eligibili pentru acordarea grantului candidații care sunt absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, pe perioada studiilor liceale, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele internaționale sau naționale de științe și care sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior din România începând cu anul universitar 2017-2018.

Grantul se acordă fiecărui candidat înmatriculat într-o instituție de învățământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 (licență) și, după caz, conform deciziei studentului, și din ciclul 2 (masterat) și are o valoare anuală stabilită în funcție de performanța obținută de fiecare candidat:

– pentru laureații la olimpiade internaționale se acordă suma de 3500 de euro pe an pentru locul 1, 3000 de euro pe an pentru locul 2, 2500 de euro pe an pentru locul 3;

– pentru laureații la olimpiade naționale se acordă suma de 2500 de euro pe an pentru locul 1, 2000 de euro pe an

– pentru locul 2, 1500 de euro pe an pentru locul 3;

Suplimentar față de aceste sume, se mai pot acorda:

– 500 euro/an, pentru fiecare student, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală;
– max. 3500 euro/an/echipă formată din cel puțin 5 studenți, provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă și clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.

Sumele se asigură de către Ministerul Cercetării și Inovării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în data începerii anului universitar din anul respectiv, și se plătesc către instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul.

Studentul va trebui să realizeze un raport științific cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în cadrul grantului, pe care îl va prezenta în cadrul seminarului facultății sau al altei manifestări științifice stabilite de conducerea instituției de învățământ superior.

De asemenea, studentul va avea obligația de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1 (licență), respectiv, pentru ciclul 2 (master) și de a se angaja pentru o perioadă minimă de patru ani după finalizarea acestora în unități și instituții din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național și de a desfășura activități CDI ca angajat al acestora. Se consideră la calculul duratei obligatorii de angajare și perioada efectuării și absolvirii studiilor doctorale într-o instituție organizatoare de doctorat din România, inclusiv în cotutelă.

Ministerul Cercetării și Inovării și Ministerul Educației Naționale vor asigura evaluarea impactului implementării Grantului Regele Carol I, după primii 10 ani de implementare, iar în baza acestei evaluări vor supune Guvernului spre aprobare măsuri privind continuarea acestuia.

Programul reprezintă o componentă a unui porgram mai amplu, denumit Brain Return, care va urmări problematica dezvoltării carierei științifice în ansamblu, ca și cea a colaborării cu cercetătorii din diaspora științifică, inclusiv posibilitățile de întoarcere în țară a acestora.

Sursa: www.research.gov.ro

Sesiune specială pentru primirea solicitărilor de finanțare pentru proiecte în limba germană în cadrul programului TPS organizată de Institutul Cultural Român

România va fi țară – invitată de onoare în cadrul ediției 2018 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. În vederea suplimentării numărului de traduceri disponibile din limba română în limba germană, ICR, în calitatea sa de finanțator, lansează, în perioada 1-30 iunie 2017, o sesiune specială în cadrul programului Translation and Publication Support Programme (TPS) pentru primirea solicitărilor de finanțare din partea editurilor străine care doresc să traducă şi să publice, în limba germană, lucrări de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

Pentru a participa la sesiunea specială de finanţare „Leizpig 2018″ a programului TPS, editura străină trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1 martie 2018.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI REGULAMENT DE PARTICIPARE

Lansând sesiunea specială „Leipzig 2018″ a programului TPS, Institutul Cultural Român își propune să sprijine traducerea şi publicarea, în limba germană, a unor opere relevante de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

OBIECTIVE:

 • promovarea dialogului cultural şi răspândirea culturii şi civilizației românești în lume;
 • susţinerea traducerii operelor românești de referință în spaţiul de limbă germană.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

În cadrul sesiunii speciale, sunt considerate eligibile numai cererile de subvenţie TPS formulate de edituri (private sau de stat), înregistrate în afara teritoriului statului român, care vizează traducerea şi publicarea, în limba germană, a operelor aparținând autorilor români. Subvenţiile acordate pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 17 000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc.), fără să depăşească, însă, suma de 3 000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită doar costuri de editare, TPS acoperă până la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totală de finanţare se va stabili în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare.

TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

Pentru sesiunea specială „Leipzig 2018”, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 1-30 iunie 2017 (data poștei).

ATENŢIE: Pentru a participa la această sesiune de finanţare, editura trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1 martie 2018.

Informații detliate sunt disponible pe www.icr.ro.

