BRCT Iași organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi de expert management și implementare proiecte – Departament Management Proiecte

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași pentru Graniţa România – Republica Moldova (BRCT Iași), organizează, în data de 5.05.2017, concurs pentru ocuparea a 3 posturi expert management și implementare proiecte – Departament Management Proiecte.
Posturile sunt pe durată nedeterminată. Doua dintre posturile disponibile se adreseaza debutantilor, absolventi de studii superioare. Pentru 1 post se solicita experienta de minim 5 ani in domeniul managementului proiectelor/ integrare europeana/politici publice. Se solicită cunoașterea limbii engleze și cunostinte de management proiecte și de operare PC.

Condiţiile specifice cerute pentru ocuparea posturilor:

Studii:
– studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;
– formările suplimentare specifice domeniului de activitate (management, managementul proiectelor, managementul achiziţiilor, evaluare proiecte, accesare programe de finanţare, planificare strategică, dezvoltare durabilă, dezvoltare economică locală, formarea şi dezvoltarea resurselor umane, administraţie publică etc) constituie avantaj;

Operare pe calculator/ Cunoştinţe de programare (cerinţe şi nivel): utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), navigare pe internet, utilizare instrumente specifice social media. Cunoaşterea Microsoft Project constituie avantaj;

Limbă străină (cerinţe şi nivel):
– cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu/intermediar (citit, vorbit, scris);
– cunoaşterea unei alte limbi străine – nivel intermediar (citit, vorbit, scris) – constituie un avantaj.

Abilităţi, aptitudini, îndemânări necesare:
– competenţe sociale: capacitate de integrare în colectiv, capacitate de comunicare şi socializare, atitudine de colaborare, asertivitate, integritate, disponibilitate de implicare în activităţi sociale, toleranţă, capacitate de adaptare şi de comunciare în medii multi-culturale, atitudine pozitivă faţă de diversitate, capacitate de negociere;
– competenţe civice: solidaritate şi interes faţă de dezvoltarea problemelor comunităţii, reflectare critică şi creativă asupra problemelor comunităţii, participare constructivă la viaţa comunităţii şi la activităţi în comun;
– competenţe organizatorice: abilităţi organizatorice, abilităţi de management eficient al timpului, lucru şi comunicare în echipă, capacitate de a lua decizii în condiţii de stres şi de a respecta termene limită, spirit de evaluare şi îmbunătăţire;
– alte competenţe: perseverenţă, profesionalism, spirit de iniţiativă, capacitate de analiză şi sinteză, creativitate şi inovare, responsabilitate faţă de activitatea desfăşurată, adaptabilitate, motivaţie personală şi disponibilitate pentru învăţare continuă, capacitatea de a învăţa.

Cerinţe specifice: disponibilitate la deplasări şi program prelungit.

Dosarul de concurs se va depune la sediul BRCT Iași (exclusiv în format de hârtie, complet) până pe data de 3.05.2017 ora 16.00. Acesta va conține:
– Scrisoare de intentie, redactată în limba engleză
– CV în format european.
– Copie după actele de studii (diploma de licență sau echivalent și alte acte relevante)
– Copie act de indentitate/ act de căsătorie dacă este cazul
– Cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere cu privire la cazierul judiciar.

Bibliografia este disponibila pe www.brctiasi.ro.

Concursul va avea loc pe data de 5.05.2017, la sediul BRCT Iași și va avea următoarele probe:
– Probă scrisă cu subiecte din bibliografie
– Probă de cunoaștere a limbii engleze
– Probă de competențe operare PC
– Interviu.

Mai multe informaţii, le puteţi obţine de la sediul BRCT Iași, aflat în str. D. Ralet nr. 2A, Iași – tel 0232 270 646, sau la adresa de internet www.brctiasi.ro.

Sursa www.brctiasi.ro