IDEAS – Proiect strategic de economie socială lansat la Iași

Centrul Diecezan CARITAS Iași, împreună cu partenerul său Fundaţia ENABLE România, au lansat vineri, 20 martie 2015 proiectul “IDEAS-Incluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social POSDRU/173/6.1/S/148730.


Obiectivul general al proiectului consă în dezvoltarea capacității strategice a sectorului economiei sociale prin activități inovatoare și servicii generatoare de venit pentru a ajuta 265 persoane excluse social sau din grupuri vulnerabile să se integreze/reintegreze pe piața muncii, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a regiunilor Nord Est și Sud Est.

Obiectivele specifice ale proiectului:

furnizarea serviciilor de formare, în diferite meserii cerute pe piața muncii, pentru 85 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 30 de persoane din categoria lucrătorilor sociali și personalului din instituții rezidențiale (bucătar, tehnician maseur, șofer camion mare tonaj, șofer categoria B, mecanic auto, antreprenor în economia socială)
– dezvoltarea structurilor, mecanismelor și instrumentelor specifice economiei sociale prin înființarea a 9 Structuri de Economie Socială care vor oferi: 62 locuri de muncă din care 45 pentru persoane vulnerabile, noi servicii și oportunități pentru comunitățile din mediul rural și urban în regiunile Nord Est și Sud Est.
– promovarea economiei sociale în vederea dezvoltării economice și sociale a comunităților din regiunile Nord Est și Sud Est, prin organizarea a 16 evenimente de informare și vizibilitate (două conferinţe, 5 caravane, 9 evenimente „Ziua porților deschise”), cu participarea a minim 750 persoane.
– creșterea gradului de informare a specialiștilor implicați în incluziunea socială a persoanelor defavorizate din regiunile Nord Est și Sud Est, prin elaborarea unui ghid de bune practici în economie socială.
– furnizarea de servicii de informare și consiliere socio-profesională pentru 220 de persoane vulnerabile.

La eveniment au participat persoane din mass-media locală, actori sociali , parteneri si colaboratori, precum și reprezentanți ai comunității locale.

Marius Pușcașu, Director executiv al Centrului Diecezan CARITAS Iași, a făcut o trecere în revistă a celor 25 de ani de activitate a centrului, cât și o prezentare succintă a celor 5 proiecte POSDRU aflate în implementare în calitate de beneficiar sau partener la nivelul organizaţiei.

O prezentare a proiectului IDEASIncluziune prin Dezvoltare Economică și Antreprenoriat Social a fost realizată de Mihaela Condac, Manager proiect, care a punctat obiectivele și planul de implementare ale proiectului. Astfel prin furnizarea serviciilor specializate de ocupare-informare, consiliere şi orientare profesională 35 persoane cu dizabilităţi, 31 familii care au mai mult de doi copii, 15 familii monoparentale, 102 femei (în situaţii de risc), 51 persoane care traiesc din venitul minim garantat, 31 de persoane care au părăsit timpuriu şcoala vor fi sprijinite să se încadreze pe piaţa muncii. Aceasta a subliniat că „proiectul s-a născut din dorința de a ajuta beneficiarii din comunitate, prin crearea locurilor de muncă adaptate nevoilor și cerințelor specifice ale acestora”. 

Radu Țuțu-Mitache, Președintele Fundației ENABLE ROMÂNIA, a realizat o prezentare a activității acesteia, fundația fiind autorizată ca unitate protejată conform legislației în vigoare, promovând economia socială și încurajând încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

Prin proiect iniţiatorii îşi propun atât consolidarea capacităților, competențelor, cunoștințelor și stimei de sine pentru grupurile vulnerabile, cât și înființarea a 9 Structuri de Economie Socială care vor urmări dezvoltarea și promovarea de activități și servicii generatoare de venit favorizând creșterea calității serviciilor sociale destinate grupurilor vulnerabile. Ca urmare a înfiinţării celor 9 structuri de economie socială, vor fi create 64 de locuri de muncă, din care 45 de locuri de muncă vor fi ocupate de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile. 

O prezentare detaliată a structurilor de economie socială a fost realizată de către Radu Onișoru, Expert organizare evenimente, care a scos în evidență importanța integrării și incluziunii sociale a persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile.

Proiectul are o valoare de  8.928.126,25 lei din care 98% reprezintă alocaţia financiară nerambursabilă din Fondul Social European. Perioada de implementare este ianuarie 2015 – decembrie 2015.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. 