Sursa: www.icr.ro

Cerere de propuneri de proiecte 2017, programul COSME, „Erasmus pentru tinerii antreprenori” – proiect pilot

Directia generala „Piata interna, Antreprenoriat si IMM-uri” din cadrul Comisiei Europene a deschis o noua cerere de propuneri de proiecte 2017 în cadrul programului COSME 2014-2020 (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor si IMM-urilor), componenta „Erasmus pentru tinerii antreprenori”.

Cererea vizeaza un proiect pilot care sa permita transferul de cunostinte si experiente în afara UE. Sunt avute în vedere programe de mobilitate cu SUA, Israel si 3 state asiatice, respectiv Singapore, Taiwan si Coreea de Sud.

Eligibilitate: entitățile publice responsabile pentru sau active în domeniul afacerilor economice, întreprinderilor, sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerț și industrie, camere de meserii sau organisme similare, organizații de sprijin pentru afaceri, centre și incubatoare de start-upuri, asociații de întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor, entități private care oferă servicii de sprijinire a afacerilor, agenṭii de dezvoltare.

Obiective specifice:
1. să promoveze schimbul de antreprenori din țările UE și din țări din afara Europei: SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia (selectată de către solicitant dintre Singapore, Taiwan sau Coreea de Sud);
2. să furnizeze formare la locul de muncă pentru noii întreprinzători (NE) cu antreprenorii gazdă (HE) în întreprinderi mici și mijlocii în alte țări din afara UE, pentru a facilita un start-up reușit, respectiv aducerea la scară largă ṣi dezvoltarea ideilor lor de afaceri;
3. promovarea schimbului de experiență și informații între antreprenori cu privire la obstacolele și provocările legate de începerea, dezvoltarea și creṣterea afacerilor;
4. sporirea accesului pe piață și identificarea partenerilor potențiali pentru noile întreprinderi europene din SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia menṭionată mai sus.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 30 august 2017.

Bugetul total al cererii: 750.000 €; 90% din totalul costurilor eligibile.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

MOL România oferă 350.000 lei tinerilor sportivi şi artişti prin programul de promovare a talentelor

MOL România și Fundația pentru Comunitate au lansat cea de-a 12-a ediție a Programului MOL de promovare a talentelor. Tineri sportivi și artiști cu rezultate bune din toată țara se pot înscrie în programul organizat pe bază de concurs de proiecte. Fondul total de sponsorizare este de 350.000 de lei și este acordat de MOL România. Solicitările pot fi depuse până la data de 17 iunie 2017, iar detaliile programului pot fi găsite pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Înscrierile se pot face atât individual, cât și prin echipe sportive sau ansambluri artistice.

În cadrul celor 11 ediții anterioare ale programului, MOL România a acordat 1.261 de sponsorizări în valoare de peste 2.870.000 de lei unui număr de 1.846 de sportivi și tineri artiști din toată țara, unii dintre ei obținând finanțare de mai multe ori.

„De 12 ani susținem performanța tinerilor artiști și sportivi care reprezintă țara la festivaluri și competiții europene, mondiale și olimpice. Este un sprijin care se acordă celor cu rezultate bune și care le arată tinerilor că munca și talentul lor sunt apreciate”, a declarat Camelia ENE, Country Chairman & CEO MOL România.

Beneficiarii edițiilor anterioare, prezenți la evenimentul lansării programului din acest an, au confirmat importanța acestui sprijin în conturarea carierei lor. Emil Imre, singurul medaliat cu aur din România la Festivalul Olimpic al Tineretului European de iarnă și deținătorul uneia dintre cele două medalii de argint, a afirmat: „În urma obţinerii acestui sprijin am reușit să achiziționez echipamentele și instrumentele la care înainte doar visam, dar care îmi erau atât de necesare pregătirii.”

La această ediție, programul dispune de un fond total de 350.000 lei, sumele fiind alocate tinerilor sportivi sau artiști cu vârste între 8 și 18 ani, respectiv pentru categoria de peste 18 ani, care au nevoie de susținere în scopul participării la concursuri sau achiziției de echipamente și materiale.

”Înscrierea unei solicitări de finanțare în acest concurs de proiecte este relativ simplă. Pe lângă prezentarea rezultatelor din ultimii doi ani și a obiectivelor de viitor, este importantă întocmirea exactă a bugetului pentru finanțarea solicitată. Corelarea chibzuită a cheltuielilor cu obiectivele stabilite ajută tinerii și în planificarea altor aspecte din viață”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Dintre beneficiarii ediției a 11-a a programului, mai mulți înotători dețin recorduri naționale: Ștefan Cozma, Ana Dascăl, Robert Glință, Huszár Ingrid, Daniel Martin, Vlad Pațurcă, Andrei Rusen, Simona Savastița.

