BRCT Iași a lansat un concurs de granturi mici în cadrul proiectului Shaping Fair Cities, finanțat de Comisia Europeană

BRCT Iași a lansat un concurs de granturi mici în cadrul proiectului Shaping Fair Cities, finanțat de Comisia Europeană

Prin aceste granturi, urmărim să finanțăm proiecte de comunicare și conștientizare legate de implementarea în România a Agendei 2030, cu accent pe obiectivele 5 (egalitate de gen), 11 (orașe durabile), 13 (acțiune climatică) și 16 (pace, justiție și instituții eficiente).

Obiectivele acestui apel de proiecte din punctul de vedere al finanțatorului sunt:

–  Să crească gradului de cunoaștere a publicului cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030

–  Să genereze sprijin din partea publicului pentru adaptarea / localizarea Agendei 2030 în județul Iași.

Exemple de activități eligibile:

–  Activități de comunicare online și offline.

–  Dezbateri publice, acțiuni publice, proiecția de filme și/sau spectacole care să atingă aspecte relevante legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și migrație.

– Producția și realizarea de produse și instrumente de comunicare, precum și distribuția acestora prin media tradițională și noile media.

– Organizarea de evenimente publice / culturale concentrate pe obiectivele acestui appel de proiecte.

– Flash-moburi și alte acțiuni participative.

Fiecare proiect trebuie să prevadă o documentare video și foto, care va prezenta activitățile realizate în proiect și care vor fi distribuite prin canalele online-offline ale aplicanților dar și ale finanțatorului.

Aspecte practice legate de procesul de aplicare:

  1. Documentația legată de procesul de comunicare se descarcă de către potențialii aplicanți de aici.
  2. Propunerile de proiecte se depun în format electronic, prin email, la adresa subgranting@brctiasi.ro, și vor conține formularele obligatorii (A_PROJECT PROPOSAL – Application Form_1, B_BUDGET PROPOSAL – Application Form_2, C_CAPACITY STATEMENT – Application Form_3, D_DECLARATION – Application Form_4). Subiectul emailului conținând propunerea de proiect este “SFC – Sub-granting mechanism for Communication Campaign”.
  3. Termenul de depunere este data de 25 martie 2020, ora 16.00, prin email, la adresa subgranting@brctiasi.ro.
  4. Orice cerere de clarificare sau informare se depune prin email la adresa subgranting@brctiasi.ro, cu subiect ”cerere de clarificare”.

Sursa: www.bcrtiasi.ro