Ministerul Culturii lansează două programe de voluntariat!

Ministerul Culturii lansează două programe de voluntariat, în condiţiile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, care se vor desfăşura în cadrul Biroului Comunicare și Dialog Social.

Informaţii generale:

Activitatea de voluntariat oferă tinerilor aplicanți posibilitatea unui contact nemijlocit cu lumea reală a mediului instituțional. Experiența profesională acumulată în cadrul administrației centrale este extrem de relevantă pentru facilitarea înțelegerii proceselor administrative. Programele de voluntariat vor contribui, pe termen scurt, la atingerea unor performanțe imediate, iar, pe termen lung, la clarificarea obiectivelor tinerilor cu privire la parcursul profesional.

Documentele necesare pentru înscriere sunt: copie după cartea de identitate, Curriculum Vitae (Europass) și o scrisoare de intenție precizând motivația de a lua parte la programul de voluntariat.

Documentele se vor transmite prin e-mail la adresa comunicare@cultura.ro, până la data de 13.03.2020 cu menţiunea Program Voluntariat Biroul Comunicare și Dialog Social și postul vizat.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe site-ul Ministerului Culturii în data de 18.03.2020.

Semnarea contractelor de voluntariat: 19.03.2020 -20.03.2020.

La finalul stagiului, voluntarilor li se vor recunoaște competențele dobândite prin eliberarea certificatelor de voluntariat.

Precizăm că nu se asigură cheltuieli de cazare, masă, transport sau alte tipuri de cheltuieli pentru activitatea curentă de voluntariat.

Informaţii specifice:

Biroul Comunicare și Dialog Social

Programul de voluntariat al Biroului Comunicare și Dialog Social se va desfășura în perioada 01 aprilie 2020- 01 iulie 2020 și vizează un număr de 3 voluntari.

Responsabil arhivare documente – 2 locuri de voluntariat

Principalele responsabilităţi:

 • realizarea arhivei Biroului Comunicare și Dialog Social
 • pregătirea documentelor şi inventarele acestora, în vederea predării conform nomenclatorului arhivistic.

Responsabil social-media – 1 loc de voluntariat

Principalele responsabilităţi:

 • stabilirea şi aducerea la îndeplinire a strategiilor de comunicare online
 • promovarea ministerului în mediul online prin intermediul rețelelor sociale
 • găsirea de noi metode pentru promovarea imaginii ministerului

Cerințe:

 • Studii superioare;
 • Experiență în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point);
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 • Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele limită;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultate, cu abilități organizatorice;
 • Aptitudini avansate de comunicare orală şi scrisă;
 • Pot aplica persoane cu vârsta peste 18 ani, cu cetățenie română.

Sursa: www.cultura.ro