Despre program:

În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de transport legate de activitatea sa sportivă sau artistică sau pentru a achiziționa echipamente și materiale. Din finanțarea totală a ediției a 12-a, 160.000 lei sunt destinați sportului, 120.000 lei domeniului artelor și 70.000 lei pentru categoria de vârstă de peste 18 ani, în cadrul căreia pot solicita sprijin acei tineri care au beneficiat deja de sponsorizări în ultimii ani și au depășit vârsta majoratului.

Solicitările pot fi depuse până la data de 17 iunie 2017, iar detaliile programului pot fi găsite pe www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Cererile vor fi evaluate de două jurii de specialitate. Preşedintele juriului la secţiunea sport este Violeta BECLEA-SZÉKELY, campioană europeană la atletism şi doctor în sport, iar la secţiunea artă violonistul Albert MÁRKOS, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj.

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie multinațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, aproximativ 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. În domeniul explorării și producției de hidrocarburi, experiența de peste 75 de ani a Grupului sprijină operațiunile de producție în 8 țări și activitățile de explorare în 13 țări. Grupul MOL controlează patru rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare, în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de peste 2.000 de benzinării în Europa Centrală și de Sud-Est, în 10 țări, din care peste 200 în România.

Despre Fundația pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea, de reabilitarea lor.

Cerere de propuneri de proiecte 2017 – Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și al Regatului Norgeviei/Granturi pentru ocuparea tinerilor pe piața muncii

Misiunile Islandei, Norvegiei si Liechtenstein-ului pe langa Uniunea Europeana si Oficiul de la Bruxelles pentru Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European au lansat, la 26 aprilie a.c., cererea de propuneri de proiecte a unei noi initiative care vizeaza ocuparea tinerilor pe piata muncii. Pentru prima data, granturile vor fi acordate pentru proiecte transnationale care vor implica parteneri eligibili din Nordul, Centrul si Sudul Europei, asistati de catre parteneri experti din statele donatoare, state ale UE non-eligibile sau organizatii internationale.

Titlul cererii: „Tineret activ” – Granturi SEE si granturi norvegiene pentru ocuparea tinerilor

Data limita pentru depunerea notelor de concept: 1 august 2017.

Eligibilitate: orice entitate publica sau privata din Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria.

Bugetul total al cererii: 60.610.000 €; se acorda maximum 85% cofinantare si minimum 1.000.000€/proiect.

Cererea se adresează tinerilor cu vârste între 15 ṣi 29 de ani, cu o atenṭie deosebită pentru cei între 25 ṣi 29 de ani.
Această finanṭare vine în contextul existenṭei la nivelul UE a 4,6 milioane ṣomeri ṣi a 6,6 milioane de tineri aflaṭi în situaṭia NEETs – “not in education, employment or training” (nici elev, nici angajat ṣi nici stagiar sau ucenic). Cele mai mari rate de indivizi aflaṭi în situaṭia NEETs se află în Bulgaria, Croaṭia, Italia ṣi România.

Fondul are ca scop să ofere soluții noi și inovatoare care se concentrează pe nevoile specifice ale grupului ṭinṭa – tinerii. Activitățile și realizările din cadrul proiectelor pot fi efectuate pe mai multe niveluri, atât sistemic (de exemplu, dezvoltarea de module educaționale formale, dezvoltarea cooperării sistematice cu părți interesatenetradiṭionale), cât și personale (de exemplu, răspunzând într-o manieră individuală la nevoile membrilor grupului țintă).

Măsurile recomandate includ, dar nu limitează:
 practici eficiente care dezvoltă locuri de muncă durabile;
 soluții inovatoare despre cum să fie pregăṭi tinerii pentru schimbările structurale ale pieței forței de muncă, cum ar fi digitalizarea și automatizarea inteligentă;
 lărgirea implicării părților interesate, inclusiv a serviciile sociale, serviciilor pentru copii/tineret, profesioniṣti din domeniul medical ṣi psihiatric, părinṭi, etc.;
 implicarea sectoarelor și a angajatorilor non-tradiționale/i, ONG-urilor, organizațiilor și IMM-urilor;
 strategii de informare;
 dezvoltarea sau implicarea antreprenoriatului / întreprinderilor sociale;
 start-up-uri inovatoare de sprijin pentru tinerii antreprenori;
 abordări bazate pe comunitate;
 învăṭare în familie (activități care implică toți membrii familiei, acolo unde sunt așteptate rezultate pentru toți, contribuind la o cultură a învățării în familie);
 noi abordări de coaching și mentorat;
 dezvoltarea de noi soluții flexibile, de exemplu, în cerințele de calificare de bază pentru admiterea în instituțiile de învățământ sau ale contractelor de muncă pentru ucenici;
 pedagogia experimentală și didactică;
 accent pe capacitatea de inserție profesională și abilități bazice de dezvoltare;
 mixarea metodelor de învățare informale, non-formale și formale;
 module inovatoare de ucenicie și învățarea bazată pe muncă;
măsuri inovatoare pentru mobilitate și plasarea forței de muncă;
 strategii experimentale de integrare a dimensiunii de gen.