De la respins la ADMIS pe piața muncii

Piața muncii înseamnă competență, ci nu etichetare; competitivitate, ci nu marginalizare; colaborare, ci nu discriminare. Și totuși, pe piața muncii în context european se perpetuează discriminarea, stigmatizarea și marginalizarea.


”ADMIS pe piața muncii” nu este doar un titlu de proiect, ci năzuința a mii și mii de reprezentanți ai grupului vulnerabil reprezentat de persoane de etnie rromă – pentru care, dreptul la muncă rămâne a fi îngrădit de idei preconcepute, diverse tipuri de discriminare și subestimare.

”ADMIS pe piața muncii” este o șansă în plus pentru persoanele de etnie rromă care doresc să se angajeze, o șansă care nu ţine cont de vârstă, gen sau orientare sexuală.

Traiectoria spre statutul de ”ADMIS pe piața muncii” prevede 5 pași importanți, care acoperă întregul parcurs profesional al beneficiarului. Acești pași se măsoară în servicii personalizate, care țin cont de specificitatea și unicitatea fiecărui beneficiar. Serviciile sunt oferite GRATUIT prin intermediul proiectului și se referă la informare (cu privire la activităţile proiectului şi avantajele integrării profesionale a rromilor); evaluare şi orientare profesională (realizată de catre un psiholog); cursuri de calificare în peste 15 meserii; servicii de mediere a angajării (suport în tehnici de căutare a unui loc de muncă) și plasare pe piaţa internă a muncii (ocuparea unui loc de muncă).

Parcursul profesional proiectat mai sus nu este atât de simplu precum pare, însă este bine structurat, astfel încât rezultatul să fie cel scontat. O echipă întreagă, pe nume ”ADMIS”, lucrează în acest sens, mizând pe potențialul rromilor și pe o piață a muncii incluzivă, cu mult mai productivă.

Pentru mai multe date despre ”ADMIS pe piața muncii” accesați site-ul proiectului www.rrom-admis.ro.

Articolul De la respins la ADMIS pe piața muncii este redactat în cadrul proiectul “ADMIS pe piaţa muncii – Construirea unui model complex de integrare profesională a persoanelor de etnie rromă din regiunile BI, NV, SE şi SM, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii”, Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/143183.

AMCOR lansează chestionarul privind cercetarea on-line “Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2014-2015”

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)  realizează în perioada 12 ianuarie 2015 – 2 martie 2015 cercetarea on-line cu privire la Piaţa de consultanţă în management din România în perioada 2014-2015.


Vă invităm să sprijiniţi această iniţiativă prin completarea chestionarului disponibil la adresa

http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6602

Completarea sa durează cel mult 8 minute.

Întrucât întrebările presupun cunoaşterea per ansamblu a activităţilor firmelor, recomandăm ca respondenţii să deţină în cadrul companiei o poziţie care să le permită cunoaşterea întregii activităţi (servicii oferite, clienţi, consultanţi interni, proiecte de consultanţă etc.) şi a strategiei firmei.

Cercetarea întreprinsă de AMCOR se înscrie în demersul Asociaţiei de a oferi o imagine globală asupra situaţiei actuale din piaţă şi asupra tendinţelor resimţite. În acest sens vom invita cât mai multe firme de consultanţă (membre şi nemembre AMCOR) să participe la cercetare.

AMCOR a realizat până în prezent șase studii cu privire la piaţa de consultanţă în management din România, ilustrând evoluţia pieţei în perioadele 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, precum şi un studiu al pieţei de consultanţă din perspectiva organizaţiilor client publicat în luna noiembrie 2011. Studiile realizate au fost transmise respondenţilor şi concluziile au fost agregate în studiile anuale asupra pieţei europene de consultanţă în management realizate de FEACO,Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Consultanţă în Management.

Despre AMCOR

AMCOR, Asociația Consultanților în Management din România, este organizația națională profesională a firmelor și specialiștilor din domeniul consultanței și trainingului în management. AMCOR reunește astăzi peste 80 de companii de consultanță și training in management, incluzând liderii pieței românesti în aceste sectoare.

Asociația este membru în structurile europene și globale ale profesiei, și anume, FEACO, Federația Europeană a Asociațiilor de Consultanță, și ICMCI, Consiliul Internațional al Institutelor de Consultanță în Management. La nivel național, AMCOR reprezintă organismul de reglementare a profesiei de consultant în management, Asociația fiind membru al Uniunii Profesiilor Liberale din România, UPLR.