Sunt vizate 3 arii/domenii de actiune:
a) Inovare și explorare,
b) Transferul de know-how și bune practici,
c) Analiză ṣi cercetare.

Fisa de prezentare se regaseste în ANEXA.

Sursa: www.uncjr.ro

Șase proiecte câștigătoare la prima ediție a Fondului IKEA pentru Mediul Urban

IKEA România, alături de Fundația Comunitară București, anunță cele șase proiecte care vor fi finanțate în primul an cu suma totală de 394.963 de lei. Pe baza rezultatelor obținute, proiectele pot fi susținute trei ani, cu bugete similare în fiecare an.

79 de proiecte au fost înscrise la Fondul IKEA pentru Mediul Urban, pe următoarele arii: protejarea resurselor naturale, educație și conștientizare, prevenirea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Proiectele selectate au trecut prin patru etape de selecție: preselecția proiectelor ce a avut la bază criterii de eligibilitate, selecția realizată în două valuri de către un juriu independent și interviuri cu aplicanții de pe lista scurtă de opt de proiecte finaliste.

Din juriu au făcut parte: Dana Dobrescu, Communications Manager Unilever South Central Europe; Diana Culescu, Președinte Asociația Peisagiștilor din România; Florin Stoican, Manager Sustenabilitate & Conformitate IRI Forest Management; Mircea Ilie, Sustainability Leader IKEA România; Oana Bitan, Ofițer Administrativ și Financiar Ambasada Suediei; Vera Marin, Președinte Asociația pentru Tranziție Urbană; Theodor Nica, Manager Comunicare și Design Interior IKEA România.

Cele șase proiecte câștigătoare sunt:

Proiect: Acoperișul Verde /Asociația Cartier Aviației. În cartierul Aviației va fi construit primul acoperiș verde din țară pe un bloc de locuințe colective, ca o alternativă de a recupera ecologic și tehnic plafoanele de beton ale vechilor blocuri comuniste. Experiența va continua în anii următori pe alte blocuri, iar echipa proiectului va crea un manual de bune practici, care va putea fi folosit de autoritățile locale, dezvoltatori și proprietari.

Proiect: Centrul pentru Agricultură și Regenerare Urbană / Institutul de Cercetare în Permacultură din România. Orașul București poate da tonul în ecologie aplicată, agricultură urbană practicată cu respect pentru natură (regenerativă). Echipa proiectului propune o fermă urbană demonstrativă în comunitate, o grădină urbană comunitară organizată după modelul „plot share”, un centru de cercetare, promovare și instruire în agricultură urbană regenerativă și o zonă de colectare și compostare a resurselor biodegradabile (tocătură de lemn, iarbă cosită, resturi vegetale etc).

Proiect: Green Floreasca / Grup de Inițiativă Civică Floreasca. Grupul de Inițiativă Civică Floreasca  deschide apetitul locuitorilor din cartier pentru soluții de eficiență energetică. Vor monta pe un bloc panouri solare, iar locuitorii cartierului Floreasca vor învăța să reducă emisiile de CO2 atât pentru locuințe, cât și pentru părțile comune ale blocului în care locuiesc, în sesiuni de training-uri și workshop-uri.

Proiect: Grădina cu Oameni / Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu

Grădina cu Oameni va fi o platformă locală care pune în legătură specialiști din domeniile asociate ecologiei, locuitorii din zonă, vizitatori și autorități locale. În paralel cu platforma creată, se vor organiza acțiuni care pun accent pe dezechilibrul ecosistemului Grădinii Cișmigiu, iar un ghid de intervenție va fi scris pentru a ajuta și alte zone urbane cu probleme similare.

Proiect: Liliecii din mediul urban / Asociația Wilderness Research and Conservation

Populațiile de lilieci pot fi folosite drept prădător natural al insectelor dăunătoare. Existența lor în mediul urban ajută la utilizarea de cantități reduse de insecticide, care au un grad de toxicitate ridicat, atât pentru oameni, cât și pentru mediu. Cu acest proiect, echipa asociației va crește gradul de conservare al speciilor de lilieci din mediul urban și suburban (București și Ilfov).

Proiect: Motivați să Reciclăm! / Fundația Motivation România

Echipa Fundației Motivation va construi un atelier-școală de reciclare a deșeurilor din plastic, care reduce risipirea plasticului în comunitatea din Bragadiru. Plasticul colectat va fi reciclat și transformat în obiecte utile persoanelor cu dificultăți motorii. Mai mult, obiectele produse vor fi vândute pentru a susține activitatea Fundației.

„Proiectele depuse ne-au depășit așteptările, prin temele abordate, calitate și modelele de implementare propuse, iar decizia finală a fost foarte dificilă. Este de ajuns să spun că dintre cele aproape 80 de aplicații, au trecut în etapa a doua de jurizare 30, deși ținta noastră inițială a fost de 15. În final, în loc de 3-5 proiecte finanțate, vom avea 6. Am fost foarte plăcut impresionați de hotărârea echipelor de a-și pune în aplicare proiectele, dovedită prin resursele adiționale, complementare finanțării din Fond, pe care le aduc. Multe dintre ele au și o componentă de cercetare, iar rezultatele se anunță foarte interesante din punctul de vedere al replicării acestor proiecte și în alte comunități, fiindcă mixul de soluții pe care le propun este ceva nou pentru zona Bucureștiului, iar soluțiile definitive se vor cristaliza în ghiduri de bune practici”, a declarat Mircea Ilie, Sustainability Leader Magazinul IKEA București.

Fondul IKEA pentru Mediul Urban este finanțat de IKEA România și gestionat de către Fundația Comunitară București.

IKEA România

IKEA este o companie de retail mobilier și decorațiuni, de origine suedeză, fondată în 1943 de Ingvar Kamprad. Marca IKEA a fost înregistrată în 1943, în Suedia. În august 2016, IKEA Group deținea și opera 340 de magazine în 28 de țări sau teritorii, sub acord de franciză cu Inter IKEA Systems B.V. În timp ce alte peste 40 de magazine IKEA erau francize deținute de alte companii decât IKEA Group. Magazinul IKEA din Zona Comercială Băneasa a fost al 253-lea deschis în a 35-a ţară, pe 21 martie 2007. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. Detalii pe www.IKEA.ro.

Viziunea IKEA: Să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.

Misiunea IKEA: Să oferim o gamă largă de produse de mobilier, accesorii și decorațiuni pentru casă – funcționale și cu un design de calitate, la prețuri atât de scăzute încât cei mai mulți oameni să și le poată permite.

Fundaţia Comunitară Bucureşti este specialistul în filantropie locală care colectează fonduri de la afaceri locale şi donatori individuali pentru a finanţa iniţiative în comunităţi. Din 2011, organizația a finanțat peste 180 de proiecte ale comunităților din București și Ilfov cu mai mult de 2 milioane de lei. Fundaţia Comunitară Bucureşti este parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte 15 fundaţii comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Concursul naţional de proiecte studențești 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 26.05.2017 -15.11.2017, Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017

Tema concursului: Stimularea participării studenților la viața societății

Prioritățile concursului:

1.1. Susținerea și dezvoltarea de competențe antreprenoriale la studenți

1.2. Dezvoltarea de programe de educație non-formală pentru studenți

1.3. Dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale

1.4.Susținerea accesului la cultură, a diversității în cultură și a activităților vocaționale pentru studenți

Suma alocată pentru concurs este de 900.000 de lei

Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2017, dar nu pentru aceeași prioritate.

Perioade:

1.depunerea dosarului de concurs: 12.05.2017 – 26.05.2017, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00 – 14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul MTS, prin poștă, înregistrate după data de 26.05.2017, ora 14.00 sau depuse la registratura MTS după data de 26.05.2017, ora 14.00),

 • etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 29.05. – 06.06.2017;
  afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 07.06.2017;
 • depunerea modificărilor/ completărilor: 08.06. – 14.06.2017;
 • reverificarea documentelor din punct de vedere administrativ și al eligibilității: 15.06. – 20.06.2017;
 • afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 20.06.2017;
  etapa de evaluare tehnică, pe bază de punctaj: 21.06.-27.06.2017;
 • afișarea rezultatelor: 27.06.2017;
 • depunerea contestaţiilor: 28.06 – 30.06.2017;
 • analiza contestațiilor: 03.07 – 05.07.2017;
 • afișarea rezultatelor finale ale concursurilor: 06.07.2017;
 • perioada de derulare a proiectelor de tineret/ studențești: 20.07.2017 – 15.11.2017.

Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2017 este 900.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 30.000 de lei.

Informații suplimentare cu privire la Concursul național de proiecte studenţeşti 2017 se pot solicita la adresa de email concurs.proiecte@mts.ro.

Sursa: www.mts.ro

Confidence Building 2017 – 2018 Call for Applications

Confidence Building – a joint initiative of the Robert Bosch Stiftung and the Black Sea Trust

The Robert Bosch Stiftung and the Black Sea Trust for Regional Cooperation of the German Marshall Fund (BST) are continuing their joint funding initiative to support confidence building activities of non-state actors in the South Caucasus, Ukraine and Moldova, and its neighboring countries. The partners are convinced that civil society can make a valuable contribution to the process of confidence building, mutual understanding and reconciliation between populations in territories presently of recently involved in (armed) conflicts. This initiative is designed to encourage grantees to investigate new ways, methods and approaches for fostering mutual understanding.

Program Description

The projects should be initiated by civil society organizations which can effectively engage target audiences within the population of the region in their projects’ activities. Organizations requesting grants must be legally registered in one of the following countries: Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Turkey and Ukraine. The involvement of additional partners (especially those from the EU) is possible and welcome.

Projects working in the following areas would be especially appreciated:

 • approaches to build and/or strengthen local, regional and national capacities to promote coexistence and reintegration;
 • cross-border initiatives for youth;
 • approaches to civic education or active citizenship;
 • approaches to reconciliation and peace that incorporate experiences from history and convey them to the younger generation;
 • arts and cultural work to advance peace and reconciliation;
 • the role of media in overcoming stereotypes.

A special emphasis is placed on multilateral initiatives and those that reach out to the neighboring countries.

Projects should be exemplary, make use of novel and innovative means of building trust, and have a realistic and economical budget calculation.

BST and RBSG encourage applicants to be creative and bold. Project ideas can focus on creating various platforms (environment, music, sports, etc.) that bring together people from territories involved in conflicts, on facilitating contacts between state actors in the South Caucasus and the surrounding regions in non-formal settings, on using different media tools (traditional and/ or new) to foster mutual understanding, etc.

The average grant will be around 23,000 USD (about 18,000 EUR). Multilateral projects may exceed that amount in exceptional cases.

Application and Selection

The entire program administration is carried out by BST on behalf of both partners.

The Robert Bosch Stiftung and the Black Sea Trust for Regional Cooperation invite interested organizations to apply per the below mentioned contact information.

Decisions about selection and funding of the submitted projects will be taken jointly by representatives of both donors.

A grant letter to the selected projects will be issued by the end of July 2017, and respectively, December 2017.

Applicants are strongly advised to submit proposals for projects that will take longer than 6 months in the May 2017 call.

Applications have to be sent to confidencebuilding@gmfus.org

Two different application deadlines are offered in the 2017 – 2018 Call. The partners recommend applying in spring since funds are limited.

1) For the May 26, 2017 deadline, interested organizations are invited to submit project proposals from April 20, 2017 until May 26, 2017 at 18:00 in Bucharest, Romania (UTC+3:00).

The projects must be completed and reported to BST by July 2018. The maximum duration of the project should not exceed 11 months.

2) For the September 29, 2017 deadline, interested organizations are invited to submit project proposals only from August 1, 2017 until September 29, 2017, at 18:00 in Bucharest, Romania (UTC+3:00).

The projects must be completed and reported to BST by July 2018. The maximum duration of the project should not exceed 6 months.

To learn more, please check the call for applications, here: http://www.gmfus.org/initiatives/call-applications

Interested parties may consult the following contact persons, who are prepared to provide advanced consultation if needed:

Sergiu Panainte – BST representative for Armenia (spanainte@gmfus.org)

Mehriban Rahimli – BST representative for Azerbaijan and Georgia (mrahimli@gmfus.org)

Ana Aelenei – BST representative for Ukraine (aaelenei@gmfus.org)

Dinu Toderascu – BST representative for Moldova (dtoderascu@gmfus.org)

BST and RBSG encourage the applicants seeking to develop projects that may exceed the maximum duration and budget to contact BST representatives for consultations.